Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

”Högre havsnivå kan sänka Slussenprojektet”

Hotande översvämning. Världsbanken säger i en ny rapport att havsnivåhöjningen mot slutet av detta sekel kan vara två meter. Slussen klarar maximalt en höjning på en meter. Därför gäller det att trycka på stoppknappen för Slussenprojektet, ta en tankepaus och sedan börja om på nytt, skriver Stefan F Hamrin (V) och Per Johansson (FP).

Slussenprojektet har under stor vånda drivits fram till en punkt där byggstart nu ligger mycket nära i tid. En av förutsättningarna för bygget är att Östersjöns nivå inte stiger alltför mycket, alltför fort. Skulle nivån stiga mer än en meter riskerar tunnelbanan att svämmas över vid Gamla stans station.

Ett expertutlåtande från SMHI säger att detta inte kommer att äga rum före år 2100 och ligger därmed till grund för de beslut om Slussen som nu är på väg att sättas i verket.

Världsbanken säger i en ny uppseendeväckande rapport att havsnivåerna troligen kommer att stiga snabbare än vad man tidigare trott. Bristen på politiska klimatåtgärder globalt gör att den mest sannolika temperaturhöjningen till 2100 är fyra grader – inte två grader.

Även om rapporten är mycket försiktig i sina tekniska beräkningar varnar man för att havshöjningen mot slutet av detta sekel kan vara två meter.

Alldeles ny är också rapporten från Försvarets forskningsanstalt och KTH som säger att ”de flesta kustkommunerna i södra Sverige planerar inte för havsnivåhöjning över en meter på hundra års sikt, trots att det finns vetenskapliga studier som tyder på högre nivåer”.

Och man refererar uttryckligen till forskare som anger +2,0 meter som högsta sannolika nivå år 2100.

Slussens absolut högsta tekniska nivå är + 1,0 m – inte en millimeter till (se Miljökonsekvensbeskrivningen hos mark- och miljödomstolen).

Stadens och SMHI:s bedömning (+1,0 m), som saknar offentliggjord vetenskaplig analys, har därmed rimligen fallit. SMHI har ju sagt att vid två graders höjning är högsta sannolika nivån +1, 0 m. Nu kommer allt fler rapporter om att det blir varmare och då stiger havet mer.

I Världsbankens bedömning ingår inte heller så kallade tröskeleffekter eller förändringar i de globala, geografiska havsnivåskillnaderna (i dag drygt en meter). Och man citerar forskare som menar att redan en temperaturökning på 1,6 grader kan leda till starkt ökade utsläpp av vatten från Grönlandsisen.

Faktum kvarstår att både de arktiska och Antarktiska internationella expertgrupperna räknar med runt +1,5 meter som högsta sannolika nivå år 2100 vid två graders temperaturökning, och att den svenska regeringen delar denna uppfattning efter beslut i Arktiska rådet.

Världsbanken hoppas uttryckligen att deras rapport ska leda till de mycket snabba och kraftfulla åtgärder som behövs för att trots allt begränsa temperaturhöjningen till två grader. Det är enligt andra forskare inte möjligt men låt oss ändå hoppas.

Under alla förhållanden är det oansvarigt att sätta i gång ombyggnaden av Slussen utan att ta hänsyn till de klimatförändringar som ändrar på grundförutsättningarna för projektet.

Här gäller det att ta till sig Världsbankens nya bedömning, trycka på stoppknappen för Slussenprojektet, ta en tankepaus och sedan börja om på nytt.

Det går att bygga om Slussen på ett klimatsmart sätt – och med tanke på att projektet i dagens läge beräknas kosta skattebetalarna i storleksordningen tio miljarder finns stort utrymme att finansiera en sådan lösning. Som håller i minst hundra år.

Stellan F Hamrin, Fullmäktige (V), fil dr

Per Johansson, ersättare miljönämnden (FP), generalsekreterare

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.