Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ekonomi

Så arbetar framtidens företag – och deras chefer

Nya arbetssätt bortom de traditionella hierarkierna, och allt snabbare förändringstakt. Det är två starka tendenser som morgondagens chefer måste omfamna, enligt två nya rapporter.

Automatisering och digitalisering har stått högt på agendan under 2015. Den teknologiska utvecklingen förändrar förutsättningarna för arbetet, kräver nya typer av jobb medan andra försvinner helt.

I en stor undersökning bland nordiska chefer har konsult- och rekryteringsbolaget Hammer & Hanborg frågat vilken typ av organisation som är bäst för att klara av den digitala omställningen. Resultatet är ett bakslag för det klassiska, hierarkiska företaget. Bara 9 procent av de tillfrågade tror att toppstyrning lämpar sig för att nå framgång digitalt. Nätverksorganisationer, där relationerna är mer jämbördiga och finns både internt och externt, ansågs vara bäst av 54 procent.

Vad präglar en nätverksorganisation?

– Den är funktionell, bygger på relationer, och ger medarbetarna mandat att agera utan att hela tiden stämma av med sin chef. Man har mycket högre transparens i företaget när alla har möjlighet att kommunicera, både inom och utom organisationen, säger Åsa Falkman, medgrundare på Hammer & Hanborg.

– I många stora, i grunden hierarkiska, företag finns det sannolikt mindre delar som är friare organiserade, fortsätter hon.

I undersökningen identifieras också de största problemen som chefer stöter på till följd av digitaliseringen. Där finns bland annat brist på rätt kompetens hos medarbetarna, brist på tekniska lösningar och att det kan vara svårt att få de anställda att acceptera förändringar.

– Medarbetarnas kompetens, och förmågan att engagera dem i  förändringar, är återkommande genom hela undersökningen. Bästa sättet att tackla det, enligt svaren i undersökningen, är att utveckla befintlig personal. Det är positivt, säger Åsa Falkman.

Framtidens förändrade ledarskap är också ämnet i en rapport från Ledarna, chefernas fackförbund. Allt mer globaliserade marknader i kombination med den snabba teknikutvecklingen gör att arbetslivet kommer att stöpas om i grunden, enligt Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert som skrivit rapporten.

– Det kräver nya sätt att arbeta, vilket innebär att organisationer kommer att behöva se annorlunda ut, både inom det privata näringslivet och i det offentliga.

Nätverksbaserade beslutsmodeller med öppnare informationsflöden finns redan på många håll, särskilt i teknikintensiva branscher och branscher som är starkt utsatta för globalisering. Cecilia Åkerblom har intervjuat högt uppsatta chefer på de svenska storföretagen Tetra Pak och Volvo Group.

– På Volvo Groups enhet för "wireless cars" pratar man till exempel om Google som en möjlig partner. Det hade nog ingen kunnat förutse för 15 år sedan.

Ledarskapet i många företag kommer att kräva mer samarbete och involvera fler personer än tidigare. Tanken att det strategiska arbetet ska ske i toppen av en hierarki och sedan kommuniceras ut till organisationen och genomföras är föråldrad, menar Cecilia Åkerblom.

– Tetra Pak pratar om att de försöker skapa nätverk och kommunikationskanaler mer direkt ut i koncernen, för att kunna konkurrera på så många marknader som möjligt

Kombinationen av krav på snabbhet och flexibilitet gör att nätverksbaserat beslutsfattande fungerar bättre. Att det blir fler som fattar beslut är bara positivt – så länge kommunikationen fungerar bra.

– Bristen med den tidigare organisationstanken har varit att för få fattar besluten. Att många är med och bestämmer kan höja förändrings- och innovationstakten.

Vilka faktorer är mest avgörande för att lyckas?

1 Skapa förståelse och engagemang att förändringen är nödvändig och meningsfull.

2 Ta fram förebilder som stöttar processen och föregår med gott exempel.

3 Förmåga att utveckla talang hos befintliga medarbetare.

1 037 chefer på nordiska bolag i alla branscher svarade på enkäten Nordic Executive Survey, som genomfördes på uppdrag av Hammer & Hanborg i oktober 2015.

1. Skapa förståelse och engagemang att förändringen är nödvändig och meningsfull.

2. Ta fram förebilder som stöttar processen och föregår med gott exempel.

3. Förmåga att utveckla talang hos befintliga medarbetare.