”Flyktingar ska tvingas flytta till erbjudet arbete”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Hårdare krav. Många flyktingar har kort utbildningsbakgrund. Vår inställning är att de ändå kan och vill jobba och nu stärker vi arbetslinjen också för nyanlända invandrare. Den som uppbär etableringsersättning ska också vara beredd att flytta till ett erbjudet arbete, skriver integrationsminister Erik Ullenhag.

Hårdare krav. Många flyktingar har kort utbildningsbakgrund. Vår inställning är att de ändå kan och vill jobba och nu stärker vi arbetslinjen också för nyanlända invandrare. Den som uppbär etableringsersättning ska också vara beredd att flytta till ett erbjudet arbete, skriver integrationsminister Erik Ullenhag.

Regeringen vidtar nu en rad åtgärder för att fler nyanlända invandrare ska få arbete. Ett praktiskt basår införs för dem som har kort utbildningsbakgrund, 6.000 praktikplatser skapas och regeringen går vidare med att krav ska ställas på att nyanlända invandrare måste vara beredda att flytta till erbjudet arbete. Samtidigt fördjupas arbetet mot rasism och diskriminering. En förutsättning för att lyckas med integrationen är att samhället är öppet och tolerant.

De senaste 40 åren har människor som tvingats fly från länder som Chile, Iran, Irak och krigets Balkan funnit en fristad i vårt land. Sverige för och har fört en solidarisk flyktingpolitik som vi har anledning att vara stolta över. Vi har en medmänsklig skyldighet att hjälpa människor som flyr undan krig och förföljelse. Fram till början av 70-talet var Sverige dessutom ett öppet land för arbetskraftsinvandring. De finländare, turkar, italienare och spanjorer som kom hit för att arbeta var avgörande för att skapa tillväxt och välfärd. Alliansregeringen har åter liberaliserat reglerna för arbetskraftsinvandring och i dag kombinerar vi en solidarisk flyktingpolitik med en öppenhet för människor som vill flytta hit för att jobba.

Annons:

Sverige är ett invandringsland. Invandringen gör vårt land rikare och mer spännande. Det faktum att den svenska befolkningen sammantaget talar i princip alla världens språk är en konkurrensfördel i en globaliserad värld. Fler än 600.000 utrikes födda går till jobbet varje dag och fler än var fjärde läkare eller tandläkare är utrikes födda. Många som invandrat hit har lyckats. Men många har fastnat i utanförskap. Vi har integrationsutmaningar och vi behöver göra mer för att fler individer ska komma i jobb och lära sig svenska.

Under långa perioder var en majoritet av dem som flydde till Sverige välutbildade, men i dag är verkligheten en annan. De flesta som nu får asyl kommer från länder som Somalia och Afghanistan som under lång tid har drabbats av krig och konflikter och där utbildningssystemet är bristfälligt. Arbetsförmedlingens statistik visar att över 60 procent av de nyanlända flyktingarna och deras anhöriga högst har förgymnasial utbildning. När fler har kort utbildningsbakgrund ställer det nya krav på integrationspolitiken. Vi måste hela tiden anpassa den förda politiken utifrån de människor som kommer.

Det finns många somalier och afghaner som är välutbildade och många svenskar som fötts i dessa länder som det går bra för. Men det är ett faktum att flyktingar från länder som Somalia och Afghanistan i snitt har en kort utbildningsbakgrund.

Ska vi lyckas måste vi ha inställningen att de som kommer till Sverige vill och kan arbeta. Därför är jag bekymrad över den debatt som förs när det gäller den somaliska gruppen. Kommunföreträdare runt om i landet håller på att falla in i en attityd som handlar om att se dem som kommer som svaga individer. Debatten präglas av att det förutsätts att somalierna inte kan komma i jobb. Det är en farlig utveckling. Historien visar att om vi möter nyanlända med omhändertagandementalitet så är risken för bidragsberoende större.

Vi behöver möta dem som nu kommer med frågan vad de kan bidra med snarare än att fokusera på vad de inte kan. I budgetpropositionen 2013 aviserar regeringen fyra åtgärder för att skapa möjligheter för dem som nu flykting­invandrar att komma in i det svenska samhället.

1. Praktiskt basår för nyanlända med lägre utbildning. Regeringen satsar 380 miljoner kronor över fyra år för att skapa ett praktiskt basår för personer som är över 30 år och har högst nio års utbildning. Basåret ska bestå av arbetsträning som kan kombineras med svenskundervisning och utbildning inriktad mot behoven på den arbetsplats där arbetsträningen bedrivs.

