<![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Omsorgsperspektiv måste få styra mer i hemtjänsten”]]> http://www.dn.se/debatt/omsorgsperspektiv-maste-fa-styra-mer-i-hemtjansten/
Ny rapport. Dagens marknadsstyrning i offentlig sektor lämnar för litet utrymme åt yrkesetik och vad som är rationellt utifrån ett omsorgsperspektiv. Valfriheten bör ­fokusera på vilken hjälp den enskilde vill ha och hur den utförs, snarare än bara val ­mellan olika utförare. Det skriver fyra utredare från fackförbundet Kommunal.]]>
Mon, 25 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-25T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/omsorgsperspektiv-maste-fa-styra-mer-i-hemtjansten/
<![CDATA[”Tio punkter för ett mer transparent EU”]]> http://www.dn.se/debatt/tio-punkter-for-ett-mer-transparent-eu/
Öppna upp unionen. Europasamarbetet måste utvecklas i en mer öppen och ­demokratisk riktning. Offentliggjorda handlingar, öppna debatter, mer utbyte med ­parlamentarikerna och hårdare kontroll av lobbyismen är några av mina förslag för att förbättra de demokratiska processerna i EU, skriver Fredrick Federley (C).]]>
Sun, 24 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-24T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/tio-punkter-for-ett-mer-transparent-eu/
<![CDATA[”Självstyrande bilar ställer nya krav på alla i trafiken”]]> http://www.dn.se/debatt/sjalvstyrande-bilar-staller-nya-krav-pa-alla-i-trafiken/
Ansvaret måste utredas. Utvecklingen vid företag som Google och Volvo tyder på att självstyrande bilar snart rullar på våra gator. Då uppstår en helt ny ­trafiksituation. ­Alla aktörer måste nu ta ställning till hur trafikplanering, försäkringar och förarens ansvar ska se ut i framtiden, skriver motororganisationen KAK.]]>
Sat, 23 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-23T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/sjalvstyrande-bilar-staller-nya-krav-pa-alla-i-trafiken/
<![CDATA[”Nedlagd kärnkraft påverkar elpriset men inte utsläppen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nedlagd-karnkraft-paverkar-elpriset-men-inte-utslappen/ Fri, 22 May 2015 13:33:45 +0200 2015-05-22T13:33+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/nedlagd-karnkraft-paverkar-elpriset-men-inte-utslappen/ <![CDATA[”Ge inte antroposofiska preparat gräddfil”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-inte-antroposofiska-preparat-graddfil/ Fri, 22 May 2015 13:28:39 +0200 2015-05-22T13:28+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-inte-antroposofiska-preparat-graddfil/ <![CDATA[”Hyresgäster bor inte i onödigt stora lägenheter”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hyresgaster-bor-inte-i-onodigt-stora-lagenheter/ Fri, 22 May 2015 13:23:25 +0200 2015-05-22T13:23+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/hyresgaster-bor-inte-i-onodigt-stora-lagenheter/ <![CDATA[”Mjukare broms i pensionssystemet införs från 2017”]]> http://www.dn.se/debatt/mjukare-broms-i-pensionssystemet-infors-fran-2017/ Fri, 22 May 2015 10:32:35 +0200 2015-05-22T10:32+02:00 http://www.dn.se/debatt/mjukare-broms-i-pensionssystemet-infors-fran-2017/ <![CDATA[”Straffskatt på klimatvänlig kärnkraft är en förfärlig idé”]]> http://www.dn.se/debatt/straffskatt-pa-klimatvanlig-karnkraft-ar-en-forfarlig-ide/
Klimatkrisen. Förnybara energislag är en viktig del av en ren energiframtid. Men för att snabbt ersätta de fossila källorna måste vi använda oss av alla rena alternativ som finns. En förtida avstängning av svensk kärnkraft riskerar att leda till 2 miljarder ton koldioxidutsläpp som annars undvikits, skriver klimatforskaren James Hansen.]]>
Fri, 22 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-22T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/straffskatt-pa-klimatvanlig-karnkraft-ar-en-forfarlig-ide/
<![CDATA[”Gör rektorsutbildning till ett krav för förskolechefer”]]> http://www.dn.se/debatt/gor-rektorsutbildning-till-ett-krav-for-forskolechefer/
Nästa steg. Sverige har en förskola i toppklass, men kvalitets­skillnaderna är ­alltför stora. Bättre övergång från förskola till skola, förstelärare även i förskolan, och obligatorisk rektorsutbildning för förskoleledare är tre viktiga reformer som bör genomföras, skriver Moderaterna och Lärarförbundet.]]>
Thu, 21 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-21T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/gor-rektorsutbildning-till-ett-krav-for-forskolechefer/
<![CDATA[”Nya EU-regler för ­bankernas utlåning hotar svenska kommuners investeringar”]]> http://www.dn.se/debatt/nya-eu-regler-for-bankernas-utlaning-hotar-svenska-kommuners-investeringar/
Se över reglerna. Kommunernas investeringsbehov ökar snabbt när infrastruktur och bostäder åldras. Nu hotas ­kommunernas låneinstitut av nya EU-regler som egentligen riktar sig mot högrisktagande ­banker, skriver representanter för Kommuninvest.]]>
Thu, 21 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-21T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/nya-eu-regler-for-bankernas-utlaning-hotar-svenska-kommuners-investeringar/
<![CDATA[”Nolltaxa är orealistiskt, oekonomiskt och orättvist”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nolltaxa-ar-orealistiskt-oekonomiskt-och-orattvist/ Wed, 20 May 2015 16:23:03 +0200 2015-05-20T16:23+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/nolltaxa-ar-orealistiskt-oekonomiskt-och-orattvist/ <![CDATA[”Lyhördhet och långsiktighet är viktigt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lyhordhet-och-langsiktighet-ar-viktigt/ Wed, 20 May 2015 16:21:48 +0200 2015-05-20T16:21+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/lyhordhet-och-langsiktighet-ar-viktigt/ <![CDATA[”Team Sweden ska samordna det svenska exportstödet”]]> http://www.dn.se/debatt/team-sweden-ska-samordna-det-svenska-exportstodet/
Lanseras i dag. Svenska företag som vill ut på export ­uppfattar ­dagens stöd som en djungel av myndigheter, bolag och verk. ­Därför skapar ­regeringen nu Team Sweden för att samordna exportstödet till de enskilda företagen, skriver näringsminister Mikael Damberg (S).]]>
Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0200 2015-05-20T00:00+02:00 http://www.dn.se/debatt/team-sweden-ska-samordna-det-svenska-exportstodet/
<![CDATA[”Höjda skatter ingen framkomlig väg”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hojda-skatter-ingen-framkomlig-vag/ Tue, 19 May 2015 16:54:26 +0200 2015-05-19T16:54+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/hojda-skatter-ingen-framkomlig-vag/ <![CDATA[”Leif Pagrotsky har fel om SL”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/leif-pagrotsky-har-fel-om-sl/ Tue, 19 May 2015 15:38:28 +0200 2015-05-19T15:38+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/leif-pagrotsky-har-fel-om-sl/ <![CDATA[”Fri prissättning nästan alltid bättre än reglerad”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fri-prissattning-nastan-alltid-battre-an-reglerad/ Tue, 19 May 2015 10:55:49 +0200 2015-05-19T10:55+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fri-prissattning-nastan-alltid-battre-an-reglerad/ <![CDATA[”Skeva slutsatser från ett särintresse”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/skeva-slutsatser-fran-ett-sarintresse/ Tue, 19 May 2015 10:55:05 +0200 2015-05-19T10:55+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/skeva-slutsatser-fran-ett-sarintresse/ <![CDATA[”Huvudfrågan är Sveriges rätt att använda miljöskatter”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/huvudfragan-ar-sveriges-ratt-att-anvanda-miljoskatter/ Mon, 18 May 2015 15:14:32 +0200 2015-05-18T15:14+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/huvudfragan-ar-sveriges-ratt-att-anvanda-miljoskatter/ <![CDATA[”Lås inte fast människor med politiska påbud”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/las-inte-fast-manniskor-med-politiska-pabud/ Mon, 18 May 2015 15:13:22 +0200 2015-05-18T15:13+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/las-inte-fast-manniskor-med-politiska-pabud/ <![CDATA[”Antroposofisk medicin är patientsäker och vetenskaplig”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/antroposofisk-medicin-ar-patientsaker-och-vetenskaplig/ Mon, 18 May 2015 15:06:27 +0200 2015-05-18T15:06+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/antroposofisk-medicin-ar-patientsaker-och-vetenskaplig/ <![CDATA[”Fibernätsgapet är ett växande problem”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fibernatsgapet-ar-ett-vaxande-problem/ Mon, 18 May 2015 15:03:51 +0200 2015-05-18T15:03+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fibernatsgapet-ar-ett-vaxande-problem/ <![CDATA[”Marknadshyror skulle kosta hushållen 17 miljarder”]]> http://www.dn.se/debatt/marknadshyror-skulle-kosta-hushallen-17-miljarder/
Ny rapport. En avreglerad hyresmarknad skulle slå hårt mot hyresgästerna och ge hushållen en ökad kostnad på 17,4 miljarder per år. Antalet bidrags­tagare skulle öka markant liksom kostnaderna för pendling, flytt och tvister med fastighetsägarna, skriver Marie Linder och Simon Safari i Hyresgästföreningen.]]>
Mon, 18 May 2015 00:00:00 +0200 2015-05-18T00:00+02:00 http://www.dn.se/debatt/marknadshyror-skulle-kosta-hushallen-17-miljarder/
<![CDATA[”Släpp inte in antroposofiska preparat i läkemedelslagen”]]> http://www.dn.se/debatt/slapp-inte-in-antroposofiska-preparat-i-lakemedelslagen/
För patientsäkerheten. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter som används i vården, skriver Apotekarsocieteten.]]>
Sun, 17 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-17T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/slapp-inte-in-antroposofiska-preparat-i-lakemedelslagen/
<![CDATA[”Tillsynen är obefintlig av forskning som kan vara farlig”]]> http://www.dn.se/debatt/tillsynen-ar-obefintlig-av-forskning-som-kan-vara-farlig/
Vidta åtgärder! Forskning som kan vara farlig för deltagarna eller som behandlar känsliga personuppgifter måste granskas i förväg av en etikprövningsnämnd. Men efter att planerna godkänts är tillsynen obefintlig och det går inte att vara säker på att forskningen uppfyller de etiska kraven, skriver två etikforskare.]]>
Sat, 16 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-16T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/tillsynen-ar-obefintlig-av-forskning-som-kan-vara-farlig/
<![CDATA[”S måste individualisera föräldraförsäkringen nu”]]> http://www.dn.se/debatt/s-maste-individualisera-foraldraforsakringen-nu/
En jämställdhetsfråga. I dag tar kvinnor ut 76 procent av föräldraledigheten, män 24 ­procent. Denna ojämlikhet upprätthåller löneskillnader, cementerar könssegregationen på arbetsmarknaden och befäster normer. Individualiserad föräldraförsäkring är den enda lösningen, skriver Elinor Odeberg, Veronica Palm och Erika Ullberg (S).]]>
Fri, 15 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-15T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/s-maste-individualisera-foraldraforsakringen-nu/
<![CDATA[”Folkhögskolorna är en bortglömd resurs”]]> http://www.dn.se/debatt/folkhogskolorna-ar-en-bortglomd-resurs/
Byt måttstock. Goda Pisaresultat räcker inte för att bygga ett hållbart, humanitärt samhälle där alla har plats. Den nordiska folkhögskolans särskilda pedagogiska idé och tradition är en stor tillgång i en skoldebatt som alltför ofta handlar om mätbarhet och ensidig förmedling av kunskap, skriver tre folkhögskoleexperter.]]>
Thu, 14 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-14T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/folkhogskolorna-ar-en-bortglomd-resurs/
<![CDATA["Vi vill ha en tydligare styrning av jämställdhetspolitiken"]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-ha-en-tydligare-styrning-av-jamstalldhetspolitiken/ Wed, 13 May 2015 14:11:38 +0200 2015-05-13T14:11+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-ha-en-tydligare-styrning-av-jamstalldhetspolitiken/ <![CDATA[”Isolera inte Sverige från EU:s filmpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/isolera-inte-sverige-fran-eus-filmpolitik/ Wed, 13 May 2015 13:14:05 +0200 2015-05-13T13:14+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/isolera-inte-sverige-fran-eus-filmpolitik/ <![CDATA[”Har Sverige något att lära av de bästa Pisa-länderna?”]]> http://www.dn.se/debatt/har-sverige-nagot-att-lara-av-de-basta-pisa-landerna/
Forskning behövs. Internationella studier visar att lärarens skicklighet är avgörande för vad eleverna lär sig. Om Sverige ska prestera bättre i Pisa-testerna måste vi lära av andra länder. Vi föreslår ett forskningsprojekt som på plats i de bästa länderna kart­lägger kvaliteterna i undervisningen där, skriver fyra professorer i pedagogik.]]>
Wed, 13 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-13T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/har-sverige-nagot-att-lara-av-de-basta-pisa-landerna/
<![CDATA[”JämO stod för en teknikaliserad jämställdhet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/jamo-stod-for-en-teknikaliserad-jamstalldhet/ Tue, 12 May 2015 16:38:31 +0200 2015-05-12T16:38+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/jamo-stod-for-en-teknikaliserad-jamstalldhet/ <![CDATA[”Vi klarar utbyggnaden utan bidrag”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-klarar-utbyggnaden-utan-bidrag/ Tue, 12 May 2015 16:33:45 +0200 2015-05-12T16:33+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-klarar-utbyggnaden-utan-bidrag/ <![CDATA[”Ett illa förankrat och skadligt besked”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ett-illa-forankrat-och-skadligt-besked/ Tue, 12 May 2015 16:30:48 +0200 2015-05-12T16:30+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/ett-illa-forankrat-och-skadligt-besked/ <![CDATA[”Etanolspannmålen hade räckt till 2,7 miljoner människor”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/etanolspannmalen-hade-rackt-till-27-miljoner-manniskor/ Tue, 12 May 2015 16:30:02 +0200 2015-05-12T16:30+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/etanolspannmalen-hade-rackt-till-27-miljoner-manniskor/ <![CDATA[”Ny myndighet måste få ansvar för jämställdheten”]]> http://www.dn.se/debatt/ny-myndighet-maste-fa-ansvar-for-jamstalldheten/
Gör om, gör rätt. Den förra regeringen tog bort jämställdhetslagen och lade ner JämO. Jämställdheten har försvagats och dagens strategi fungerar dåligt. Sveriges feministiska regering måste inrätta en ny myndighet med ansvar för jämställdhetsfrågor, skriver Clara Berglund, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.]]>
Tue, 12 May 2015 00:05:00 +0200 2015-05-12T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/ny-myndighet-maste-fa-ansvar-for-jamstalldheten/
<![CDATA[”Feltänkt och folkfrånvänt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/feltankt-och-folkfranvant/ Mon, 11 May 2015 16:20:49 +0200 2015-05-11T16:20+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/feltankt-och-folkfranvant/ <![CDATA[”Det handlar om en generell ambitionshöjning”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-handlar-om-en-generell-ambitionshojning/ Mon, 11 May 2015 16:19:17 +0200 2015-05-11T16:19+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-handlar-om-en-generell-ambitionshojning/ <![CDATA[”Det bästa får inte bli det godas fiende”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende/ Mon, 11 May 2015 16:16:07 +0200 2015-05-11T16:16+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-basta-far-inte-bli-det-godas-fiende/ <![CDATA[”Det är bättre med teknikneutrala styrmedel”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-ar-battre-med-teknikneutrala-styrmedel/ Mon, 11 May 2015 16:15:17 +0200 2015-05-11T16:15+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-ar-battre-med-teknikneutrala-styrmedel/ <![CDATA[”Innovationspolitiken måste samlas i egen proposition”]]> http://www.dn.se/debatt/innovationspolitiken-maste-samlas-i-egen-proposition/
Nytänkade behövs. Stefan Löfvens innovationsråd har en unik chans att lämna den gamla synen på forskning och innovation. Men då bör regeringen lägga en särskild innovationspolitisk proposition, som fokuserar på nyttiggörande och hur offentlig ­upphandling och statens riskkapital bäst kan utnyttjas, skriver Charles Edquist.]]>
Mon, 11 May 2015 00:01:00 +0200 2015-05-11T00:01+02:00 http://www.dn.se/debatt/innovationspolitiken-maste-samlas-i-egen-proposition/
<![CDATA[”Sverige halkar efter med den digitala välfärden”]]> http://www.dn.se/debatt/sverige-halkar-efter-med-den-digitala-valfarden/
Ojämlik utbyggnad. 40 miljarder kronor krävs för att nå statens bredbands­mål, och bara 4 av 10 kommuner erbjuder enklare e-tjänster i välfärden. Nu krävs att ­regeringen ger kommunerna det stöd de behöver för att Sverige ska nå de IT-politiska målsättningarna, skriver Mikael Ek och Karin Ahl, Svenska stadsnätsföreningen.]]>
Sun, 10 May 2015 00:00:00 +0200 2015-05-10T00:00+02:00 http://www.dn.se/debatt/sverige-halkar-efter-med-den-digitala-valfarden/