”Nu finns en majoritet mot ungdomsrabatten”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ny SD-politik. Vi kan inte längre blunda för att den så kallade ungdomsrabatten – alliansens största reform – är felriktad och döms ut av oberoende institut. Vi kommer därför att helt verka för ett avskaffande. Det innebär att den samlade oppositionen nu har gemensamma besparingar att visa upp, vilket kan bli avgörande i budgetprocessen, skriver Jimmie Åkesson och Erik Almqvist.

Ny SD-politik. Vi kan inte längre blunda för att den så kallade ungdomsrabatten – alliansens största reform – är felriktad och döms ut av oberoende institut. Vi kommer därför att helt verka för ett avskaffande. Det innebär att den samlade oppositionen nu har gemensamma besparingar att visa upp, vilket kan bli avgörande i budgetprocessen, skriver Jimmie Åkesson och Erik Almqvist.

När Sverigedemokraterna i dag presenterar partiets budgetmotion gör vi det under rubriken ”Arbete, trygghet och tillväxt”. I tider av massarbetslöshet bland befolkningen i stort, och med en ungdomsarbetslöshet på upp emot 25 procent, är det naturligt att sätta jobben i fokus.

Siffran 25 procent har diskuterats flitigt: handelsministern menar till exempel att den egentligen är 7 procent medan finansministern talar om 20 procent. Vi tycker att det känns som en ganska ointressant debatt då det borde räcka med att konstatera att ungdomsarbetslösheten i dag är alarmerande hög hur man än vänder och vrider på det.

Annons:

Bryter man ned statistiken ytterligare är det två grupper som skiljer ut sig. Det handlar dels om ungdomar i glesbygdskommuner som i vissa regioner har svårt att finna sysselsättning. Men det handlar framför allt om ungdomar med invandrarbakgrund som i oroväckande hög grad står utanför arbetsmarknaden. Bland utlandsfödda ungdomar beräknas mer än var tredje vara arbetslös.

Överrepresentationen är förmodligen också stor bland andra generationens invandrare men den statistiken är det dessvärre ingen statlig myndighet som tillhandahåller, varför vi inte kan säga något helt säkert. Vår slutsats av detta är att såväl regeringen som de rödgröna partierna använder sig av helt fel verktyg för att tackla ungdoms­arbetslösheten. Man tycks inte inse vilka grupper av ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och vad det beror på.

Vi har tidigare till hälften ställt oss bakom regeringens rabatt av arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar. Detta är en reform som kostat 16 miljarder per år och som av samtliga oberoende forskningsinstitut nu dömts ut som en reform som skapar ytterst få nya jobb, av den enkla anledning att den inte lyckas träffa de grupper av ungdomar som har det svårt på arbetsmarknaden. Vi kan inte längre blunda för det faktum att detta är en felriktad reform varför vi nu beslutat oss för att helt verka för ett avskaffande av den så kallade ungdomsrabatten. Detta innebär också, förutsatt att de tre andra oppositionspartierna står fast vid tidigare utfästelser, att den samlade oppositionen nu har gemensamma besparingar att visa upp vilket kan komma att bli avgörande längre fram i budgetprocessen.

De pengar vi frigör genom att avskaffa dyra och ineffektiva reformer vill vi uteslutande satsa på åtgärder som syftar till att förbättra möjligheterna för företagen att nyanställa samt att göra det lättare för den enskilde att skaffa sig en utbildning som matchar arbetsmarknadens behov. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för de tio första anställda på ett företag, samt avlasta sjuklöneansvar från mindre företag.

För att förbättra matchningen på arbetsmarknaden vill Sverigedemokraterna göra stora satsningar på lärlingsjobb samt på Myndigheten för yrkeshögskolan. Lärlingsjobben skulle möjliggöra för en arbetsgivare att anställa en ung lärling till 75 procent av ingångslönen i en provanställning på upp till tolv månader till skillnad från dagens sex månader.

