http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Stoppa ökande medieklyfta för vår demokratis skull”]]> http://www.dn.se/debatt/stoppa-okande-medieklyfta-for-var-demokratis-skull/ Wed, 01 Oct 2014 22:05:00 GMT 2014-10-01T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/stoppa-okande-medieklyfta-for-var-demokratis-skull/ <![CDATA[”Vi måste se alla välfärdens proffs”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-maste-se-alla-valfardens-proffs/ Wed, 01 Oct 2014 13:30:08 GMT 2014-10-01T13:30:08Z http://www.dn.se/debatt/vi-maste-se-alla-valfardens-proffs/ <![CDATA[”Sjunkande respekten för yrkeskunskap välfärdshot”]]> http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/ Tue, 30 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-30T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sjunkande-respekten-for-yrkeskunskap-valfardshot/ <![CDATA[”Problemet är inte var det säljs utan hur det används”]]> http://www.dn.se/debatt/problemet-ar-inte-var-det-saljs-utan-hur-det-anvands/ Tue, 30 Sep 2014 13:36:05 GMT 2014-09-30T13:36:05Z http://www.dn.se/debatt/problemet-ar-inte-var-det-saljs-utan-hur-det-anvands/ <![CDATA[”Debatten i Sverige om avgifter skrämmer”]]> http://www.dn.se/debatt/debatten-i-sverige-om-avgifter-skrammer/ Tue, 30 Sep 2014 12:57:10 GMT 2014-09-30T12:57:10Z http://www.dn.se/debatt/debatten-i-sverige-om-avgifter-skrammer/ <![CDATA[”Jonsson och Namli bör tänka efter innan de kallar sig vänster”]]> http://www.dn.se/debatt/jonsson-och-namli-bor-tanka-efter-innan-de-kallar-sig-vanster/ Tue, 30 Sep 2014 12:49:33 GMT 2014-09-30T12:49:33Z http://www.dn.se/debatt/jonsson-och-namli-bor-tanka-efter-innan-de-kallar-sig-vanster/ <![CDATA[”Vad som krävs är att ’avväpna’ främlingsfientliga grupper”]]> http://www.dn.se/debatt/vad-som-kravs-ar-att-avvapna-framlingsfientliga-grupper/ Tue, 30 Sep 2014 12:36:03 GMT 2014-09-30T12:36:03Z http://www.dn.se/debatt/vad-som-kravs-ar-att-avvapna-framlingsfientliga-grupper/ <![CDATA[”Skydd för yttrandefriheten måste gälla också utlänningar”]]> http://www.dn.se/debatt/skydd-for-yttrandefriheten-maste-galla-ocksa-utlanningar/ Tue, 30 Sep 2014 09:16:15 GMT 2014-09-30T09:16:15Z http://www.dn.se/debatt/skydd-for-yttrandefriheten-maste-galla-ocksa-utlanningar/ <![CDATA[”Svenskarnas konsumtion pressar jorden allt hårdare”]]> http://www.dn.se/debatt/svenskarnas-konsumtion-pressar-jorden-allt-hardare/ Mon, 29 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-29T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/svenskarnas-konsumtion-pressar-jorden-allt-hardare/ <![CDATA[”Enstatslösning har inget med verkligheten att göra”]]> http://www.dn.se/debatt/enstatslosning-har-inget-med-verkligheten-att-gora/ Mon, 29 Sep 2014 12:06:32 GMT 2014-09-29T12:06:32Z http://www.dn.se/debatt/enstatslosning-har-inget-med-verkligheten-att-gora/ <![CDATA[”Ge kommunerna tre driftsalternativ i välfärden”]]> http://www.dn.se/debatt/ge-kommunerna-tre-driftsalternativ-i-valfarden/ Mon, 29 Sep 2014 11:54:39 GMT 2014-09-29T11:54:39Z http://www.dn.se/debatt/ge-kommunerna-tre-driftsalternativ-i-valfarden/ <![CDATA[”Så kan viktiga svenska företag få långsiktiga ägare”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-viktiga-svenska-foretag-fa-langsiktiga-agare/ Sun, 28 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-28T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-viktiga-svenska-foretag-fa-langsiktiga-agare/ <![CDATA[”Följ FN-lag mot rasism och tvinga SD att bekänna färg”]]> http://www.dn.se/debatt/folj-fn-lag-mot-rasism-och-tvinga-sd-att-bekanna-farg/ Sat, 27 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-27T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/folj-fn-lag-mot-rasism-och-tvinga-sd-att-bekanna-farg/ <![CDATA[”Två folk i en stat kan vara vägen till fredlig lösning”]]> http://www.dn.se/debatt/tva-folk-i-en-stat-kan-vara-vagen-till-fredlig-losning/ Fri, 26 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-26T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/tva-folk-i-en-stat-kan-vara-vagen-till-fredlig-losning/ <![CDATA[”En stigande koldioxidskatt ger tid till omställning”]]> http://www.dn.se/debatt/en-stigande-koldioxidskatt-ger-tid-till-omstallning/ Fri, 26 Sep 2014 13:36:20 GMT 2014-09-26T13:36:20Z http://www.dn.se/debatt/en-stigande-koldioxidskatt-ger-tid-till-omstallning/ <![CDATA[”Grova fel i debatten om hur statsbudgeten kan antas”]]> http://www.dn.se/debatt/grova-fel-i-debatten-om-hur-statsbudgeten-kan-antas/ Thu, 25 Sep 2014 22:05:00 GMT 2014-09-25T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/grova-fel-i-debatten-om-hur-statsbudgeten-kan-antas/ <![CDATA[”Den avgiftsfria högskolans tid är över”]]> http://www.dn.se/debatt/den-avgiftsfria-hogskolans-tid-ar-over/ Thu, 25 Sep 2014 14:43:27 GMT 2014-09-25T14:43:27Z http://www.dn.se/debatt/den-avgiftsfria-hogskolans-tid-ar-over/ <![CDATA[”Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians”]]> http://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-klimatets-plan-b-skapa-tull-och-skatteallians/ Wed, 24 Sep 2014 22:05:00 GMT 2014-09-24T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-klimatets-plan-b-skapa-tull-och-skatteallians/ <![CDATA[”Som ansvarig myndighet måste vi agera på säkerhetssignaler”]]> http://www.dn.se/debatt/som-ansvarig-myndighet-maste-vi-agera-pa-sakerhetssignaler/ Wed, 24 Sep 2014 14:55:24 GMT 2014-09-24T14:55:24Z http://www.dn.se/debatt/som-ansvarig-myndighet-maste-vi-agera-pa-sakerhetssignaler/ <![CDATA[”Studieavgifter leder till ökad snedrekrytering”]]> http://www.dn.se/debatt/studieavgifter-leder-till-okad-snedrekrytering/ Wed, 24 Sep 2014 13:33:37 GMT 2014-09-24T13:33:37Z http://www.dn.se/debatt/studieavgifter-leder-till-okad-snedrekrytering/ <![CDATA[”Falskt larm ligger bakom skärpt krav på paracetamol”]]> http://www.dn.se/debatt/falskt-larm-ligger-bakom-skarpt-krav-pa-paracetamol/ Tue, 23 Sep 2014 22:05:00 GMT 2014-09-23T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/falskt-larm-ligger-bakom-skarpt-krav-pa-paracetamol/ <![CDATA[”Studieavgifter är fel väg att gå”]]> http://www.dn.se/debatt/studieavgifter-ar-fel-vag-att-ga/ Tue, 23 Sep 2014 14:14:21 GMT 2014-09-23T14:14:21Z http://www.dn.se/debatt/studieavgifter-ar-fel-vag-att-ga/ <![CDATA[”Vi behöver sänkta trösklar till högre utbildning”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-behover-sankta-trosklar-till-hogre-utbildning/ Tue, 23 Sep 2014 14:04:26 GMT 2014-09-23T14:04:26Z http://www.dn.se/debatt/vi-behover-sankta-trosklar-till-hogre-utbildning/ <![CDATA[”Öka resurserna genom kortad utbildningstid”]]> http://www.dn.se/debatt/oka-resurserna-genom-kortad-utbildningstid/ Tue, 23 Sep 2014 13:34:16 GMT 2014-09-23T13:34:16Z http://www.dn.se/debatt/oka-resurserna-genom-kortad-utbildningstid/ <![CDATA[”Kunskapsspridning kräver fortsatt avgiftsfri högskola”]]> http://www.dn.se/debatt/kunskapsspridning-kraver-fortsatt-avgiftsfri-hogskola/ Tue, 23 Sep 2014 13:03:24 GMT 2014-09-23T13:03:24Z http://www.dn.se/debatt/kunskapsspridning-kraver-fortsatt-avgiftsfri-hogskola/ <![CDATA[”Avgifter slår ut studenter som inte kan ta stora lån”]]> http://www.dn.se/debatt/avgifter-slar-ut-studenter-som-inte-kan-ta-stora-lan/ Tue, 23 Sep 2014 12:29:42 GMT 2014-09-23T12:29:42Z http://www.dn.se/debatt/avgifter-slar-ut-studenter-som-inte-kan-ta-stora-lan/ <![CDATA[”Förbjud ekonomisk diskriminering på bomarknaden”]]> http://www.dn.se/debatt/forbjud-ekonomisk-diskriminering-pa-bomarknaden/ Tue, 23 Sep 2014 09:39:06 GMT 2014-09-23T09:39:06Z