Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Bygg ut tunnelbanan från Akalla till Barkarby”

Ett första steg. Järfälla kommun och Stockholms läns landsting ska utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet bättre, skriver företrädare för allianspartierna.

Eftersom befolkningsökningen i Stockholms län överstiger prognosen med det dubbla krävs fler bostäder och arbetsplatser, vilket förutsätter en infrastruktur med högre kapacitet än den vi har i dag. Men varje ny arbetsplats får inte innebära ytter­ligare en bil.

I Barkarbystaden kommer man inom de närmaste åren att bygga cirka 5.000 bostäder och 6.000 arbetsplatser. Därför vill Stockholms läns landsting tillsammans med Järfälla kommun genomföra en idéstudie om tunnelbana eller spårvägslösning från Akalla till Barkarbystaden. Det ska ses som ett första och viktigt steg mot utbyggd kollektivtrafik i ett geografiskt viktigt område med potential att bli en av länets allra viktigaste knutpunkter.

Regeringens stöd för att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka är ett viktigt besked för stockholmarna. Staten ska dels utse förhandlingspersoner för projektet, dels bidra till medfinansieringen. Ett växande län behöver en utbyggd infrastruktur. En förlängning av tunnelbanan till Nacka har en stor betydelse för hela kollektivtrafiksystemet genom att utnyttja kapacitet i den blå linjen och avlasta den hårt utnyttjade gröna linjen.

I den andra änden av den blå linjen sker också en snabb utveckling. Mälarbanans utbyggnad och den nya stationen Stockholm väst i Barkarbystaden utvecklar Järfällas roll som en viktig knutpunkt för kollektivtrafik och kommer att attrahera tillväxt. Järfällas investering i den nya, framväxande Barkarbystaden är en viktig del i ett växande Stockholm. Det kommer att bli en modern stadsdel med närhet till både natur och storstad.

Utvecklingen kring Barkarbystaden kan utnyttja närheten till tunnelbanans blå linje och dess lediga kapacitet, oavsett om ny spårutbyggnad sker i form av tunnelbana eller spårväg. Det alternativ som ska utredas i idéstudien är bland annat en förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarbystaden samt spårvägslösningar som bland annat kopplar ihop Barkarbystaden med den blå linjen. Det är i dagsläget för tidigt att fastslå exakt vilka dragningar som ger störst fördelar.

Vid utbyggnad av kollektivtrafik i Stockholmsregionen är det viktigt att se till den bästa möjliga lösningen ur ett resenärsperspektiv såväl som ur ett miljöperspektiv. Att fler väljer att resa kollektivt framför att resa med bil är en förutsättning för att minska utsläppen av koldioxid och skadliga partiklar, och på så sätt kan vi nå de regionala klimat- och utsläppsmålen.

Vid så här stora projekt är det många olika delar som ska utredas innan alla frågor är besvarade. Men en bred politisk enighet är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

I ett senare skede, när vi har en prislapp, behöver vi titta på en finansiering. Runtom i världen sker medfinansiering på olika sätt mellan olika aktörer. Då är det viktigt att vi också är öppna för att se vilka möjligheter som finns. Medfinansiering från staten är naturligtvis önskvärt men innebär också ett starkt åliggande för länet att göra effektiva val och prioriteringar.

Med pågående utbyggnad av pendelstågstunnel och tvärspårväg samt med alltmer konkreta planer på tunnelbana till Nacka, utbyggd kollektivtrafik i Nordost, Spårväg Syd och spårlösning till Barkarbystaden sätter alliansen nu fart på arbetet för en kapacitetsstark spårtrafik som knyter ihop länet bättre. I arbetet med planerna för Nordost studeras även en pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Utöver det som nu görs behövs ytterligare satsningar. Hagastaden beräknas bli färdig om 13 år. Även dit behövs det kapacitetsstark kollektivtrafik som klarar av att försörja alla dem som ska arbeta och bo i området eller besöka Nya Karolinska universitetssjukhuset. Den lösning som väljs måste vara effektiv och passa in i det övriga trafiksystemet.

Stockholms län har länge haft en alldeles för låg utbyggnadstakt av kollektivtrafik och behöver nu mer av allt.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd, gruppledare

Stig Nyman (KD), landstingsråd, gruppledare

Gustav Andersson (C), landstingsråd, gruppledare

Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande Järfälla kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på DN Debatt och Insidan. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpligar.