Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Religiösa barn ska inte befrias från skolplikten”

Skolan ska vara öppen för alla. Domen i kammarrätten som tillåter konservativt religiösa föräldrar att undervisa i hemmet måste rivas upp. Det finns många barn som får sina speciella behov tillgodosedda. Dessutom ska ett aktivt antimobbningsarbete ske på varje skola, skriver Lotta Edholm och Helene Odenljung (FP).

I förra veckan beslutade kammarrätten i Göteborg att riva upp både stadsdelsnämnden Majorna-Linné och förvaltningsrättens beslut om att inte tillåta hemundervisning för barn som tillhör en konservativ del av en religion. Med motiveringen att barnen eventuellt kan bli mobbade för att de har speciella kläder, de ska be under dagen och få specialkost beviljas hemundervisning av kammarrätten. Effekterna av detta beslut kan bli ödesdigra för barn över hela landet. Det är inte bara i Göteborg det finns konservativt religiösa föräldrar som skulle vilja hålla sina barn hemma från skolan.

Den nya skollagen minskade möjligheterna till hemundervisning, tidigare kunde religion vara en anledning, men nu krävs det synnerliga skäl. Detta för att alla barn, oavsett religion, ska få tillgång till en skola som följer läroplanen, har tillstånd från Skolinspektionen och som inspekteras. Skolplikten innebär att alla barn ska gå igenom grundskolan.

Även Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till utbildning och i konventionen kan vi läsa att:

”Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken.”

Barn har inte bara rätt till sin skolgång – kommunen har en skyldighet att se till att alla barn får tillgång till den.

Det finns tusentals skolbarn i kommunala skolor i Sverige som har strikta religiösa regler hemifrån. Bönestunder och kosthållning löses genom dialog mellan föräldrarna och skolan. I Göteborg har oenighet funnits mellan skolan, som anser att föräldrarna ska berätta vad barnen behöver, och föräldrarna, som anser att det inte är deras uppgift att informera skolan. I domen anförs också att nämnden inte presenterat någon plan för hur de ska lösa skolgången. Om föräldrarna inte samarbetar med skolan för att ta fram en lösning för skolgången så är det inte en anledning till att de får hemskola barnen – skolan har då helt enkelt inte den kunskap som behövs.

På många håll i världen är rätten att gå i skolan inte alls självklar, än mindre självklart att flickor får den möjligheten. Det kan inte vara okej att vissa elever, ofta flickor, ska hållas hemma från skolan i Sverige för att deras föräldrar inte vill att de kommer i kontakt med samhället. När kammarrätten ger en familj rätt att hålla sina döttrar hemma för att de kan bli mobbade för sina annorlunda kläder fasar vi för var detta ska sluta.

Skolan ska vara öppen för alla. Det finns många barn med speciell kosthållning som får sina behov tillgodosedda, och ett aktivt antimobbningsarbete ska ske på varje skola. Ofta handlar dessa fall om föräldrar som till varje pris vill hålla sina barn borta från det öppna samhället och som inte under några omständigheter kommer att vara positiva till skolgång i en skola med barn som inte tillhör samma religiösa grupp. När föräldrarnas ovilja att samarbeta blir en anledning till att tillåta hemundervisning undrar man om man ska skratta eller gråta.

Domen får inte bara konsekvenser för barnen i den aktuella familjen, utan också konsekvenser för flertalet barn i Sverige. Snart kommer återigen ett liknande fall upp i förvaltningsrätten i Stockholm. De barnen har inte varit i skolan på många år. Kommer denna dom att vara en anledning till att de hålls borta för alltid? Vad ska vi skolpolitiker säga till dessa barn om 20 år? ”Du fick inte gå i skolan för att du tillhör en religiös grupp” är inte ett acceptabelt svar.

Denna dom måste överklagas till Högsta förvaltningsrätten. Det är inte rimligt att skollagens skärpta skrivningar tolkas så att religiösa barn kan befrias från skolplikten.

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm

Helene Odenjung (FP), kommunalråd i Göteborg

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.