http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar”]]> http://www.dn.se/debatt/valfarden-undermineras-av-vart-fokus-pa-utvarderingar/ Fri, 18 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-18T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/valfarden-undermineras-av-vart-fokus-pa-utvarderingar/ <![CDATA[”Ny bankreform i EU riskerar att skapa ökad instabilitet”]]> http://www.dn.se/debatt/ny-bankreform-i-eu-riskerar-att-skapa-okad-instabilitet/ Thu, 17 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-17T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/ny-bankreform-i-eu-riskerar-att-skapa-okad-instabilitet/ <![CDATA[”I alliansens Sverige är unga arbetslösa allt längre tid”]]> http://www.dn.se/debatt/i-alliansens-sverige-ar-unga-arbetslosa-allt-langre-tid/ Wed, 16 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-16T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/i-alliansens-sverige-ar-unga-arbetslosa-allt-langre-tid/ <![CDATA[”S har inga förslag på hur jobben ska bli fler”]]> http://www.dn.se/debatt/s-har-inga-forslag-pa-hur-jobben-ska-bli-fler/ Thu, 17 Apr 2014 14:41:32 GMT 2014-04-17T14:41:32Z http://www.dn.se/debatt/s-har-inga-forslag-pa-hur-jobben-ska-bli-fler/ <![CDATA[”Skillnad mellan kommuner kan vara bra för välfärden”]]> http://www.dn.se/debatt/skillnad-mellan-kommuner-kan-vara-bra-for-valfarden/ Tue, 15 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-15T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/skillnad-mellan-kommuner-kan-vara-bra-for-valfarden/ <![CDATA[”SKL agerar som egen politisk kraft vid sidan av partierna”]]> http://www.dn.se/debatt/skl-agerar-som-egen-politisk-kraft-vid-sidan-av-partierna/ Wed, 16 Apr 2014 12:13:22 GMT 2014-04-16T12:13:22Z http://www.dn.se/debatt/skl-agerar-som-egen-politisk-kraft-vid-sidan-av-partierna/ <![CDATA[”Säkra välfärden genom större och starkare kommuner ”]]> http://www.dn.se/debatt/sakra-valfarden-genom-storre-och-starkare-kommuner-/ Wed, 16 Apr 2014 11:57:49 GMT 2014-04-16T11:57:49Z http://www.dn.se/debatt/sakra-valfarden-genom-storre-och-starkare-kommuner-/ <![CDATA[”Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna”]]> http://www.dn.se/debatt/meningslos-sjofyllerilag-dranker-domstolarna/ Tue, 15 Apr 2014 09:00:00 GMT 2014-04-15T09:00:00Z http://www.dn.se/debatt/meningslos-sjofyllerilag-dranker-domstolarna/ <![CDATA[”Kraftigt ökat stöd för både Natointräde och värnplikt”]]> http://www.dn.se/debatt/kraftigt-okat-stod-for-bade-natointrade-och-varnplikt/ Mon, 14 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-14T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/kraftigt-okat-stod-for-bade-natointrade-och-varnplikt/ <![CDATA[”80.000 färre i arbete med Löfvens politik”]]> http://www.dn.se/debatt/80000-farre-i-arbete-med-lofvens-politik/ Sun, 13 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-13T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/80000-farre-i-arbete-med-lofvens-politik/ <![CDATA[”Ett bluffande ovärdigt en statsminister”]]> http://www.dn.se/debatt/ett-bluffande-ovardigt-en-statsminister/ Mon, 14 Apr 2014 14:48:56 GMT 2014-04-14T14:48:56Z http://www.dn.se/debatt/ett-bluffande-ovardigt-en-statsminister/ <![CDATA[”Det svenska exemplet visar vägen för världen”]]> http://www.dn.se/debatt/det-svenska-exemplet-visar-vagen-for-varlden/ Sat, 12 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-12T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/det-svenska-exemplet-visar-vagen-for-varlden/ <![CDATA[”Rätt av Riksbanken att inte sänka räntan nu”]]> http://www.dn.se/debatt/ratt-av-riksbanken-att-inte-sanka-rantan-nu/ Fri, 11 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-11T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/ratt-av-riksbanken-att-inte-sanka-rantan-nu/ <![CDATA[”EU-domen ger oss chans att förbättra övervakningslagar”]]> http://www.dn.se/debatt/eu-domen-ger-oss-chans-att-forbattra-overvakningslagar/ Thu, 10 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-10T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/eu-domen-ger-oss-chans-att-forbattra-overvakningslagar/ <![CDATA[”Folkpartiet opålitligt om integriteten”]]> http://www.dn.se/debatt/folkpartiet-opalitligt-om-integriteten/ Mon, 14 Apr 2014 13:22:15 GMT 2014-04-14T13:22:15Z http://www.dn.se/debatt/folkpartiet-opalitligt-om-integriteten/ <![CDATA[”FP har röstat för övervakningssamhället hela tiden”]]> http://www.dn.se/debatt/fp-har-rostat-for-overvakningssamhallet-hela-tiden/ Mon, 14 Apr 2014 13:15:50 GMT 2014-04-14T13:15:50Z http://www.dn.se/debatt/fp-har-rostat-for-overvakningssamhallet-hela-tiden/ <![CDATA[”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”]]> http://www.dn.se/debatt/gymnasister-har-svart-klara-matematik-for-mellanstadiet/ Wed, 09 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-09T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/gymnasister-har-svart-klara-matematik-for-mellanstadiet/ <![CDATA[”Nu vidtar intensivt arbete för nya alliansförslag i höst”]]> http://www.dn.se/debatt/nu-vidtar-intensivt-arbete-for-nya-alliansforslag-i-host/ Tue, 08 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-08T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/nu-vidtar-intensivt-arbete-for-nya-alliansforslag-i-host/ <![CDATA[”Andelen fattiga i Sverige lägst i EU – och sjunkande”]]> http://www.dn.se/debatt/andelen-fattiga-i-sverige-lagst-i-eu-och-sjunkande/ Tue, 08 Apr 2014 09:43:06 GMT 2014-04-08T09:43:06Z http://www.dn.se/debatt/andelen-fattiga-i-sverige-lagst-i-eu-och-sjunkande/ <![CDATA[”Fattigdomen ligger stilla men klyftorna ökar”]]> http://www.dn.se/debatt/fattigdomen-ligger-stilla-men-klyftorna-okar/ Fri, 11 Apr 2014 14:31:08 GMT 2014-04-11T14:31:08Z http://www.dn.se/debatt/fattigdomen-ligger-stilla-men-klyftorna-okar/ <![CDATA[”Hög tid att även tänderna får bli en del av kroppen”]]> http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-aven-tanderna-far-bli-en-del-av-kroppen/ Mon, 07 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-07T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/hog-tid-att-aven-tanderna-far-bli-en-del-av-kroppen/ <![CDATA[”A-kassan är nu på samma nivå som försörjningsstödet”]]> http://www.dn.se/debatt/a-kassan-ar-nu-pa-samma-niva-som-forsorjningsstodet/ Sun, 06 Apr 2014 22:44:31 GMT 2014-04-06T22:44:31Z http://www.dn.se/debatt/a-kassan-ar-nu-pa-samma-niva-som-forsorjningsstodet/ <![CDATA[”Arbetslinjen är alltid att föredra före bidragslinjen”]]> http://www.dn.se/debatt/arbetslinjen-ar-alltid-att-foredra-fore-bidragslinjen/ Tue, 08 Apr 2014 13:31:04 GMT 2014-04-08T13:31:04Z http://www.dn.se/debatt/arbetslinjen-ar-alltid-att-foredra-fore-bidragslinjen/ <![CDATA[”Regeringen står för en extrem bidragslinje”]]> http://www.dn.se/debatt/regeringen-star-for-en-extrem-bidragslinje/ Fri, 11 Apr 2014 14:13:20 GMT 2014-04-11T14:13:20Z http://www.dn.se/debatt/regeringen-star-for-en-extrem-bidragslinje/ <![CDATA[”Höjda marginalskatter ökar inte resurserna till skolan”]]> http://www.dn.se/debatt/hojda-marginalskatter-okar-inte-resurserna-till-skolan/ Sat, 05 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-05T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/hojda-marginalskatter-okar-inte-resurserna-till-skolan/ <![CDATA[”Förslag mot extremism hotar demokratisk grund”]]> http://www.dn.se/debatt/forslag-mot-extremism-hotar-demokratisk-grund/ Fri, 04 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-04T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/forslag-mot-extremism-hotar-demokratisk-grund/ <![CDATA[”Ringakta inte det förebyggande arbetet”]]> http://www.dn.se/debatt/ringakta-inte-det-forebyggande-arbetet/ Mon, 07 Apr 2014 14:20:10 GMT 2014-04-07T14:20:10Z http://www.dn.se/debatt/ringakta-inte-det-forebyggande-arbetet/ <![CDATA[”Alltför förenklad verklighetsbeskrivning”]]> http://www.dn.se/debatt/alltfor-forenklad-verklighetsbeskrivning/ Fri, 11 Apr 2014 13:59:49 GMT 2014-04-11T13:59:49Z http://www.dn.se/debatt/alltfor-forenklad-verklighetsbeskrivning/ <![CDATA[”Rysslands och Ukrainas band är starkare än andras”]]> http://www.dn.se/debatt/rysslands-och-ukrainas-band-ar-starkare-an-andras/ Thu, 03 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-03T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/rysslands-och-ukrainas-band-ar-starkare-an-andras/ <![CDATA[”Orimlig kålsuparteori om Ukrainakrisen”]]> http://www.dn.se/debatt/orimlig-kalsuparteori-om-ukrainakrisen/ Mon, 07 Apr 2014 14:43:05 GMT 2014-04-07T14:43:05Z http://www.dn.se/debatt/orimlig-kalsuparteori-om-ukrainakrisen/ <![CDATA[”Dags att föra en mer idealistisk politik mot Ryssland”]]> http://www.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-mer-idealistisk-politik-mot-ryssland/ Tue, 08 Apr 2014 13:53:41 GMT 2014-04-08T13:53:41Z http://www.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-mer-idealistisk-politik-mot-ryssland/ <![CDATA[”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-de-svaga-eleverna-ges-mer-resurser-i-skolan/ Wed, 02 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-02T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-de-svaga-eleverna-ges-mer-resurser-i-skolan/ <![CDATA[”Tydligt mätbara mål det enda som ger effekt”]]> http://www.dn.se/debatt/tydligt-matbara-mal-det-enda-som-ger-effekt/ Fri, 04 Apr 2014 13:46:35 GMT 2014-04-04T13:46:35Z http://www.dn.se/debatt/tydligt-matbara-mal-det-enda-som-ger-effekt/ <![CDATA[”Även jakt- och sportvapen kan missbrukas i fel händer”]]> http://www.dn.se/debatt/aven-jakt-och-sportvapen-kan-missbrukas-i-fel-hander/ Wed, 02 Apr 2014 22:40:00 GMT 2014-04-02T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/aven-jakt-och-sportvapen-kan-missbrukas-i-fel-hander/ <![CDATA[”Polisen bör inte få sköta licenshanteringen”]]> http://www.dn.se/debatt/polisen-bor-inte-fa-skota-licenshanteringen/ Fri, 04 Apr 2014 13:31:26 GMT 2014-04-04T13:31:26Z http://www.dn.se/debatt/polisen-bor-inte-fa-skota-licenshanteringen/ <![CDATA[”Dags diskutera vapen med sportskyttarna och jägarna”]]> http://www.dn.se/debatt/dags-diskutera-vapen-med-sportskyttarna-och-jagarna/ Fri, 04 Apr 2014 13:52:21 GMT 2014-04-04T13:52:21Z http://www.dn.se/debatt/dags-diskutera-vapen-med-sportskyttarna-och-jagarna/ <![CDATA[”Få jägare delar polisens syn på vapen”]]> http://www.dn.se/debatt/fa-jagare-delar-polisens-syn-pa-vapen/ Tue, 08 Apr 2014 14:14:07 GMT 2014-04-08T14:14:07Z http://www.dn.se/debatt/fa-jagare-delar-polisens-syn-pa-vapen/ <![CDATA[”De flesta olagliga vapen har en gång varit lagliga”]]> http://www.dn.se/debatt/de-flesta-olagliga-vapen-har-en-gang-varit-lagliga/ Wed, 09 Apr 2014 12:18:38 GMT 2014-04-09T12:18:38Z http://www.dn.se/debatt/de-flesta-olagliga-vapen-har-en-gang-varit-lagliga/ <![CDATA[”Dåliga jobbvillkor gör att Sverige tappar elitforskare”]]> http://www.dn.se/debatt/daliga-jobbvillkor-gor-att-sverige-tappar-elitforskare/ Tue, 01 Apr 2014 22:05:00 GMT 2014-04-01T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/daliga-jobbvillkor-gor-att-sverige-tappar-elitforskare/ <![CDATA[”Vi måste få ordning på karriärvägarna”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-maste-fa-ordning-pa-karriarvagarna/ Thu, 03 Apr 2014 14:13:11 GMT 2014-04-03T14:13:11Z http://www.dn.se/debatt/vi-maste-fa-ordning-pa-karriarvagarna/