Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Höga hus är inte en helhetslösning!

Replik på Per Ankersjös debattinlägg om Riksantikvarieämbetet på Stockholmsdebatt den 13 april.

För stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) verkar alla Stockholms problem ha ett och samma svar. Hur öka tillväxten? Höga hus i innerstaden. Hur göra staden mer kreativ? Höga hus i innerstaden. Hur lösa bostadsbristen? Höga hus i innerstaden. Hur bli mer miljövänlig? Höga hus i innerstaden.

En så ensidig inställning till hur Stockholms innerstad ska utvecklas är givetvis lika orimlig som den låter. Att bygga höga hus på de fåtal tomter som fortfarande finns lediga i innerstaden skulle inte på när råda bot på den bostadsbrist som hämmar stadens tillväxt. Eller menar Ankersjö att grävskoporna och rivningsmaskinerna ska dra fram i innerstaden för att bereda väg för skyskrapor? Snarare än en seriös lösning på stadens problem verkar frågan om höga hus i bästa fall vara en estetisk fråga för Ankersjö, i värsta fall enbart en fråga han driver för att få uppmärksamhet.

Vi ska självklart bygga riktigt högt där det passar men vi måste samtidigt inse att det varken är lämpligt eller önskvärt överallt. Nyproduktion kan om den används på rätt sätt fungera som verktyg för att korrigera tidigare misstag. Används den på fel sätt skapar vi istället nya. En genomtänkt strategi möter därför det ständigt ökande behovet av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur samtidigt som den alltid har för ögonen behovet av att vi bygger en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad. Risken är annars att vi bygger miljöer som i framtiden kan visa sig vara både oattraktiva, ineffektiva, otrygga och oekonomiska. Det gynnar ingen och det skapar framförallt inte grogrunden för kreativitet och tillväxt.

Lika tröttsam som Ankersjös generallösning för innerstadens problem är hans svartmålning av dem som opponerar sig mot hans besatthet av höga hus. Vi som menar att ett skydd av det unika i Stockholms stadsmiljö inte står i motsats till vare sig tillväxt, bostadsbyggande eller ambitionen om ett mer miljövänligt Stockholm är varken reaktionärer som vill mumifiera staden eller lumpsamlare som ser ett värde i allt som har byggts i Stockholm.

Staden befinner sig inte i en situation där vi måste välja antingen tillväxt eller bevarandet av det som gör Stockholm unikt. Vi kan välja att utveckla Stockholm samtidigt som stadens stora kulturhistoriska värden bevaras. Att Stockholms innerstad anses vara av så pass stort kulturhistoriskt värde att den skyddas i lag är något vi ska vara stolta över och inte som Ankersjö betrakta som ett hinder som måste rivas för att trygga stadens utveckling. Att slopa riksintresset är därför för oss helt otänkbart. Riksintresset själva syfte är att se till att klåfingriga politiker, som vill bygga monument över sig själva, inte ska kunna rasera den kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljön. Att ta bort detta skydd vore både olyckligt och dumt.

Vi bejakar kreativt byggande och förnyelsen av Stockholm. Men verklig kreativitet och utveckling är att nya byggnader, höga som låga, förnyar och utvecklar staden som helhet i samklang med dess redan befintliga kvaliteter. Inte att bara bygga något där nyheten består i det aparta och ensamt spektakulära. Nya byggnader ska säga något nytt, men de ska säga det i samspel med sin omgivning och lyfta fram de värden som finns där. Det är skillnaden mellan att se den nya byggnaden isolerat och att tillföra byggnader som utvecklar och samtidigt förstärker stadens identitet. När vi bygger mycket måste vi också bygga smart och genomtänkt.

En hållbar tillväxt och utveckling mot ett Stockholm i världsklass bygger på ett helhetsperspektiv.

Lotta Edholm, gruppledare och skolborgarråd (FP)

Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd (FP

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.