http://www.dn.se/debatt/m/rss <![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Så ska Sverige och Finland samarbeta i militär konflikt”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-ska-sverige-och-finland-samarbeta-i-militar-konflikt/ Fri, 27 Feb 2015 15:54:00 GMT 2015-02-27T15:54:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-ska-sverige-och-finland-samarbeta-i-militar-konflikt/ <![CDATA[”Nötkött framställt på rätt sätt är klimatsmart”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/notkott-framstallt-pa-ratt-satt-ar-klimatsmart/ Fri, 27 Feb 2015 15:40:07 GMT 2015-02-27T15:40:07Z http://www.dn.se/debatt/repliker/notkott-framstallt-pa-ratt-satt-ar-klimatsmart/ <![CDATA[”Vilseledande forskare bortser från Naturvårdsverkets egna fakta”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vilseledande-forskare-bortser-fran-naturvardsverkets-egna-fakta/ Fri, 27 Feb 2015 15:39:16 GMT 2015-02-27T15:39:16Z http://www.dn.se/debatt/repliker/vilseledande-forskare-bortser-fran-naturvardsverkets-egna-fakta/ <![CDATA[”Varför nämns inte tåget i rapporten?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-namns-inte-taget-i-rapporten/ Fri, 27 Feb 2015 15:38:27 GMT 2015-02-27T15:38:27Z http://www.dn.se/debatt/repliker/varfor-namns-inte-taget-i-rapporten/ <![CDATA[”Träffsäkerheten i Radetzkis prognoser lämnar mycket att önska”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/traffsakerheten-i-radetzkis-prognoser-lamnar-mycket-att-onska/ Fri, 27 Feb 2015 12:33:57 GMT 2015-02-27T12:33:57Z http://www.dn.se/debatt/repliker/traffsakerheten-i-radetzkis-prognoser-lamnar-mycket-att-onska/ <![CDATA[”Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor”]]> http://www.dn.se/debatt/nu-kravs-kraftfulla-atgarder-mot-notkott-och-flygresor/
Svenskarnas globala utsläpp från köttkonsumtion och flygresor motsvarar hälften av de totala utsläppen på hemmaplan. I vår rapport till ­Naturvårdsverket föreslår vi tydliga styrmedel – som nya skatter – för att begränsa konsumtionen på dessa områden, skriver 14 miljö- och energiforskare.]]>
Thu, 26 Feb 2015 23:15:00 GMT 2015-02-26T23:15:00Z http://www.dn.se/debatt/nu-kravs-kraftfulla-atgarder-mot-notkott-och-flygresor/
<![CDATA[”Var finns studenterna i er modell?”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/var-finns-studenterna-i-er-modell/ Thu, 26 Feb 2015 15:26:43 GMT 2015-02-26T15:26:43Z http://www.dn.se/debatt/repliker/var-finns-studenterna-i-er-modell/ <![CDATA[”Det behövs inget nytt system för kvalitetsgranskning”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-behovs-inget-nytt-system-for-kvalitetsgranskning/ Thu, 26 Feb 2015 15:10:58 GMT 2015-02-26T15:10:58Z http://www.dn.se/debatt/repliker/det-behovs-inget-nytt-system-for-kvalitetsgranskning/ <![CDATA[”Inflationsmålet är viktigt för avtalsrörelsen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/inflationsmalet-ar-viktigt-for-avtalsrorelsen/ Thu, 26 Feb 2015 10:14:52 GMT 2015-02-26T10:14:52Z http://www.dn.se/debatt/repliker/inflationsmalet-ar-viktigt-for-avtalsrorelsen/ <![CDATA[”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån”]]> http://www.dn.se/debatt/universitetsreform-behovs-for-att-hoja-kunskapsnivan/
Studenternas kunskaper blir allt sämre och universiteten har ­starka ekonomiska incitament att hålla nere betygskraven. Lärosätena måste bli mer ­självstyrande, och lärare och professorer få mer makt över utbildningen. Men betygen bör sättas externt – och på en enhetlig skala, skriver sex forskare och författare.]]>
Wed, 25 Feb 2015 23:10:00 GMT 2015-02-25T23:10:00Z http://www.dn.se/debatt/universitetsreform-behovs-for-att-hoja-kunskapsnivan/
<![CDATA[”Det krävs en kostnad på koldioxid”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-kravs-en-kostnad-pa-koldioxid/ Wed, 25 Feb 2015 16:06:40 GMT 2015-02-25T16:06:40Z http://www.dn.se/debatt/repliker/det-kravs-en-kostnad-pa-koldioxid/ <![CDATA[”Integrationens förutsättningar har förändrats”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/integrationens-forutsattningar-har-forandrats/ Wed, 25 Feb 2015 15:58:40 GMT 2015-02-25T15:58:40Z http://www.dn.se/debatt/repliker/integrationens-forutsattningar-har-forandrats/ <![CDATA[”Hård prispress i digital värld håller inflationen nere”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/hard-prispress-i-digital-varld-haller-inflationen-nere/ Wed, 25 Feb 2015 15:07:13 GMT 2015-02-25T15:07:13Z http://www.dn.se/debatt/repliker/hard-prispress-i-digital-varld-haller-inflationen-nere/ <![CDATA[”Inflationsmålet viktigt för pris- och lönebildningen”]]> http://www.dn.se/debatt/inflationsmalet-viktigt-for-pris-och-lonebildningen/
Räntesänkningarna ger effekt. Beslutet om minusränta har ifrågasatts och ­inflationsmålet kritiseras. Men vår bedömning är att pris- och lönebildningen mår bra av stabilitet och förutsägbarhet, vilket inflationsmålet ger. Och vi ser nu tecken på att inflationen börjar stiga, skriver ledamöterna i Riksbankens direktion.]]>
Tue, 24 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-24T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/inflationsmalet-viktigt-for-pris-och-lonebildningen/
<![CDATA[”Sverker Gustavssons förslag är inte realistiska”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sverker-gustavssons-forslag-ar-inte-realistiska/ Tue, 24 Feb 2015 10:37:14 GMT 2015-02-24T10:37:14Z http://www.dn.se/debatt/repliker/sverker-gustavssons-forslag-ar-inte-realistiska/ <![CDATA[”Nya polisenheter ska skydda de demokratiska friheterna”]]> http://www.dn.se/debatt/nya-polisenheter-ska-skydda-de-demokratiska-friheterna/
Ambitionshöjning. Polisens arbete mot brottslighet som hotar grund­läggande ­­ fri- och rättigheter ska förstärkas. Tre nya enheter i storstadsregionerna ska arbeta med utredning, underrättelse och utveckling av metoder för att förebygga brott som hotar det öppna samhället, skriver rikspolischefen Dan Eliasson.]]>
Mon, 23 Feb 2015 23:40:00 GMT 2015-02-23T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/nya-polisenheter-ska-skydda-de-demokratiska-friheterna/
<![CDATA[”Så kan vi lösa behovet av arbetskraft i välfärden”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-losa-behovet-av-arbetskraft-i-valfarden/ Mon, 23 Feb 2015 09:56:54 GMT 2015-02-23T09:56:54Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-losa-behovet-av-arbetskraft-i-valfarden/ <![CDATA[”Därför kommer oljepriserna att stabiliseras på låg nivå”]]> http://www.dn.se/debatt/darfor-kommer-oljepriserna-att-stabiliseras-pa-lag-niva/
Nya spelregler. Förändrad produktion, ny teknik och ­förändrad efterfrågan gör att ­oljepriserna kommer att förbli låga under lång tid ­framöver. Lägre priser på ­fossila bränslen kräver större subventioner av förnybar energi i utvecklingsfasen, skriver Marian Radetzki, professor i nationalekonomi.]]>
Mon, 23 Feb 2015 00:24:12 GMT 2015-02-23T00:24:12Z http://www.dn.se/debatt/darfor-kommer-oljepriserna-att-stabiliseras-pa-lag-niva/
<![CDATA[”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan”]]> http://www.dn.se/debatt/svenska-byggregler-bryter-mot-eu-direktiv-och-riskerar-leda-till-okad-klimatpaverkan/ Sun, 22 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-22T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/svenska-byggregler-bryter-mot-eu-direktiv-och-riskerar-leda-till-okad-klimatpaverkan/ <![CDATA[”Parlamentariska utredningar nyckeln till vital demokrati”]]> http://www.dn.se/debatt/parlamentariska-utredningar-nyckeln-till-vital-demokrati/
Efter Decemberöverenskommelsen. Förr handlade riksdagsarbetet om att ­bearbeta och utreda sakpolitik. Nu är riksdagen främst ett röstningsorgan. För att ­demokratin ska vitaliseras och flerpartisystemet fortsätta fungera bör parlamentariskt sammansatta utredningar få större utrymme, skriver Sverker Gustavsson.]]>
Sat, 21 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-21T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/parlamentariska-utredningar-nyckeln-till-vital-demokrati/
<![CDATA[”Skärp hanteringen av pass för att förebygga terrorresor”]]> http://www.dn.se/debatt/skarp-hanteringen-av-pass-for-att-forebygga-terrorresor/
Höj säkerheten. Attentatet i Köpenhamn och den skärpta hotbilden mot Sverige gör det ­nödvändigt med nya åtgärder mot terrorism och radikalisering. Gör det ­dyrare för den som tappar bort sitt pass att få ett nytt – och låt polisen kalla till samtal, skriver ­moderaterna Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask.]]>
Fri, 20 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-20T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/skarp-hanteringen-av-pass-for-att-forebygga-terrorresor/
<![CDATA[”Styr mot fossilfri fordonsflotta nu”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/styr-mot-fossilfri-fordonsflotta-nu/ Fri, 20 Feb 2015 14:59:51 GMT 2015-02-20T14:59:51Z http://www.dn.se/debatt/repliker/styr-mot-fossilfri-fordonsflotta-nu/ <![CDATA[”Krav på neutrala tobakspaket ett hot mot yttrandefriheten”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/krav-pa-neutrala-tobakspaket-ett-hot-mot-yttrandefriheten/ Fri, 20 Feb 2015 14:48:03 GMT 2015-02-20T14:48:03Z http://www.dn.se/debatt/repliker/krav-pa-neutrala-tobakspaket-ett-hot-mot-yttrandefriheten/ <![CDATA[”Att straffa överviktiga riskerar att marginalisera dem”]]> http://www.dn.se/debatt/att-straffa-overviktiga-riskerar-att-marginalisera-dem/ Fri, 20 Feb 2015 11:03:06 GMT 2015-02-20T11:03:06Z http://www.dn.se/debatt/att-straffa-overviktiga-riskerar-att-marginalisera-dem/ <![CDATA[”Sveriges militära avtal med Saudiarabien måste brytas”]]> http://www.dn.se/debatt/sveriges-militara-avtal-med-saudiarabien-maste-brytas/
Ta rätt beslut, Löfven. Vapenhandel och beväpnande av skurkstater kan ­knappast legitimeras genom argumentet att handel är bra – eller av rädsla för minskad svensk export. Sveriges militära samarbetsavtal med Saudiarabien ­måste brytas, skriver tre socialdemokratiska riksdagsledamöter.]]>
Thu, 19 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-19T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/sveriges-militara-avtal-med-saudiarabien-maste-brytas/
<![CDATA[”Regeringen missar helt att berätta ’hur’”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-missar-helt-att-beratta-hur/ Thu, 19 Feb 2015 15:27:48 GMT 2015-02-19T15:27:48Z http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-missar-helt-att-beratta-hur/ <![CDATA[”Ge mer stöd till föreningarnas arbete”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-mer-stod-till-foreningarnas-arbete/ Thu, 19 Feb 2015 15:27:02 GMT 2015-02-19T15:27:02Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ge-mer-stod-till-foreningarnas-arbete/ <![CDATA[”Den organiserade brottsligheten enda vinnarna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/den-organiserade-brottsligheten-enda-vinnarna/ Thu, 19 Feb 2015 15:26:04 GMT 2015-02-19T15:26:04Z http://www.dn.se/debatt/repliker/den-organiserade-brottsligheten-enda-vinnarna/ <![CDATA[”Friskolornas goda resultat är bara en sida av myntet”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/friskolornas-goda-resultat-ar-bara-en-sida-av-myntet/ Thu, 19 Feb 2015 15:23:29 GMT 2015-02-19T15:23:29Z http://www.dn.se/debatt/repliker/friskolornas-goda-resultat-ar-bara-en-sida-av-myntet/ <![CDATA[”Nyanländas etablering i Sverige ska reformeras”]]> http://www.dn.se/debatt/nyanlandas-etablering-i-sverige-ska-reformeras/
Regeringen presenterar i dag åtgärder för att komma till rätta med bristerna i politiken för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Vi fokuserar på jobb, skola, kommunmottagning och det civila samhällets bidrag, ­skriver Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Ylva Johansson.]]>
Wed, 18 Feb 2015 23:05:00 GMT 2015-02-18T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/nyanlandas-etablering-i-sverige-ska-reformeras/
<![CDATA[”Bilfamiljer betalar redan 60 miljarder per år”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bilfamiljer-betalar-redan-60-miljarder-per-ar/ Wed, 18 Feb 2015 13:33:24 GMT 2015-02-18T13:33:24Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bilfamiljer-betalar-redan-60-miljarder-per-ar/ <![CDATA[”Bygg ut alternativen i stället”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bygg-ut-alternativen-i-stallet/ Wed, 18 Feb 2015 13:32:34 GMT 2015-02-18T13:32:34Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bygg-ut-alternativen-i-stallet/ <![CDATA[”Rökfria uteserveringar nästa steg för att minska rökningen”]]> http://www.dn.se/debatt/rokfria-uteserveringar-nasta-steg-for-att-minska-rokningen/
Tio år har gått sedan rökförbudet på krogen infördes. Mer än 100.000 svenskar har dött av rökning sedan dess. Regeringen vill nu utreda skarpare åtgärder. Rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala ­förpackningar är tre av förslagen, skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S).]]>
Tue, 17 Feb 2015 23:40:00 GMT 2015-02-17T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/rokfria-uteserveringar-nasta-steg-for-att-minska-rokningen/
<![CDATA[”Brommas nedläggning innebär inte att inrikestrafiken försvinner”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/brommas-nedlaggning-innebar-inte-att-inrikestrafiken-forsvinner/ Tue, 17 Feb 2015 13:53:24 GMT 2015-02-17T13:53:24Z http://www.dn.se/debatt/repliker/brommas-nedlaggning-innebar-inte-att-inrikestrafiken-forsvinner/ <![CDATA[”Situationen i Malmö är Stjernfeldt Jammehs misslyckande”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/situationen-i-malmo-ar-stjernfeldt-jammehs-misslyckande/ Tue, 17 Feb 2015 13:36:31 GMT 2015-02-17T13:36:31Z http://www.dn.se/debatt/repliker/situationen-i-malmo-ar-stjernfeldt-jammehs-misslyckande/ <![CDATA[”Det är för billigt att köra bil – CO2-skatten måste höjas”]]> http://www.dn.se/debatt/det-ar-for-billigt-att-kora-bil-co2-skatten-maste-hojas/ Tue, 17 Feb 2015 12:44:47 GMT 2015-02-17T12:44:47Z http://www.dn.se/debatt/det-ar-for-billigt-att-kora-bil-co2-skatten-maste-hojas/ <![CDATA[”Jag vill ta över KD – här är mitt politiska program”]]> http://www.dn.se/debatt/jag-vill-ta-over-kd-har-ar-mitt-politiska-program/
Sverige befinner sig i en värderingskris och ­Kristdemokraterna måste utveckla sin politik för ett bättre samhälle. Med riktade ­skattesänkningar, stärkt valfrihet i vården och en trygghetspolitik med familjen i centrum vill jag leda KD i rätt riktning, skriver Jakob Forssmed (KD).]]>
Mon, 16 Feb 2015 23:40:00 GMT 2015-02-16T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/jag-vill-ta-over-kd-har-ar-mitt-politiska-program/
<![CDATA[”Bättre kvalitetssäkring bakom goda friskoleresultat”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/battre-kvalitetssakring-bakom-goda-friskoleresultat/ Mon, 16 Feb 2015 15:51:29 GMT 2015-02-16T15:51:29Z http://www.dn.se/debatt/repliker/battre-kvalitetssakring-bakom-goda-friskoleresultat/ <![CDATA[”Halva Sverige stryps om Bromma läggs ned”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/halva-sverige-stryps-om-bromma-laggs-ned/ Mon, 16 Feb 2015 09:15:32 GMT 2015-02-16T09:15:32Z http://www.dn.se/debatt/repliker/halva-sverige-stryps-om-bromma-laggs-ned/ <![CDATA[”Lärartäthet är inget mått på kvalitet hos en skola”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/larartathet-ar-inget-matt-pa-kvalitet-hos-en-skola/ Mon, 16 Feb 2015 09:12:07 GMT 2015-02-16T09:12:07Z http://www.dn.se/debatt/repliker/larartathet-ar-inget-matt-pa-kvalitet-hos-en-skola/