”Regeringen lovar reformer för miljarder som inte finns”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

Skuggbudgeten presenteras. Reformutrymmet i svensk ekonomi är lägre än de 23 miljarder som regeringen har föreslagit. I stället för att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning vill vi stärka hushållens ekonomi. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet, skriver socialdemokraterna Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson.

Skuggbudgeten presenteras. Reformutrymmet i svensk ekonomi är lägre än de 23 miljarder som regeringen har föreslagit. I stället för att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning vill vi stärka hushållens ekonomi. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet, skriver socialdemokraterna Magdalena Andersson och Fredrik Olovsson.

Sverige behöver en mer kraftfull politik för full sysselsättning. I dag presenterar Socialdemokraterna sitt alternativ till regeringens budgetproposition. Där beskrivs hur vi skulle ha agerat om vi hade haft regeringsmakten nästa år.

Våra förslag innebär betydande efterfrågestimulanser till hushållen. Det är viktigt i en tid med stigande arbetslöshet. Regeringen väljer i stället att låna till en vidlyftig bolagsskattesänkning. Det bryter mot budgetreglerna och stimulerar inte efterfrågan.

Annons:

Vi bedömer att reformutrymmet är lägre än de 23 miljarder som regeringen föreslagit. Därmed föreslår vi ett högre finansiellt sparande än regeringen. Det skulle – om vårt budgetförslag förverkligades – ge Sverige en konjunkturbuffert som skulle kunna användas om krisen i Europa förvärrades.

Arbetslösheten i Sverige är 7,5 procent, och på uppåtgående. Det är en mycket hög nivå. Jämförbara europeiska länder, som Tyskland, Norge, Österrike och Nederländerna har i dag en lägre arbetslöshet än Sverige. Sveriges arbetsmarknad underpresterar.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dyster under de senaste fem åren. Arbetslösheten har ökat. Sysselsättningsgraden har minskat. Antalet långtidsarbetslösa har mer än fördubblats. Trots hög arbetslöshet så möter företag som söker arbetskraft problem med att hitta rätt kompetens. Svensk arbetsmarknad präglas av ett rekryteringsgap. Vi föreslår kraftfulla insatser för att sluta rekryteringsgapet. Unga människor ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa.

Den otillräckligt fungerande svenska arbetsmarknaden utgör en hämsko för vårt lands utveckling och välstånd. Utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att reformutrymmet för hela perioden 2013 till 2016 är sammanlagt 21 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet tar i denna bedömning hänsyn till Sveriges budgetregler och överskottsmålet.

Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Socialdemokraterna byggde upp det i sviterna av nittiotalskrisen. Sedermera anslöt sig Moderaterna. Men nu viker regeringen av från denna ordning. Det är oansvarigt. Budgetreglerna medger inte kraftiga ofinansierade insatser i närtid. Regeringen har emellertid valt att gå fram med sänkt bolagsskatt om 16 miljarder kronor. Ungefär hälften av sänkningen är lånefinansierad.

Vår syn är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig bolagsskatt. Men vi bedömer inte att ekonomin tillåter en så stor skattesänkning som regeringen föreslår i innevarande läge. Vi säger därför nej till att sänka bolagsskatten på lånade pengar. Vi föreslår i stället att bolagsskattesatsen nästa år ska uppgå till 24 procent. Denna sänkning är fullt finansierad.

Regeringen har vid flera tillfällen haft en alltför optimistisk syn på framtiden. Därmed har man regelmässigt överskattat de fria resurserna i svensk ekonomi. Därför ligger det offentliga finansiella sparandet i nuläget på en alltför låg bana, som inte är förenlig med överskottsmålet. Av denna anledning föreslår vi lägre ofinansierade insatser än regeringen. Vår bedömning av reformutrymmet är lägre än regeringens. Samtidigt har vi en konjunkturbuffert.

När man fastställer konjunkturstimulansen hos en budget måste de olika konkreta förslagen beaktas. Det är viktigt att finanspolitiken bidrar till att stärka vanliga hushålls ekonomi – och att därmed stärka efterfrågan. Det gör vårt budgetalternativ. I regeringens alternativ lyser bättre ekonomi för vanliga hushåll nästan helt med sin frånvaro.

Vi säger inte nej till någon av regeringens investeringar, men att sänka bolagsskatten är ett ineffektivt sätt att stimulera efterfrågan. Vägen är lång från de stora vinstrika bolagen till enskilda hushålls fickor, och vidare ut i svensk ekonomi. Vi föreslår breda reformer som direkt stärker hushållens disponibla inkomster.

Utöver våra effektiva efterfrågestimulanser tillkommer satsningar på skolan samt omfattande insatser för att knäcka ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten. Allt detta bidrar till att höja efterfrågan i ekonomin – betydligt mer än vad som är fallet i regeringens budgetproposition.

Regeringen väljer att bryta mot budgetreglerna och sänka bolagsskatten på lånade pengar. Våra frågor till finansministern är:

När kommer jobben? Regeringen har vid flera tillfällen tecknat en alltför positiv bild av framtiden på arbetsmarknaden. Men arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde – och sysselsättningen har inte vuxit. När förverkligas de optimistiska prognoserna?

Varför bryter regeringen mot budgetreglerna? Den föreslagna politiken är inte förenlig med överskottsmålet. Det är regeringens egen bedömning. ”Sammantaget visar indikatorerna som används för att följa upp överskottsmålet på ett finansiellt sparande som ligger något under målet 2012–2014”, konstateras i budgetpropositionen. Är inte regler till för att följas? Det duger inte att smyga bort från reglerna med undanflykter och bortförklaringar.

Varför stärker regeringen inte hushållens ekonomi? Nu krävs insatser för att stimulera efterfrågan – att stärka hushållens ekonomi. Det skulle vara bra för Sverige och för svenska folket. Regeringen väljer en helt annan inriktning.

Sverige behöver en mer kraftfull politik för full sysselsättning. I en tid med ökande arbetslöshet föreslår vi en ansvarsfull och efterfrågestimulerande politik som stärker hushållens ekonomi. Sverige behöver en politik som gör tillvaron bättre för vanliga hushåll.

Magdalena Andersson (S) ekonomisk-politisk talesman
Fredrik Olovsson (S) vice ordförande i finansutskottet

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

LampedusaPUFF
Foto:Jonas Eriksson

 Överlevde flyktingkatastrofen. Nu är Natnael och Berhane i Sverige. 18  8 tweets  10 rekommendationer  0 rekommendationer

 Kostnaden splittrar de rödgröna. För flyktingarna. 3  1 tweets  2 rekommendationer  0 rekommendationer

 Det kostar – men vi har råd DN Ledare. 106  10 tweets  96 rekommendationer  0 rekommendationer

Ice Bucket Challenge, att hälla en hink med is över sig, är rörelsen som växer och växer.  Läs mer. 24  4 tweets  20 rekommendationer  0 rekommendationer

ALS
Foto:AP George W Bush.
Annons:
homestyling500
Foto:Benkt Eurenius

 Så gör du. Mäklarens tips får lägenheten så fin att säljare vill bo kvar. 12  4 tweets  7 rekommendationer  1 rekommendationer

 Priset skenar ofta. Så mycket mer får du betala för din lägenhet. 46  5 tweets  40 rekommendationer  1 rekommendationer

 Guide till köpare. Så lyckas du göra en bra bostadsaffär. 168  0 tweets  165 rekommendationer  3 rekommendationer

Annons:
Panodil
Foto:TT

 Förslag från Läkemedelsverket. Paracetamol i flytande form och brustabletter berörs dock inte.

Hur ofta använder du värktabletter?

Barack-Obama-James-Foley-500
Foto:AFP, AP Den amerikanske journalisten James Foley mördades av IS.

 Misslyckad insats i Syrien. Specialstyrkor landsattes med helikopter. 2  1 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

 Foley hyllas av kollega. Som var gisslan tillsammans med journalisten.

James-Foley-halshuggning-144
Foto:AP

 Jakt i Storbritannien. Maskerad man talar engelska med vad som låter som Londonaccent. 20  2 tweets  18 rekommendationer  0 rekommendationer

 FN-larm om övergrepp på barn. ”Fruktansvärda berättelser”. 22  1 tweets  21 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: