<![CDATA[DN Debatt - DN Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”KI har bländats av Nobelpriset och saknar akademisk kultur”]]> http://www.dn.se/debatt/ki-har-blandats-av-nobelpriset-och-saknar-akademisk-kultur/
Radikala förändringar krävs. Det räcker inte med byte av rektor för att återupprätta KI:s rykte. Problemet är frånvaron av en akademisk kultur, skriver Torbjörn Tännsjö och berättar om KI och den medicinska etiken.]]>
Thu, 11 Feb 2016 00:32:13 +0100 2016-02-11T00:32+01:00 http://www.dn.se/debatt/ki-har-blandats-av-nobelpriset-och-saknar-akademisk-kultur/
<![CDATA[”Om avtalsrörelsen misslyckas vill vi lagstifta om startjobb”]]> http://www.dn.se/debatt/om-avtalsrorelsen-misslyckas-vill-vi-lagstifta-om-startjobb/
Integrationsutmaningen. Om avtalsrörelsen inte klarar att sänka trösklarna till arbetsmarknaden vill vi införa anställningsformen startjobb för att komplettera den kollektivavtalsreglerade arbetsmarknaden. I startjobben ska lönen vara låg, inkomstskatterna ännu lägre och arbetsgivaravgifterna avskaffade, skriver Jan Björklund och Erik Ullenhag (L).]]>
Thu, 11 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-11T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/om-avtalsrorelsen-misslyckas-vill-vi-lagstifta-om-startjobb/
<![CDATA[”Korta köerna med fler friskolor”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/korta-koerna-med-fler-friskolor/ Wed, 10 Feb 2016 14:16:40 +0100 2016-02-10T14:16+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/korta-koerna-med-fler-friskolor/ <![CDATA[”Sverige behöver en livsmedelsstrategi”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-behover-en-livsmedelsstrategi/ Wed, 10 Feb 2016 14:12:19 +0100 2016-02-10T14:12+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-behover-en-livsmedelsstrategi/ <![CDATA[”Konjunkturrådets förslag leder in i återvändsgränd”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/konjunkturradets-forslag-leder-in-i-atervandsgrand/ Wed, 10 Feb 2016 14:08:12 +0100 2016-02-10T14:08+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/konjunkturradets-forslag-leder-in-i-atervandsgrand/ <![CDATA[”Hamiltons osmakliga ironi”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hamiltons-osmakliga-ironi/ Tue, 09 Feb 2016 14:53:42 +0100 2016-02-09T14:53+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/hamiltons-osmakliga-ironi/ <![CDATA[”Sverige borde producera större del av världens kött”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-borde-producera-storre-del-av-varldens-kott/ Tue, 09 Feb 2016 14:51:49 +0100 2016-02-09T14:51+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-borde-producera-storre-del-av-varldens-kott/ <![CDATA[”Statens miljösubventioner saknar strategisk tanke”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/statens-miljosubventioner-saknar-strategisk-tanke/ Tue, 09 Feb 2016 14:47:45 +0100 2016-02-09T14:47+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/statens-miljosubventioner-saknar-strategisk-tanke/ <![CDATA[”Omställningsfond inte rätt väg”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/omstallningsfond-inte-ratt-vag/ Tue, 09 Feb 2016 14:46:27 +0100 2016-02-09T14:46+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/omstallningsfond-inte-ratt-vag/ <![CDATA[”Inför allmänt och obligatoriskt skolval”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-allmant-och-obligatoriskt-skolval/ Tue, 09 Feb 2016 14:30:11 +0100 2016-02-09T14:30+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-allmant-och-obligatoriskt-skolval/ <![CDATA[”Stärk professionerna, inte kommunerna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/stark-professionerna-inte-kommunerna/ Tue, 09 Feb 2016 14:13:25 +0100 2016-02-09T14:13+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/stark-professionerna-inte-kommunerna/ <![CDATA[”Friskolornas speciella kösystem leder till segregation”]]> http://www.dn.se/debatt/friskolornas-speciella-kosystem-leder-till-segregation/
