”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan”

Rektor har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan, skriver debattörerna.

Foto: Magnus Hallgren Rektor har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan, skriver debattörerna.

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Olaglig påverkan. Advent står för dörren och då återkommer alltid debatten om skolan kan samlas i kyrkan. Vårt svar är ja – om det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. ­Ytterst är det rektorn som ska hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning för rektorerna, skriver Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Olaglig påverkan. Advent står för dörren och då återkommer alltid debatten om skolan kan samlas i kyrkan. Vårt svar är ja – om det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. ­Ytterst är det rektorn som ska hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning för rektorerna, skriver Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Advent nalkas och med det debatten om skolans relation till kyrkan. Det är en fråga som ofta väcker starka känslor. Det visar sig inte minst genom att Skolverket inför skolavslutningar och advent brukar kontaktas av skolor som vill ha vägledning för att kunna uppfylla skol­lagens krav att skolan ska vara icke-konfessionell.

Att den svenska skolan är icke-konfessionell slås fast i skollagen som riksdagen har beslutat om. Det är det vi alla har att förhålla oss till. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag som till exempel bön, välsignelse eller trosbekännelse i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Fristående skolor med konfessionell inriktning undantas delvis från regeln. Att elever i grundskolan har skolplikt och är skyldiga att delta i skolans verksamheter, som till exempel avslutningar och samlingar i advent, ger ytterligare en dimension till frågan.

Annons:

Skolverket har slagit fast att det är möjligt att ha skolavslutning i kyrkan och att en präst kan medverka. Kravet är att det inte får förekomma konfessionella inslag. Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?

Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.

Det kan förstås uppfattas som motsägelsefullt – en religiös högtid utan religiösa inslag. Men med dagens lagstiftning så är det den enda lösningen för att kunna förena skolors vilja att samlas i kyrkan med lagstiftningens krav.

Det är begripligt att den här frågan väcker debatt och starka känslor. Nationell lagstiftning ställs mot lokala viljor och intressen. Föräldrar som vill att deras barn ska få vara i kyrkan ställs mot föräldrar som inte vill att deras barn ska vara kyrkan. Skolans uppdrag att förmedla kunskap ställs mot kyrkans uppdrag att förmedla den kristna tron.

Det är förståeligt om en präst inte kan accep­tera att skolan dikterar vad han eller hon får säga och göra i sitt ämbete. Men det är rektorn som har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan. Det ansvaret kan aldrig överlåtas till kyrkan. Om inte skolan och kyrkan kan komma överens så måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan.

Däremot har vi självklart inga synpunkter på om kyrkan vill anordna en frivillig samling för elever, föräldrar och skolpersonal utanför skoltid och utanför skolans verksamhet.

Det är rektorn som beslutar och som behöver hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning som ger rektorn en bra grund att utgå ifrån. Den anger inte hur skolan ska göra i varje enskild detalj eller tänkbar situation. Det är bara rektorn som kan och ska göra en bedömning av hur just deras skola ska utforma en eventuell adventssamling i kyrkan.

I den återkommande debatten inför skolavslutningar och advent brukar det framföras flera argument som snarare skapar förvirring än klarhet. Det finns därför anledning att redan nu försöka reda ut en del missförstånd.

Ett vanligt argument är att Skolverket gör en allt för strikt tolkning av lagstiftningen. Men faktum är att lagstiftningen inte ger utrymme för en friare tolkning. Det får inte förekomma konfessionella inslag i skolan. Vi anser dock att det är förenligt med bestämmelserna att en skola har en samling i kyrkan vid advent, förutsatt att det inte förekommer konfessionella inslag.

Ytterligare ett argument som brukar dyka upp är att eleverna ska lära sig om religion i skolan och att lagen därför inte förhindrar konfessionella inslag vid religiösa högtider och skolavslutningar. Det stämmer att elever ska lära sig om kristendomen och andra religioner i skolan. Men det är stor skillnad på att få kunskap om religioner i undervisningen och att tvingas delta i religiös utövning.

Ett tredje argument är att de ska vara fri­villigt att delta i en skolsamling i kyrkan. Men en sådan samling är en del av utbildningen och därför något alla elever ska delta i.

Ibland hörs också argumentet att Skolverket ska låta skolorna själva avgöra hur man vill göra. Och det är precis det vi gör. Det är rektorn som ska besluta om skolan ska anordna adventsfirande i kyrkan och vad det ska innehålla. Men rektorn ska förstås fatta ett beslut som följer lagen. Vårt uppdrag är att ge rektorerna väg­ledning så att de kan göra just det.

 

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket

Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, Skolverket

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

pension_500
Foto:TT Tomas Eneroth (S), på väg till mötet med pensionsgruppen.

 På grund av MP. ”Strider mot principer som styrt gruppen i 20 år.” 38  8 tweets  29 rekommendationer  1 rekommendationer

tvavgift
Foto:TT

 Vill inte kommentera tv-avgiften. Deltar i flaggskeppet Melodifestivalen. 90  31 tweets  59 rekommendationer  0 rekommendationer

 Eric Saade på Twitter. Ber följarna om hjälp att betala. 13  8 tweets  5 rekommendationer  0 rekommendationer

I snitt låtsasjobbar vi flera timmar varje dag.  Därför avslöjas du inte av chefen. 78  12 tweets  66 rekommendationer  0 rekommendationer

Maska244
Foto:All over press

 Lyfte inte ett finger på 14 år. Gick till jobbet och satt av sin dag. 240  159 tweets  64 rekommendationer  17 rekommendationer

Annons:
lofven
Foto:TT

 Kan släppa igenom regeringens budget. Ställer krav på statsministern. 61  26 tweets  35 rekommendationer  0 rekommendationer

 ”Våra väljare vill att vi fäller regeringen.” SD inför budgetomröstningen. 218  18 tweets  200 rekommendationer  0 rekommendationer

romsonpuff
Foto:TT

 Partiet vill att Miljöpartiet petas ur regeringen. ”Ingen nyhet att SD inte gillar vår politik.”

 Kinberg Batras svar till Löfven: ”Vi skulle svika alliansens väljare.” 22  7 tweets  15 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: