Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Hovrätten omprövar inte – den överprövar”

Hovrättsdomare: EMR har inneburit en i stort sett lyckosam förändring.

Hovrättslagmannen Håkan Lavén skriver på DN Debatt om reformen kallad En modernare rättegång, EMR. Vi är många hovrättsdomare som inte delar hans beskrivning och vårt bestämda intryck är att det han ger uttryck för inte är någon uppfattning som är mer allmänt spridd i våra led.

Vad Håkan Lavén inte förklarar är att lagstiftarens syfte är att hovrätterna fortsättningsvis ska ha en annorlunda roll än tidigare. Det ska finnas en fördelning av funktionerna mellan de olika nivåerna i domstolsorganisationen som leder till att tyngdpunkten ska ligga i tingsrätterna. Hovrätten ska kontrollera att de tingsrättsavgöranden som överklagas är riktiga och rätta till de felaktigheter som kan konstateras. Vi brukar därför tala om att hovrätterna ska ”överpröva” målet, inte ”ompröva” det. Det är då mycket naturligt att hovrätten spelar upp de förhör som förekom i tingsrätten.

När Håkan Lavén därför skriver om det otillfredsställande i att advokater inte får ställa nya frågor i hovrätten skjuter han bredvid målet. Det blir än tydligare när han efterlyser möjligheten för hovrätten att själv ställa frågor. Det är nämligen inte hovrättens uppgift – och för övrigt inte någon domares – att på egen hand försöka utreda vad som hänt. Detta är i stället parternas uppgift. I en domstolsprocess är domstolens enda uppgift att pröva det material som parterna presenterar för rätten. De brottsutredande och brottsbekämpande funktionerna har polis och åklagare.

Det är i stället vår uppfattning att EMR har inneburit en i stort sett lyckosam förändring. Visst saknar vi ibland kontakter med förhörspersoner. Men tekniken har fungerat bra och möjligheterna att i de videoinspelade förhören bedöma dem från trovärdighets- och tillförlitlighetssynpunkt har överträffat våra förväntningar.

Vi är också mycket förvånade över Håkan Lavéns beskrivningar av parternas uppträdande i hans rättssal. För egen del har vi aldrig upplevt åklagare till synes sovande. Något tidnings- eller reklambladsläsande skulle vi inte heller acceptera.

En viktig positiv effekt av den nya ordningen är att brottsoffer och vittnen numera sällan behöver inställa sig till rättegång mer än vid ett tillfälle. Att höras i domstol kan vara påfrestande och förhörsuppgifter är bäst färska. Att misshandlade och våldtagna kvinnor inte på nytt behöver konfronteras med gärningsmännen är för oss en av de största vinsterna med reformen.

Gunnel Wennberg
Hovrättspresident hovrätten Västra Sverige

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident Svea hovrätt

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.