http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Ordet ’kreativ’ förekommer noll gånger i Vetenskapsrådets rapport”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ordet-kreativ-forekommer-noll-ganger-i-vetenskapsradets-rapport/ Mon, 22 Dec 2014 14:58:31 GMT 2014-12-22T14:58:31Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ordet-kreativ-forekommer-noll-ganger-i-vetenskapsradets-rapport/ <![CDATA[”SD exkluderar inte medborgare ur samhälle eller nation”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sd-exkluderar-inte-medborgare-ur-samhalle-eller-nation/ Mon, 22 Dec 2014 14:57:50 GMT 2014-12-22T14:57:50Z http://www.dn.se/debatt/repliker/sd-exkluderar-inte-medborgare-ur-samhalle-eller-nation/ <![CDATA[”Stoppa social dumpning i offentliga upphandlingar”]]> http://www.dn.se/debatt/stoppa-social-dumpning-i-offentliga-upphandlingar/
Ny utredning i dag. Fokus på lägsta pris i offentliga upphandlingar riskerar att leda till låga löner och sämre arbetsmiljö. En ny utredning ska undersöka hur ­beställarna ska kunna ställa krav på arbetsmiljö, sociala hänsyn och kollektiv­avtal, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S).]]>
Sun, 21 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-21T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/stoppa-social-dumpning-i-offentliga-upphandlingar/
<![CDATA[”Här är det ideologiska stoffet som visar fascismen i SD”]]> http://www.dn.se/debatt/har-ar-det-ideologiska-stoffet-som-visar-fascismen-i-sd/
Ideologi och terminologi. En ideologianalys av Sverigedemokraterna och ­etiketten nyfascism kan inte utgå från mellankrigstidens ytliga politiska klichéer. I modern ­fascismforskning är begreppet ultranationalism centralt och SD:s sätt att exkludera medborgare ur nationen typiskt, skriver vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad.]]>
Sat, 20 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-20T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/har-ar-det-ideologiska-stoffet-som-visar-fascismen-i-sd/
<![CDATA[”Polisens arbete mot hatbrott måste samordnas nationellt”]]> http://www.dn.se/debatt/polisens-arbete-mot-hatbrott-maste-samordnas-nationellt/
Ny utredning. Polisen måste bli bättre på att utreda hatbrott och förtroendet för ­myndigheten måste höjas. En nationell hatbrottssamordnare, särskilda ­arbetsgrupper i länen och en tydlig prioritering av denna brottslighet är tre av mina förslag till ­regeringen, skriver utredaren Håkan Sandahl, länspolismästare i Jönköpings län.]]>
Fri, 19 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-19T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/polisens-arbete-mot-hatbrott-maste-samordnas-nationellt/
<![CDATA["Våra förslag är eftertänksamma och realistiska"]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vara-forslag-ar-eftertanksamma-och-realistiska/ Fri, 19 Dec 2014 14:38:08 GMT 2014-12-19T14:38:08Z http://www.dn.se/debatt/repliker/vara-forslag-ar-eftertanksamma-och-realistiska/ <![CDATA[”Moderaterna tror att marknaden löser miljöproblemen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/moderaterna-tror-att-marknaden-loser-miljoproblemen/ Fri, 19 Dec 2014 14:28:52 GMT 2014-12-19T14:28:52Z http://www.dn.se/debatt/repliker/moderaterna-tror-att-marknaden-loser-miljoproblemen/ <![CDATA[”Släng Vetenskapsrådets förslag i papperskorgen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/slang-vetenskapsradets-forslag-i-papperskorgen/ Fri, 19 Dec 2014 13:58:05 GMT 2014-12-19T13:58:05Z http://www.dn.se/debatt/repliker/slang-vetenskapsradets-forslag-i-papperskorgen/ <![CDATA[”Konkurrens mellan lärosäten ger högre forskningskvalitet”]]> http://www.dn.se/debatt/konkurrens-mellan-larosaten-ger-hogre-forskningskvalitet/
Förslag i dag, fredag. Höjd kvalitet, bättre information och bättre överblick. Det är målet med den nya, jämförande kvalitetsgranskning av forskningen vid svenska lärosäten som Vetenskapsrådet nu föreslår till regeringen. Utvärderingen ska också få styra en del av ­resursfördelningen, skriver Lars Anell och Sven Stafström, Vetenskapsrådet.]]>
Thu, 18 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-18T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/konkurrens-mellan-larosaten-ger-hogre-forskningskvalitet/
