Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Nu ska vi göra allt för att förhindra att äldre far illa

Vården av våra äldre är en prioriterad fråga. Nu behöver vi arbeta hårt för att trygghet ska ersätta den oro som råder, skriver Joakim Larsson, äldreborgarråd i Stockholms stad. När vi talar om brister är det viktigt att se till varje enskild enhet, och varför det brister just där. Hur är ledarskapet? Är bemanningen tillräckligt hög? Uppfyller aktören det som har utlovats? Den sistnämnda frågan är central.

Den senaste tidens rapportering om hur äldre far illa på ett antal äldreboenden lämnar få människor oberörda. Människor ska känna sig trygga med att de får högkvalitativ vård och omsorg när de behöver den. Den oro som äldre och anhöriga gett uttryck för visar att situationen måste tas på stort allvar. Vi politiker, och även aktörerna inom äldreomsorgen, såväl kommunala som privata, behöver nu växla upp arbetet för att återupprätta förtroendet där det brister.

Äldreomsorgen i Stockholm har utvecklats oerhört de senaste åren. Sedan staden öppnade upp för ökad mångfald inom äldreomsorgen med även privata aktörer kan de äldre få ta del av tjänster som staden inte alltid haft möjlighet att erbjuda. Vi har numera särskilda boenden för människor med samma etniska ursprung eller boenden där man har förhöjd kompetens inom en särskild sjukdom. Boenden där äldre har stort inflytande över sin vardag och den mångfald som nu erbjuds i staden är central eftersom att ålderdom givetvis inte innebär att vår individualitet minskar.

Förra mandatperioden infördes ett nytt sätt att upphandla inom äldreomsorgen, där man i stället för att låta lägsta priset vinna, lyfter fram den leverantör som kan erbjuda högsta kvalitet. Priset är redan fastställt på förhand och påverkar därmed inte utgången. De konkurrerande anbuden får beskriva hur de ska leverera kvalitet för de äldre inom områden som värdegrund, ledning av verksamheten, medarbetarnas kompetens och antal, omsorg och dokumentation samt ytterligare kvalitetsgivande kriterier. Det är ett noggrant utfört arbete som ligger bakom de upphandlingar som Stockholms stad gör i dag och även professionen är högst delaktig i att ta fram det bästa anbudet.

Sedan vi införde kvalitetsupphandlingar inom äldreomsorgen har vi sett att flera mindre aktörer återigen är tillbaka. Detta är ofta aktörer med ett brinnande engagemang för äldre, men inte alltid med lika starka finanser som de större företagen. Detta är glädjande, och det visar att kvalitetsupphandlingarna får effekt för en mångfald av aktörer som kan erbjuda högkvalitativ vård och omsorg. Med detta inte sagt att de större företagen inte kan bedriva lika god vård och omsorg som de mindre. Stadens senaste upphandling har släppt in både stora och små utförare.

När vi talar om brister inom äldreomsorgen är det viktigt att se till varje enskild enhet, och varför det brister just där. Hur är ledarskapet på verksamheten? Arbetar man med bemötande och värdegrundsfrågor? Är medarbetarna rätt personer att arbeta med äldre? Bedrivs trygg och säker vård med tillräckligt hög bemanning? Uppfyller aktören det som har utlovats? Den sistnämnda frågan är central i detta sammanhang.

Staden har redan i dag ett omfattande arbete för uppföljning och tillsyn. Sedan 2006 finns en stadsgemensam uppföljningsmodell för äldreomsorgens verksamheter. Det innebär bland annat att alla verksamheter, oavsett regiform, ska följas upp årligen. Ansvaret för att genomföra dessa uppföljningar är fördelat på stadsdelsförvaltningarna och i slutet av 2011 ska 468 uppföljningar ha genomförts. Alla genomförda uppföljningar sammanställs av äldreförvaltningen och rapporteras till äldrenämnden och kommunfullmäktige. Resultaten presenteras också i Jämför Service på stadens hemsida.

Utöver denna form av uppföljning görs även andra typer av uppföljningar såsom brukarundersökningar, individuppföljning utifrån biståndsbeslut, uppföljning av synpunkter och klagomål, uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser (MAS), inspektörsgranskning, administrativ och ekonomisk uppföljning, specifika avtalsuppföljningar och vid behov.

För att förbättra och utveckla detta tillsyns- och uppföljningsarbete behöver vi öppna upp för dialog med såväl äldre som anhöriga, verksamhetschefer och medarbetare. Ju tidigare vi kan identifiera problem i en verksamhet desto större är chansen att vi kan åtgärda de brister som kan uppstå. Vi ska göra allt vi kan för att inte fler verksamheter ska brista i den utsträckning som det har rapporterats om den senaste tiden.

Vården och omsorgen av våra äldre är en prioriterad fråga för Stockholms stad. Vi behöver nu arbeta hårt för att trygghet ska ersätta den oro som råder. Alla ska känna sig trygga med den vård och omsorg som erbjuds.

Joakim Larsson (M), äldreborgarråd, Stockholms stad

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.