Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Polislarmen

”Hög tid att regeringen tar ansvar för polisens arbete”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Polisförbundets förslag. Det är i dag drygt 20.000 poliser i tjänst – 2.900 fler än för bara fem år sedan. Ändå finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning. Det är därför hög tid att regeringen tar ansvar för att utveckla dagens polisverksamhet. Polisförbundet vill bland annat se en Allmänhetens polisombudsman som hanterar klagomål från medborgarna. Vi vill också att de 21 länspolismyndigheterna slås ihop, skriver Lena Nitz.

Polisförbundets förslag. Det är i dag drygt 20.000 poliser i tjänst – 2.900 fler än för bara fem år sedan. Ändå finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning. Det är därför hög tid att regeringen tar ansvar för att utveckla dagens polisverksamhet. Polisförbundet vill bland annat se en Allmänhetens polisombudsman som hanterar klagomål från medborgarna. Vi vill också att de 21 länspolismyndigheterna slås ihop, skriver Lena Nitz.

Dagens Nyheters och andra mediers granskning har pekat ut brister inom delar av svensk polis. Bland annat har det rapporterats om att polisen inte rycker ut när människor är i fara och att poliser blir ifrågasatta när de rapporterar om missförhållanden i verksamheten. Det har också hävdats att polisen inte har ordning på statistiken.

Delar av den här bilden stämmer med de signaler som vi i Polisförbundet dagligen får från poliser ute på fältet. De känner att de inte räcker till för att göra ett bra jobb. Framför allt har det för många poliser tillkommit en mängd administrativa uppgifter som läggs på det ordinarie polisarbetet, kärnverksamheten.

Annons:

Ökade resurser och fler poliser har länge varit en huvudfråga för Polisförbundet i den politiska debatten om polisen. Nu är resurserna och poliserna på plats, och det har varit kloka och riktiga prioriteringar. På bara fem år har antalet poliser ökat med 2.900 och medlen med 3,4 miljarder kr.

Men den nuvarande situationen visar med all önskvärd tydlighet att mer resurser inte ensamt fungerar som mirakelmedicin. För att nå statsmakternas mål krävs också att medarbetarna får rätt förutsättningar. Trots att det i dag är drygt 20.000 poliser i tjänst finns det brister som framför allt grundar sig på polisens ledning och styrning.

Nu är det därför hög tid att regeringen och justitieminister Beatrice Ask tar ansvar och genomför sex prioriterade förändringar för att utveckla och förbättra dagens polisverksamhet:

En nationell myndighet för polisen. I dag finns det 21 självständiga polismyndigheter som ansvarar för polisverksamheten i respektive län. Detta är inte effektivt i ett litet land som Sverige. Dessutom förväntar sig medborgarna med rätta att polisens förmåga att förebygga och utreda brott ska vara lika god oavsett var i landet man bor. Frågan om polisens organisering utreds av den så kallade Polisorganisationskommittén, som ska vara färdig med sitt förslag i mars. En samlad nationell polismyndighet skapar möjligheter att på ett mer effektivt sätt än i dag fördela resurser, personal och specialistkompetens utifrån behov snarare än geografi.

En fristående granskning av polisen. En förutsättning för att ett demokratiskt samhälle ska fungera är att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Polisen har ett stort ansvar för att förvalta det förtroendet. När de 21 polismyndigheterna slås ihop till en nationell myndighet bör det inrättas en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare.

Allmänhetens polisombudsman. Brister i polisens arbete kan vara allvarliga utan att för den skull vara brottsliga. Men i dag finns det ingen väl fungerande instans som hanterar olika former av klagomål. Vi föreslår att det inrättas en ombudsmannafunktion, en allmänhetens polisombudsman, till vilken medborgarna kan anmäla eventuella brister och synpunkter på polisens arbete. Detta skulle ge värdefulla möjligheter till ständig förbättring av polisverksamheten utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Reformera polisutbildningen. Polisarbetet blir allt mer komplext och behoven av att arbeta effektivt och evidensbaserat ökar. Vetenskapliga metoder och systematiska utvärderingar måste bli en vardaglig del av arbetet. Så är det inte i dag. I likhet med andra länder behöver Sverige en polisutbildning på högskolenivå. Det finns ett brett politiskt stöd för att reformera polisutbildningen och ett färdigt förslag har legat på regeringens bord i flera år. Nu är det dags att gå från ord till handling.

Anställ fler civila inom polisen. För att nå ökade resultat och komplettera polisiär kompetens bör det anställas fler civila stödfunktioner. I takt med att polisarbetet blir allt mer komplext ökar också behovet av att tillföra civil stödkompetens inom flera områden. Den polisiära vardagen upptas i allt för hög grad av administration och icke polisiära arbetsuppgifter. Polisen är till för medborgarna och poliser ska arbeta med det de är utbildade för.

Nationell samling om polisens utmaningar. Svensk polis måste stå bättre rustad för framtiden. Den senaste medierapporteringen om ineffektivitet, polischefers brott mot meddelarskyddet och brist på ledning och styrning kräver att alla som på något sätt har ett ansvar för verksamheten samlas för att föra utvecklingen framåt.

Justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svensson behöver visa ledarskap och handlingskraft för att snabbt bryta utvecklingen mot färre uppklarade brott och för att inte förtroendet för polisen ska minska.

Beatrice Ask bör bjuda in Polisförbundet, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och andra experter på området för att förutsättningslöst identifiera utmaningar och lösningar.

Det finns en stark drivkraft och vilja till utveckling hos dagens poliser för att leva upp till allmänhetens rimliga krav på effektivitet och kvalitet. Det är hög tid att mobilisera den kraften fullt ut.

 

Lena Nitz,
ordförande Polisförbundet


Digital prenumeration

Mer från förstasidan

skatteverket-1000
Foto:TT

 Enligt Skatteverket. ”Använd ditt sunda förnuft och sluta vara så naiv.” 150  12 tweets  137 rekommendationer  1 rekommendationer

guillou-1000
Foto:DN, Rex

 Har själv skjutit lejon i Afrika. Sågar Walter Palmer för hur Cecil dog. 281  35 tweets  246 rekommendationer  0 rekommendationer

 Riskerar fängelse. Männen som deltog i dödandet har ställts inför rätta. 1  1 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

 Kommentar. Walter Palmer avhumaniseras av lynchmobben, skriver DN:s Afrikakorrespondent. 21  5 tweets  16 rekommendationer  0 rekommendationer

esbjornsson-288

 Svenska experterna är delade. ”Med pilbåge stör man inte i naturen.” 2  2 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

Swefilm

Sajten fungerar fortfarande.  ”Att stänga ner sajter är inte så enkelt för oss.” 46  14 tweets  32 rekommendationer  0 rekommendationer

 Linus Larsson: Branschens värsta fiende faller.

 Filmsajten Swefilmer. Stängs efter husrannsakan. 687  0 tweets  687 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
varoufakis-1000
Foto:AP

 Planerade hacka skattemyndigheten. Immunitet kan upphävas. 34  22 tweets  12 rekommendationer  0 rekommendationer

 Tensta. Hundratals hade anmält sig på Facebook – men det var bara 28 personer som dök upp. 14  5 tweets  9 rekommendationer  0 rekommendationer

pride-288
Foto:Lisa Mattisson
Annons:
Annons:

Full koll i sommar

 Skaffa DN:s app! Massor av läsning hela sommaren.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: