Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Alla lärarutbildningar måste söka ny examensrätt”

Högskole- och forskningsministern: Nu skärper vi kraven vid alla Sveriges lärosäten för lärarutbildning.

Ska vi förbättra resultaten i den svenska skolan är en bra lärarutbildning en av de allra viktigaste nycklarna. Tyvärr har de senaste årtiondenas reformer av lärarutbildningen gått i fel riktning. Skolans sociala roll har skruvats upp samtidigt som kunskapskraven tonats ned. En följd av detta är att utbildningens status har sjunkit. Många lärarutbildningar har i dag svårt att fylla sina platser.

Nu vänder vi den utvecklingen. I dag presenteras regeringens förslag till en ny lärar­utbildning. I den skärper vi kraven – både på den som anordnar utbildningen och den som läser vid den.

Ett helhetsgrepp behövs. Ingen reform av lärarutbildningen kommer att göra skillnad om man inte parallellt gör lärar­yrket mer attraktivt. Samtidigt är det förstås inte bara lärarnas arbetsvillkor som spelar roll för vilka som rekryteras till utbildningen, eller enbart studenternas ansvar att prestera väl. Hur lärarutbildningen utformas och bedrivs är också betydelsefullt. Det lägger ett tungt ansvar på de lärosäten som är ansvariga att verkligen ge utbildningar som skapar förutsättningar att möta de utmaningar som väntar i yrkeslivet.

En viktig nyhet i propositionen är att de universitet och högskolor som vill erbjuda den nya utbildningen på nytt kommer att få söka om examenstillstånd hos Högskoleverket. Nuvarande tillstånd kommer inte att förlängas automatiskt. Lärosäten som inte klarar de höga kvalitetskraven kommer att förlora sin rätt att ge lärarutbildningen.

Tanken är att göra en ordentlig kvalitetssäkring av utbildningen som under lång tid har visat sig ha stora problem. Kraven har varit för låga och forskningsanknytningen svag. Vid Högskoleverkets senaste granskning 2008 var det 10 av 26 lärosäten som hotades med indragen examensrätt om de inte rättade till sina kvalitetsbrister.

Nu blir det en ny utbildning med nya förutsättningar. De lärosäten som tidigare haft problem förtjänar en ny chans att visa att de kan erbjuda den nya lärarutbildningen på ett bra sätt. Omvänt måste också de som erbjudit den förra utbildningen med goda omdömen visa att de klarar att hålla hög kvalitet även i det nya systemet.

Vi vill ha en skola i världsklass. För att nå dit måste vi också rekrytera och utbilda de allra bästa lärarna. Med den nya lärarutbildningen kommer utbildningens krav, kvalitet och studietakt att höjas kraftigt. Det skickar en tydlig signal: lärarutbildningen måste vara kvalificerad och akademiskt krävande. Inget mindre duger för att utföra Sveriges viktigaste jobb.

Tobias Krantz
högskole- och forskningsminister (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.