Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

”Nya Karolinska stänger för bröstcancerpatienter”

Oetiskt förslag. Det nya prestigesjukhuset i Stockholm tänker inte ta hand om huvudstadens bröstcancerpatienter. Patienterna ryms inte i Nya Karolinska sjukhuset som just nu byggs i Solna. Att sjukvårdens flaggskepp stänger dörren för en av de största grupperna av cancerpatienter är ofattbart, oacceptabelt och oetiskt, skriver företrädare för bröstcancerföreningarna.

Vi som representerar Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län och Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO, har förstått att planen är att skapa två bröstcancercentra i Stockholm och placera dessa helt utanför forskningssjukhuset Karolinska. Det är så Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (RCC) har tänkt sig framtiden för bröstcancervården i Stockholms län. Förslaget lämnas den 12 februari till Stockholms läns landsting för beslut under våren.

Att vi patientrepresentanter ställs inför detta faktum är extra anmärkningsvärt då just patientinflytande, patientfokus och patientens delaktighet har lanserats som honnörsord när regeringen avsatte särskilda resurser för att skapa framtidens cancervård genom bildandet av regionala cancercentrum.

Nu visar det sig att det bara är tomma ord. I själva verket har vi patientrepresentanter förts bakom ljuset och inte alls fått vara delaktiga i hur Stockholms bröstcancervård ska organiseras. Vi har inte fått medverka i de arbetsgrupper som tagit fram det här förslaget och inte heller fått förslaget presenterat för oss.

Därför vet vi inte var de två bröstcancercentren ska placeras och inte heller hur innehållet i vården ska se ut. Däremot vet vi vad som kommer att gå förlorat om en sådan plan fullföljs. Vi är djupt besvikna. Och vi är mycket oroade.

Stockholm har under lång tid lyfts fram som ett föredöme i Europa när det gäller överlevnad i bröstcancer. En viktig anledning är den nära kopplingen till universitetssjukhusets forskning. Inte minst för kvinnor som får återfall i sin bröstcancer eller som lever med spridd bröstcancer är det av största vikt att vårdas nära den kliniska forskningen där nya behandlingar prövas.

Ingen annanstans i världen har man inom universitetssjukvården valt att utestänga den del som volymmässigt genererar mest forskningsmedel och som dessutom lett till många viktiga upptäckter inom andra cancerområden.

Att bygga en sammanhållen verksamhet för all cancervård – och utesluta bröstcancervården – är fullkomligt obegripligt. Bröstcancer är volymmässigt störst inom forskningen och genererar mest forskningspengar. Denna forskning leder dessutom till många upptäcker som gynnar även andra cancerformer.

Bröstcancerforskningen har kommit långt. Fem år efter diagnosen lever drygt 90 procent av kvinnorna. Men vi kan inte bortse från att bröstcancer fortfarande är den cancerform, som efter lungcancer, orsakar flest dödsfall bland kvinnorna i Stockholms län.

Minst tusen kvinnor i vårt län lever med bröstcancer som har spridit sig till skelettet eller andra organ. De måste ha tillgång till de bästa experterna. De måste få delta i den spjutspetsforskning som bedrivs på Karolinska universitetssjukhuset. De måste få veta att politikerna i Stockholms läns landsting inte negligerar dessa allra svårast sjuka.

Filippa Reinfeldt, Birgitta Rydberg, Stig Nyman och Gustav Andersson – vi vill veta var ni står när det gäller bröstcancervården i Stockholms län.

Att sjukvårdens flaggskepp stänger dörren för en av de största grupperna av cancerpatienter är ofattbart, oacceptabelt och oetiskt.

Maria Wiklund Karlsson, ordförande Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län
Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, BRO

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.