http://www.dn.se/debatt/forbjud-ekonomisk-diskriminering-pa-bomarknaden/ <![CDATA[”Terminsavgifter kan rädda kvaliteten på universiteten”]]> http://www.dn.se/debatt/terminsavgifter-kan-radda-kvaliteten-pa-universiteten/ Mon, 22 Sep 2014 22:05:00 GMT 2014-09-22T22:05:00Z http://www.dn.se/debatt/terminsavgifter-kan-radda-kvaliteten-pa-universiteten/ <![CDATA[”Elbilar och förnybara bränslen räcker inte”]]> http://www.dn.se/debatt/elbilar-och-fornybara-branslen-racker-inte/ Mon, 22 Sep 2014 13:42:39 GMT 2014-09-22T13:42:39Z http://www.dn.se/debatt/elbilar-och-fornybara-branslen-racker-inte/ <![CDATA[”Feminiserade storstäder dominerar snart världen”]]> http://www.dn.se/debatt/feminiserade-storstader-dominerar-snart-varlden/ Sun, 21 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-21T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/feminiserade-storstader-dominerar-snart-varlden/ <![CDATA[”Marknadsstyrd kärnkraft nyckel till bred miljöpolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/marknadsstyrd-karnkraft-nyckel-till-bred-miljopolitik/ Sat, 20 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-20T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/marknadsstyrd-karnkraft-nyckel-till-bred-miljopolitik/ <![CDATA[”Vi lever i ballongsamhället – och det riskerar spricka”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-lever-i-ballongsamhallet-och-det-riskerar-spricka/ Sat, 20 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-20T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/vi-lever-i-ballongsamhallet-och-det-riskerar-spricka/ <![CDATA[”En markant vänstervind gick S fullständigt förbi”]]> http://www.dn.se/debatt/en-markant-vanstervind-gick-s-fullstandigt-forbi/ Fri, 19 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-19T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/en-markant-vanstervind-gick-s-fullstandigt-forbi/ <![CDATA[”System för spontan samåkning gör Förbifarten onödig”]]> http://www.dn.se/debatt/system-for-spontan-samakning-gor-forbifarten-onodig/ Fri, 19 Sep 2014 14:19:33 GMT 2014-09-19T14:19:33Z http://www.dn.se/debatt/system-for-spontan-samakning-gor-forbifarten-onodig/ <![CDATA[”Miljöpartiet står närmare V än C och FP”]]> http://www.dn.se/debatt/miljopartiet-star-narmare-v-an-c-och-fp/ Fri, 19 Sep 2014 13:40:59 GMT 2014-09-19T13:40:59Z http://www.dn.se/debatt/miljopartiet-star-narmare-v-an-c-och-fp/ <![CDATA[”Så blir MP framgångsrikt i Stefan Löfvens regering”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-blir-mp-framgangsrikt-i-stefan-lofvens-regering/ Thu, 18 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-18T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-blir-mp-framgangsrikt-i-stefan-lofvens-regering/ <![CDATA[”Debatten om Förbifarten har hamnat på villovägar”]]> http://www.dn.se/debatt/debatten-om-forbifarten-har-hamnat-pa-villovagar/ Thu, 18 Sep 2014 13:11:21 GMT 2014-09-18T13:11:21Z http://www.dn.se/debatt/debatten-om-forbifarten-har-hamnat-pa-villovagar/ <![CDATA[”SD växer i brist på visioner hos de sju andra partierna”]]> http://www.dn.se/debatt/sd-vaxer-i-brist-pa-visioner-hos-de-sju-andra-partierna/ Wed, 17 Sep 2014 22:40:00 GMT 2014-09-17T22:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sd-vaxer-i-brist-pa-visioner-hos-de-sju-andra-partierna/ <![CDATA[”Regionens tillväxt talar för Förbifarten”]]> http://www.dn.se/debatt/regionens-tillvaxt-talar-for-forbifarten/ Wed, 17 Sep 2014 14:24:24 GMT 2014-09-17T14:24:24Z http://www.dn.se/debatt/regionens-tillvaxt-talar-for-forbifarten/ <![CDATA[”Förbifart Stockholm är inte en Stockholmsfråga”]]> http://www.dn.se/debatt/forbifart-stockholm-ar-inte-en-stockholmsfraga/ Wed, 17 Sep 2014 14:14:45 GMT 2014-09-17T14:14:45Z http://www.dn.se/debatt/forbifart-stockholm-ar-inte-en-stockholmsfraga/