Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Den största vårdsatsningen någonsin i Stockholm

Nu satsar vi ytterligare 28 miljarder på förbättringar av sjukvården, skriver ­alliansens landstingsråd. Pengarna ska bland annat användas till upprustning av akutsjukhusen och att skapa vårdplatser för äldre. Vi vill inrätta ett sjukhus med äldreprofil.

Framtidens patienter kommer att ställa nya krav på sjukvården. Fler människor kommer att leva med kroniska och vårdkrävande sjuk­domar. Samtidigt kommer nya avancerade medicinska behandlingar att finnas tillgängliga för fler. Mot den bakgrunden presenterar vi i alliansen i Stockholms läns landsting nu konkreta förslag på satsningar för att förverkliga den tillgängliga och jämlika sjukvård som stockholmarna har rätt till. Vi vill skapa fler vårdplatser för äldre, bygga ut sjukhus, förbättra vårdmiljöerna i psykiatrin och korta väntetiderna på akutmottagningarna. Satsningen är den största som någonsin gjorts i Stockholm.

Ett växande Stockholm med allt fler äldre invånare kräver en smartare vårdplanering. För att akutsjukhusen ska klara av ett ökat tryck, måste de patienter som inte behöver akutens resurser tas hand om på ett bättre sätt. Detta inte minst för att minska väntetiderna.

I den nya planen för framtidens hälso- och sjukvård, som sträcker sig till 2022, lägger vi i alliansen fokus på en sammanhållen vård­kedja och mer vård närmare patienten. Utöver de nära 20 miljarder kronor som redan är avsatta för Nya Karolinska universitetssjuk­huset i Solna, planerar vi ytterligare 28 miljarder kronor på förbättringar av sjukvården. Höga miljö- och effektivitetskrav genomsyrar alla investeringar; en bättre användning av resurser gör att patienterna får mer vård för pengarna.

Genomförandet av Framtidsplanen omfattar tre huvudområden: hälso- och sjukvårdsuppdrag, lokaler och investeringar samt kompetensförsörjning och forskning. Några av de satsningar som vi genomför de kommande åren är:

1. Investeringar i sjukhusen. 14 miljarder satsas på akutsjukhusen, där bland annat nybyggnation och renoveringar på Södersjukhuset, ­Huddinge, Danderyd och Södertälje ingår.

För att trygga tillgången till vårdplatser utanför akutsjukhusen satsar vi i en första fas cirka två miljarder kronor på att rusta upp och anpassa byggnaderna vid Sollentuna, Löwenströmska, Sabbatsberg och Dalens närsjukhus.

2. Fler vårdplatser för äldre. Den geriatriska vården byggs ut över länet, med ökad tillgång till diagnostik, behandling, och andra specialistkompetenser. Dessutom vill vi inrätta ytter­ligare sjukhus, bland annat med äldreprofil, där vi samlar kompetens inom äldrerelaterade sjukdomar och skador. Palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet breddar sina uppdrag så att de kan ta emot fler patienter.

Genom att inrätta sjukhus med äldreprofil får vi in hela vårdkedjan med diagnostik, behandling och rehabilitering under ett och samma tak. En-dörr-in-principen kommer att underlätta livet för många sjuka och leder till effektivare användning av sjukvårdens resurser.

3. Vårdguiden uppgraderas. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården och enkelt att välja den vård som passar de egna behoven bäst. Vårdguiden ska kompletteras och erbjuda trepartssamtal med tolk, tidsbokningstjänster och uppföljningssamtal. Sjukvården ska vara tillgänglig även för dem som inte har svenska som modersmål.

4. Tioårig investeringsplan. En total genomgång av operationskapaciteten vid sjukhusen ska göras, inklusive en översyn av vårdplatser och upprustningsbehov. Genom att optimera användningen av befintliga lokaler och resurser, kan vi satsa ännu mer pengar på sjukvården och samtidigt se till att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Alliansens sjukvårdspolitik höjer kvaliteten och tillgängligheten. Genom att redan nu lägga fast en långsiktig plan för hur sjuk­vården ska byggas ut under de kommande tio åren, förbereder vi oss för den tillväxt och expansion som väntar Stockholm.

Torbjörn Rosdahl, (M), finanslandstingsråd
Birgitta Rydberg, (FP), sjukvårdslandstingsråd
Stig Nyman, (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd
Gustav Andersson, (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.