Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

”Nu måste S + FP gå från ord till handling”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Fler ”pappamånader”. Liberala kvinnor och S-kvinnor har en gemensam historia i arbetet för kvinnors och mäns lika villkor. Nu måste föräldraförsäkringen utvecklas så att den stöttar unga familjer som vill leva jämställt. Vi vill att våra partier ska fortsätta att visa vägen i svensk jämställdhetspolitik och utöka antalet pappamånader, skriver Lena Sommestad och Bonnie Bernström.

Fler ”pappamånader”. Liberala kvinnor och S-kvinnor har en gemensam historia i arbetet för kvinnors och mäns lika villkor. Nu måste föräldraförsäkringen utvecklas så att den stöttar unga familjer som vill leva jämställt. Vi vill att våra partier ska fortsätta att visa vägen i svensk jämställdhetspolitik och utöka antalet pappamånader, skriver Lena Sommestad och Bonnie Bernström.

Liberala kvinnor och S-kvinnor har på viktiga punkter olika uppfattning om politikens inriktning och hur samhället ska gestalta sig. Men vi har också en gemensam historia i arbetet för kvinnors lika villkor i samhället.

Den historien handlar om samarbetet för den lika rösträtten, där liberaler och socialdemokrater kämpade för kvinnors rösträtt mot högern.

Annons:

Den handlar om särbeskattningen, som infördes med hjälp av Anita Gradin (S) och Cecilia Nettelbrandt (FP). Den handlar också om barnomsorgen, och om ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen. Den första pappamånaden infördes med hjälp av Folkpartiet och den andra av Socialdemokraterna.

Dessa reformer har på ett avgörande sätt förändrat kvinnors liv, stöttat män i deras roll som pappor och stärkt barns rättigheter. Men fler reformer och ett starkt ledarskap krävs för att nå fortsatt framgång i jämställdhetspolitiken.

Viktigast är en reform av föräldraförsäkringen. Jämställdheten står och stampar för de breda kvinnogrupperna så länge ansvaret för hem och barn är ojämnt fördelat.

Vi ser att den effektivaste åtgärden för att stärka männens ansvar som pappor är att införa fler vikta månader för vardera föräldern i föräldraförsäkringen (”pappamånader”).

Sedan de två pappamånaderna infördes har mäns uttag av föräldraledighetsdagar ökat markant, från några få procent i början av 1990-talet till 23 procent i dag. Nu gäller det att våga ta nästa steg.

Det finns en bred samsyn om behovet att reformera föräldraförsäkringen för att skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Både LO och TCO föreslår att fyra månader viks åt vardera föräldern. När kvinnorörelsen träffades på Kulturhuset i Stockholm den 8 mars i år för att kräva lön hela dagen, var samtliga närvarande politiska kvinnoförbund ense om att gå vidare med åtminstone en pappamånad till i föräldraförsäkringen. Just våra partier, som var de första att införa ”pappamånader”, bör nu ta chansen att lägga nya konkreta förslag på bordet om en fortsättning.

Annons:

Liberala kvinnoförbundet vill ha fyra vikta månader åt vardera föräldern. S-kvinnor eftersträvar en helt individualiserad föräldraförsäkring, med en tredelning som första steg. Socialdemokraterna har också redan förespråkat en tredelning i beslut på partikongressen 2009. Nu handlar det om att gå från ord till handling.

Men hotas då inte valfriheten av en sådan reform, som många hävdar?

Vårt svar är att valfriheten redan i dag är begränsad, genom traditionsbundna normer och värderingar, men också genom att män och kvinnor möter så radikalt olika villkor på arbetsmarknaden.

Eftersom kvinnor i snitt har lägre lön redan när första barnet föds ser många familjer det som rationellt att mamman stannar hemma. Det kostar minst med den konstruktion som föräldraförsäkringen har. De flesta kvinnor möter också en positiv attityd till föräldraledigheten.

Men efter en lång föräldraledighet registreras mest deltid, flest vab-dagar och mest sjukfrånvaro på kvinnor. Den som har lägst lön blir borta mest från arbetsmarknaden, vilket ger ännu lägre lön och därefter en riktigt låg pension.

Med låg inkomst förblir många kvinnor ekonomisk beroende av sin partner – trots att de jobbar lika hårt och lika mycket. Kvinnors livsinkomst är i dag i genomsnitt bara 70 procent av männens.

När män ska bli föräldrar styrs de i stället ännu mer mot lönearbetet. Män som vill ta sitt ansvar som pappor möter ofta ifrågasättande och motstånd. Så är det inte minst i manligt dominerade arbetsmiljöer, där föräldraledighet är ovanligt och där kollegerna prioriterar jobbet. En undersökning som gjordes vid Göteborgs universitet av landets 250 största företag för några år sedan visade att en tredjedel av arbetsgivarna utövade någon form av motstånd mot mäns önskan att kombinera arbete och familj. En man förväntas inte satsa på familjen. Han förväntas lägga sin energi på jobbet. Så mister pappor chansen att vara närvarande i familjen.

Män med barn gynnas i löneutvecklingen medan kvinnor med barn missgynnas. TCO har dessutom visat i en rapport att det finns en dold barneffekt i lönesättningen. Kvinnor som har barn tjänar mindre än kvinnor utan barn, också omräknat per timme. För män är det tvärtom.

Men det finns hopp. Forskning visar att varje månad en pappa är föräldraledig är bra för mammans löneutveckling. Den motsatta effekten finns inte för män. För pappor är i stället varje månad de är föräldralediga bra för kontakten med barnen, något som kan vara avgörande vid en separation.

Föräldraförsäkringen bör utvecklas så att den stöttar unga familjer som vill leva jämställt. Jämställdhet i familjen och jämställdhet i arbetslivet hänger ihop. Jämställdhet är bra för både män och kvinnor, det är bra för barnen, och det är bra för samhället.

Socialdemokraterna och Folkpartiet har hittills varit garanter för jämställdheten och de modiga reformer som krävs för förändring, och även sporrat varandra i jämställdhetsarbetet. Vi vill att våra partier fortsätter att visa vägen i svensk jämställdhetspolitik.

Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor

Bonnie Bernström, ordförande Liberala kvinnor

Kommentarer (15)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

NYromsomn
Foto:Janerik Henriksson/TT

 Kämpade mot tårarna. "Nu har vi gått ner på en miniminivå." 553  0 tweets  545 rekommendationer  8 rekommendationer

 Regeringen vill minska antalet asylsökande. Följer EU:s lägstanivå. 2551  0 tweets  2549 rekommendationer  2 rekommendationer

 Enligt tidskriften Forbes. Toronto Maple Leafs borta från förstaplatsen för första gången sedan 2006.

rangers-488
Foto:AP
henke
Foto:AP

 Världens bästa målvakt. Tog 31 skott när Rangers ”nollade” Nashville. Så bra är han – se statistik. 1  0 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

 Så fungerar ”Henkes” nya skridskor. ”Det gör att jag får bättre grepp.” 14  0 tweets  14 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
tunis
Foto:Hassene Dridi/AP

 Minst tolv döda i bombdåd. Attack mot presidentens säkerhetsstyrka. 39  0 tweets  39 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: