”Regeringen lovar reformer för miljarder som inte finns”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Skuggbudgeten presenteras. Reformutrymmet i svensk ekonomi är lägre än de 23 miljarder som regeringen har föreslagit. I stället för att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning vill vi stärka hushållens ekonomi. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet, skriver socialdemokraterna Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson.

Skuggbudgeten presenteras. Reformutrymmet i svensk ekonomi är lägre än de 23 miljarder som regeringen har föreslagit. I stället för att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning vill vi stärka hushållens ekonomi. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet, skriver socialdemokraterna Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson.

Sverige behöver en mer kraftfull politik för full sysselsättning. I dag presenterar Socialdemokraterna sitt alternativ till regeringens budgetproposition. Där beskrivs hur vi skulle ha agerat om vi hade haft regeringsmakten nästa år.

Våra förslag innebär betydande efterfrågestimulanser till hushållen. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet. Regeringen väljer i stället att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning. Det bryter mot budgetreglerna och stimulerar inte efterfrågan.

Annons:

Vi bedömer att reformutrymmet är lägre än de 23 miljarder som regeringen föreslagit. Därmed föreslår vi ett högre finansiellt sparande än regeringen. Det skulle – om vårt budgetförslag förverkligades – ge Sverige en konjunkturbuffert som skulle kunna användas om krisen i Europa förvärrades.

Arbetslösheten i Sverige är 7,5 procent, och på uppåtgående. Det är en mycket hög nivå. Jämförbara europeiska länder, som Tyskland, Norge, Österrike och Nederländerna har i dag en lägre arbetslöshet än Sverige. Sveriges arbetsmarknad underpresterar.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dyster under de senaste fem åren. Arbetslösheten har ökat. Sysselsättningsgraden har minskat. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats. Trots hög arbetslöshet så möter företag som söker arbetskraft problem med att hitta rätt kompetens. Svensk arbetsmarknad präglas av ett rekryteringsgap. Vi föreslår kraftfulla insatser för att sluta rekryteringsgapet. Unga människor ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa.

Den otillräckligt fungerande svenska arbetsmarknaden utgör en hämsko för vårt lands utveckling och välstånd. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att reformutrymmet för hela perioden 2013 till 2016 är sammanlagt 21 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet tar i denna bedömning hänsyn till Sveriges budgetregler och överskottsmålet.

Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Socialdemokraterna byggde upp det i sviterna av nittiotalskrisen. Sedermera anslöt sig Moderaterna. Men nu viker regeringen av från denna ordning. Det är oansvarigt. Budgetreglerna medger inte kraftiga ofinansierade insatser i närtid. Regeringen har emellertid valt att gå fram med sänkt bolagsskatt om 16 miljarder kronor. Ungefär hälften av sänkningen är lånefinansierad.

Vår syn är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig bolagsskatt. Men vi bedömer inte att ekonomin tillåter en så stor skattesänkning som regeringen föreslår i innevarande läge. Vi säger därför nej till att sänka bolagsskatten på lånade pengar. Vi föreslår i stället att bolagsskattesatsen nästa år ska uppgå till 24 procent. Denna sänkning är fullt finansierad.

Regeringen har vid flera tillfällen haft en alltför optimistisk syn på framtiden. Därmed har man regelmässigt överskattat de fria resurserna i svensk ekonomi. Därför ligger det offentliga finansiella sparandet i nuläget på en alltför låg bana, som inte är förenlig med överskottsmålet. Av denna anledning föreslår vi lägre ofinansierade insatser än regeringen. Vår bedömning av reformutrymmet är lägre än regeringens. Samtidigt har vi en konjunkturbuffert.

När man fastställer konjunkturstimulansen hos en budget måste de olika konkreta förslagen beaktas. Det är viktigt att finanspolitiken bidrar till att stärka vanliga hushålls ekonomi – och att därmed stärka efterfrågan. Det gör vårt budgetalternativ. I regeringens alternativ lyser bättre ekonomi för vanliga hushåll nästan helt med sin frånvaro.

Vi säger inte nej till någon av regeringens investeringar, men att sänka bolagsskatten är ett ineffektivt sätt att stimulera efterfrågan. Vägen är lång från de stora vinstrika bolagen till enskilda hushålls fickor, och vidare ut i svensk ekonomi. Vi föreslår breda reformer som direkt stärker hushållens disponibla inkomster.

Utöver våra effektiva efterfrågestimulanser tillkommer satsningar på skolan samt omfattande insatser för att knäcka ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten. Allt detta bidrar till att höja efterfrågan i ekonomin – betydligt mer än vad som är fallet i regeringens budgetproposition.

Regeringen väljer att bryta mot budgetreglerna och sänka bolagsskatten på lånade pengar. Våra frågor till finansministern är:

När kommer jobben? Regeringen har vid flera tillfällen tecknat en alltför positiv bild av framtiden på arbetsmarknaden. Men arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde – och sysselsättningen har inte vuxit. När förverkligas de optimistiska prognoserna?

Varför bryter regeringen mot budgetreglerna? Den föreslagna politiken är inte förenlig med överskottsmålet. Det är regeringens egen bedömning. ”Sammantaget visar indikatorerna som används för att följa upp överskottsmålet på ett finansiellt sparande som ligger något under målet 2012–2014”, konstateras i budgetpropositionen. Är inte regler till för att följas? Det duger inte att smyga bort från reglerna med undanflykter och bortförklaringar.

Varför stärker regeringen inte hushållens ekonomi? Nu krävs insatser för att stimulera efterfrågan – att stärka hushållens ekonomi. Det skulle vara bra för Sverige och för svenska folket. Regeringen väljer en helt annan inriktning.

Sverige behöver en mer kraftfull politik för full sysselsättning. I en tid med ökande arbetslöshet föreslår vi en ansvarsfull och efterfrågestimulerande politik som stärker hushållens ekonomi. Sverige behöver en politik som gör tillvaron bättre för vanliga hushåll.

Magdalena Andersson (S) ekonomisk-politisk talesman
Fredrik Olovsson (S) vice ordförande i finansutskottet

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

berget
Foto:Tore Meek/NTB scanpix

 Sydväst om Trondheim. En kontrollerad sprängning har diskuterats. 20  11 tweets  9 rekommendationer  0 rekommendationer

 Försvarsministern: Inte ett sätt att öka trovärdigheten för försvaret. 256  52 tweets  200 rekommendationer  4 rekommendationer

Carl Haglund
Foto:TT

 Försvarsmakten avvisar kritiken: Vi har fått in massor med resultat. 8  5 tweets  3 rekommendationer  0 rekommendationer

 Markförbanden lämnade skärgården. Sökte av stränder. 8  7 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

provet
Foto:Bertil Enevåg Ericson/TT

Testa dina kunskaper på högskoleprovets orddel.  Till testet. 504  11 tweets  493 rekommendationer  0 rekommendationer

 Har du alla rätt? I år hade 69.713 personer anmält sig till provet. 9  9 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

 Kan du orden? Testa dina kunskaper på gamla högskoleprov. 38  6 tweets  32 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
madrid244
Foto:All Over Press

 Säsongens första El Clásico. Real Madrid vann komfortabelt med 3–1 på Santiago Bernabéu.

 I miljonstaden Tripoli. Ett tiotal personer uppges ha dödats. 4  3 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: