Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Höstbudgeten 2012

”Pensionärernas skatt sänks med en femtilapp per månad”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Stark svensk ekonomi. Alliansregeringen genomför en fjärde sänkning av pensionärernas skatt. De flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt höjs bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad, skriver alliansens fyra partiledare.

Stark svensk ekonomi. Alliansregeringen genomför en fjärde sänkning av pensionärernas skatt. De flesta pensionärer får mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år. Samtidigt höjs bostadstillägget för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad, skriver alliansens fyra partiledare.

De flesta europeiska regeringar står inför tuffa beslut om omfattande åtstramningar. Stora delar av Europas befolkning kommer under många år tvingas leva med skattehöjningar och neddragningar i välfärden. I Sverige är situationen annorlunda tack vare en ansvarsfull politik som säkrat en stark och stabil grund för svensk ekonomi. I höstens budget kan regeringen därför presentera viktiga framtidsinvesteringar för fler jobb och förstärkningar för ekonomiskt utsatta grupper.

Allt sedan Alliansen vann regeringsmakten 2006 har vi haft fokus på ansvar för de offentliga finanserna och en politik för fler människor i arbete. Tack vare den förda politiken står sig Sverige i dag starkare än nästan varje annat europeiskt land. Att öka drivkrafterna för att arbeta har varit helt nödvändigt. Därför har framför allt jobbskatteavdraget varit viktigt. Den starkaste drivkraften för att arbeta har personer över 65 år fått genom det förhöjda jobbskatteavdraget, som gör det extra lönsamt att stanna kvar i arbetslivet.

Samtidigt som det är viktigt att uppmuntra att fler jobbar längre, är det prioriterat för regeringen att förbättra situationen för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna. Vi har därför, fram till nu, sänkt skatten för pensionärer i tre steg med totalt 12,8 miljarder. Alla tre stegen i skattelättnaderna för personer över 65 år har utformats så att de relativt sett ger mest till dem med små inkomster.

Vi har tidigare också beslutat att genomföra ytterligare skattesänkningar för pensionärer när ekonomin så tillåter. Vi ser inget egenvärde i att pension och förvärvsinkomst beskattas olika. Regeringen ser fortsatt behov av ytterligare stimulanser för fler i arbete. Över tid skall dock skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer minska.

Den ekonomiska kris som världen nu upplever får allvarliga konsekvenser för en liten öppen ekonomi som den svenska. Det har bland annat påverkat svenska pensionärer med inkomstpension, som har känt av detta i form av bromsen i pensionssystemet. Till följd av krisen har en del pensionärer fått se sin pension minska.

För att klara en god utveckling av pensionerna på sikt är det därför avgörande att fortsätta bekämpa utanförskapet och sätta jobb och ekonomisk utveckling främst. De åtgärder som har vidtagits för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och för att göra det mer lönsamt att arbeta är därför av stor betydelse för såväl dagens som morgondagens pensionärer.

Den budget som regeringen presenterar inom kort ska ses i detta ljus. Kraftfulla satsningar på företagande, infrastruktur, forskning, innovation och utbildning rustar Sverige för att möta framtiden. Ansvar för ekonomin är garanten för en god ekonomisk utveckling också för Sveriges pensionärer.

Tack vare Sveriges relativt starka position går vi vidare och sänker nästa år för fjärde gången skatten på pension. Skattesänkningen uppgår till mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer. Totalt uppgår skattelättnaden till 1,15 miljarder kronor.

Vi fortsätter också att prioritera de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. I höstens budget föreslås en ytterligare höjning av bostadstillägget (BTP) för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad. En lika stor generell höjning av BTP genomfördes 1 januari 2012.

De som är berättigade till fullt bostadstillägg, nästan uteslutande ensamstående kvinnor, får därmed en förstärkning av sin ekonomi med ca 2 000 kronor per år. Tillsammans med årets höjning av BTP blir förstärkningen drygt 4 000 kronor per år.

För de ekonomiskt mest utsatta innebär pensionsskattesänkningen, tillsammans med höjningen av BTP, nästa år en förstärkning på drygt 200 kronor per månad. Tillsammans med tidigare genomförda skattesänkningar kommer en genomsnittlig pensionär nästa år att ha cirka 600 kronor lägre skatt per månad än 2006. Garantipensionärer har därmed i princip fått en extra månads pension om året. För 2014 avser regeringen att återkomma med ytterligare förslag om sänkt skatt för pensionärer under förutsättning att de offentliga finanserna så tillåter.

Att stärka våra äldres ställning och villkor, ekonomiskt och i samhället i stort, är och förblir en central prioritering för regeringen. Regeringens arbete på olika områden för att förbättra dessa villkor ska ses som en helhet.

Det är viktigt att vara tydlig med att ansvar för ekonomin, åtgärder för jobb, investeringar och tillväxt, hänger ihop med högre pensioner och bättre villkor för våra äldre. Genom att ta ansvar för ekonomin, stärka arbetslinjen och prioritera rätt blir det möjligt att förbättra pensionärernas villkor. 2013 sänker Alliansen pensionärernas skatt för fjärde gången. För Sveriges pensionärer är det tydligt vilket alternativ som går att lita på.

Alliansens partiledare:

Fredrik Reinfeldt (M)

Jan Björklund (FP)

Annie Lööf (C)

Göran Hägglund (KD)

Kommentarer (57)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

Fasader-Stockholm-1000
Foto:TT
Till-salu-288
Foto:TT

 Djupa och långvariga följder. DN listar signaler man ska se upp med. 236  31 tweets  201 rekommendationer  4 rekommendationer

 Nedkörd ekonomi. En anmälan har gått in till tv-programmets redaktion. 5  1 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

New York
Foto:TT

 Tipsen när det svenska skyddsnätet inte gäller. Bara i USA bor det i dag 150.000 svenskar. 2  0 tweets  2 rekommendationer  0 rekommendationer

USA
Foto:DN

 Testa frågorna för att bli medborgare. Hur bra koll på USA har du? 24  1 tweets  23 rekommendationer  0 rekommendationer

 ”Han ska delges.” Friades för mordförsök på ön Kos för tio år sedan. 3  3 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

duellen
Foto:DN

Debatt om DÖ och Nato mellan Emma Henriksson, andra vice partiordförande, och KDU:s ordförande Sara Skyttedal​​.  Se Duellen.