Ny rapport. Det fria skolvalet gör att elever med likartad bakgrund samlas på samma skolor. Antagning och urval till Sveriges skolor bör utredas ur ett segregationsperspektiv, skriver representanter för LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.]]>
Tue, 09 Feb 2016 07:18:23 +0100 2016-02-09T07:18+01:00 http://www.dn.se/debatt/friskolornas-speciella-kosystem-leder-till-segregation/
<![CDATA[”KI-rektorn hade alla fakta – men lät kirurgen fortsätta”]]> http://www.dn.se/debatt/ki-rektorn-hade-alla-fakta-men-lat-kirurgen-fortsatta/
Förnekelsekultur. I förra veckan gav Karolinska institutets styrelse rektor Anders Hamsten sitt fulla förtroende. Och i stället för att gå till botten med forskningsfusket ska styrelsens utredning nu undvika alla ”medicinskt vetenskapliga sakfrågor”. Ledningen för Karolinska verkar ha gått vilse bland elfenbenstornen, skriver Bosse Lindquist.]]>
Tue, 09 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-09T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/ki-rektorn-hade-alla-fakta-men-lat-kirurgen-fortsatta/
<![CDATA[”Katastrofal framtid väntar dem som skickas till Ungern”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/katastrofal-framtid-vantar-dem-som-skickas-till-ungern/ Mon, 08 Feb 2016 17:02:45 +0100 2016-02-08T17:02+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/katastrofal-framtid-vantar-dem-som-skickas-till-ungern/ <![CDATA[”Låt oss få välja”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-oss-fa-valja/ Mon, 08 Feb 2016 16:59:55 +0100 2016-02-08T16:59+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-oss-fa-valja/ <![CDATA[”Djurhållning, miljö och antibiotikaresistens viktiga aspekter”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/djurhallning-miljo-och-antibiotikaresistens-viktiga-aspekter/ Mon, 08 Feb 2016 16:55:38 +0100 2016-02-08T16:55+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/djurhallning-miljo-och-antibiotikaresistens-viktiga-aspekter/ <![CDATA[”Konsumenterna vill veta köttets ursprung”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/konsumenterna-vill-veta-kottets-ursprung/ Mon, 08 Feb 2016 16:54:09 +0100 2016-02-08T16:54+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/konsumenterna-vill-veta-kottets-ursprung/ <![CDATA[”Gör upp med den svenska köttprotektionismen”]]> http://www.dn.se/debatt/gor-upp-med-den-svenska-kottprotektionismen/
Stigmatiserat kött. Det är dags att göra upp med den svenska köttprotektionismen. När kött är farligt, giftigt eller felmärkt ska det förbjudas. I andra fall ska vi välkomna såväl svenskt som importerat kött. Importerat kött är ofta billigare och bättre än svenskt. Vi ska tillämpa samma regler för allt kött, skriver ekonomiprofessorn Carl B Hamilton.]]>
Mon, 08 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-08T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/gor-upp-med-den-svenska-kottprotektionismen/
<![CDATA[”Ersätt koldioxidskatten med stor omställningsfond”]]> http://www.dn.se/debatt/ersatt-koldioxidskatten-med-stor-omstallningsfond/
Överge låsningen. Koldioxidskatten kommer inte att bidra till att ställa om till ett fossilfritt transportsystem. För att göra de stora satsningar på bland annat en snabbladdningsinfrastruktur för elbilar behövs andra system. Ett förslag är att skapa en omställningsfond i hundramiljardersklassen, skriver enerigprofessorn Henrik Thunman.]]>
Sun, 07 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-07T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/ersatt-koldioxidskatten-med-stor-omstallningsfond/
<![CDATA[”Så ska detaljstyrningen i välfärdssystemen minska”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-ska-detaljstyrningen-i-valfardssystemen-minska/
Större frihet. Den detaljstyrning av välfärden som brukar kallas New Public Manegement riskerar att urholka tilliten till välfärden och välfärdsmedarbetarnas kompetens. Nya styrmodeller behövs. Men då måste även staten minska styrningen av kommuner och landsting genom till exempel fler generella bidrag. Det skriver tre ministrar.]]>
Sat, 06 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-06T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/sa-ska-detaljstyrningen-i-valfardssystemen-minska/
<![CDATA[”Sverige halkar inte efter i dödshjälpsfrågan”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-halkar-inte-efter-i-dodshjalpsfragan/ Fri, 05 Feb 2016 14:30:31 +0100 2016-02-05T14:30+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-halkar-inte-efter-i-dodshjalpsfragan/ <![CDATA[”Beklagligt att utredningen inte blir parlamentarisk”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/beklagligt-att-utredningen-inte-blir-parlamentarisk/ Fri, 05 Feb 2016 14:00:28 +0100 2016-02-05T14:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/beklagligt-att-utredningen-inte-blir-parlamentarisk/ <![CDATA[”Genusperspektiv behövs i svensk migrationspolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/genusperspektiv-behovs-i-svensk-migrationspolitik/
Oroande utveckling. Alla som kommer hit måste redan under asyltiden delta i en introduktionskurs om den svenska värdegrunden och förbinda sig till ett samhällskontrakt. Vi bör också kraftigt utöka antalet kvotflyktingar och prioritera flickor och kvinnor för att komma till rätta med den skeva könsbalansen i invandringen, skriver fyra Liberaler.]]>
Fri, 05 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-05T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/genusperspektiv-behovs-i-svensk-migrationspolitik/
<![CDATA[”Inför en tredelad föräldraförsäkring”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-en-tredelad-foraldraforsakring/ Thu, 04 Feb 2016 16:03:08 +0100 2016-02-04T16:03+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-en-tredelad-foraldraforsakring/ <![CDATA[”Inga rasistiska attacker i Ungern”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-rasistiska-attacker-i-ungern/ Thu, 04 Feb 2016 15:42:37 +0100 2016-02-04T15:42+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-rasistiska-attacker-i-ungern/ <![CDATA[”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet”]]> http://www.dn.se/debatt/anpassa-foraldraforsakringen-till-det-moderna-arbetslivet/
Utredningsdirektiv. Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och studenter och underlätta för olika typer av familjekonstellationer. Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag måste snabbas på. Försäkringen ska också vara enkel att använda, skriver Annika Strandhäll (S).]]>
Thu, 04 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-04T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/anpassa-foraldraforsakringen-till-det-moderna-arbetslivet/
<![CDATA[”Nej, vi vill inte sänka ingångslönerna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nej-vi-vill-inte-sanka-ingangslonerna/ Wed, 03 Feb 2016 15:28:18 +0100 2016-02-03T15:28+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/nej-vi-vill-inte-sanka-ingangslonerna/ <![CDATA[”Riskabelt tillåta aktiv dödshjälp”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/riskabelt-tillata-aktiv-dodshjalp/ Wed, 03 Feb 2016 13:30:29 +0100 2016-02-03T13:30+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/riskabelt-tillata-aktiv-dodshjalp/ <![CDATA[”Så kan hatet på nätet stoppas med nya lagar”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-hatet-pa-natet-stoppas-med-nya-lagar/
Utredningsförslag. Gör det straffbart att sprida bilder eller uppgifter om sexualliv och hälsotillstånd. Hatiska yttranden ska kunna straffas som ofredande. Utvidga straffansvaret för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla. Det är några av våra förslag för att förbättra straffskyddet för integriteten, skriver utredaren Gudrun Antemar.]]>
Wed, 03 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-03T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/sa-kan-hatet-pa-natet-stoppas-med-nya-lagar/
<![CDATA[”Lyft fram de friska arbetsplatserna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lyft-fram-de-friska-arbetsplatserna/ Tue, 02 Feb 2016 16:18:41 +0100 2016-02-02T16:18+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/lyft-fram-de-friska-arbetsplatserna/ <![CDATA[”Arbetsmiljöstrategin saknar ett helhetsperspektiv”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/arbetsmiljostrategin-saknar-ett-helhetsperspektiv/ Tue, 02 Feb 2016 16:17:48 +0100 2016-02-02T16:17+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/arbetsmiljostrategin-saknar-ett-helhetsperspektiv/ <![CDATA[”Ta bort ränteavdragen och sänk inkomstskatterna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ta-bort-ranteavdragen-och-sank-inkomstskatterna/ Tue, 02 Feb 2016 16:13:14 +0100 2016-02-02T16:13+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/ta-bort-ranteavdragen-och-sank-inkomstskatterna/ <![CDATA[”Ränteavdragen är ett elände för bomarknaden”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ranteavdragen-ar-ett-elande-for-bomarknaden/ Tue, 02 Feb 2016 16:11:43 +0100 2016-02-02T16:11+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/ranteavdragen-ar-ett-elande-for-bomarknaden/ <![CDATA[”Samhällnyttan kan inte räknas fram med ekonomiska kalkyler”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/samhallnyttan-kan-inte-raknas-fram-med-ekonomiska-kalkyler/ Tue, 02 Feb 2016 15:48:31 +0100 2016-02-02T15:48+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/samhallnyttan-kan-inte-raknas-fram-med-ekonomiska-kalkyler/ <![CDATA[”Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern”]]> http://www.dn.se/debatt/omanskligt-att-avvisa-asylsokande-till-ungern/
Olämpligt mottagarland. Varför envisas Migrationsverket med överföringsbeslut av asylsökande till Ungern? Juridiskt sett följer Sverige Dublinförordningen, men flera av de länder och institutioner där förordningen gäller har stoppat överföringar till Ungern. Dit hör Norge, Danmark och Nederländerna, skriver tio debattörer.]]>
Tue, 02 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-02T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/omanskligt-att-avvisa-asylsokande-till-ungern/
<![CDATA[”Järnvägar byggs för att utveckla samhället”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/jarnvagar-byggs-for-att-utveckla-samhallet/ Mon, 01 Feb 2016 15:53:50 +0100 2016-02-01T15:53+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/jarnvagar-byggs-for-att-utveckla-samhallet/ <![CDATA[”Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-ska-dodsfall-och-ohalsa-forebyggas-i-arbetslivet/
Ny strategi. Jobbet kan göra oss sjuka eller leda till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Tempot har ökat och kvinnor drabbas särskilt hårt av stressrelaterad ohälsa. För att vända utvecklingen har regeringen tagit fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).]]>
Mon, 01 Feb 2016 00:00:00 +0100 2016-02-01T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/sa-ska-dodsfall-och-ohalsa-forebyggas-i-arbetslivet/
<![CDATA[”Bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi”]]> http://www.dn.se/debatt/bostadssamtalen-far-inte-sla-mot-hushallens-ekonomi/
Tre M-krav. Rapporter om trångboddhet duggar tätt och flyktingvågen ökar behovet av bostäder. Bristen har utvecklats till en akut bostadskris och det är nödvändigt med reformer för att lösa den. Tre frågor är avgörande när bostadssamtalen med regeringen inleds i morgon, skriver Anna Kinberg Batra (M) och Ulf Kristersson (M).]]>
Sun, 31 Jan 2016 00:00:00 +0100 2016-01-31T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/bostadssamtalen-far-inte-sla-mot-hushallens-ekonomi/
<![CDATA[”Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp”]]> http://www.dn.se/debatt/partierna-duckar-och-vagar-inte-utreda-frivillig-dodshjalp/ Sat, 30 Jan 2016 00:00:00 +0100 2016-01-30T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/partierna-duckar-och-vagar-inte-utreda-frivillig-dodshjalp/ <![CDATA[”Fler experter leder inte till bättre utveckling i Sverige”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fler-experter-leder-inte-till-battre-utveckling-i-sverige/ Fri, 29 Jan 2016 15:41:53 +0100 2016-01-29T15:41+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fler-experter-leder-inte-till-battre-utveckling-i-sverige/