<![CDATA[”Anpassa er inte efter SD-politik, Hägglund”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/anpassa-er-inte-efter-sd-politik-hagglund/ Thu, 18 Dec 2014 14:25:58 GMT 2014-12-18T14:25:58Z http://www.dn.se/debatt/repliker/anpassa-er-inte-efter-sd-politik-hagglund/ <![CDATA[”Socialdemokraterna är paragrafernas främsta ryttare”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/socialdemokraterna-ar-paragrafernas-framsta-ryttare/ Thu, 18 Dec 2014 13:02:07 GMT 2014-12-18T13:02:07Z http://www.dn.se/debatt/repliker/socialdemokraterna-ar-paragrafernas-framsta-ryttare/ <![CDATA[”Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras”]]> http://www.dn.se/debatt/terrorresor-och-terrortraning-ska-kriminaliseras/
Regeringsbeslut i dag, torsdag. Säkerhetspolisen har i dag bekräftade uppgifter om minst 110 personer från Sverige som rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till al-Qaida-inspirerade grupper. Det är helt oacceptabelt. Regeringen ska nu skyndsamt utreda hur terroristhandlingar ska kunna kriminaliseras, skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.]]>
Thu, 18 Dec 2014 05:04:29 GMT 2014-12-18T05:04:29Z http://www.dn.se/debatt/terrorresor-och-terrortraning-ska-kriminaliseras/
<![CDATA[”Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/
Tre förslag. Vi måste lyssna till människors oro och ta oss an de utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig. Med lägre bidrag, tillfälliga uppehållstillstånd och snabbare avslagsprocess för säkra länder kan vi minska kostnaderna utan att ­inskränka asylrätten, skriver Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.]]>
Wed, 17 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-17T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/
<![CDATA[”Nya effektmått är redan på väg”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nya-effektmatt-ar-redan-pa-vag/ Wed, 17 Dec 2014 14:38:53 GMT 2014-12-17T14:38:53Z http://www.dn.se/debatt/repliker/nya-effektmatt-ar-redan-pa-vag/ <![CDATA[”Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder”]]> http://www.dn.se/debatt/tvangsamortering-fel-satt-att-minska-hushallens-skulder/
Tillsätt en skuldkommission. Hushållens stigande skulder är Sveriges kanske största ekonomiska risk. Men förslaget om amorteringskrav är inte rätt väg att gå. I stället bör åtgärder som att sänka ränteavdraget och öka andelen bundna lån övervägas, skriver Magnus Henrekson, vd för Institutet för näringslivsforskning.]]>
Tue, 16 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-16T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/tvangsamortering-fel-satt-att-minska-hushallens-skulder/
<![CDATA[”Stoppa nedmonteringen av EU:s miljöpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/stoppa-nedmonteringen-av-eus-miljopolitik/
På väg mot tvärstopp. Den gemensamma miljöpolitiken har varit en av ­EU-samarbetets starka sidor. Nu är flera viktiga förslag på väg att stoppas av den nya Junckerkommissionen. Det är oroande steg tillbaka, och Sverige måste protestera, skriver Matilda Ernkrans (S) och Jytte Guteland (S).]]>
Mon, 15 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-15T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/stoppa-nedmonteringen-av-eus-miljopolitik/
<![CDATA[”Identitetspolitiken är ett mått på framgång”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/identitetspolitiken-ar-ett-matt-pa-framgang/ Mon, 15 Dec 2014 13:10:33 GMT 2014-12-15T13:10:33Z http://www.dn.se/debatt/repliker/identitetspolitiken-ar-ett-matt-pa-framgang/ <![CDATA[”Jobb för nyanlända är nyckeln till integration”]]> http://www.dn.se/debatt/jobb-for-nyanlanda-ar-nyckeln-till-integration/
Förnyat löfte för hela landet. Centerpartiet vill driva på för en fördjupad jobblinje. Med sänkta trösklar på arbetsmarknaden, fortsatt utveckling av den privat drivna ­välfärden och bättre integration av de som söker skydd från förföljelse kan vi möta de stora ­samhällsutmaningarna, skriver Centerpartiets ledare Annie Lööf.]]>
Sun, 14 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-14T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/jobb-for-nyanlanda-ar-nyckeln-till-integration/
<![CDATA[”Identitetspolitiken hotar den nordiska samhällsmodellen”]]> http://www.dn.se/debatt/identitetspolitiken-hotar-den-nordiska-samhallsmodellen/
Riskerar tilliten till det offentliga. Hög tilltro till samhällsinstitutionerna och deras beslut är grunden till det lyckade nordiska samhällsbygget. Identitetspolitiken underminerar denna ­tilltro – om det så gäller betyg i skolan, rättsväsendets ­agerande eller olika bidrag – och hotar ­stabiliteten, skriver Bo Rothstein, professor i ­statsvetenskap vid Göteborgs universitet.]]>
Sat, 13 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-13T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/identitetspolitiken-hotar-den-nordiska-samhallsmodellen/
<![CDATA[”90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram”]]> http://www.dn.se/debatt/90-kontot-ingen-garanti-for-att-hjalpen-faktiskt-nar-fram/
Nytt mått behövs. 90-kontomärkningen fokuserar bara på kostnader hos insamlingsorganisationer och inte på kvaliteten i arbetet. Dessutom går delar av ”hjälpsumman” till sådant som resor, lokaler och löner. Det är hög tid att utveckla ett nytt mått, som ­säger något om nyttan och värdet av arbetet, skriver Gerda Larsson, Charity Rating.]]>
Fri, 12 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-12T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/90-kontot-ingen-garanti-for-att-hjalpen-faktiskt-nar-fram/
<![CDATA[”Äter medlemmarna i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ater-medlemmarna-i-konjunkturinstitutets-vetenskapliga-rad/ Fri, 12 Dec 2014 15:08:14 GMT 2014-12-12T15:08:14Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ater-medlemmarna-i-konjunkturinstitutets-vetenskapliga-rad/ <![CDATA[”Deras åsikt strider mot praktiskt taget all empirisk forskning”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/deras-asikt-strider-mot-praktiskt-taget-all-empirisk-forskning/ Fri, 12 Dec 2014 15:02:11 GMT 2014-12-12T15:02:11Z http://www.dn.se/debatt/repliker/deras-asikt-strider-mot-praktiskt-taget-all-empirisk-forskning/ <![CDATA[”Överge inte Reinfeldts öppna asylpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/overge-inte-reinfeldts-oppna-asylpolitik/
Bevara öppenheten. Nu svävar delar av borgerligheten på målet i flyktingfrågan, och prat om ”volymer” och begränsningar hörs. En borgerlig migrationspolitik ­borde ha större självförtroende än så. Slarva inte bort Alliansregeringens humanistiska ­flyktingpolitik, skriver 14 liberaler i ett upprop till nya M-ledaren Anna Kinberg Batra.]]>
Thu, 11 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-11T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/overge-inte-reinfeldts-oppna-asylpolitik/
<![CDATA[”Bristen på stora reformer sänker Socialdemokraterna”]]> http://www.dn.se/debatt/bristen-pa-stora-reformer-sanker-socialdemokraterna/
Förlorat framgångsrecept. Under lång tid gick Socialdemokraterna till val på ­ stora ­reformer – av pensioner, föräldraförsäkring och semester. I de senaste valen har det ­saknats ­ekonomiskt prioriterade förslag av denna kaliber, trots att både tandvården och ­arbetsrätten skulle platsa på en reformagenda, skriver statsvetaren Jonas Hinnfors.]]>
Wed, 10 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-10T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/bristen-pa-stora-reformer-sanker-socialdemokraterna/
<![CDATA[”Stuprörstänk driver inte utvecklingen framåt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/stuprorstank-driver-inte-utvecklingen-framat/ Wed, 10 Dec 2014 16:43:43 GMT 2014-12-10T16:43:43Z http://www.dn.se/debatt/repliker/stuprorstank-driver-inte-utvecklingen-framat/ <![CDATA[”Reaktionerna på krisen är surrealistiska”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/reaktionerna-pa-krisen-ar-surrealistiska/ Wed, 10 Dec 2014 13:30:42 GMT 2014-12-10T13:30:42Z http://www.dn.se/debatt/repliker/reaktionerna-pa-krisen-ar-surrealistiska/ <![CDATA[”Vi behöver mångfald i informationssystemen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-mangfald-i-informationssystemen/ Wed, 10 Dec 2014 08:29:53 GMT 2014-12-10T08:29:53Z http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-mangfald-i-informationssystemen/ <![CDATA[”Miljöstödet till jordbruket ger bara små effekter”]]> http://www.dn.se/debatt/miljostodet-till-jordbruket-ger-bara-sma-effekter/
Måste göras om. Det statliga jordbruksstödet är miljöpolitiskt ineffektivt, och ­bidrar i vissa fall till ökade utsläpp i stället för bättre hållbarhet. Vi lämnar i dag fem förslag till regeringen för ökad träffsäkerhet, skriver sex forskare från ­Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd.]]>
Tue, 09 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-09T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/miljostodet-till-jordbruket-ger-bara-sma-effekter/
<![CDATA[”Högre krav på fonder än andra sparformer”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hogre-krav-pa-fonder-an-andra-sparformer/ Tue, 09 Dec 2014 14:38:34 GMT 2014-12-09T14:38:34Z http://www.dn.se/debatt/repliker/hogre-krav-pa-fonder-an-andra-sparformer/ <![CDATA[”Så kan Sverige få fler Nobelpristagare”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-fa-fler-nobelpristagare/
I EU pågår nu arbetet med att förenkla forskningsutbyte – något som öppnar för mer forskning, fler jobb och nya företag i Sverige. Nu måste vi satsa för att EU ska ta täten i forskningsvärlden, skriver europaparlamentarikerna Cecilia Wikström (FP) och Fredrick Federley (C).]]>
Tue, 09 Dec 2014 13:32:30 GMT 2014-12-09T13:32:30Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-fa-fler-nobelpristagare/
<![CDATA[”Alliansen ute på ett sluttande plan”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/alliansen-ute-pa-ett-sluttande-plan/ Tue, 09 Dec 2014 09:11:25 GMT 2014-12-09T09:11:25Z http://www.dn.se/debatt/repliker/alliansen-ute-pa-ett-sluttande-plan/ <![CDATA[”Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt”]]> http://www.dn.se/debatt/med-nya-regler-kan-vi-gora-minoritetsregerande-mojligt/
Vi vill göra upp. Det extra valet är ett misslyckande för Stefan Löfven, i en ­situation ­orsakad av Sverigedemokraterna. Vi är beredda att före nyvalet göra upp om ­reglerna för regeringsbildning och budgetomröstning – därför bjuder vi nu in statsministern till samtal, skriver Alliansens ledande företrädare.]]>
Mon, 08 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-08T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/med-nya-regler-kan-vi-gora-minoritetsregerande-mojligt/
<![CDATA[”Kritiken har felaktiga utgångspunkter”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kritiken-har-felaktiga-utgangspunkter/ Mon, 08 Dec 2014 13:24:59 GMT 2014-12-08T13:24:59Z http://www.dn.se/debatt/repliker/kritiken-har-felaktiga-utgangspunkter/ <![CDATA[”Glöm inte de socioekonomiska sammanhangen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/glom-inte-de-socioekonomiska-sammanhangen/ Mon, 08 Dec 2014 09:50:26 GMT 2014-12-08T09:50:26Z http://www.dn.se/debatt/repliker/glom-inte-de-socioekonomiska-sammanhangen/ <![CDATA[”Sverigefonder ger lägre ­avkastning än börsen”]]> http://www.dn.se/debatt/sverigefonder-ger-lagre-avkastning-an-borsen/ Sun, 07 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-07T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/sverigefonder-ger-lagre-avkastning-an-borsen/ <![CDATA[”Majoritetsregering med S och M är bästa alternativet”]]> http://www.dn.se/debatt/majoritetsregering-med-s-och-m-ar-basta-alternativet/
Samverkan S+C+FP orealistisk. Oviljan att ens överväga en koalitionsregering med Socialdemokraterna och Moderaterna har mer med psykologi än med ­realpolitik att göra. Upplösta block skulle skapa både möjlighet att regera och en skarpare ­ideologisk debatt, skriver förre FP-ledaren Bengt Westerberg.]]>
Sat, 06 Dec 2014 23:37:20 GMT 2014-12-06T23:37:20Z http://www.dn.se/debatt/majoritetsregering-med-s-och-m-ar-basta-alternativet/
<![CDATA[”Mer samarbete och mindre blockpolitik är nödvändigt”]]> http://www.dn.se/debatt/mer-samarbete-och-mindre-blockpolitik-ar-nodvandigt/
Därför blir det nyval. Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner. I den situation som partiet försatt Sverige i krävs helt nya lösningar. Nu krävs mer samarbete och mindre blockpolitiskt tänkande, skriver statsminister Stefan Löfven.]]>
Fri, 05 Dec 2014 23:05:00 GMT 2014-12-05T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/mer-samarbete-och-mindre-blockpolitik-ar-nodvandigt/
<![CDATA[”Bilarna bortglömda i digitalradioutredningen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bilarna-bortglomda-i-digitalradioutredningen/ Fri, 05 Dec 2014 15:54:19 GMT 2014-12-05T15:54:19Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bilarna-bortglomda-i-digitalradioutredningen/ <![CDATA[”Många felaktiga påståenden om flyktingar”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/manga-felaktiga-pastaenden-om-flyktingar/ Fri, 05 Dec 2014 13:23:05 GMT 2014-12-05T13:23:05Z http://www.dn.se/debatt/repliker/manga-felaktiga-pastaenden-om-flyktingar/ <![CDATA[”Så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-gora-upp-med-sd-om-migrationspolitiken/
Reformer krävs. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraterna är att ge dem en populistisk frisedel. Nu är det dags för övriga partier att ta migrationspolitiken på allvar. Vi föreslår fyra reformer som bör diskuteras, skriver tre kristdemokrater och en centerpartist.]]>
Thu, 04 Dec 2014 23:40:00 GMT 2014-12-04T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-gora-upp-med-sd-om-migrationspolitiken/