<![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka”]]> http://www.dn.se/debatt/fullt-mojligt-att-infora-35-timmars-arbetsvecka/
Ny rapport i dag, söndag. Det finns inte några stora makroekonomiska skäl mot en generell arbetstidsförkortning. I grund och botten är det en billig reform som för med sig många fördelar både för individ och samhällsekonomi. Den skulle bidra till att minska arbetslösheten och miljöförstöringen, skriver företrädare för tankesmedjan Katalys.]]>
Sun, 29 Nov 2015 00:05:00 +0100 2015-11-29T00:05+01:00 http://www.dn.se/debatt/fullt-mojligt-att-infora-35-timmars-arbetsvecka/
<![CDATA[”Löfven bör inte försöka tvinga MP över gränsen”]]> http://www.dn.se/debatt/lofven-bor-inte-forsoka-tvinga-mp-over-gransen/
MP:s roll. Har Miljöpartiet med flyktingkompromissen gått över sin gräns? Jag tror inte det. Politiken måste rättas efter verkligheten, inte partiprogrammet, och ett grönt parti behövs i regeringen mer än någonsin. Men en smärtgräns finns – och Löfven har anledning att inte försöka tvinga MP att överskrida den, skriver Per Gahrton, MP:s grundare.]]>
Sat, 28 Nov 2015 00:05:00 +0100 2015-11-28T00:05+01:00 http://www.dn.se/debatt/lofven-bor-inte-forsoka-tvinga-mp-over-gransen/
<![CDATA[”Miljö- och klimatpolitiken måste bli mindre byråkratisk”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/miljo-och-klimatpolitiken-maste-bli-mindre-byrakratisk/ Fri, 27 Nov 2015 16:45:41 +0100 2015-11-27T16:45+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/miljo-och-klimatpolitiken-maste-bli-mindre-byrakratisk/ <![CDATA[”Ökad fysisk aktivitet viktigt för att bromsa sjukfrånvaron”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/okad-fysisk-aktivitet-viktigt-for-att-bromsa-sjukfranvaron/ Fri, 27 Nov 2015 16:32:03 +0100 2015-11-27T16:32+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/okad-fysisk-aktivitet-viktigt-for-att-bromsa-sjukfranvaron/ <![CDATA[”Försäkringskassan försvårar för företagen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/forsakringskassan-forsvarar-for-foretagen/ Fri, 27 Nov 2015 16:31:08 +0100 2015-11-27T16:31+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/forsakringskassan-forsvarar-for-foretagen/ <![CDATA[”Företagshälsovården kan bidra till lägre sjukfrånvaro”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/foretagshalsovarden-kan-bidra-till-lagre-sjukfranvaro/ Fri, 27 Nov 2015 16:29:19 +0100 2015-11-27T16:29+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/foretagshalsovarden-kan-bidra-till-lagre-sjukfranvaro/ <![CDATA[”Sjukfrånvaron fortsätter att öka i snabb takt”]]> http://www.dn.se/debatt/sjukfranvaron-fortsatter-att-oka-i-snabb-takt/
Regeringsrapport i dag, fredag. Inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2010 är på väg att brytas. Regeringens mål är att sänka det från 10,3 till 9 dagar, men vår nya prognos pekar i stället på att sjukpenningtalet år 2020 hamnar kring 13 dagar, skriver Ann-Marie Begler och Lars-Åke Brattlund, Försäkringskassan.]]>
Fri, 27 Nov 2015 00:05:00 +0100 2015-11-27T00:05+01:00 http://www.dn.se/debatt/sjukfranvaron-fortsatter-att-oka-i-snabb-takt/
<![CDATA[”Barnperspektivet centralt i domstolen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/barnperspektivet-centralt-i-domstolen/ Thu, 26 Nov 2015 15:38:24 +0100 2015-11-26T15:38+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/barnperspektivet-centralt-i-domstolen/ <![CDATA[”Vi vill inte förbjuda kolgruvor - vi vill stoppa nya gruvor”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-inte-forbjuda-kolgruvor-vi-vill-stoppa-nya-gruvor/ Thu, 26 Nov 2015 15:27:26 +0100 2015-11-26T15:27+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-inte-forbjuda-kolgruvor-vi-vill-stoppa-nya-gruvor/ <![CDATA[”Löfven måste stoppa försäljningen av Vattenfalls tyska brunkol”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lofven-maste-stoppa-forsaljningen-av-vattenfalls-tyska-brunkol/ Thu, 26 Nov 2015 15:25:33 +0100 2015-11-26T15:25+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/lofven-maste-stoppa-forsaljningen-av-vattenfalls-tyska-brunkol/ <![CDATA[”Få nyanlända går på skolorna som har bäst förutsättningar”]]> http://www.dn.se/debatt/fa-nyanlanda-gar-pa-skolorna-som-har-bast-forutsattningar/
Fördela jämnare mellan skolor. Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Vår nya rapport visar att det finns skolor där var femte elev är nyanländ samtidigt som andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. Det är inte rimligt, menar LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.]]>
Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-26T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/fa-nyanlanda-gar-pa-skolorna-som-har-bast-forutsattningar/
<![CDATA[”Wikström måste prioritera patientsäkerheten”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/wikstrom-maste-prioritera-patientsakerheten/ Wed, 25 Nov 2015 14:11:28 +0100 2015-11-25T14:11+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/wikstrom-maste-prioritera-patientsakerheten/ <![CDATA[”Låt barnens rättigheter väga tyngre än föräldrarnas”]]> http://www.dn.se/debatt/lat-barnens-rattigheter-vaga-tyngre-an-foraldrarnas/
Vårdnadstvisterna ökar. På tio år har antalet vårdnadstvister fördubblats och domstolarna ges avgörandet i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Men barnet som egentligen är huvudpersonen kan hamna helt utanför det som sker i rättssalen. Barnperspektivet måste stärkas, skriver skolpsykologen Soma Amin.]]>
Wed, 25 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-25T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/lat-barnens-rattigheter-vaga-tyngre-an-foraldrarnas/
<![CDATA[”Oroande att Fjellner kastar in handsken om klimatet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/oroande-att-fjellner-kastar-in-handsken-om-klimatet/ Mon, 23 Nov 2015 14:24:16 +0100 2015-11-23T14:24+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/oroande-att-fjellner-kastar-in-handsken-om-klimatet/ <![CDATA[”Att skylla på andra håller inte”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/att-skylla-pa-andra-haller-inte/ Mon, 23 Nov 2015 14:23:40 +0100 2015-11-23T14:23+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/att-skylla-pa-andra-haller-inte/ <![CDATA[”Miljöåtgärder har hårdare krav på kostnadseffektivitet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/miljoatgarder-har-hardare-krav-pa-kostnadseffektivitet/ Mon, 23 Nov 2015 14:23:05 +0100 2015-11-23T14:23+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/miljoatgarder-har-hardare-krav-pa-kostnadseffektivitet/ <![CDATA[”Inga belägg för att ambitiös klimatpolitik ger minskad tillväxt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-belagg-for-att-ambitios-klimatpolitik-ger-minskad-tillvaxt/ Mon, 23 Nov 2015 14:22:35 +0100 2015-11-23T14:22+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/inga-belagg-for-att-ambitios-klimatpolitik-ger-minskad-tillvaxt/ <![CDATA[”Sverige har förenat minskade utsläpp med ökat välstånd ”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-har-forenat-minskade-utslapp-med-okat-valstand-/ Mon, 23 Nov 2015 14:21:31 +0100 2015-11-23T14:21+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/sverige-har-forenat-minskade-utslapp-med-okat-valstand-/ <![CDATA[”Fjellner har rätt om Paris men fel om EU:s klimatpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/fjellner-har-ratt-om-paris-men-fel-om-eus-klimatpolitik/ Mon, 23 Nov 2015 14:20:25 +0100 2015-11-23T14:20+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/fjellner-har-ratt-om-paris-men-fel-om-eus-klimatpolitik/ <![CDATA[”Tusentals patienter dör varje år av vårdskador”]]> http://www.dn.se/debatt/tusentals-patienter-dor-varje-ar-av-vardskador/
Forskning behövs. Alla verkar eniga om vikten av hög patientsäkerhet, men det finns en oklarhet och oenighet om vad det innebär i praktiken. Därför behövs en bättre vetenskapligt grundad kunskap om vad som behöver göras för att nå en hög säkerhet i vården, skriver åtta forskare och läkare.]]>
Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-23T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/tusentals-patienter-dor-varje-ar-av-vardskador/
<![CDATA[”Journalister i arabvärlden behöver omgivningens stöd”]]> http://www.dn.se/debatt/journalister-i-arabvarlden-behover-omgivningens-stod/ Sun, 22 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-22T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/journalister-i-arabvarlden-behover-omgivningens-stod/ <![CDATA[”Utsläppsminskningar och ökat välstånd måste förenas”]]> http://www.dn.se/debatt/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/
EU:s ekonomiska kris hotar klimatet. För att få med resten av världens länder i kampen för klimatet räcker det inte att vi minskar utsläppen. Vi måste kunna visa att det går att kombinera minskade utsläpp med tillväxt, jobb och välstånd. Därför måste vi våga ompröva både Sveriges och EU:s klimatpolitik, skriver Christofer Fjellner (M).]]>
Sat, 21 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-21T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/utslappsminskningar-och-okat-valstand-maste-forenas/
<![CDATA[”En kompetensförsäkring blir allt för dyr”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/en-kompetensforsakring-blir-allt-for-dyr/ Fri, 20 Nov 2015 15:32:38 +0100 2015-11-20T15:32+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/en-kompetensforsakring-blir-allt-for-dyr/ <![CDATA[”En ny syn på utbildningssystemet krävs”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/en-ny-syn-pa-utbildningssystemet-kravs/ Fri, 20 Nov 2015 15:30:13 +0100 2015-11-20T15:30+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/en-ny-syn-pa-utbildningssystemet-kravs/ <![CDATA[”Riv byråkratins gränser nu för patienternas skull”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/riv-byrakratins-granser-nu-for-patienternas-skull/ Fri, 20 Nov 2015 15:22:53 +0100 2015-11-20T15:22+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/riv-byrakratins-granser-nu-for-patienternas-skull/ <![CDATA[”Vi vill stoppa FP:s namnbyte”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-stoppa-fps-namnbyte/ Fri, 20 Nov 2015 15:17:57 +0100 2015-11-20T15:17+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-vill-stoppa-fps-namnbyte/ <![CDATA[”Politikerna är mer rädda för klimatåtgärderna än klimatförändringarna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/politikerna-ar-mer-radda-for-klimatatgarderna-an-klimatforandringarna/ Fri, 20 Nov 2015 15:13:21 +0100 2015-11-20T15:13+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/politikerna-ar-mer-radda-for-klimatatgarderna-an-klimatforandringarna/ <![CDATA[”En utbildning räcker inte längre för ett helt arbetsliv”]]> http://www.dn.se/debatt/en-utbildning-racker-inte-langre-for-ett-helt-arbetsliv/
Reform behövs. I framtiden kommer tryggheten inte att ligga i anställningstid, utan i kompetens. Men enskilda arbetsgivare satsar sällan på generell kompetensutveckling. Därför behöver vi en reform för livslångt lärande för att få hög sysselsättning och minskade klyftor, skriver analysgruppen Arbetet i framtiden.]]>
Fri, 20 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-20T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/en-utbildning-racker-inte-langre-for-ett-helt-arbetsliv/
<![CDATA[”Förstatligande av sjukhusvården kan inte längre vänta”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/forstatligande-av-sjukhusvarden-kan-inte-langre-vanta/ Thu, 19 Nov 2015 15:20:13 +0100 2015-11-19T15:20+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/forstatligande-av-sjukhusvarden-kan-inte-langre-vanta/ <![CDATA[”Hundratals liv per år räddas om vården koncentreras”]]> http://www.dn.se/debatt/hundratals-liv-per-ar-raddas-om-varden-koncentreras/
Utredningsförslag i dag. Cirka 500 fler patienter årligen skulle vara i livet om komplicerade operationer koncentrerades så att läkarna fått mer träning. Eftersom så lite har hänt de senaste decennierna talar vi om tusentals patienter som har dött eller fått komplikationer på grund av långsamma beslutsprocesser, skriver tre utredare.]]>
Thu, 19 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-19T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/hundratals-liv-per-ar-raddas-om-varden-koncentreras/
<![CDATA[”Får vi inte tydligt skydd för visselblåsare röstar vi inte ja”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/far-vi-inte-tydligt-skydd-for-visselblasare-rostar-vi-inte-ja/ Wed, 18 Nov 2015 15:28:49 +0100 2015-11-18T15:28+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/far-vi-inte-tydligt-skydd-for-visselblasare-rostar-vi-inte-ja/ <![CDATA[”Björklund saknar jämlikhetsperspektivet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bjorklund-saknar-jamlikhetsperspektivet/ Tue, 17 Nov 2015 16:00:36 +0100 2015-11-17T16:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/bjorklund-saknar-jamlikhetsperspektivet/ <![CDATA[”Folkpartiet byter namn till Liberalerna”]]> http://www.dn.se/debatt/folkpartiet-byter-namn-till-liberalerna/