2. Praktikplatser för 6.000 nyanlända. Under den första tiden i Sverige kan praktik på en arbetsplats ge den arbetslivserfarenhet och de kontakter som behövs för att få det första jobbet i landet. För att få fram praktikplatser för nyanlända invandrare satsar regeringen 500 miljoner kronor över fyra år. Medlen gör det möjligt att ge ersättning till offentliga och privata arbetsgivare som anordnar arbetsträning åt personer som behöver mer handledning än vad en vanlig praktikplats kan ge. Praktiken är tänkt att vara sex månader och de avsatta pengarna skapar möjlighet för 6 000 nyanlända per år att få praktik under den första tiden i Sverige.

3. Stärkt arbetslinje – krav på att acceptera jobberbjudande. Regeringen har i och med etableringsreformen tydligt stärkt arbetslinjen och skapat ökade incitament för människor att arbeta. Men fokus på arbete stärks nu ytterligare. Regeringen går vidare med att införa ett krav på nyanlända att acceptera ett erbjudande om lämpligt arbete. Den som uppbär etableringsersättning ska, på samma sätt som den som har a-kassa, vara beredd att flytta till ett erbjudet arbete.

4. Fortsatt kamp mot rasism och diskriminering. Sverige ska hålla samman. Rasistiska trakasserier som de i Forserum får aldrig bagatelliseras utan måste tas på största allvar. Arbetet för tolerans, humanitet och öppenhet måste ständigt pågå. Regeringen vidtar därför flera åtgärder för att motverka olika former av intolerans särskilt riktat till barn och ungdomar. Skolan har en särställning när det gäller att främja tolerans. Ett fortsatt arbete mot diskriminering är också centralt.

Målet med integrationspolitiken är ett samhälle där alla känner tillhörighet och delaktighet, oavsett om man är född i landet eller kommit hit senare. En förutsättning för att nå målet är att invandrare kommer i jobb och lär sig svenska. För regeringen handlar det om att skapa möjligheter för hela den svenska befolkningen att bidra utifrån sina förutsättningar. Så kommer människor i arbete. Så skapar vi välfärd. Så står vi starka i en globaliserad värld.

Erik Ullenhag
integrationsminister (FP)

Andra har läst

Mer från förstasidan

ukrain_500255
Foto:Teet Malsroos

 Vill ha kvar utländska Natosoldater. Som svar på Ukrainakrisen.

 Putin och Porosjenko i krissamtal. Om vad som ska lösa krisen.

 Ökad spänning. Ryssland planerar ny försvarsdoktrin. 27  8 tweets  19 rekommendationer  0 rekommendationer

 Besked till Barroso: Svar på hotet om skärpta sanktioner från EU. 479  29 tweets  447 rekommendationer  3 rekommendationer

Vladimir-Putin-144
Foto:AP
Gissapartiet500
Collage:TT

 Pricka rätt i ny tjänst på DN. Para ihop rätt parti med rätt manifest. 27  8 tweets  19 rekommendationer  0 rekommendationer

DN:s Kristoffer Örstadius och statsvetare Anders Sundell bakom manifesttestet.  DN Gissa partiet.

Annons:
taltpuff
Foto:Magnus Hallgren

 Utbytesstudent får bo i tält. ”Får jag inte tag i något måste jag åka tillbaka till Tyskland.”

Annons:
sapo_500234
Foto:TT

 Riktade mot svenska mål. Dåd ska ha planerats av islamister i Sverige.

 Fredrik Reinfeldt (M): Kan bli kriminellt att strida med terrorgrupper. 10  2 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

Kandisar-lackta-bilder-500
Foto:AP Kate Upton, Jennifer Lawrence och Kirsten Dunst.

 Utredning klar. It-jätten om vad som gjorde att nakenbilderna kunde stjälas.

Hanna-Fahl144
Foto: DN

”Visst ska man diskutera internetsäkerhet, men det är inte den verkliga frågan.”  DN:s Hanna Fahl. 429  66 tweets  361 rekommendationer  2 rekommendationer

 Utreder nakenbilder. FBI jagar personen bakom bildläckan.

 100 kan vara drabbade. Kändisars nakenbilder läckta på internet. 62  2 tweets  60 rekommendationer  0 rekommendationer

 Nätexpertens bästa tips. Så skyddar du privata foton. 128  18 tweets  102 rekommendationer  8 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: