Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

Olika förutsättningar ska inte påverka eleverna i skolan

Alla barn ska kunna delta i skolans aktiviteter, även de som kommer från familjer med små marginaler. I Tyresö ska skolorna inte längre kunna kräva att barnen tar med matsäck vid utflykter – detta ska skolan stå för. Vi undersöker också möjligheten att barn i årskurserna 4–6 som lever i familjer med försörjningsstöd ska kunna få en fritidscheck från kommunen för att kunna delta i fritidsklubbarnas verksamhet.

Även i en välmående kommun som Tyresö med låg arbetslöshet och jämförelsevis få personer som är i behov av försörjningsstöd finns det barn som lever i familjer med små ekonomiska marginaler. Vi vill fortsätta att utveckla Tyresö till en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholmsregionen för alla, därför vill vi också se vad vi kan göra för att underlätta situationen för familjer som har små ekonomiska marginaler och då med fokus på barnen.

Självfallet är den viktigaste lösningen på problemen att fler människor kommer i arbete och att vi bryter det utanförskap som en liten grupp människor i kommunen befinner sig i. Tyresö kommun jobbar mycket aktivt med detta tillsammans med andra som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi satsar på utbildning och har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet. Men vid sidan om allt detta finns andra åtgärder som vi nu tittar på.

Familjer har olika ekonomiska förutsättningar för att låta sina barn delta aktivt i verksamheter som erbjuds. Nu gör vi en satsning, som riktar sig till barn som bor i familjer med de minsta ekonomiska marginalerna, för att öppna dörrar. Barnen ska inte stå utanför och därför tittar vi nu på två konkreta områden.

Fritidsklubbarna riktar sig till elever i årskurserna 4–6 som vill ha aktiviteter eller bara någonstans att träffas efter skolan. Det här är en populär och bra verksamhet som många barn och föräldrar verkligen uppskattar. En utredning pågår nu för att införa ett valfrihetssystem för klubbarna som gör det möjligt för barnen att välja fritidsklubb via en fritidscheck. Kostnaden för denna check är 500 kronor per termin. För att dessa verksamheter ska vara tillgängliga för alla undersöker vi möjligheten att lämna ut dessa checkar till de familjer som är aktuella på försörjningsstöd. Utredningen ska bli klar under året för att kunna komma dessa barn till del när fritidchecken införs nästa år.

”Ta med matsäck!” Många föräldrar känner igen kraven som barnen har med sig hem från skolan. De kan handla om besök på museet, teatern eller en friluftsdag. Viktiga inslag i undervisningen. Alla föräldrar tycker nog att det är roligt att barnen får komma iväg på utflykter, även om det innebär lite extra jobb, och de flesta barn ser nog fram emot resan med förväntan och glädje. Men inte alla. För barn och föräldrar i ekonomiskt utsatta familjer kan lapparna om matsäck och pengar utlösa känslor av olust. När man knappt vet hur pengarna ska räcka till det mest nödvändiga blir varje extra utgift svår att hantera. Barnen vet i allmänhet väl hur det står till med familjens ekonomi och kan ibland ta på sitt eget ansvar att lösa problemet genom att säga till exempel att de inte vill följa med på utflykten och därför stannar hemma – så ska det inte gå till i Tyresö. Barn- och utbildningsnämnden har därför antagit en tydlig policy som innebär att skolan alltid ska skicka med eleverna matsäck vid utflykter som skolan ordnar. På så sätt underlättar vi för alla familjer men särskilt för dem som har de minsta marginalerna.

I vårt Tyresö kan alla barn delta.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande

Anki Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Andreas Jonsson (M), ordförande i socialnämnden

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.