Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

"Försvarsministern satsar på att bygga en kontrollstat"

Moderat riksdagsman: Släng övervakningsförslaget i papperskorgen, Odenberg! Försvarsminister Mikael Odenbergs nygamla förslag att ge Försvarets radioanstalt fria händer att avlyssna vanliga människors dagliga telekommunikation är lika nyskapande som dåligt. Uppenbarligen bryter förslaget mot regeringsformens och Europakonventionens krav. Vi vet också att all övervakning riskerar att medföra missbruk och läckage, en risk som ökar dramatiskt med försvarsdepartementets förslag. Därför bör förslaget, som är tänkt att diskuteras vid dagens regeringssammanträde, omedelbart hamna i papperskorgen, skriver moderate ledamoten i riksdagens konstitutionsutskott Henrik von Sydow.

Försvarsminister Mikael Odenbergs departement har dammat av ett gammalt förslag som ger Försvarets radioanstalt i stort sett fria händer att filtrera innehållet i vanliga människors telefonsamtal. I stället för att ta ytterligare steg mot storebrorssamhället borde försvarsministern placera Leni Björklunds utskällda departementspromemoria där den hör hemma: i papperskorgen.

Säpo beskriver försvarsdepartementets förslag som "främmande för det statsskick vi känner". Onekligen innebär försvarsdepartementets pm en övergång till något vi aldrig haft i Sverige: En generell övervakning genom filtrering av vanliga människors dagliga kommunikation. I telenätet går de flesta av våra telefonsamtal, e-post, fax och sms. Där går företags affärskommunikation. Där går journalisters och granskande myndighetstjänstemäns samtal.

Den omständighet att det endast är gränsöverskridande trafik som ska genomsökas innebär inte att det bara blir en liten del av svenskarnas telefonsamtal som berörs. Tvärtom, så bygger teleoperatörer sina nät i växande omfattning utan hänsyn till nationsgränser, och samtal mellan två svenskar i Sverige går i dag inte sällan över våra grannländer.

Förslaget att FRA ska utöka verksamheten från enbart signalspaning till avlyssning av telenätet lyfts i försvarsdepartementets pm fram som en naturlig anpassning till den tekniska utvecklingen. Det är - milt uttryckt - att tona ned det stora steg som den offentliga kontrollapparaten i så fall tar. Förslaget medför en kraftig utökning av avlyssning och övervakning av vanliga människor. Vi vet av erfarenhet att all övervakning medför risk för missbruk och läckage. Alla de riskerna ökar dramatiskt med försvarsdepartementets förslag - på bekostnad av enskilda människors rättssäkerhet och integritet.

Förslaget i promemorian saknar effektivt skydd och starka barriärer för människors privatliv. För att telefonsamtal i dag ska få avlyssnas av polisen krävs det en konkret misstanke om brott riktad mot en viss person och ett förhandstillstånd av domstol. Kriterierna för när avlyssning får sättas in är fastlagda i lag, ett offentligt ombud utses för att tillvarata den avlyssnades intressen och den tillåtna avlyssningen preciseras.

Promemorian föreslår nu att all (!) trafik med telefon, mail, sms och liknande som passerar Sveriges gränser ska skickas till FRA. FRA ska söka den med särskilda filter som letar efter nyckelord. Det är upp till FRA att välja nyckelord. Det föreslås varken krav på tillstånd, brottsmisstanke eller någon tidsbegränsning. Den begränsning av vad FRA får spana efter är att det måste vara sådant som "rör utländska förhållanden". Men hur mycket är det i dagens uppkopplade och internationaliserade värld som inte på något sätt gör det?
Sverige behöver utan tvekan en effektiv underrättelseverksamhet, men den ska vara väl riktad och försedd med spärrar som upprätthåller skydd för mänskliga fri- och rättigheter. Mycket tyder på att försvarsdepartementets förslag bryter mot regeringsformens och Europakonventionens krav på nödvändighet för att tillåta inskränkningar i människors privatliv.

Försvarsdepartementets förslag måste också sättas i ett sammanhang: steg för steg ökar statens kontrollapparater sin insyn i enskilda människors liv. Integritetsskyddskommittén - som syftar till att ta ett samlat grepp om övervakning och den enskildes integritet - måste få slutföra sitt arbete innan ytterligare förslag som riskerar att urholka gränserna för den enskildes privatliv läggs fram. Den politiska hanteringen av skyddet för privatlivet är alltför viktig för att sila mygg och svälja kameler.

Vi måste akta oss för att bygga upp en kontrollstat som - trots de goda syften som i dag föreligger - lätt kan missbrukas för andra ändamål av en annan regering i en annan tid. Vi kan helt enkelt inte utgå från att våra makthavare alltid är goda - så varför då sätta verktyg på plats som riskerar att bli till grundskott mot den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter?
Henrik von Sydow
Ledamot (m) i riksdagens konstitutionsutskott och grundlagsberedningen

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.