http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Universiteten måste ta sin folkbildaruppgift på allvar”]]> http://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-ta-sin-folkbildaruppgift-pa-allvar/ Fri, 31 Oct 2014 23:05:00 GMT 2014-10-31T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/universiteten-maste-ta-sin-folkbildaruppgift-pa-allvar/ <![CDATA[”Sverige och Finland måste fatta beslut om Nato ihop”]]> http://www.dn.se/debatt/sverige-och-finland-maste-fatta-beslut-om-nato-ihop/ Thu, 30 Oct 2014 23:05:00 GMT 2014-10-30T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/sverige-och-finland-maste-fatta-beslut-om-nato-ihop/ <![CDATA[”Hela Arbetsförmedlingen måste granskas, inte bara lokalerna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hela-arbetsformedlingen-maste-granskas-inte-bara-lokalerna/ Thu, 30 Oct 2014 15:36:33 GMT 2014-10-30T15:36:33Z http://www.dn.se/debatt/repliker/hela-arbetsformedlingen-maste-granskas-inte-bara-lokalerna/ <![CDATA[”Varför väger polisens upplevelse tyngre än filmbevis?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-vager-polisens-upplevelse-tyngre-an-filmbevis/ Thu, 30 Oct 2014 15:28:31 GMT 2014-10-30T15:28:31Z http://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-vager-polisens-upplevelse-tyngre-an-filmbevis/ <![CDATA[“Sweden today decides to recognise the State of Palestine”]]> http://www.dn.se/debatt/sweden-today-decides-to-recognise-the-state-of-palestine/ Thu, 30 Oct 2014 09:32:38 GMT 2014-10-30T09:32:38Z http://www.dn.se/debatt/sweden-today-decides-to-recognise-the-state-of-palestine/ <![CDATA[”Därför erkänner Sverige i dag staten Palestina”]]> http://www.dn.se/debatt/darfor-erkanner-sverige-i-dag-staten-palestina/ Wed, 29 Oct 2014 23:30:00 GMT 2014-10-29T23:30:00Z http://www.dn.se/debatt/darfor-erkanner-sverige-i-dag-staten-palestina/ <![CDATA[”Låt en jobbpeng följa den arbetssökande”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-en-jobbpeng-folja-den-arbetssokande/ Wed, 29 Oct 2014 15:25:09 GMT 2014-10-29T15:25:09Z http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-en-jobbpeng-folja-den-arbetssokande/ <![CDATA[”Reformera Arbetsförmedlingens uppdrag”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/reformera-arbetsformedlingens-uppdrag/ Wed, 29 Oct 2014 15:17:47 GMT 2014-10-29T15:17:47Z http://www.dn.se/debatt/repliker/reformera-arbetsformedlingens-uppdrag/ <![CDATA[”Drastisk neddragning av kontor bygger inte förtroende”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/drastisk-neddragning-av-kontor-bygger-inte-fortroende/ Wed, 29 Oct 2014 15:00:08 GMT 2014-10-29T15:00:08Z http://www.dn.se/debatt/repliker/drastisk-neddragning-av-kontor-bygger-inte-fortroende/ <![CDATA[”Minskad detaljstyrning ger effektivare förmedling”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/minskad-detaljstyrning-ger-effektivare-formedling/ Wed, 29 Oct 2014 14:55:32 GMT 2014-10-29T14:55:32Z http://www.dn.se/debatt/repliker/minskad-detaljstyrning-ger-effektivare-formedling/ <![CDATA[”Vi storsatsar för att stärka kontakter med arbetsgivare”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-storsatsar-for-att-starka-kontakter-med-arbetsgivare/ Tue, 28 Oct 2014 23:44:23 GMT 2014-10-28T23:44:23Z http://www.dn.se/debatt/vi-storsatsar-for-att-starka-kontakter-med-arbetsgivare/ <![CDATA[”God avkastning – i dubbel bemärkelse”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/god-avkastning-i-dubbel-bemarkelse/ Tue, 28 Oct 2014 15:31:01 GMT 2014-10-28T15:31:01Z http://www.dn.se/debatt/repliker/god-avkastning-i-dubbel-bemarkelse/ <![CDATA[”Pensionsfonderna kan garantera gröna investeringar”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/pensionsfonderna-kan-garantera-grona-investeringar/ Tue, 28 Oct 2014 15:15:19 GMT 2014-10-28T15:15:19Z http://www.dn.se/debatt/repliker/pensionsfonderna-kan-garantera-grona-investeringar/ <![CDATA[”Likställ etiska hänsyn med mål om avkastning”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/likstall-etiska-hansyn-med-mal-om-avkastning/ Tue, 28 Oct 2014 15:09:12 GMT 2014-10-28T15:09:12Z http://www.dn.se/debatt/repliker/likstall-etiska-hansyn-med-mal-om-avkastning/ <![CDATA[”Planeten och pensionerna äventyras av brist på självkritik”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/planeten-och-pensionerna-aventyras-av-brist-pa-sjalvkritik/ Tue, 28 Oct 2014 14:48:36 GMT 2014-10-28T14:48:36Z http://www.dn.se/debatt/repliker/planeten-och-pensionerna-aventyras-av-brist-pa-sjalvkritik/ <![CDATA[”Skilj noga på personliga åsikter och yrkesetik”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/skilj-noga-pa-personliga-asikter-och-yrkesetik/ Tue, 28 Oct 2014 14:27:30 GMT 2014-10-28T14:27:30Z http://www.dn.se/debatt/repliker/skilj-noga-pa-personliga-asikter-och-yrkesetik/ <![CDATA[”Vegetariskt i skolan varannan dag mot livsstilssjukdomar”]]> http://www.dn.se/debatt/vegetariskt-i-skolan-varannan-dag-mot-livsstilssjukdomar/ Tue, 28 Oct 2014 10:00:00 GMT 2014-10-28T10:00:00Z http://www.dn.se/debatt/vegetariskt-i-skolan-varannan-dag-mot-livsstilssjukdomar/ <![CDATA[”Ändra beslutet att slopa stöd till svenskundervisning”]]> http://www.dn.se/debatt/andra-beslutet-att-slopa-stod-till-svenskundervisning/ Mon, 27 Oct 2014 23:40:00 GMT 2014-10-27T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/andra-beslutet-att-slopa-stod-till-svenskundervisning/ <![CDATA[”Att utreda makten är också ett slags maktutövning”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/att-utreda-makten-ar-ocksa-ett-slags-maktutovning/ Mon, 27 Oct 2014 14:22:33 GMT 2014-10-27T14:22:33Z http://www.dn.se/debatt/repliker/att-utreda-makten-ar-ocksa-ett-slags-maktutovning/ <![CDATA[”Bra att Socialstyrelsen förtydligar nappråd”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bra-att-socialstyrelsen-fortydligar-napprad/ Mon, 27 Oct 2014 14:12:14 GMT 2014-10-27T14:12:14Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bra-att-socialstyrelsen-fortydligar-napprad/ <![CDATA[”Polismannen agerade förvånansvärt kontrollerat”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/polismannen-agerade-forvanansvart-kontrollerat/ Mon, 27 Oct 2014 13:51:26 GMT 2014-10-27T13:51:26Z http://www.dn.se/debatt/repliker/polismannen-agerade-forvanansvart-kontrollerat/ <![CDATA[”Svenskar vill inte att etiska hänsyn sänker pensionen”]]> http://www.dn.se/debatt/svenskar-vill-inte-att-etiska-hansyn-sanker-pensionen/ Sun, 26 Oct 2014 23:40:00 GMT 2014-10-26T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/svenskar-vill-inte-att-etiska-hansyn-sanker-pensionen/ <![CDATA[”Maktutredning behövs för att kartlägga det nya Sverige”]]> http://www.dn.se/debatt/maktutredning-behovs-for-att-kartlagga-det-nya-sverige/ Sat, 25 Oct 2014 22:40:00 GMT 2014-10-25T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/maktutredning-behovs-for-att-kartlagga-det-nya-sverige/ <![CDATA[”Ukrainarna gör Europas just nu viktigaste vägval”]]> http://www.dn.se/debatt/ukrainarna-gor-europas-just-nu-viktigaste-vagval/ Fri, 24 Oct 2014 22:40:00 GMT 2014-10-24T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/ukrainarna-gor-europas-just-nu-viktigaste-vagval/ <![CDATA[”Folkrättslig täckmantel för erkännande av Palestina”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/folkrattslig-tackmantel-for-erkannande-av-palestina/ Fri, 24 Oct 2014 12:40:35 GMT 2014-10-24T12:40:35Z http://www.dn.se/debatt/repliker/folkrattslig-tackmantel-for-erkannande-av-palestina/ <![CDATA[”Strategi för spelindustrin är redan på gång”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/strategi-for-spelindustrin-ar-redan-pa-gang/ Fri, 24 Oct 2014 12:33:45 GMT 2014-10-24T12:33:45Z http://www.dn.se/debatt/repliker/strategi-for-spelindustrin-ar-redan-pa-gang/ <![CDATA[”Polisens dödsskjutning i Varberg borde överklagas”]]> http://www.dn.se/debatt/polisens-dodsskjutning-i-varberg-borde-overklagas/ Thu, 23 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-23T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/polisens-dodsskjutning-i-varberg-borde-overklagas/ <![CDATA[”Aborträtt och rätt till samvetsfrihet går att förena”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/abortratt-och-ratt-till-samvetsfrihet-gar-att-forena/ Thu, 23 Oct 2014 14:22:35 GMT 2014-10-23T14:22:35Z http://www.dn.se/debatt/repliker/abortratt-och-ratt-till-samvetsfrihet-gar-att-forena/ <![CDATA[”Avskaffat vårdval bygger på felaktig grund”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/avskaffat-vardval-bygger-pa-felaktig-grund/ Thu, 23 Oct 2014 13:55:26 GMT 2014-10-23T13:55:26Z http://www.dn.se/debatt/repliker/avskaffat-vardval-bygger-pa-felaktig-grund/ <![CDATA[”Vi satsar en extra miljard 2015 på förbättrad sjukvård”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-en-extra-miljard-2015-pa-forbattrad-sjukvard/ Wed, 22 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-22T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-en-extra-miljard-2015-pa-forbattrad-sjukvard/ <![CDATA[”Erkännandena av Kroatien och Kosovo EU-samordnades”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/ Wed, 22 Oct 2014 14:26:44 GMT 2014-10-22T14:26:44Z http://www.dn.se/debatt/repliker/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/ <![CDATA[”Märkligt att bara beskatta nyttotrafiken”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/markligt-att-bara-beskatta-nyttotrafiken/ Wed, 22 Oct 2014 14:13:34 GMT 2014-10-22T14:13:34Z http://www.dn.se/debatt/repliker/markligt-att-bara-beskatta-nyttotrafiken/ <![CDATA[”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/samvetsfrihet-ar-en-mansklig-rattighet/ Wed, 22 Oct 2014 14:06:22 GMT 2014-10-22T14:06:22Z http://www.dn.se/debatt/repliker/samvetsfrihet-ar-en-mansklig-rattighet/ <![CDATA[”Rätt av Socialstyrelsen att skrota anti-napprådet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ratt-av-socialstyrelsen-att-skrota-anti-nappradet/ Wed, 22 Oct 2014 11:57:07 GMT 2014-10-22T11:57:07Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ratt-av-socialstyrelsen-att-skrota-anti-nappradet/ <![CDATA[”Rader av förslag som slår mot landsbygden”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/rader-av-forslag-som-slar-mot-landsbygden/ Wed, 22 Oct 2014 11:56:56 GMT 2014-10-22T11:56:56Z http://www.dn.se/debatt/repliker/rader-av-forslag-som-slar-mot-landsbygden/ <![CDATA[”Höjd fastighetsskatt skapar inte ekonomisk tillväxt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hojd-fastighetsskatt-skapar-inte-ekonomisk-tillvaxt/ Wed, 22 Oct 2014 11:56:36 GMT 2014-10-22T11:56:36Z http://www.dn.se/debatt/repliker/hojd-fastighetsskatt-skapar-inte-ekonomisk-tillvaxt/ <![CDATA[”Samvetsklausuler i enskilda landsting hotar fria aborten”]]> http://www.dn.se/debatt/samvetsklausuler-i-enskilda-landsting-hotar-fria-aborten/ Tue, 21 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-21T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/samvetsklausuler-i-enskilda-landsting-hotar-fria-aborten/ <![CDATA[”Beslagta inte feminismen, Egnell”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/beslagta-inte-feminismen-egnell/ Tue, 21 Oct 2014 13:51:38 GMT 2014-10-21T13:51:38Z http://www.dn.se/debatt/repliker/beslagta-inte-feminismen-egnell/ <![CDATA[”Vad hade USA gjort om grannar gått i pakt med Ryssland?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vad-hade-usa-gjort-om-grannar-gatt-i-pakt-med-ryssland/ Tue, 21 Oct 2014 13:43:06 GMT 2014-10-21T13:43:06Z http://www.dn.se/debatt/repliker/vad-hade-usa-gjort-om-grannar-gatt-i-pakt-med-ryssland/ <![CDATA[”Klimatsatsningen bygger på MP:s storstadsfokus”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/klimatsatsningen-bygger-pa-mps-storstadsfokus/ Tue, 21 Oct 2014 13:24:07 GMT 2014-10-21T13:24:07Z http://www.dn.se/debatt/repliker/klimatsatsningen-bygger-pa-mps-storstadsfokus/