Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Nyheter

”Att stänga bron vore ­väldigt dramatiskt”

Regeringen vill kunna stänga Öresundsbron för att minska antalet asylsökande. Förslaget är en del i lagförslaget om id-kontroller på tåg och bussar. – Det är inte regeringsdugligt att hantera en fråga på det här sättet, säger riksdagsledamoten Rasmus Ling (MP).

I förra veckan presenterade regeringen flera förslag ämnade att få ned antalet asylsökande till Sverige. En av åtgärderna som regeringen hoppas mest på är id-kontroller på tåg och bussar.

Den kommer sannolikt stoppa många som reser utan pass eller and­ra id-handlingar från att ta sig till Sverige. Men regeringen är beredd att gå längre än så. Den vill även ha möjlighet att stänga vägar och broar.

I en lagrådsremiss som läggs fram i dag pekas Öresundsbron ut som den vägsträcka som skulle vara ­aktuell att stänga om den allmänna ordningen påverkas ”av den stora tillströmningen asylsökande”. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger till DN att möjligheten stänga bron endast ska användas i  nödfall.

– Tanken är att om det uppstår en akut situation så ska regeringen ha möjligheten att fatta ett sådant beslut. I dag finns ingen laglig möjlighet att göra det, säger hon.

Anna Johansson säger att rege­ringen inte har några planer på att stänga bron för närvarande.

– I dagsläget ser vi inte en sådan akut situation. Det är inget vi planerar för, det vore en väldigt dramatisk åtgärd. Vi hoppas att det här lagutrymmet inte ska behöva användas, säger hon.

Om förslaget går igenom ska regeringen kunna stänga bron i upp till en månad. Innan beslut om ny stängning fattas måste det sedan gå minst två veckor. Regeringen kommer att ta ställning till lagråds­remissen vid ett extrainsatt rege­ringssammanträde på fredagen.

I Miljöpartiet finns ett utbrett missnöje med regeringens nya restriktiva flyktingpolitik. Riksdags­ledamoten Rasmus Ling (MP), som representerar Skåne, är mycket kritisk, både till förslaget och till att större delen av flyktingpaketet ska klubbas före jul.

– Det är väldigt farligt att forcera fram sådana här lagförslag utan att fundera på konsekvenserna i övrigt. Det är inte regeringsdugligt att hantera en fråga på det här sättet, säger han.

Rasmus Ling känner sig inte trygg med regeringens löfte om att lagrummet inte ska användas.

– Nej, det gör jag verkligen inte. Redan i dag stängs bron av säkerhetsskäl med jämna mellanrum. Det här är något helt annat. Om Anna Johansson säger att det inte behövs så är frågan varför det måste vara med i lagförslaget, säger han.

Kritiken mot möjligheten för regeringen att stänga bron finns i  ­Skåne på båda sidor blockgränsen.

– Att stänga bron skulle innebära att 15 000 Malmöbor inte skulle komma till jobbet. Det är ett helt otroligt Stockholmsfixerat förslag där man helt har missat att det finns en annan verklighet, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.

På ett extra rege­ringssammanträde i dag ska regeringen ta ställning till de lagändringar som behövs för att genomföra det flyktingpaket som regeringen aviserade i  förra veckan.

Bland förslagen finns id-kontroller på tåg och bussar till Sverige, tillfälliga uppehållstillstånd och flera inskränkningar i  anhöriginvandringen.

Regeringen vill också ha möjlighet att i akuta lägen kunna stänga Öresundsbron.

Samtliga förslag väntas gå i genom riksdagen med bred marginal. Endast Vänsterpartiet är motståndare till samtliga förslag. C, L och KD är motståndare till delar av paketet.