Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Ny lagstiftning ska ge alla rätt till samma vård”

Ett nytt sjukvårdsprogram diskuteras på Moderaternas stämma i dag: Rättvis vård för alla människor i hela Sverige. Var man bor ska inte kunna avgöra vilken vård man får. Vår nya Sifoundersökning visar att skillnaderna i sjukvården oroar många och är ett samhällsproblem som borde få mer utrymme i debatten. I dag tar den moderata arbetsstämman ställning till ett sjukvårdsprogram som med lagstiftning ska tydliggöra vilken typ av behandling, läkemedel eller hjälpmedel varje patient ska ha rätt till. Ett landsting ska till exempel inte kunna vägra erbjuda ett läkemedel som är reglerat på nationell nivå. Alla ska ha rätt till samma goda sjukvård, skriver Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann.

När Moderaternas arbetsstämma i dag, fredag, diskuterar sjukvårdsfrågor, sker det utifrån ett förslag till en helt ny moderat sjukvårdspolitik. För två år sedan gav partistyrelsen en arbetsgrupp i uppgift att tillsammans med många andra forma en modern sjukvårdspolitik till svar på verkliga samhällsproblem.

Arbetet har resulterat i ett helt nytt program från partistyrelsen som drar upp riktlinjerna för hur vi vill se att svensk sjukvård ska förbättras framöver. Det är ingen slump att programmet kallas för ”rättvis vård”. Vi moderater ser som den viktigaste utmaningen att minska skillnaderna inom sjukvården och skapa en rättvis vård för alla människor i hela Sverige.

Regeringen har gjort viktiga insatser under mandatperioden för att nå dit. Det har inte minst handlat om att stärka varje patients rättigheter och att förbättra tillgängligheten. Samtidigt ser vi att det finns mycket kvar att göra innan vi uppnått hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att skapa en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det finns fortsatt stora skillnader i väntetider, medicinsk behandlingspraxis och förekomst av vårdrelaterade skador både inom och mellan landstingen.

Exempelvis behöver inte invånarna i Halland och Jönköping vänta lika länge på att få besöka en vårdcentral eller att få behandling som patienter i norra Sverige. Som patient i de olika landstingen har man inte heller samma möjlighet att få de nyas­te och bästa läkemedlen vid till exempel reumatism, multipel skleros och cancer. Var någonstans man bor i Sverige har direkt inverkan på vilken vårdkvalitet man som patient får hålla till godo med.

Vi moderater tycker att det här är oacceptabelt. Dessutom har det varit förhållandevis tyst om att skillnaderna faktiskt existerar. I syfte att ta reda på hur svenska folket ser på sjukvårdens kvalitet, har vi därför låtit undersökningsföretaget Sifo tillfråga totalt 1 000 personer. Svaren visar på att skillnaderna i sjukvården både oroar många och är ett samhällsproblem som förtjänar mer utrymme i debatten.

Drygt 50 procent av de tillfrågade anser att det finns stora eller ganska stora skillnader i sjukvårdens kvalitet kopplade till var någonstans i landet man bor. De svarande anser dessutom att skillnaderna i kvalitet är mer betydande beroende på bostadsort än vilket kön eller inkomst man har. Med andra ord upplevs bostadsorten som den i sammanhanget främsta faktorn för vilken kvalitet man möter som patient.

Vi har även låtit undersöka hur viktigt svenska folket anser att det är att minska skillnaderna i sjukvården. Här är resultatet än mer tydligt. 94 procent är av uppfattningen att det är mycket eller ganska viktigt att minska skillnaderna. Noterbart är ett mycket betydande medhåll från fackligt anslutna, särskilt från medlemmar i TCO. Vi kan också se att det starkaste geografiska bifallet kommer från människor boende i storstäderna.

Svaren i vår undersökning visar på en omfattande oro för att människor i hela Sverige inte får tillgång den goda sjukvård vi vill ska gälla för alla. Redan i dag finns en vårdgaranti som styr vilka maximala väntetider som gäller för att få en viss behandling. Vi vill gå ett steg längre. Därför kommer den moderata arbetsstämman i dag att ta ställning till ett sjukvårdsprogram som innebär att i lagstiftning tydliggöra vilken typ av behandlingar varje patient ska ha rätt till vid vissa åkommor.

Det kan handla om att få tillgång till en viss behandling, ett visst läkemedel, ett visst hjälpmedel eller på andra sätt ges en god sjukvård, för alla. Enligt vår mening bör det i fortsättningen inte vara möjligt för ett landsting att vägra erbjuda läkemedel som är reglerade på nationell nivå.

Därför har vi låtit undersöka hur väljarna ser på det här förslaget. 84 procent av de svarande ställer sig mycket eller ganska positiva till det. Stödet är starkare från väljare i offentlig än i privat tjänst och allra mest omfattande i sysselsättningskategorin arbetare. Slutsatserna av vår undersökning är mycket tydliga. Oavsett partisympatier, bostadsort eller facklig tillhörighet, så ser svenska folket minskade skillnader i den medicinska kvaliteten som en stor framtidsutmaning för svensk sjukvård.

Vi moderater tar människors oro på allvar. Vi accepterar inte en ordning där patienter måste bo i ”rätt” landsting för att få tillgång till de bästa behandlingsformerna. Det är orättvist och bryter mot hela idén med en offentligt finansierad sjukvård för alla. Med det nya sjukvårdsprogram som vi i dag diskuterar, tar vi ett betydelsefullt kliv framåt för att utforma lösningar på sjukvårdens utmaningar.

Filippa Reinfeldt
ordförande i Moderaternas sjukvårdspolitiska arbetsgrupp
Per Schlingmann
partisekreterare (M)

Sveriges landsting

Sverige har 20 landsting om man räknar med de två regionerna Skåne och Västra Götaland, som har ett utökat utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgifter är att sköta hälso- och sjukvård, tandvård för personer upp till 20 år och kollektivtrafik (ihop med kommunerna).
Lands­tingen har, liksom kommunerna, ett långtgående självstyre som innebär att de kan anpassa sin verksamhet till de lokala och regionala förutsättningarna.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.