Yrkeshögskolan är i dag eftersatt vilket är väldigt beklagligt eftersom dess arbete varit mycket framgångsrikt. Av de elever som genomgått en utbildning genom myndighetens försorg har hela sju av tio fått ett faktiskt arbete inom en månad efter examen.

Utöver dessa förslag är det viktigt att inte glömma bort invandringspolitikens betydelse för situationen på arbetsmarknaden. Vi har i dag en invandringspolitik som står i direkt konflikt med bekämpandet av massarbetslös­heten. Vi har en arbetskraftsinvandring som enligt arbetsförmedlingen bidrar till att göra det svårare för redan befintliga invandrare att få jobb. På sidan 38 i regeringens budgetdokument kan man läsa följande:

”[..]sysselsättningsgraden enbart till följd av demografiska förändringar skulle ha minskat med drygt 2 procentenheter mellan 2006 och 2011. I själva verket minskade sysselsättnings­graden för gruppen 15–74 år med bara 0,2 procentenheter. Detta illustrerar att regeringens politik bidragit till att hålla uppe sysselsättningen väl, särskilt om man beaktar att den demografiska utvecklingen varit ogynnsam.”

Vad regeringen i klartext egentligen säger är att med Sverigedemokraternas invandrings­politik hade sysselsättningsgraden varit 2 procent högre än i dag. Om man därtill lägger alla de pengar som hade kunnat satsas på tillväxt och sysselsättning till följd av minskade kostnader för invandringen så konstaterar vi att priset för dagens massinvandringspolitik är mycket högt.

Sammanfattningsvis vill vi dels avskaffa alliansens största reform, ungdomsrabatten, för att i stället rikta medlen till de grupper som knackar på arbetsmarknadens port. För detta finns en parlamentarisk majoritet tack vare den samsyn som råder inom oppositionen. Dels vill vi göra det som varken regeringen eller den rödgröna oppositionen klarar av: prioritera sysselsättning, tillväxt och välfärd före invandring och det utanförskap som kommer därav. Vi vet att Sverige kan bli ett bättre samhälle med vårt vägval.

Jimmie Åkesson, partiledare (SD)
Erik Almqvist, ekonomiskpolitisk talesperson (SD)

Kommentarer (21)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

buschpuff
Foto:Nicklas Thegerström

 DN sänder direkt. Ebba Busch Thor vald till nya KD-ledare. 24  7 tweets  17 rekommendationer  0 rekommendationer

 Odell ger råd till nya KD-ledaren. Utmanade Hägglund om ledarskapet. 15  14 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

 Busch Thor: Civilsamhällets spion. Fick smak på makt som tonåring. 349  52 tweets  296 rekommendationer  1 rekommendationer

rastam_lambertz_1000
Foto:TT

 Avlidne Hannes Råstams barn svarar Lambertz. ”Vansinniga påståenden.” 11  6 tweets  5 rekommendationer  0 rekommendationer

 Har skrivit ny Quickbok. Riktar kritik mot journalister och juristkollegor. 691  95 tweets  596 rekommendationer  0 rekommendationer

gwpuff
Foto:Moa Karlberg

 Beredd att stötta Hannes Råstams familj ekonomiskt. Reagerar på nya boken. 757  43 tweets  714 rekommendationer  0 rekommendationer

nutidstestet_v17B_488
Foto:Ulrika By

Roman blir film, Finland fick ny ledare och bolagsjätte stämmer städfirma. Har du koll?  Veckans Nutidstest. 64  0 tweets  64 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
kiss_488
Foto:Alamy

 Pee Power-toilet. Forskare har hittat ett sätt att utvinna elektricitet av urin.

 Realitystjärnan i intervju. Berättar om hur familjen tagit beskedet. 53  17 tweets  36 rekommendationer  0 rekommendationer

jennerpuff
Foto:AP
Annons:
Annons:

Så får du DN:s flash

 Missa inga nyheter. DN:s app ger dig senaste nytt.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: