<![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Jobbmålet räcker inte så länge ojämlikheten ökar”]]> http://www.dn.se/debatt/jobbmalet-racker-inte-sa-lange-ojamlikheten-okar/
Tillsätt kommission. Sverige är det OECD-land där ojämlikheten ökat snabbast sedan 1990-talet. Allt mindre av tillväxten kommer löntagarna till del, och samtidigt har fattigdomen återuppstått i Sverige. Vid sidan av jobbmålet måste regeringen införa ett jämlikhetsmål, skriver Daniel Suhonen och Per Sundgren.]]>
Thu, 27 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-27T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/jobbmalet-racker-inte-sa-lange-ojamlikheten-okar/
<![CDATA[”Tuffa styrmedel bakom klimatsmartare företag ”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/tuffa-styrmedel-bakom-klimatsmartare-foretag-/ Wed, 26 Aug 2015 14:05:54 +0200 2015-08-26T14:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/tuffa-styrmedel-bakom-klimatsmartare-foretag-/ <![CDATA[”Tio miljarder till jobben trots tufft budgetläge”]]> http://www.dn.se/debatt/tio-miljarder-till-jobben-trots-tufft-budgetlage/
S, MP och V överens. Jobben, skolan och klimatet är de tre största utmaningarna för Sverige. I dag presenterar vi en jobbsatsning på tio miljarder kronor, som tillsammans med investeringar i en jämlikare skola och klimatomställning ska säkra Sveriges lång­siktiga konkurrenskraft, skriver Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP).]]>
Wed, 26 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-26T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/tio-miljarder-till-jobben-trots-tufft-budgetlage/
<![CDATA[”Vi står upp för kunskapsskolan”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-star-upp-for-kunskapsskolan/ Tue, 25 Aug 2015 16:27:17 +0200 2015-08-25T16:27+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-star-upp-for-kunskapsskolan/ <![CDATA[”Inga belägg för att marknadshyror ökar byggandet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-belagg-for-att-marknadshyror-okar-byggandet/ Tue, 25 Aug 2015 16:26:15 +0200 2015-08-25T16:26+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-belagg-for-att-marknadshyror-okar-byggandet/ <![CDATA[”Nathan Söderblom var ingen vän av islam”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nathan-soderblom-var-ingen-van-av-islam/ Tue, 25 Aug 2015 16:24:30 +0200 2015-08-25T16:24+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/nathan-soderblom-var-ingen-van-av-islam/ <![CDATA[”Man kan inte bli världsledande med ett klimatmål som inte är det”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/man-kan-inte-bli-varldsledande-med-ett-klimatmal-som-inte-ar-det/ Tue, 25 Aug 2015 16:22:49 +0200 2015-08-25T16:22+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/man-kan-inte-bli-varldsledande-med-ett-klimatmal-som-inte-ar-det/ <![CDATA[”Alliansen måste erkänna att skolpolitiken misslyckats”]]> http://www.dn.se/debatt/alliansen-maste-erkanna-att-skolpolitiken-misslyckats/
Jan Björklunds förhandlare dömer ut reformerna. Alliansen lämnade över den svenska skolan i sämre skick än vid tillträdet 2006. Det finns skäl att vara skoningslös i uppgörelsen med vad som hände. Kvalitetskontrollen, lärarna och jämlik­heten ­måste stå i centrum för en ny liberal skolpolitik, skriver Andreas Bergström.]]>
Tue, 25 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-25T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/alliansen-maste-erkanna-att-skolpolitiken-misslyckats/
<![CDATA[”Det krävs betydligt mer för att rå på bostadsbristen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-kravs-betydligt-mer-for-att-ra-pa-bostadsbristen/ Mon, 24 Aug 2015 16:29:29 +0200 2015-08-24T16:29+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-kravs-betydligt-mer-for-att-ra-pa-bostadsbristen/ <![CDATA[”Villkora inte klimatåtgärder med tillväxt ”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/villkora-inte-klimatatgarder-med-tillvaxt-/ Mon, 24 Aug 2015 14:19:49 +0200 2015-08-24T14:19+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/villkora-inte-klimatatgarder-med-tillvaxt-/ <![CDATA[”Fri hyressättning leder bara till högre priser”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fri-hyressattning-leder-bara-till-hogre-priser/ Mon, 24 Aug 2015 13:35:02 +0200 2015-08-24T13:35+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fri-hyressattning-leder-bara-till-hogre-priser/ <![CDATA[”Allmännyttan och bostadsbidragen saknas i nya bostadspolitiken”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/allmannyttan-och-bostadsbidragen-saknas-i-nya-bostadspolitiken/ Mon, 24 Aug 2015 13:34:26 +0200 2015-08-24T13:34+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/allmannyttan-och-bostadsbidragen-saknas-i-nya-bostadspolitiken/ <![CDATA[”Marknadshyror är inte lösningen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/marknadshyror-ar-inte-losningen/ Mon, 24 Aug 2015 13:33:02 +0200 2015-08-24T13:33+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/marknadshyror-ar-inte-losningen/ <![CDATA[”Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/
Dra nytta av svensk kompetens. Svenska företag ska vara världsledande på ­effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster. I kombination med ett ambitiöst mål att minska vår miljöpåverkan kan Sverige då bli ett riktigt klimatföre­döme, skriver ledarna för LO, LRF och Svenskt Näringsliv.]]>
Mon, 24 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-24T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/sex-punkter-for-framtidens-svenska-klimatpolitik/
<![CDATA[”Inför fri hyressättning och gör det svårare att överklaga”]]> http://www.dn.se/debatt/infor-fri-hyressattning-och-gor-det-svarare-att-overklaga/
Tio förslag från FP-ledningen. Sveriges bostadsmarknad fungerar dåligt och är i akut behov av reformer. Fri hyressättning för nybyggen, bättre skattevillkor vid ­andrahandsuthyrning, färre möjligheter att överklaga byggbeslut och ett uppmjukat strandskydd är några av våra förslag, skriver Jan Björklund (FP).]]>
Sun, 23 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-23T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/infor-fri-hyressattning-och-gor-det-svarare-att-overklaga/
<![CDATA[”Så arbetar Svenska kyrkan mot förföljelse av kristna”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/
Svar på kritiken. Under 2014 nådde Svenska kyrkans hjälp ut till mer än två miljoner flyktingar. Vi samarbetar internationellt mot förföljelse av kristna, och av ­säkerhetsskäl sker arbetet ibland i det tysta. Men engagemanget för utsatta människor kan ­inte villkoras utifrån trostillhörighet, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.]]>
Sat, 22 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-22T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/sa-arbetar-svenska-kyrkan-mot-forfoljelse-av-kristna/
<![CDATA[”Förtätning kan rätta till misslyckad modernism”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fortatning-kan-ratta-till-misslyckad-modernism/ Fri, 21 Aug 2015 14:42:44 +0200 2015-08-21T14:42+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fortatning-kan-ratta-till-misslyckad-modernism/ <![CDATA[”Kunskap som sprids från universitet måste vara vetenskapligt grundad”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kunskap-som-sprids-fran-universitet-maste-vara-vetenskapligt-grundad/ Fri, 21 Aug 2015 14:28:08 +0200 2015-08-21T14:28+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/kunskap-som-sprids-fran-universitet-maste-vara-vetenskapligt-grundad/ <![CDATA[”Människosynen viktigare än vägen till Gud”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/manniskosynen-viktigare-an-vagen-till-gud/ Fri, 21 Aug 2015 14:26:22 +0200 2015-08-21T14:26+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/manniskosynen-viktigare-an-vagen-till-gud/ <![CDATA[”MP har rätt – EU kräver skydd för Ojnare”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/mp-har-ratt-eu-kraver-skydd-for-ojnare/ Fri, 21 Aug 2015 14:24:59 +0200 2015-08-21T14:24+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/mp-har-ratt-eu-kraver-skydd-for-ojnare/ <![CDATA[”Dags för Svenska kyrkan att bestämma sig för vad man tror på”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/dags-for-svenska-kyrkan-att-bestamma-sig-for-vad-man-tror-pa/ Thu, 20 Aug 2015 15:21:51 +0200 2015-08-20T15:21+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/dags-for-svenska-kyrkan-att-bestamma-sig-for-vad-man-tror-pa/ <![CDATA[”Vår kyrka måste våga vara kyrka”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/var-kyrka-maste-vaga-vara-kyrka/ Wed, 19 Aug 2015 16:38:42 +0200 2015-08-19T16:38+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/var-kyrka-maste-vaga-vara-kyrka/ <![CDATA[”Helt olika berättelser kan inte alla vara sanna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/helt-olika-berattelser-kan-inte-alla-vara-sanna/ Wed, 19 Aug 2015 16:37:33 +0200 2015-08-19T16:37+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/helt-olika-berattelser-kan-inte-alla-vara-sanna/ <![CDATA[”Bostadskrisen kan bara lösas om alla kommuner samarbetar”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadskrisen-kan-bara-losas-om-alla-kommuner-samarbetar/ Wed, 19 Aug 2015 16:29:15 +0200 2015-08-19T16:29+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadskrisen-kan-bara-losas-om-alla-kommuner-samarbetar/ <![CDATA[”Stadsplanering kan skapa nya attraktiva lägen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/stadsplanering-kan-skapa-nya-attraktiva-lagen/ Wed, 19 Aug 2015 16:25:56 +0200 2015-08-19T16:25+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/stadsplanering-kan-skapa-nya-attraktiva-lagen/ <![CDATA[”Svensk högre utbildning måste internationaliseras för att klara konkurrensen”]]> http://www.dn.se/debatt/svensk-hogre-utbildning-maste-internationaliseras-for-att-klara-konkurrensen/ Wed, 19 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-19T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/svensk-hogre-utbildning-maste-internationaliseras-for-att-klara-konkurrensen/ <![CDATA[”Det finns inget EU-krav på skydd för Ojnareskogen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-finns-inget-eu-krav-pa-skydd-for-ojnareskogen/ Tue, 18 Aug 2015 15:52:53 +0200 2015-08-18T15:52+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-finns-inget-eu-krav-pa-skydd-for-ojnareskogen/ <![CDATA[”Det räcker inte att bygga i innerstaden”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-racker-inte-att-bygga-i-innerstaden/ Tue, 18 Aug 2015 15:51:27 +0200 2015-08-18T15:51+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/det-racker-inte-att-bygga-i-innerstaden/ <![CDATA[”SD säger nej till förtätningen av Stockholm”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sd-sager-nej-till-fortatningen-av-stockholm/ Mon, 17 Aug 2015 16:26:31 +0200 2015-08-17T16:26+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/sd-sager-nej-till-fortatningen-av-stockholm/ <![CDATA[”Finansinspektionens modell slår snett”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/finansinspektionens-modell-slar-snett/ Mon, 17 Aug 2015 16:23:44 +0200 2015-08-17T16:23+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/finansinspektionens-modell-slar-snett/ <![CDATA[”Amorteringskrav löser inte den höga skuldsättningen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/amorteringskrav-loser-inte-den-hoga-skuldsattningen/ Mon, 17 Aug 2015 16:20:24 +0200 2015-08-17T16:20+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/amorteringskrav-loser-inte-den-hoga-skuldsattningen/ <![CDATA[”Forskare och politiker har olika mål”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/forskare-och-politiker-har-olika-mal/ Mon, 17 Aug 2015 15:05:21 +0200 2015-08-17T15:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/forskare-och-politiker-har-olika-mal/ <![CDATA[”Regeringens satsning består av två delar”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringens-satsning-bestar-av-tva-delar/ Mon, 17 Aug 2015 14:44:34 +0200 2015-08-17T14:44+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringens-satsning-bestar-av-tva-delar/ <![CDATA[”Gas gör luften renare – redan i dag”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/gas-gor-luften-renare-redan-i-dag/ Fri, 14 Aug 2015 15:34:03 +0200 2015-08-14T15:34+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/gas-gor-luften-renare-redan-i-dag/ <![CDATA[”Inget ökat omhändertagande av romska barn”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/inget-okat-omhandertagande-av-romska-barn/ Fri, 14 Aug 2015 15:15:05 +0200 2015-08-14T15:15+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/inget-okat-omhandertagande-av-romska-barn/ <![CDATA[”Lägg de ideologiska skygglapparna åt sidan"]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lagg-de-ideologiska-skygglapparna-at-sidan/ Fri, 14 Aug 2015 14:29:26 +0200 2015-08-14T14:29+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/lagg-de-ideologiska-skygglapparna-at-sidan/ <![CDATA[”Nya rasisminstitutet alltför styrt av politiska agendan”]]> http://www.dn.se/debatt/nya-rasisminstitutet-alltfor-styrt-av-politiska-agendan/
Forskningsinstitut invigs i dag. Den nationella satsningen på rasismforskning håller för låg kvalitet, och inriktningen på våldsbejakande extremism är djupt problematisk. Vi vill inte legitimera det nya Segerstedtinstitutets verksamhet som den nu formulerats. Därför avböjer vi att närvara vid invigningen, skriver 18 Göteborgsbaserade forskare.]]>
Fri, 14 Aug 2015 00:05:00 +0200 2015-08-14T00:05+02:00 http://www.dn.se/debatt/nya-rasisminstitutet-alltfor-styrt-av-politiska-agendan/
<![CDATA[”Toleransperspektivet bibehåller idén om normala och avvikare”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/toleransperspektivet-bibehaller-iden-om-normala-och-avvikare/ Thu, 13 Aug 2015 16:14:49 +0200 2015-08-13T16:14+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/toleransperspektivet-bibehaller-iden-om-normala-och-avvikare/ <![CDATA[”Miljözon i Gamla stan är ett skott vid sidan om målet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/miljozon-i-gamla-stan-ar-ett-skott-vid-sidan-om-malet/ Thu, 13 Aug 2015 16:01:23 +0200 2015-08-13T16:01+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/miljozon-i-gamla-stan-ar-ett-skott-vid-sidan-om-malet/ <![CDATA[”Är en utredning verkligen för mycket begärt?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ar-en-utredning-verkligen-for-mycket-begart/ Thu, 13 Aug 2015 14:38:42 +0200 2015-08-13T14:38+02:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/ar-en-utredning-verkligen-for-mycket-begart/