Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

Nyheter

”Ju fler synsätt, desto större dynamik”

Kraftkonsult i Skandinavien AB är ett av 14 företag som anmält intresse för det nya ingenjörssnabbspåret Jobbsprånget. Bakom ligger nyfikenhet – och en vilja att ta samhälls­ansvar.

– För oss är det viktigt att kunna vara med och förbättra integrationen, säger Kraftkonsults vd Tommy Norgren, som i mars kommer att ta emot minst en, kanske två, praktikanter som varit i Sverige i högst ett par år.

– Det är ju också en väldigt positiv möjlighet att få in nya individer och ny kultur i företaget. Ju fler synsätt, desto större dynamik.

Jobbsprånget är resultatet av ett av de snabbspår som kommit längst. Bakom står Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarmotparten Pacta. Det praktiska sköts av IVA, Ingenjörs- och vetenskaps­akademin, som i flera år hållit i Tekniksprånget, ett praktik­program för tekniskt intresserade ungdomar.

Till vårens pilotomgång har 14 företag anmält intresse, och ett tjugotal praktikplatser runt om i landet. Ett sextiotal kandidater har hittills matchats fram av Arbets­förmedlingen och Migrations­verket. Grundkravet är engelska och rätt yrkesbakgrund.

I mars startar företagen sin rekrytering.

Kraftkonsult, som arbetar med beredning och projektledning för ny- och ombyggnation av elnät, har tidigare med lyckat resultat tagit emot ett par unga tjejer via Teknik­språnget, och ser lika lovande utsikter i Jobbsprånget.

– Grund­läggande kunskap kring elkraft är den­samma oavsett vart den appliceras, i Mellan­östern eller i Sverige. Det som skiljer är regelverket. Får vi in en person med rätt kompetens har hon eller han alla förutsättningar att få fortsatt arbete här, påpekar Tommy Norgren.

Om personen ännu inte talar ­svenska får hon eller han till en ­början arbeta som internt projektstöd, och testa ny programvara i beredningsprocessen.

Några av ansökningarna saknar personnummer, vilket innebär att de kommer från personer som ännu inte fått uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingens Soledad Grafeuille är positiv till att flera asylsökande sökt redan från sina anläggningsboenden, innan de fått uppehållstillstånd.

– Vi ser bara positivt på möjligheten att få praktik via Migrations­verket. Inte minst vid tillfälliga uppe­hålls­tillstånd är det extra ­viktigt att tidigt få en erfarenhet från den svenska arbets­marknaden.