Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

”Matavfallskvarnar ett bra komplement”

Förslaget från Sten Nordin (M) och Per Ankersjö (C) om att soporna ska sorteras i färgade soppåsar som sedan sorteras optiskt ser Fastighetsägarna Stockholm som ett förslag med flera fördelar. Men om enkelhet för de boende eftersträvas kan insamlingen också ske med matavfallskvarnar, skriver Sara Haasmark på Fastighetsägarna Stockholm.

Enkelhet för de boende tror vi, precis som Nordin och Ankersjö, är en förutsättning för att sortering av matavfall genomförs och att miljönytta verkligen uppnås. Det förslag som Nordin och Ankersjö presenterar (DN 17/1) om att samla in matavfall med påsar i avvikande färg har fördelen att det inte krävs några större förändringar av befintliga soputrymmen. Det möjliggör en snabb omställning till sortering av matavfall i flerbostadshus. Detta är nödvändigt om det uttalade målet om 50 procent sortering av matavfall till 2018 ska kunna nås.

Men för att nå en hög sortering av matavfall, kanske ännu högre än det av staden presenterade målet, anser vi att systemet med färgade påsar behöver kompletteras med matavfallskvarnar. Matavfallskvarnar har i flera kommuner visat sig vara omtyckt och enkelt att använda och bidragit till en hög sorteringsgrad.

Styrkan med ett alternativ insamlingssystem via avfallskvarnar är flera. Vid användning av matavfallskvarnar behöver matavfallet inte hanteras alls av de boende då det transporteras ut direkt från köket via avloppssystemet till reningsverket. Det ger upphov till mindre mängd avfall som behöver hämtas med lastbilar. Det ger också upphov till mindre mängd avfall som behöver hämtas under besvärliga hämtförhållanden. Arbetsmiljökrav har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat vid avfallshantering.

Det är viktigt att det är lätt att göra rätt, vilket vi anser att förslaget med optisk sortering bidrar till. Vi tror ändå att det ska finnas flera olika möjligheter att samla in matavfall Optisk sortering är ett bra system, och med utveckling av påsarna kan det säkert bli ännu bättre. Men vi anser det måste finnas möjlighet för flera olika sätt att samla in matavfall beroende på område och vilken byggnad som avses.

Omställningen till ett nytt system för matavfallsinsamling kräver betydande investeringar. I den handlingsplan som staden tagit fram har vi noterat att avfallstaxan beräknas höjas med 23 procent för att täcka ökade kostnader. För att få acceptans för så stora taxehöjningar krävs förståelse för nyttan och handlingsalternativ för den som drabbas. Om enkelhet verkligen är i fokus kan matavfallskvarnar vara ett bra komplement.

Sara Haasmark, expert förvaltningsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.