<![CDATA[Debatt - Debatt - hem]]> 1.0 <![CDATA[”Vi satsar två miljarder på fler lågstadielärare – redan i år”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-tva-miljarder-pa-fler-lagstadielarare-redan-i-ar/
Vårbudgeten. Förra året lämnade var åttonde elev grundskolan utan fullständig gymnasiebehörighet. För att vända utvecklingen krävs kraftfulla insatser tidigt. ­Regeringen avsätter i vårbudgeten två miljarder kronor till fler lärare i lågstadiet, skriver Stefan Löfven, Helene Hellmark Knutsson och Gustav Fridolin.]]>
Sat, 28 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-28T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/vi-satsar-tva-miljarder-pa-fler-lagstadielarare-redan-i-ar/
<![CDATA[”Vi startar skola för 4.500 elever i Saudiarabien”]]> http://www.dn.se/debatt/vi-startar-skola-for-4500-elever-i-saudiarabien/
Bygger campus i Jeddah. Tillsammans med saudiska partners bygger vi en skola som ska öppna i september nästa år. Vi är övertygade om att en bättre skola för flickor och pojkar i tillväxtländer kan betyda mer för utvecklingen där – och i Sverige – än en aldrig så högljudd retorik i riksdagen, skriver Odd Eiken och Peje Emilsson, Kedtech.]]>
Fri, 27 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-27T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/vi-startar-skola-for-4500-elever-i-saudiarabien/
<![CDATA[”TTIP kommer inte bli ett ’avregleringsavtal’”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ttip-kommer-inte-bli-ett-avregleringsavtal/ Fri, 27 Mar 2015 13:25:36 GMT 2015-03-27T13:25:36Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ttip-kommer-inte-bli-ett-avregleringsavtal/ <![CDATA[”Rätt utfört är TTIP-avtalet en god idé”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/ratt-utfort-ar-ttip-avtalet-en-god-ide/ Fri, 27 Mar 2015 13:23:05 GMT 2015-03-27T13:23:05Z http://www.dn.se/debatt/repliker/ratt-utfort-ar-ttip-avtalet-en-god-ide/ <![CDATA[”Mjölk från spannmål är framtiden för Sverige”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/mjolk-fran-spannmal-ar-framtiden-for-sverige/ Fri, 27 Mar 2015 12:55:08 GMT 2015-03-27T12:55:08Z http://www.dn.se/debatt/repliker/mjolk-fran-spannmal-ar-framtiden-for-sverige/ <![CDATA[”Regeringen måste ta kritiken mot handelsavtalet på allvar”]]> http://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-ta-kritiken-mot-handelsavtalet-pa-allvar/
Syna TTIP. Det nya handelsavtalet mellan EU och USA öppnar för att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut. Avgörande frågor om livsmedelssäkerhet, kemikalieanvändning och klimatrisker är också utan svar. Regeringen måste förklara Sveriges position i förhandlingarna, skriver företrädare för Katalys och Cogito.]]>
Thu, 26 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-26T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-ta-kritiken-mot-handelsavtalet-pa-allvar/
<![CDATA[”Halvförstådda idéer påverkar offentliga debatten”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/halvforstadda-ideer-paverkar-offentliga-debatten/ Thu, 26 Mar 2015 10:41:52 GMT 2015-03-26T10:41:52Z http://www.dn.se/debatt/repliker/halvforstadda-ideer-paverkar-offentliga-debatten/ <![CDATA[”Avreglera – eller låt den svenska mjölken försvinna”]]> http://www.dn.se/debatt/avreglera-eller-lat-den-svenska-mjolken-forsvinna/
Vägval. Den 1 april upphör EU:s kvotsystem för mjölk, och Sveriges ­mjölkbönder får det ännu svårare. Roten till krisen finns i böndernas höga kostnader. Tillåt GMO-foder, slopa kravet på utomhusbete och se över mejerikonkurrensen – då kan svensk mjölk räddas, skriver råvaruexperten Torbjörn Iwarson och Lydiah Wålsten, Timbro.]]>
Wed, 25 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-25T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/avreglera-eller-lat-den-svenska-mjolken-forsvinna/
<![CDATA[”Utökad matematikundervisning hotar inte demokratin”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/utokad-matematikundervisning-hotar-inte-demokratin/ Wed, 25 Mar 2015 14:43:45 GMT 2015-03-25T14:43:45Z http://www.dn.se/debatt/repliker/utokad-matematikundervisning-hotar-inte-demokratin/ <![CDATA[”Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/siffror-och-statistik-missbrukas-lattare-om-kunskapsnivan-ar-lag/ Wed, 25 Mar 2015 14:42:55 GMT 2015-03-25T14:42:55Z http://www.dn.se/debatt/repliker/siffror-och-statistik-missbrukas-lattare-om-kunskapsnivan-ar-lag/ <![CDATA[”Pisa-anpassad skola urholkar självständighet och tolerans”]]> http://www.dn.se/debatt/pisa-anpassad-skola-urholkar-sjalvstandighet-och-tolerans/
Lyft blicken från siffrorna. Riksdagen vill ha mer matematik i grundskolan – men till vilket pris? Humaniora och samhällsvetenskap blir lätta byten då de ställs mot Pisa-­mätningarnas skenbart tydliga resultat. Risken är att eleverna hämmas i sin intellektuella ­utveckling och frigörelse, skriver Sten Widmalm och Sverker Gustavsson.]]>
Tue, 24 Mar 2015 23:01:00 GMT 2015-03-24T23:01:00Z http://www.dn.se/debatt/pisa-anpassad-skola-urholkar-sjalvstandighet-och-tolerans/
<![CDATA[”Författarna fäktar vilt mot en inbillad jätte”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/forfattarna-faktar-vilt-mot-en-inbillad-jatte/ Tue, 24 Mar 2015 13:55:58 GMT 2015-03-24T13:55:58Z http://www.dn.se/debatt/repliker/forfattarna-faktar-vilt-mot-en-inbillad-jatte/ <![CDATA[”Författarna avfärdar postmodernismen på fel grunder”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/forfattarna-avfardar-postmodernismen-pa-fel-grunder/ Tue, 24 Mar 2015 13:54:42 GMT 2015-03-24T13:54:42Z http://www.dn.se/debatt/repliker/forfattarna-avfardar-postmodernismen-pa-fel-grunder/ <![CDATA[”Undvik klåfingrighet där lösningar redan finns”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/undvik-klafingrighet-dar-losningar-redan-finns/ Tue, 24 Mar 2015 13:52:52 GMT 2015-03-24T13:52:52Z http://www.dn.se/debatt/repliker/undvik-klafingrighet-dar-losningar-redan-finns/ <![CDATA[”Kommunreform mer brådskande”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kommunreform-mer-bradskande/ Tue, 24 Mar 2015 13:51:56 GMT 2015-03-24T13:51:56Z http://www.dn.se/debatt/repliker/kommunreform-mer-bradskande/ <![CDATA[”Nya regler och resurser kan säkra asylsökandes skolgång”]]> http://www.dn.se/debatt/nya-regler-och-resurser-kan-sakra-asylsokandes-skolgang/
Brister i mottagandet. Många kommuner saknar kompetens och medel för asylsökande barns utbildning. Fullständig information från Migrationsverket, bättre samverkan och större möjligheter att rekrytera utrikesfödda lärare skulle underlätta för kommunerna att ta sitt ansvar, skriver Skolinspektionen och SKL.]]>
Mon, 23 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-23T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/nya-regler-och-resurser-kan-sakra-asylsokandes-skolgang/
<![CDATA[”Det finns ingen plats för skattehöjningar”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-finns-ingen-plats-for-skattehojningar/ Mon, 23 Mar 2015 14:15:34 GMT 2015-03-23T14:15:34Z http://www.dn.se/debatt/repliker/det-finns-ingen-plats-for-skattehojningar/ <![CDATA[”Kapitalskatt hotar småföretagens möjlighet att växa”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kapitalskatt-hotar-smaforetagens-mojlighet-att-vaxa/ Mon, 23 Mar 2015 14:12:17 GMT 2015-03-23T14:12:17Z http://www.dn.se/debatt/repliker/kapitalskatt-hotar-smaforetagens-mojlighet-att-vaxa/ <![CDATA[”Radikal objektivism precis lika farligt”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/radikal-objektivism-precis-lika-farligt/ Mon, 23 Mar 2015 13:45:10 GMT 2015-03-23T13:45:10Z http://www.dn.se/debatt/repliker/radikal-objektivism-precis-lika-farligt/ <![CDATA[”Socialkonstruktivism är inte lika med sanningsrelativism”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/socialkonstruktivism-ar-inte-lika-med-sanningsrelativism/ Mon, 23 Mar 2015 13:44:32 GMT 2015-03-23T13:44:32Z http://www.dn.se/debatt/repliker/socialkonstruktivism-ar-inte-lika-med-sanningsrelativism/ <![CDATA[”Nej, postmodernismen genomsyrar inte allt och alla”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/nej-postmodernismen-genomsyrar-inte-allt-och-alla/ Mon, 23 Mar 2015 13:36:02 GMT 2015-03-23T13:36:02Z http://www.dn.se/debatt/repliker/nej-postmodernismen-genomsyrar-inte-allt-och-alla/ <![CDATA[”Ny regionreform ska göra landstingen färre från 2019”]]> http://www.dn.se/debatt/ny-regionreform-ska-gora-landstingen-farre-fran-2019/
Nya sammanslagningar. Redan för tio år sedan fanns tankar på att minska antalet län och landsting i Sverige. Förändringar i befolkningsstruktur, levnadsmönster och samhällsekonomi gör att tiden nu är här för att lämna 1600-talets modell. Regeringen kommer inom kort att påbörja arbetet, skriver civilminister Ardalan Shekarabi (S).]]>
Sun, 22 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-22T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/ny-regionreform-ska-gora-landstingen-farre-fran-2019/
<![CDATA[”Civil olydnad inte lika med våldsbejakande extremism”]]> http://www.dn.se/debatt/civil-olydnad-inte-lika-med-valdsbejakande-extremism-1/
Fel definition. Regeringens handlingsplan mot extremism pekar felaktigt ut flera ­utomparlamentariska rörelser som våldsbejakande. Riktlinjerna riskerar därför att påverka ungdomars demokratiska engagemang negativt. Civil olydnad är inte detsamma som våldsbejakande extremism, skriver 15 professorer.]]>
Sat, 21 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-21T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/civil-olydnad-inte-lika-med-valdsbejakande-extremism-1/
<![CDATA[”Den postmoderna sanningsrelativismen leder oss ner i en antiintellektuell avgrund”]]> http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/ Sat, 21 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-21T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/den-postmoderna-sanningsrelativismen-leder-oss-ner-i-en-antiintellektuell-avgrund/ <![CDATA[”Slopa värnskatten och inför arvs- och gåvoskatten på nytt”]]> http://www.dn.se/debatt/slopa-varnskatten-och-infor-arvs-och-gavoskatten-pa-nytt/
LO och Saco överens. Det totala skatteuttaget har minskat kraftigt och kan nu inte sänkas ytterligare utan allvarliga konsekvenser. Skatten på arbete bör hållas nere, och värnskatten kan slopas – men momsen ska vara enhetlig på 25 procent och arvs- och gåvoskatten bör återinföras, skriver LO och Saco.]]>
Fri, 20 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-20T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/slopa-varnskatten-och-infor-arvs-och-gavoskatten-pa-nytt/
<![CDATA[”Mänskliga rättigheter måste väga tyngre än näringspolitik”]]> http://www.dn.se/debatt/manskliga-rattigheter-maste-vaga-tyngre-an-naringspolitik/
Ny lagstiftning. Respekt för mänskliga rättigheter måste vara en ledstjärna i alla våra utrikesrelationer även när det är obekvämt. I den nya vapenexportlagstiftningen bör definitionerna av diktatur och brott mot mänskliga rättigheter skärpas, och p­artierna måste kunna ställas till svars för sina beslut, skriver fyra folkrörelser.]]>
Thu, 19 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-19T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/manskliga-rattigheter-maste-vaga-tyngre-an-naringspolitik/
<![CDATA[”Sluta missgynna hyresrätterna”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sluta-missgynna-hyresratterna/ Thu, 19 Mar 2015 12:25:27 GMT 2015-03-19T12:25:27Z http://www.dn.se/debatt/repliker/sluta-missgynna-hyresratterna/ <![CDATA[Regeringen vill stoppa tidningsdöden]]> http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-vill-stoppa-tidningsdoden/
Regeringen lägger i dag en proposition för justeringar i presstödet. Ändrad upplagemätning och utvidgat driftstöd ska stärka lokaljournalistiken. Samtidigt slopas extrastödet till storstadstidningarna.]]>
Thu, 19 Mar 2015 07:55:52 GMT 2015-03-19T07:55:52Z http://www.dn.se/kultur-noje/regeringen-vill-stoppa-tidningsdoden/
<![CDATA[Axel Björklund: Ett statligt incitament att få läsare att byta från papper till nät]]> http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/axel-bjorklund-ett-statligt-incitament-att-fa-lasare-att-byta-fran-papper-till-nat/
DN:s Axel Björklund kommenterar Alice Bah Kuhnkes (MP) nya förslag om presstödet.]]>
Thu, 19 Mar 2015 07:46:52 GMT 2015-03-19T07:46:52Z http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/axel-bjorklund-ett-statligt-incitament-att-fa-lasare-att-byta-fran-papper-till-nat/
<![CDATA[”Snabb ändring av presstödet ska rädda lokaljournalistiken”]]> http://www.dn.se/debatt/snabb-andring-av-presstodet-ska-radda-lokaljournalistiken/
Regeringsbeslut i dag. Trots den utbredda tidningskrisen kan de anslagna medlen i dagens presstöd inte delas ut – ett allvarligt tecken på att systemet inte fungerar. Med ändrad upplagemätning, utvidgat driftsstöd och höjda maxbelopp vill vi stärka stödet till framför allt lokaljournalistiken, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).]]>
Wed, 18 Mar 2015 23:05:00 GMT 2015-03-18T23:05:00Z http://www.dn.se/debatt/snabb-andring-av-presstodet-ska-radda-lokaljournalistiken/
<![CDATA[”Kaplan glömmer småhusen”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kaplan-glommer-smahusen/ Wed, 18 Mar 2015 13:19:52 GMT 2015-03-18T13:19:52Z http://www.dn.se/debatt/repliker/kaplan-glommer-smahusen/ <![CDATA[”Regeringen förhalar konkreta besked”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-forhalar-konkreta-besked/ Wed, 18 Mar 2015 13:18:29 GMT 2015-03-18T13:18:29Z http://www.dn.se/debatt/repliker/regeringen-forhalar-konkreta-besked/ <![CDATA[”Bostadsministern glömmer oss seniorer”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadsministern-glommer-oss-seniorer/ Wed, 18 Mar 2015 13:17:03 GMT 2015-03-18T13:17:03Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadsministern-glommer-oss-seniorer/ <![CDATA[”Det måste kunna byggas där många vill bo”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/det-maste-kunna-byggas-dar-manga-vill-bo/ Wed, 18 Mar 2015 13:16:05 GMT 2015-03-18T13:16:05Z http://www.dn.se/debatt/repliker/det-maste-kunna-byggas-dar-manga-vill-bo/ <![CDATA[”Sparka ut generaldirektörerna från Stockholm”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/sparka-ut-generaldirektorerna-fran-stockholm/ Wed, 18 Mar 2015 13:14:51 GMT 2015-03-18T13:14:51Z http://www.dn.se/debatt/repliker/sparka-ut-generaldirektorerna-fran-stockholm/ <![CDATA[”Så kan Sverige vända trenden för högteknologiska sektorn”]]> http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-vanda-trenden-for-hogteknologiska-sektorn/
Stärk kompetensen. När jobb försvinner i Sveriges högteknologiska företag blir ­effekterna stora i andra delar av näringslivet och samhället. Men den negativa trenden är ingen naturlag. Nu krävs högskolereformer, incitament för vidareutbildning och ­satsning på teknikintensivt nyföretagande, skriver Pontus Braunerhjelm, KTH.]]>
Tue, 17 Mar 2015 23:40:00 GMT 2015-03-17T23:40:00Z http://www.dn.se/debatt/sa-kan-sverige-vanda-trenden-for-hogteknologiska-sektorn/
<![CDATA[”Bostadspolitiken måste också titta på rörlighet och skatter”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadspolitiken-maste-ocksa-titta-pa-rorlighet-och-skatter/ Tue, 17 Mar 2015 14:14:39 GMT 2015-03-17T14:14:39Z http://www.dn.se/debatt/repliker/bostadspolitiken-maste-ocksa-titta-pa-rorlighet-och-skatter/ <![CDATA[”Vi behöver tydliga regler och noggranna kontroller”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-tydliga-regler-och-noggranna-kontroller/ Tue, 17 Mar 2015 12:27:54 GMT 2015-03-17T12:27:54Z http://www.dn.se/debatt/repliker/vi-behover-tydliga-regler-och-noggranna-kontroller/ <![CDATA[”Inför ett skattesubventionerat bosparande”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-ett-skattesubventionerat-bosparande/ Tue, 17 Mar 2015 12:23:19 GMT 2015-03-17T12:23:19Z http://www.dn.se/debatt/repliker/infor-ett-skattesubventionerat-bosparande/ <![CDATA[”Kaplan gör det väl lätt för sig”]]> http://www.dn.se/debatt/repliker/kaplan-gor-det-val-latt-for-sig/ Tue, 17 Mar 2015 12:22:47 GMT 2015-03-17T12:22:47Z http://www.dn.se/debatt/repliker/kaplan-gor-det-val-latt-for-sig/