Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Att motsätta sig utveckling är bästa sättet att stänga ute produktiva människor

Riksantikvarieämbetet överser landets kulturminnesvård. Riksantikvarieämbetet grundades inte för att diskutera tillväxt, utveckling och stadsmiljö. När det väl gör det blir det också väldigt fel, vilket riksantikvarie Lars Amréus tydligt visar i sitt inlägg på Stockholmsdebatt

Det är uppenbart att Amréus inte har en aning om vad som driver stadstillväxt och hans recept på framgång är att kämpa för just det som hotar Stockholms utveckling – bostadsbrist och skyhöga fastighetspriser.

Enligt riksantikvarieämbetet är en trubbig lagstiftning om riksintressen – som stoppar att bostäder byggs där människor helst vill leva och är som mest produktiva – nyckeln till framgång eftersom det lockar kreatörer och entreprenörer. Få saker kan vara mer fel.

Det som lockar kreatörer och entreprenörer är möjligheten att bo och arbeta i en storstad omgiven av andra drivna och engagerade människor. Ta Berlin som exempel. Den främsta orsaken till att Tysklands huvudstad är Europas kreativa magnet är inte på grund av sin skyline, det är tack vare att det är billigt att leva där och att det finns en stor tillgång på centralt belägna bostäder och lokaler.

Att motsätta sig all form av utveckling med hänvisning till att man skyddar kulturhistoriskt intressanta riksintressen är det bästa sättet att driva upp priser och stänga ute produktiva människor och företag. Och det är precis det som händer i många äldre städer som Stockholm och New York. Amréus buntar i sin artikel ihop New York med Dubai trots att USA:s största stad är en historisk stad och har få likheter med nykomlingen i Förenade Arabemiraten. Möjligen är det avslöjande att Riksantikvarieämbetet i denna debatt intresserar sig mindre för städers funktion eller vitalitet och mer för hushöjder – som av närmast dogmatiska skäl ska hållas nere.

Stadsbyggandet har kidnappats av utvecklingsfientliga krafter som vägrar att ge plats för nya byggnader och människor genom att säga att allt som finns i en stad är kulturminnesvärden eftersom det en gång har byggts och därför måste bevaras – oavsett kvalitet. I deras värld hänger Stockholms framtid på att man kan se mer än halva Klara kyrkas tornspira från Klarabergsviadukten. Eller att Stockholm, med sin stora brist på studentbostäder, vinner på att inte bygga en modern, vacker och inspirerande studentskrapa vid KTH, eftersom den inkräktar på områdets rådande 1980-talsarkitektur, som visst också är ett riksintresse. Detta handlar inte, som Amréus säger, om ett urval av riksintressanta och särpräglade värden, utan om ett urskiljningslöst bevarande.

Riksantikvarie Lars Amréus ser på Stockholm på samma sätt som en lumpsamlare betraktar sina överfulla vrår. Det är inte bara den ovärderliga farfarsklockan som måste skyddas till varje pris, utan alla gamla tidningar, kartonger och rostiga spikar likaså. I riksantikvarieämbetets värld är Stadsbiblioteket och Vasagatans kontorslådor lika oumbärliga delar av det enskilda ”riksintresse” som utgörs av hela Stockholms innerstad. Just det breda, otydligt definierade och godtyckliga instrument som ger Länsstyrelsen rätt att stoppa varje nytt höghusprojekt som bereder plats åt fler kreatörer och entreprenörer i Stockholms hjärta.

Men enligt Amréus tillväxtteorier är detta helt i sin ordning eftersom utveckling inte bygger på det idéflöde som äger rum mellan människor i en stad, ett flöde som stärks ju fler vi är, utan på att vi har en intakt skyline som turister kunde beskåda under de få sekunder de stod på Katarinahissens topp. Att Stockholms turister av någon anledning tycks söka sig till stadens höga utsiktspunkter är något som Amréus inte verkar ha begrundat alls.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.