Polislarmen

”Hög tid att regeringen tar ansvar för polisens arbete”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Polisförbundets förslag. Det är i dag drygt 20.000 poliser i tjänst – 2.900 fler än för bara fem år sedan. Ändå finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning. Det är därför hög tid att regeringen tar ansvar för att utveckla dagens polisverksamhet. Polisförbundet vill bland annat se en Allmänhetens polisombudsman som hanterar klagomål från medborgarna. Vi vill också att de 21 länspolismyndigheterna slås ihop, skriver Lena Nitz.

Polisförbundets förslag. Det är i dag drygt 20.000 poliser i tjänst – 2.900 fler än för bara fem år sedan. Ändå finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning. Det är därför hög tid att regeringen tar ansvar för att utveckla dagens polisverksamhet. Polisförbundet vill bland annat se en Allmänhetens polisombudsman som hanterar klagomål från medborgarna. Vi vill också att de 21 länspolismyndigheterna slås ihop, skriver Lena Nitz.

Dagens Nyheters och andra mediers granskning har pekat ut brister inom delar av svensk polis. Bland annat har det rapporterats om att polisen inte rycker ut när människor är i fara och att poliser blir ifrågasatta när de rapporterar om missförhållanden i verksamheten. Det har också hävdats att polisen inte har ordning på statistiken.

Delar av den här bilden stämmer med de signaler som vi i Polisförbundet dagligen får från poliser ute på fältet. De känner att de inte räcker till för att göra ett bra jobb. Framför allt har det för många poliser tillkommit en mängd administrativa uppgifter som läggs på det ordinarie polisarbetet, kärnverksamheten.

Annons:

Ökade resurser och fler poliser har länge varit en huvudfråga för Polisförbundet i den politiska debatten om polisen. Nu är resurserna och poliserna på plats, och det har varit kloka och riktiga prioriteringar. På bara fem år har antalet poliser ökat med 2.900 och medlen med 3,4 miljarder kr.

Men den nuvarande situationen visar med all önskvärd tydlighet att mer resurser inte ensamt fungerar som mirakelmedicin. För att nå statsmakternas mål krävs också att medarbetarna får rätt förutsättningar. Trots att det i dag är drygt 20.000 poliser i tjänst finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning.

Nu är det därför hög tid att regeringen och justitieminister Beatrice Ask tar ansvar och genomför sex prioriterade förändringar för att utveckla och förbättra dagens polisverksamhet:

En nationell myndighet för polisen. I dag finns det 21 självständiga polismyndigheter som ansvarar för polisverksamheten i respektive län. Detta är inte effektivt i ett litet land som Sverige. Dessutom förväntar sig medborgarna med rätta att polisens förmåga att förebygga och utreda brott ska vara lika god oavsett var i landet man bor. Frågan om polisens organisering utreds av den så kallade Polisorganisationskommittén, som ska vara färdig med sitt förslag i mars. En samlad nationell polismyndighet skapar möjligheter att på ett mer effektivt sätt än i dag fördela resurser, personal och specialistkompetens utifrån behov snarare än geografi.

En fristående granskning av polisen. En förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fungera är att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Polisen har ett stort ansvar för att förvalta det förtroendet. När de 21 polismyndigheterna slås ihop till en nationell myndighet bör det inrättas en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare.

Allmänhetens polisombudsman. Brister i polisens arbete kan vara allvarliga utan att för den skull vara brottsliga. Men i dag finns det ingen väl fungerande instans som hanterar olika former av klagomål. Vi föreslår att det inrättas en ombudsmannafunktion, en allmänhetens polisombudsman, till vilken medborgarna kan anmäla eventuella brister och synpunkter på polisens arbete. Detta skulle ge värdefulla möjligheter till ständig förbättring av polisverksamheten utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Reformera polisutbildningen. Polisarbetet blir allt mer komplext och behoven av att arbeta effektivt och evidensbaserat ökar. Vetenskapliga metoder och systematiska utvärderingar måste bli en vardaglig del av arbetet. Så är det inte i dag. I likhet med andra länder behöver Sverige en polisutbildning på högskolenivå. Det finns ett brett politiskt stöd för att reformera polisutbildningen och ett färdigt förslag har legat på regeringens bord i flera år. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Anställ fler civila inom polisen. För att nå ökade resultat och komplettera polisiär kompetens bör det anställas fler civila stödfunktioner. I takt med att polisarbetet blir allt mer komplext ökar också behovet av att tillföra civil stödkompetens inom flera områden. Den polisiära vardagen upptas i allt för hög grad av administration och icke polisiära arbetsuppgifter. Polisen är till för medborgarna och poliser ska arbeta med det de är utbildade för.

