Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Förbjud dubbdäcken i hela innerstan

Under våren är Stockholmsluften som farligast. Dubbdäcken river upp partiklar som varje år dödar 30–40 stockholmare. Stockholmsluften måste bli renare. Därför ­kräver nu Vänsterpartiet att dubbdäcken förbjuds i hela innerstaden, skriver ledande ­vänsterpartister från riksdagen, landstinget och stadshuset.

Luften i Stockholm är farlig att andas in. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna, som är satta utifrån vad människan och naturen tål.

Vägtrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar. Partiklar som rivs upp av dubbdäck orsakar 30–40 dödsfall i Stockholm varje år, visar en ny studie från institutionen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Under våren är luften som sämst. Våta vägar gör att partiklarna som rivs upp ur asfalten binds vid marken. När vägarna torkar och börjar damma virvlar de upp och vi andas in dem. Dubbdäcken raspar och skrapar mot asfalten så att partiklar från beläggning, däck och oljerester virvlar upp i luften. Barn är särskilt utsatta för de skadliga partiklarna.

Halterna av små partiklar, PM10, är så höga på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan och Essingeleden att de överskrider EU:s miljökvalitetsnormer som vi har förbundit oss att följa. Våren 2011 dömdes Sverige i EU-domstolen för att under flera års tid ha överskridit normerna för hur dålig luften får vara.

Dubbdäcken orsakar många dödsfall varje år men är inte nödvändiga för att rädda liv. I Norge har en minskning av dubbdäcks­användningen från 60–70 procent till 15–20 procent inte medfört att personskade­olyckorna ökat. Svensk olycksstatistik visar inte heller på någon överrepresentation av dubbfria däck vid olyckorna.

Den stora faran med partiklarna har diskuterats länge och 2002 föreslog länsstyrelsen en rad åtgärder. Den viktigaste var att försöka få bukt med de partiklar som virvlar upp från vägbanan genom en radikal minskning av användandet av dubbdäck.

Stockholms stad har gjort en del för att få ned partikelhalterna – som införande av trängselskatt, informationsmaterial om däck och olika försök med renhållning och dammbindning. I Stockholm är det sedan två år tillbaka förbud mot dubbdäck på Hornsgatan. I Uppsala gäller samma sak på Kungsgatan och i Göteborg på Friggagatan och Odinsgatan.

Men det är inte tillräckligt, när så många varje år far illa på grund av den dåliga luft som dubbdäcken orsakar. Den borgerliga majoriteten pratar om sin ”vision” och hur det ska bli bra och miljövänligt i Stockholm i framtiden. Vi kräver att något görs nu.

Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till skadliga partiklar i Stockholms­luften och halterna är fortfarande för höga, trots förbudet på Hornsgatan. Därför måste snarast kraftiga åtgärder göras för att minska dubbdäcksanvändningen i hela staden. Självklart ger det ett tydligare budskap att sluta använda dubbdäck över huvud taget om förbudet gäller hela Stockholms innerstad i stället för att införa dubbdäcksförbud lite kors och tvärs i staden.

Vi vill att det sätts upp partikelmätare på strategiska platser i Stockholms innerstad. Mätarna ska vara utformade så att alla enkelt kan se partikelhalten och halten av andra utsläpp i luften. Det skulle öka medvetenheten om problemet och övertyga stockholmarna om att använda miljövänligare transport­medel.

Stockholmarna ska inte behöva tåla sämre luft än andra. Därför kräver Vänsterpartiet att dubbdäcksförbud snarast införs i hela innerstaden. Dubbdäck hör inte hemma i en hållbar innerstad.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Gunilla Roxby Cromvall (V), ledamot i ­trafiknämnden i Stockholms läns landsting
Kajsa Stenfelt (V), ledamot i trafik- och ­renhållningsnämnden i Stockholms stad

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.