Förnyelseprocess. Vårt parti är inne i ett omfattande förnyelsearbete för att staka ut en liberal reformagenda. Vårt uppdrag ska vara att ge alla förutsättningar att nå sina livsmål. Som en del av förnyelsen har partistyrelsen beslutat att föreslå att Folkpartiet på landsmötet den 20-22 november byter namn till Liberalerna, skriver Jan Björklund (LIB).]]>
Tue, 17 Nov 2015 00:05:00 +0100 2015-11-17T00:05+01:00 http://www.dn.se/debatt/folkpartiet-byter-namn-till-liberalerna/
<![CDATA[”Stor skillnad mellan kommuner gör förklaringarna tveksamma”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/stor-skillnad-mellan-kommuner-gor-forklaringarna-tveksamma/ Mon, 16 Nov 2015 14:30:02 +0100 2015-11-16T14:30+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/stor-skillnad-mellan-kommuner-gor-forklaringarna-tveksamma/ <![CDATA[”Axelssons skönmålning invaggar medborgarna i falskt lugn”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/axelssons-skonmalning-invaggar-medborgarna-i-falskt-lugn/ Mon, 16 Nov 2015 14:17:28 +0100 2015-11-16T14:17+01:00 http://www.dn.se/debatt/repliker/axelssons-skonmalning-invaggar-medborgarna-i-falskt-lugn/ <![CDATA[”Arabvärldens konvulsioner kommer att pågå länge”]]> http://www.dn.se/debatt/arabvarldens-konvulsioner-kommer-att-paga-lange/
Avgörande utmaningar. Daesh vill ha ett ”krig” mellan våra samhällen. Men detta är en strid inom en civilisation och religion, och det är endast där och av dem som den kan vinnas. Vår uppgift är att bygga länkar och skapa förtroenden. Vi måste också ge dem som nu söker sig till vårt Europa möjligheter till integration och framtid, skriver Carl Bildt.]]>
Sun, 15 Nov 2015 20:17:00 +0100 2015-11-15T20:17+01:00 http://www.dn.se/debatt/arabvarldens-konvulsioner-kommer-att-paga-lange/
<![CDATA[”Flyktingkrisen öppnar vägar till en bättre värld”]]> http://www.dn.se/debatt/flyktingkrisen-oppnar-vagar-till-en-battre-varld/
Krisens möjligheter. I stället för att återupprätta idén om ett ”folkhem” bör Sverige från och med nu bygga sina välfärdspolitiska institutioner så att de bidrar till ett ”världshem”. Som är präglat av rättvisa och demokrati för alla människor oavsett nationalitet, inte bara för medlemmar av ett visst ”folk”, skriver statsvetaren Hans Agné.]]>
Sun, 15 Nov 2015 00:05:00 +0100 2015-11-15T00:05+01:00 http://www.dn.se/debatt/flyktingkrisen-oppnar-vagar-till-en-battre-varld/
<![CDATA[”Det jihadistiska hotet måste mötas gemensamt”]]> http://www.dn.se/debatt/det-jihadistiska-hotet-maste-motas-gemensamt/
Livskraftig ideologi. Det saknas en övergripande internationell samordning för att bemöta och besegra det hot som jihadismen faktiskt utgör. Tillgången på rekryter och medlemmar och deras förmåga att genomföra terrordåd måste minskas, liksom tillgången på vapen och finansiella resurser, skriver terroristforskaren Hans Brun.]]>
Sun, 15 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-15T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/det-jihadistiska-hotet-maste-motas-gemensamt/
<![CDATA[”Dra in EU-stödet till länder som sviker flyktingarna”]]> http://www.dn.se/debatt/dra-in-eu-stodet-till-lander-som-sviker-flyktingarna/
Solidaritet. Beskedet från Sverige till de länder som helt stänger sina gränser måste vara: ta ert ansvar annars minskar vi vårt bidrag till EU:s strukturfonder. Också Tysklands kristdemokratiske inrikesminister och Österrikes socialdemokratiske förbundskansler har resonerat om att använda ekonomiska styrmedel, skriver Lars Adaktusson (KD).]]>
Fri, 13 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-13T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/dra-in-eu-stodet-till-lander-som-sviker-flyktingarna/
<![CDATA[”Sverige behöver fristående organisation mot dopning”]]> http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-fristaende-organisation-mot-dopning/
Inte längre föregångsland. Den ryska dopningsskandalen gör det än tydligare att vi behöver en från idrotten fristående antidopningsorganisation. Också det alltmer utbredda bruket av dopningspreparat utanför idrotten är ett argument för det. Folkhälso- och idrottsministern måste nu ta ett initiativ, skriver tre anti-dopningsexperter.]]>
Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0100 2015-11-12T00:00+01:00 http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-fristaende-organisation-mot-dopning/