Nationell samling om polisens utmaningar. Svensk polis måste stå bättre rustad för framtiden. Den senaste medierapporteringen om ineffektivitet, polischefers brott mot meddelarskyddet och brist på ledning och styrning kräver att alla som på något sätt har ett ansvar för verksamheten samlas för att föra utvecklingen framåt.

Justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svensson behöver visa ledarskap och handlingskraft för att snabbt bryta utvecklingen mot färre uppklarade brott och för att inte förtroendet för polisen ska minska.

Beatrice Ask bör bjuda in Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och andra experter på området för att förutsättningslöst identifiera utmaningar och lösningar.

Det finns en stark drivkraft och vilja till utveckling hos dagens poliser för att leva upp till allmänhetens rimliga krav på effektivitet och kvalitet. Det är hög tid att mobilisera den kraften fullt ut.

 

Lena Nitz,
ordförande Polisförbundet


(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

 DN/Ipsos. Fortsatt trögt för alliansen. Osäkra väljare Reinfeldts hopp. 797  63 tweets  731 rekommendationer  3 rekommendationer

 DN:s Ewa Stenberg. Regeringspartierna kan gynnas av hetare valdebatter

is144
Foto:AFP

 Säger sig ha fler journalister. Terrorgruppen har publicerat video på halshuggning. 77  16 tweets  61 rekommendationer  0 rekommendationer

 ”Kommer att dränka er i blod.” Terrorgruppen hotar USA. 33  3 tweets  30 rekommendationer  0 rekommendationer

 Herculesplanen på väg till Irak. Lastade med 170 tält och 850 filtar. 45  1 tweets  44 rekommendationer  0 rekommendationer

 "Det var värt det.” Många unga män lockas ut i strid mot IS. 345  5 tweets  340 rekommendationer  0 rekommendationer

irak_144102
Foto:Roger Turesson

 Fick besök av Bildt. Salem, 8 år: Han sa att han kan hjälpa oss 5  1 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

 DN i Irak. Carl Bildt: Yazidierna är utsatt för folkmordshot. 457  19 tweets  438 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Getinge-500
Foto:TT

 ”Fruktansvärt mycket vatten.” Stopp i bil- och tågtrafiken på flera håll.

 Översvämningar även utanför Halland. Ovädret sprider sig. 32  1 tweets  31 rekommendationer  0 rekommendationer

 Stor ökning av vattenskadade hus. ”Exceptionellt i sommar.”

getinge144
Foto:TT

 Getinge hittills värst drabbat. Flera dagars kraftigt regn har orsakat svåra översvämningar.

 Getingebor evakuerar översvämmade hus. ”Frågan är om det kommer att gå att flytta tillbaka.” 4  1 tweets  3 rekommendationer  0 rekommendationer

getinge_144102
Foto:Jonas Lindstedt
Annons:
Filippa-Reinfeldt-Lilly-500
Foto:Eva Tedesjö, Fredrik Funck

 Politikerna om cancersjuka Lilly. Så vill de lösa vårdkrisen i Stockholm. 11  5 tweets  6 rekommendationer  0 rekommendationer

 Sjuksköterskebrist i Stockholm. Cancersjuka barn hamnar i kläm. 1904  96 tweets  1805 rekommendationer  3 rekommendationer

Lilly-244
Foto:Fredrik Funck
mp144
Foto:tt

 ”Skjuta pil i huvudet på folk.” MP plockar bort ungdomsspråkrör från valarbete efter uttalanden. 42  13 tweets  29 rekommendationer  0 rekommendationer

 DN Ledare. Hat är hat oavsett avsändare. 1529  197 tweets  1328 rekommendationer  4 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: