http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Vi satsar en extra miljard 2015 på förbättrad sjukvård”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-en-extra-miljard-2015-pa-forbattrad-sjukvard/ Wed, 22 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-22T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-en-extra-miljard-2015-pa-forbattrad-sjukvard/ <![CDATA[”Erkännandena av Kroatien och Kosovo EU-samordnades”]]> http://www.dn.se/debatt/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/ Wed, 22 Oct 2014 14:26:44 GMT 2014-10-22T14:26:44Z http://www.dn.se/debatt/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/ <![CDATA[”Märkligt att bara beskatta nyttotrafiken”]]> http://www.dn.se/debatt/markligt-att-bara-beskatta-nyttotrafiken/ Wed, 22 Oct 2014 14:13:34 GMT 2014-10-22T14:13:34Z http://www.dn.se/debatt/markligt-att-bara-beskatta-nyttotrafiken/ <![CDATA[”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”]]> http://www.dn.se/debatt/samvetsfrihet-ar-en-mansklig-rattighet/ Wed, 22 Oct 2014 14:06:22 GMT 2014-10-22T14:06:22Z http://www.dn.se/debatt/samvetsfrihet-ar-en-mansklig-rattighet/ <![CDATA[”Rätt av Socialstyrelsen att skrota anti-napprådet”]]> http://www.dn.se/debatt/ratt-av-socialstyrelsen-att-skrota-anti-nappradet/ Wed, 22 Oct 2014 11:57:07 GMT 2014-10-22T11:57:07Z http://www.dn.se/debatt/ratt-av-socialstyrelsen-att-skrota-anti-nappradet/ <![CDATA[”Rader av förslag som slår mot landsbygden”]]> http://www.dn.se/debatt/rader-av-forslag-som-slar-mot-landsbygden/ Wed, 22 Oct 2014 11:56:56 GMT 2014-10-22T11:56:56Z http://www.dn.se/debatt/rader-av-forslag-som-slar-mot-landsbygden/ <![CDATA[”Höjd fastighetsskatt skapar inte ekonomisk tillväxt”]]> http://www.dn.se/debatt/hojd-fastighetsskatt-skapar-inte-ekonomisk-tillvaxt/ Wed, 22 Oct 2014 11:56:36 GMT 2014-10-22T11:56:36Z http://www.dn.se/debatt/hojd-fastighetsskatt-skapar-inte-ekonomisk-tillvaxt/ <![CDATA[”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”]]> http://www.dn.se/debatt/samvetsklausuler-i-enskilda-landsting-hotar-fria-aborten/ Tue, 21 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-21T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/samvetsklausuler-i-enskilda-landsting-hotar-fria-aborten/ <![CDATA[”Beslagta inte feminismen, Egnell”]]> http://www.dn.se/debatt/beslagta-inte-feminismen-egnell/ Tue, 21 Oct 2014 13:51:38 GMT 2014-10-21T13:51:38Z http://www.dn.se/debatt/beslagta-inte-feminismen-egnell/ <![CDATA[”Vad hade USA gjort om grannar gått i pakt med Ryssland?”]]> http://www.dn.se/debatt/vad-hade-usa-gjort-om-grannar-gatt-i-pakt-med-ryssland/ Tue, 21 Oct 2014 13:43:06 GMT 2014-10-21T13:43:06Z http://www.dn.se/debatt/vad-hade-usa-gjort-om-grannar-gatt-i-pakt-med-ryssland/ <![CDATA[”Klimatsatsningen bygger på MP:s storstadsfokus”]]> http://www.dn.se/debatt/klimatsatsningen-bygger-pa-mps-storstadsfokus/ Tue, 21 Oct 2014 13:24:07 GMT 2014-10-21T13:24:07Z http://www.dn.se/debatt/klimatsatsningen-bygger-pa-mps-storstadsfokus/ <![CDATA[”Spelindustrin behöver en nationell strategi”]]> http://www.dn.se/debatt/spelindustrin-behover-en-nationell-strategi/ Tue, 21 Oct 2014 09:02:09 GMT 2014-10-21T09:02:09Z http://www.dn.se/debatt/spelindustrin-behover-en-nationell-strategi/ <![CDATA[”Vi vill att även utländska åkare skattar för vägslitage”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-aven-utlandska-akare-skattar-for-vagslitage/ Mon, 20 Oct 2014 22:20:14 GMT 2014-10-20T22:20:14Z http://www.dn.se/debatt/vi-vill-att-aven-utlandska-akare-skattar-for-vagslitage/ <![CDATA[”Djurskyddslagen är inget verktyg för kostvanor”]]> http://www.dn.se/debatt/djurskyddslagen-ar-inget-verktyg-for-kostvanor/ Mon, 20 Oct 2014 13:23:38 GMT 2014-10-20T13:23:38Z http://www.dn.se/debatt/djurskyddslagen-ar-inget-verktyg-for-kostvanor/ <![CDATA[”En selektiv tolkning av folkrätten”]]> http://www.dn.se/debatt/en-selektiv-tolkning-av-folkratten/ Mon, 20 Oct 2014 12:53:46 GMT 2014-10-20T12:53:46Z http://www.dn.se/debatt/en-selektiv-tolkning-av-folkratten/ <![CDATA[”Framtiden ingen linjär fortsättning av historien”]]> http://www.dn.se/debatt/framtiden-ingen-linjar-fortsattning-av-historien/ Mon, 20 Oct 2014 12:17:40 GMT 2014-10-20T12:17:40Z http://www.dn.se/debatt/framtiden-ingen-linjar-fortsattning-av-historien/ <![CDATA[”Socialstyrelsen driver politik på bekostnad av barns hälsa”]]> http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsen-driver-politik-pa-bekostnad-av-barns-halsa/ Mon, 20 Oct 2014 12:01:43 GMT 2014-10-20T12:01:43Z http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsen-driver-politik-pa-bekostnad-av-barns-halsa/ <![CDATA[”Ett erkännande av Palestina har stöd av vår tids folkrätt”]]> http://www.dn.se/debatt/ett-erkannande-av-palestina-har-stod-av-var-tids-folkratt/ Sun, 19 Oct 2014 22:40:00 GMT 2014-10-19T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/ett-erkannande-av-palestina-har-stod-av-var-tids-folkratt/ <![CDATA[”Rysk revanschism kan leda till ökat kärnvapenhot”]]> http://www.dn.se/debatt/rysk-revanschism-kan-leda-till-okat-karnvapenhot/ Sat, 18 Oct 2014 22:40:00 GMT 2014-10-18T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/rysk-revanschism-kan-leda-till-okat-karnvapenhot/ <![CDATA[”Återinförd fastighetsskatt gynnar ekonomisk tillväxt”]]> http://www.dn.se/debatt/aterinford-fastighetsskatt-gynnar-ekonomisk-tillvaxt/ Fri, 17 Oct 2014 22:40:00 GMT 2014-10-17T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/aterinford-fastighetsskatt-gynnar-ekonomisk-tillvaxt/ <![CDATA[”Fina svenska medaljen har en bister baksida”]]> http://www.dn.se/debatt/fina-svenska-medaljen-har-en-bister-baksida/ Fri, 17 Oct 2014 14:25:47 GMT 2014-10-17T14:25:47Z http://www.dn.se/debatt/fina-svenska-medaljen-har-en-bister-baksida/ <![CDATA[”Det krävs bred uppslutning kring nationell handlingsplan”]]> http://www.dn.se/debatt/det-kravs-bred-uppslutning-kring-nationell-handlingsplan/ Fri, 17 Oct 2014 14:09:14 GMT 2014-10-17T14:09:14Z http://www.dn.se/debatt/det-kravs-bred-uppslutning-kring-nationell-handlingsplan/ <![CDATA[”Birger Schlaug har glömt tjänstesamhället”]]> http://www.dn.se/debatt/birger-schlaug-har-glomt-tjanstesamhallet/ Fri, 17 Oct 2014 14:08:05 GMT 2014-10-17T14:08:05Z http://www.dn.se/debatt/birger-schlaug-har-glomt-tjanstesamhallet/ <![CDATA[”Inför ett nationellt mått för antalet ärenden i socialtjänsten”]]> http://www.dn.se/debatt/infor-ett-nationellt-matt-for-antalet-arenden-i-socialtjansten/ Fri, 17 Oct 2014 14:00:23 GMT 2014-10-17T14:00:23Z http://www.dn.se/debatt/infor-ett-nationellt-matt-for-antalet-arenden-i-socialtjansten/ <![CDATA[”Hindra omgående skolor att konkurrera med betyg”]]> http://www.dn.se/debatt/hindra-omgaende-skolor-att-konkurrera-med-betyg/ Thu, 16 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-16T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/hindra-omgaende-skolor-att-konkurrera-med-betyg/ <![CDATA[”Nej, det finns ingen informell inkvotering av män”]]> http://www.dn.se/debatt/nej-det-finns-ingen-informell-inkvotering-av-man/ Thu, 16 Oct 2014 14:08:29 GMT 2014-10-16T14:08:29Z http://www.dn.se/debatt/nej-det-finns-ingen-informell-inkvotering-av-man/ <![CDATA[”Gott djurskydd stark försäljningsfördel för Sverige”]]> http://www.dn.se/debatt/gott-djurskydd-stark-forsaljningsfordel-for-sverige/ Thu, 16 Oct 2014 12:43:49 GMT 2014-10-16T12:43:49Z http://www.dn.se/debatt/gott-djurskydd-stark-forsaljningsfordel-for-sverige/ <![CDATA[”Det måste gå att leva på svensk animalieproduktion”]]> http://www.dn.se/debatt/det-maste-ga-att-leva-pa-svensk-animalieproduktion/ Thu, 16 Oct 2014 12:34:39 GMT 2014-10-16T12:34:39Z http://www.dn.se/debatt/det-maste-ga-att-leva-pa-svensk-animalieproduktion/ <![CDATA[”Historien visar att Birger Schlaug har fel”]]> http://www.dn.se/debatt/historien-visar-att-birger-schlaug-har-fel/ Thu, 16 Oct 2014 12:28:16 GMT 2014-10-16T12:28:16Z http://www.dn.se/debatt/historien-visar-att-birger-schlaug-har-fel/ <![CDATA[”Inrätta ett miljöpolitiskt råd direkt under statsministern”]]> http://www.dn.se/debatt/inratta-ett-miljopolitiskt-rad-direkt-under-statsministern/ Wed, 15 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-15T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/inratta-ett-miljopolitiskt-rad-direkt-under-statsministern/ <![CDATA[”FN:s råd om nappanvändning är alltför kategoriska”]]> http://www.dn.se/debatt/fns-rad-om-nappanvandning-ar-alltfor-kategoriska/ Wed, 15 Oct 2014 14:50:17 GMT 2014-10-15T14:50:17Z http://www.dn.se/debatt/fns-rad-om-nappanvandning-ar-alltfor-kategoriska/ <![CDATA[”Djuren behöver en starkare lagstiftning”]]> http://www.dn.se/debatt/djuren-behover-en-starkare-lagstiftning/ Wed, 15 Oct 2014 13:27:47 GMT 2014-10-15T13:27:47Z http://www.dn.se/debatt/djuren-behover-en-starkare-lagstiftning/ <![CDATA[”Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred”]]> http://www.dn.se/debatt/feministisk-utrikespolitik-effektivaste-vagen-mot-fred/ Tue, 14 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-14T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/feministisk-utrikespolitik-effektivaste-vagen-mot-fred/ <![CDATA[”Sverige ska bli bättre på djurskydd, inte sämre”]]> http://www.dn.se/debatt/sverige-ska-bli-battre-pa-djurskydd-inte-samre/ Tue, 14 Oct 2014 14:53:50 GMT 2014-10-14T14:53:50Z http://www.dn.se/debatt/sverige-ska-bli-battre-pa-djurskydd-inte-samre/ <![CDATA[Barnläkare sågar Socialstyrelsens nya nappråd]]> http://www.dn.se/nyheter/sverige/barnlakare-sagar-socialstyrelsens-nya-napprad/ Tue, 14 Oct 2014 14:43:42 GMT 2014-10-14T14:43:42Z http://www.dn.se/nyheter/sverige/barnlakare-sagar-socialstyrelsens-nya-napprad/ <![CDATA[”Nödvändigt anpassa Förbifarten för kollektivtrafik”]]> http://www.dn.se/debatt/nodvandigt-anpassa-forbifarten-for-kollektivtrafik/ Tue, 14 Oct 2014 14:35:13 GMT 2014-10-14T14:35:13Z http://www.dn.se/debatt/nodvandigt-anpassa-forbifarten-for-kollektivtrafik/ <![CDATA[”Hela det sociala arbetet behöver ses över”]]> http://www.dn.se/debatt/hela-det-sociala-arbetet-behover-ses-over/ Tue, 14 Oct 2014 14:27:05 GMT 2014-10-14T14:27:05Z http://www.dn.se/debatt/hela-det-sociala-arbetet-behover-ses-over/ <![CDATA[”Den digitala revolutionen tvingar fram kortare arbetstid”]]> http://www.dn.se/debatt/den-digitala-revolutionen-tvingar-fram-kortare-arbetstid/ Tue, 14 Oct 2014 11:13:32 GMT 2014-10-14T11:13:32Z http://www.dn.se/debatt/den-digitala-revolutionen-tvingar-fram-kortare-arbetstid/ <![CDATA[”Socialstyrelsens felaktiga nappråd försvårar amning”]]> http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsens-felaktiga-napprad-forsvarar-amning/ Mon, 13 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-13T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/socialstyrelsens-felaktiga-napprad-forsvarar-amning/ <![CDATA[”Insikter om djurvälfärd svensk köttproduktions framtid”]]> http://www.dn.se/debatt/insikter-om-djurvalfard-svensk-kottproduktions-framtid/ Mon, 13 Oct 2014 13:20:14 GMT 2014-10-13T13:20:14Z http://www.dn.se/debatt/insikter-om-djurvalfard-svensk-kottproduktions-framtid/