Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Hundratals miljoner att spara på effektivare hus”

Energibesparing. Det finns stora besparingar att göra för Stockholms stad om kommunens lokaler byggs om för att vara mer energieffektiva. Arbetet skulle kunna ske genom så kallade EPC-kontrakt där skattebetalarna inte står någon ekonomisk risk. Besparingen kan i stället läggas på verksamheten, menar de båda skribenterna.

Stockholms stad behöver energi­effektivisera i snabbare takt än vad som sker för närvarande. Om Stockholms stads fastighetsbestånd i dag var energieffektiviserat med garanterade energibesparingar, skulle utgifterna för energianvändningen minska med maximalt 287 miljoner kronor om året. De pengarna motsvarar en löneförhöjning på över 3 300 kronor i månaden till kommunens verksamma lärare eller 800 fler anställda inom den kommunala äldreomsorgen. Den ekonomiska besparingen beror på hur finansieringen sker.

Vi har uppskattat den ekonomiska besparing som skulle uppnås om samtliga dessa offentliga kvadratmeter energieffektiviserades genom så kallade EPC-kontrakt.
EPC-kontrakt innebär att investeringar i energi­besparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade framtida energibesparingar, där leverantören står för hela risken. Om de garanterade energibesparingarna inte uppnås är det alltså leverantören som tar den ekonomiska smällen och inte skattebetalarna.

Att energieffektivisera samtliga fastigheter och lokaler ägda av Stockholms stad skulle kosta totalt cirka 2,3 miljarder kronor. Eftersom investeringen på sikt betalar sig själv, och garanteras av leverantören, tär den varken på skattekistan eller utgör en risk för kommunens skattebetalare.

Schneider Electric har i rapporten Energiindikatorn kartlagt hur Sveriges kommuner och företag ser på olika dimensioner av energihantering. Rapporten visar att Sveriges kommuner tyvärr släpar efter de privata företagen på så gott som alla områden inom energieffektivisering. Ambitionerna är lägre, de konkreta åtgärderna färre och uppföljningen av resultaten mer bristfällig. Detta går tvärtemot regeringens ambition att den offentliga sektorn ska leda energieffektiviseringen av Sverige.

Skulle det offentligt ägda fastighetsbeståndet vara energieffektiviserat i Stockholms stad skulle enbart de garanterade besparingar som omfattas av EPC-kontrakt innebära minst 287 miljoner kronor i lägre utgifter för energi varje år ­(373 GWh).

Utöver de energibesparingar som garanteras inom ramen för EPC-projekt ingår stipulerade besparingar som inte följs upp. Dessutom kan beställaren räkna med indirekta besparingar såsom lägre kostnader för underhåll av fastig­heten. Den genomsnittliga återbetalningstiden för genomförda EPC-kontrakt är åtta år.

I dag går enorma summor till elbolagen som, om fastighetsbeståndet var energieffektiviserat, i stället kunde läggas på tjänster inom välfärden. 287 miljoner kronor motsvarar en löneförhöjning på 3 342 kronor i månaden till kommunens samtliga 7 156 verksamma lärare. Skulle dessa offentliga miljoner i stället läggas på äldreomsorgen skulle det motsvara drygt 800 fler heltidsanställda personer. I siffran ingår arbetsgivaravgifter och försäkringar.

Stockholms stad har kommit väldigt långt i mycket av sitt miljöarbete, om det råder det inga tvivel. Trots det finns det mycket kvar att göra, inte minst när det gäller energieffektivisering.

Tekniken och kunskapen för att effektivisera sin energianvändning har funnits länge och energi­sparåtgärder är i regel lönsamma på relativt kort sikt, utan stöd eller bidrag.

Vi vill därför uppmana Stockholmsregionens stad och Stockholms alla kommuner att intensifiera energieffektiviseringen av fastighetsbestånden. Det vinner miljön på i form av lägre utsläpp, och det offentliga Sverige och skatte­betalarna i form av mer medel över till bland annat välfärdssatsningar. Varje kvadratmeter som inte är energieffektiviserad är ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Therese Hindman Persson, Schneider Electric

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.