Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

”Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan”

Bokmärk artikel
Rektor har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan, skriver debattörerna.

Foto: Magnus Hallgren Rektor har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan, skriver debattörerna.

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Olaglig påverkan. Advent står för dörren och då återkommer alltid debatten om skolan kan samlas i kyrkan. Vårt svar är ja – om det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. ­Ytterst är det rektorn som ska hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning för rektorerna, skriver Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Olaglig påverkan. Advent står för dörren och då återkommer alltid debatten om skolan kan samlas i kyrkan. Vårt svar är ja – om det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. ­Ytterst är det rektorn som ska hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning för rektorerna, skriver Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

Advent nalkas och med det debatten om skolans relation till kyrkan. Det är en fråga som ofta väcker starka känslor. Det visar sig inte minst genom att Skolverket inför skolavslutningar och advent brukar kontaktas av skolor som vill ha vägledning för att kunna uppfylla skol­lagens krav att skolan ska vara icke-konfessionell.

Att den svenska skolan är icke-konfessionell slås fast i skollagen som riksdagen har beslutat om. Det är det vi alla har att förhålla oss till. Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag som till exempel bön, välsignelse eller trosbekännelse i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Fristående skolor med konfessionell inriktning undantas delvis från regeln. Att elever i grundskolan har skolplikt och är skyldiga att delta i skolans verksamheter, som till exempel avslutningar och samlingar i advent, ger ytterligare en dimension till frågan.

Annons:

Skolverket har slagit fast att det är möjligt att ha skolavslutning i kyrkan och att en präst kan medverka. Kravet är att det inte får förekomma konfessionella inslag. Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid?

Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap.

Det kan förstås uppfattas som motsägelsefullt – en religiös högtid utan religiösa inslag. Men med dagens lagstiftning så är det den enda lösningen för att kunna förena skolors vilja att samlas i kyrkan med lagstiftningens krav.

Det är begripligt att den här frågan väcker debatt och starka känslor. Nationell lagstiftning ställs mot lokala viljor och intressen. Föräldrar som vill att deras barn ska få vara i kyrkan ställs mot föräldrar som inte vill att deras barn ska vara kyrkan. Skolans uppdrag att förmedla kunskap ställs mot kyrkans uppdrag att förmedla den kristna tron.

Det är förståeligt om en präst inte kan accep­tera att skolan dikterar vad han eller hon får säga och göra i sitt ämbete. Men det är rektorn som har ansvaret för innehållet även när skolan har en samling i kyrkan. Det ansvaret kan aldrig överlåtas till kyrkan. Om inte skolan och kyrkan kan komma överens så måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan.

Däremot har vi självklart inga synpunkter på om kyrkan vill anordna en frivillig samling för elever, föräldrar och skolpersonal utanför skoltid och utanför skolans verksamhet.

Det är rektorn som beslutar och som behöver hantera situationen. Därför har vi tagit fram en juridisk vägledning som ger rektorn en bra grund att utgå ifrån. Den anger inte hur skolan ska göra i varje enskild detalj eller tänkbar situation. Det är bara rektorn som kan och ska göra en bedömning av hur just deras skola ska utforma en eventuell adventssamling i kyrkan.

I den återkommande debatten inför skolavslutningar och advent brukar det framföras flera argument som snarare skapar förvirring än klarhet. Det finns därför anledning att redan nu försöka reda ut en del missförstånd.

Ett vanligt argument är att Skolverket gör en allt för strikt tolkning av lagstiftningen. Men faktum är att lagstiftningen inte ger utrymme för en friare tolkning. Det får inte förekomma konfessionella inslag i skolan. Vi anser dock att det är förenligt med bestämmelserna att en skola har en samling i kyrkan vid advent, förutsatt att det inte förekommer konfessionella inslag.

Ytterligare ett argument som brukar dyka upp är att eleverna ska lära sig om religion i skolan och att lagen därför inte förhindrar konfessionella inslag vid religiösa högtider och skolavslutningar. Det stämmer att elever ska lära sig om kristendomen och andra religioner i skolan. Men det är stor skillnad på att få kunskap om religioner i undervisningen och att tvingas delta i religiös utövning.

Ett tredje argument är att de ska vara fri­villigt att delta i en skolsamling i kyrkan. Men en sådan samling är en del av utbildningen och därför något alla elever ska delta i.

Ibland hörs också argumentet att Skolverket ska låta skolorna själva avgöra hur man vill göra. Och det är precis det vi gör. Det är rektorn som ska besluta om skolan ska anordna adventsfirande i kyrkan och vad det ska innehålla. Men rektorn ska förstås fatta ett beslut som följer lagen. Vårt uppdrag är att ge rektorerna väg­ledning så att de kan göra just det.

 

Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket

Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd, Skolverket

Kommentarer (237)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

tag-1000
Foto:Fredrik Funck

 Vagnarna kan vara strömförande. ”Vi får inte öppna fönstren.” 23  9 tweets  13 rekommendationer  1 rekommendationer

Andreas Johansson
Foto:TT

 Andreas Johansson, IFK Norrköping. ”Det hör inte hemma i fotbollen.” 42  7 tweets  35 rekommendationer  0 rekommendationer

Fem framstående fotbollsfilmningar.  Andreas Johansson i gott sällskap. 11  6 tweets  4 rekommendationer  1 rekommendationer

kladdkaka-288
Foto:TT

 Slutade på sjukhus. Värden misstänks för brott. 166  9 tweets  156 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
forsvunnen-1000
Foto:TT. Polisen

 Polisen gick ut med bild. Gick ut för att leka i går – kom inte hem. 27  2 tweets  24 rekommendationer  1 rekommendationer

 Se tricket på jättevågor. Projektet har tagit stuntmannen två år att genomföra.

Surfhoj
Foto:Reuters
Annons:
Annons:

Full koll i sommar

 Skaffa DN:s app! Massor av läsning hela sommaren.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: