Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

Nu bygger vi blå linjen till Nacka

Vi har träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för kollektivtrafiken i Stockholms län: att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. En förstudie kommer att inledas om en sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien ska finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun.

Stockholms län växer. Allt fler väljer att bo, arbeta eller vistas i vårt fantastiska län. Med det följer utmaningar – däribland en växande trängsel i kollektivtrafiken. De senaste åren har folkökningen accelererat. Dagens infrastrukturpolitik bygger därför på antaganden som inte längre stämmer. Vi måste nu bygga ett fungerande trafiksystem för ett län med tre miljoner invånare.

En förbättrad kollektivtrafik i Stockholms län är av avgörande betydelse för att klara de viktigaste utmaningarna som Stockholms län och Sverige står inför: Arbetstillfällen, bostadsförsörjning och hållbarhet. Stockholms län är en tillväxtmotor. En stor del av de nya arbetstillfällen som skapas i Sverige tillkommer i länet. Detta innebär att länets bostadsförsörjning är viktig, även i ett nationellt perspektiv.

I en allt tätare region blir bostadsbyggande mer och mer komplicerat. Utan en parallell utbyggnad av både bostäder och trafiksystem finns en risk att vi inte klarar att hålla uppe bostadsbyggandet eller att vi får bostadsområden med dålig tillgänglighet där vardags- och arbetslivet inte fungerar. Det riskerar att öka andelen arbetsresor med bil, vilket det inte finns utrymme för med denna snabba befolkningstillväxt som nu sker. En utbyggd kollektivtrafik är därför en nyckelfråga för att fler bra boendemiljöer ska kunna förverkligas.

Redan i dag är länets kollektivtrafik hårt belastad på flera platser. Samtidigt är det viktigt att vi underlättar för människor att byta bilpendlande mot kollektivt resande. Kollektivtrafiken måste då kunna erbjuda arbetsresor som är snabba, bekväma och hållbara. Därför måste flaskhalsar i kollektivtrafiken byggas bort och nya, attraktiva trafiklösningar erbjudas. Ett växande Stockholm behöver en växande kollektivtrafik som kan ge plats åt såväl en ökad andel av befintliga trafikanter som alla nya stockholmare.

Tunnelbanan har inte byggts ut under lång tid. Vi står inför ett behov av att knyta ihop ett växande län med nya spårlösningar, bland annat tunnelbana, som skapar nya och effektiva förbindelser mellan Stockholms stad och omgivande kommuner. I kommunerna runt Stockholm kan stora möjligheter för nya bostäder öppnas upp genom ny kollektivtrafik och dessa kommuner bör därför involveras i arbetet med ny infrastruktur för att bidra till att projekten blir kostnadseffektiva och löser de viktiga utmaningar som länet står inför.

Vi har därför träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för en växande kollektivtrafik i Stockholms län genom en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka. Överenskommelsen innebär att en förstudie inleds om en prioriterad sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun. Även Värmdö kommun deltar i förstudien för att involvera alla perspektiv för en förbättring av kollektivtrafiken i länets ostsektor.

En tunnelbaneutbyggnad till Nacka är ett viktigt projekt för en växande kollektivtrafik i länet. Både Nacka och Värmdö har haft och har en mycket stark befolknings- och resandeökning och detta område ges nu en ökad tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge betydande tidsvins-ter för resenärerna, göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken och leda till miljövinster. Men framför allt beräknas projektet öppna möjligheter för nya bostäder åt 40 000 människor med tillgång till en mycket attraktiv kollektivtrafik. En helt ny förbindelse öppnas från Värmdö, Nacka och Hammarby sjöstad till T-centralen, vilket frigör utrymme vid Slussen för den busstrafik som fortsättningsvis blir kvar där. Avlastningen av Slussen och andra delar av tunnelbanenätet innebär att projektet har stor betydelse för hela länets trafiksystem.

Det finns en bred enighet i Stockholms län kring behovet av en bättre kollektivtrafik. För att bygga vidare på denna enighet ska arbetet med förstudien följas av en politisk styrgrupp i syfte att säkra att arbetet sker långsiktigt och beaktar olika perspektiv. I denna styrgrupp ska landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö ingå. Även oppositionen ska beredas plats i styrgruppen.

Det säger sig självt att mycket behöver undersökas och många frågetecken rätas ut kring olika detaljer i projektet. Det är en stor investering som berör många olika intressenter inklusive staten.

Men en politisk överenskommelse finns nu på plats och det historiska arbetet med att förverkliga en tunnelbana till Nacka kan påbörjas.

En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka är en viktig investering, men inte den enda förbättring av kollektivtrafiken som länet behöver. För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt för att knyta ihop länet. Tunnelbana till Nacka är en bra början.

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP), gruppledare

Stig Nyman, landstingsråd (KD), gruppledare

Gustav Andersson, landstingsråd (C), gruppledare

Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun

Sten Nordin, finansborgarråd (M), Stockholms stad

Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande (M), Värmdö kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.