Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

"Prioritera utbyggnad av Blå linjen till Barkarby"

Snabb process. En förlängning av Blå linjen till Barkarby bör vara nästa steg när Stockholms tunnelbana byggs ut. Avståndet mellan Barkarby och Akalla är bara tre kilometer och vi tror att en utbyggnad kan ske relativt snabbt. Dessutom skulle det möjliggöra 10.000 nya bostäder, skriver företrädare för Moderaterna.

Vi vill att en utbyggnad av Blå linjen från Akalla till Barkarby genom den framväxande Barkarbystaden i Järfälla ska vara nästa steg när det nu är dags att bygga ut Stockholms tunnelbana. Därför tar vi moderater i Stockholms läns landsting och Järfälla kommun initiativet för att så snabbt som möjligt få både nya bostäder och en utbyggd tunnelbana på plats tillsammans med avlastning på befintligt trafiknät.

Vi har tidigare påbörjat arbetet med en idéstudie av en utbyggd tunnelbana från Akalla till Barkarby. Mycket har hänt sedan dess. Regeringen har tillsatt förhandlingspersoner och deklarerat att staten kan medfinansiera en utbyggd tunnelbana om kommunerna bygger nya bostäder.

Redan i dag pågår för fullt utbyggnaden av Barkarbystaden med plats för 5.000 bostäder och 6.000 arbetsplatser.

Utbyggd tunnelbana möjliggör en fördubbling till minst nya 10.000 bostäder. På längre sikt ser vi möjlighet till 40.000 nya bostäder som en följd av utbyggd tunnelbana. Få andra platser i Stockholms län kan sannolikt ge en så hög utväxling på nya bostäder till motsvarande kostnad.

Stockholmsregionen förväntas växa med en halv miljon invånare fram till 2030. Det är därför angeläget att utbyggnaden av tunnelbanan kommer igång. En satsning på tunnelbana till Barkarby vore också en strategiskt viktig avlastning av annan kollektivtrafik.

Med en utbyggd tunnelbana till Barkarby station från Akalla binds Mälarbanans regional- och pendeltågsnät ihop med tunnelbanans Blå linje. Det skulle bättre än i dag binda samman nordvästra Mälardalen med Stockholm och skapa en omstigningsstation för resor i nordvästra delen av Stockholms län.

Landstinget ska försörja området med tunnelbana och i samband med detta ser vi ett stort behov av att öka intäkterna, därför vill vi skyndsamt utreda möjligheten att utveckla tunnelbanans Blå linje för att se om nya intäkter kan medfinansiera en utbyggd kollektivtrafik. Vi tycker att det är en viktig fråga som kräver ett bredare grepp.

Trafikförvaltningen får därför i uppdrag att i år utreda fyra saker:

För det första hur markområden längs den Blå linjen kan nyttjas för att förbättra och öka både service eller annan näringsverksamhet och genom detta bidra till en utbyggd tunnelbana.

För det andra ska trafikförvaltningen se över hur ett sammanhållet ansvar för driften av tunnelbanans Blå linje, trafikoperation och underhåll kan förbättra för både resenärerna och skattebetalare.

För det tredje ska infrastrukturunderhåll och stationsutveckling för både befintliga och nybyggda stationer utredas. Genom att utveckla tunnelbanans stationer kan resenärerna få bättre service, resan kan bli tryggare och bekvämare samtidigt som SL får högre hyresintäkter, vilka kan bidra till en utbyggd tunnelbana. Det finns beräkningar som visar att det kan röra sig om flera hundra miljoner kronor per år i ökade intäkter.

För det fjärde ska möjligheterna till bostadsutveckling utredas. Genom att bygga ut en kapacitetsstark kollektivtrafik möjliggörs ett ökat bostadsbyggande och därmed ökar värdet på marken. Vi vill studera hur denna värdeökning kan bidrag till att finansiera utbyggnaden av Blå linjen.

Det här beskedet innebär att vi vill prioritera en utbyggnad av tunnelbana till Barkarbystaden och Barkarby. Avståndet mellan Barkarby och Akalla är bara cirka tre kilometer, markförhållandena är goda och en ny stadsdel har redan börjat växa fram i Barkarbystaden.

Vi vill att den här utbyggnaden får första prioritet eftersom vi tror att det går att få till stånd en utbyggnad snabbt och det ger många nya bostäder.

Planeringen av tunnelbanan till Nacka påverkas inte av detta besked, men det är ett större projekt och kommer ta längre tid. Vi vill påskynda processen och undersöka på vilket sätt entreprenörer kan vara med och finansiera en utbyggd kollektivtrafik.

Vi är övertygade om att resultatet från utredningen kommer att visa vägen för hur Stockholms läns kollektivtrafik kan bli ännu mer modern och kunna möta alla de utmaningar som en av Europas snabbast växande regioner står inför.

Det är så vi tar ansvar för framtidens Stockholms län.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting

Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande, Järfälla kommun

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.