Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”RF måste ta ställning mot våldet”

Hjärnforskare vid Karolinska institutet: Riksidrottsförbundets stöd för kampsporten MMA går inte att försvara.

Vårt samhälle bygger på värderingen att vi får göra vad vi vill så länge vi inte ligger andra till last och därför har vi lagar som begränsar individens frihet. Brottsbalken förbjuder sedan urminnes tider misshandel. Ett de facto-undantag utgör våld mellan människor inom sportens värld. Sportens idégrund har alltid varit kopplad till kamp och militär träning. Idén med idrott har varit att ritualisera våldsutövning så att kamp kan ske utan skador på deltagarna. Man kastar spjut från varandra i stället för på varandra och man sparkar på en boll i stället för på varandra.

Mera senkommen är idén att idrott befrämjar folkhälsan vilket lett till att idrottsrörelsen får subventioner både i form av direkt stöd och undantag från skatteregler och spelförbud. Riksidrottsförbundet (RF) förvaltar denna generösa hållning från samhället dåligt. RF har länge haft ett ogräs i buketten i form av boxningen trots att den allmänna debatten har varit besvärande. RF har med hänvisning till boxningens regelverk och urgamla traditioner ändå behållit boxningen. Man har visserligen haft särskilda regler för boxningen i Sverige men nu finns det goda bevis för att boxning leder till nervcellssönderfall även hos boxare som inte knockas.

Boxningen har en grundregel: man slår inte på den som ligger. Det ger en tydlig gräns för när våldet mot huvudet skall upphöra. Den nya kampsportlagen infördes den 1 januari 2007 för att stävja våldsutövningen mot hjärnan inom de alltmer extrema kampsporterna som på kommersiell grund höll på att etableras i Sverige.

Nu har RF med underliggande Budoförbundet tagit in Mixed Martial Arts (MMA) som medlemsförbund. På hemsidan visas två unga män som utövar MMA i naturen. Den ene har just fått in ett knä i tinningen på den andre. Bilden illustrerar hur man kan skada en hjärna på kort och lång sikt.

Genom att ta med MMA har RF tagit ställning och menar att MMA är förenligt med de värden som RF står för när man söker medel hos statsmakten. Det är nu okej med en sport som tillåter spark mot huvudet. Det är okej att slå upprepade slag mot huvudet på den som ligger. Det är okej att strypa motståndaren till medvetslöshet. MMA framhåller att domare och matchläkare har skyldighet att bryta matchen när medvetslöshet inträder. Precisionen för sådana bedömningar är låg och dokumentation från matcher visar att det regelmässigt förekommer flera dängar mot huvudet mellan tidpunkten då domaren anser att machen skall brytas och tills domaren får stopp på slagutdelningen från den som är i överläge. Alla slag mot huvudet leder till risker för hjärnskada.

Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber har nu i SVT:s ”Sportnytt” försvarat beslutet med att hon av Budoförbundet fått veta att sporten sker under tillförlitlig kontroll. När försäkringarna om god kontroll når Karin Mattson Weiber kommer de från kommersiella företrädare för verksamheten som samtidigt sitter i ledningen för MMA-förbundet. Intresset att främja verksamheten överskuggar därmed de försäkringar som finns om trygga former för misshandeln.

Det är dags för Riksidrottsförbundets styrelse att ta tydlig ställning för idrottens ideal, mot mellanmänskligt våld, mot avsiktlig produktion av hjärnskador inom sporten och därmed för sitt eget folkhälsomål. Med ett sådant ställningtagande kommer RF:s heder att kunna räddas. Alternativet att fortsätta ducka kommer att försätta RF i en ohållbar situation där människor kommer att ställa sig frågande till varför deras skattepengar skall gå till stöd för ett förbund som hanterar viktiga värdefrågor så enögt.

Lou Brundin,
neuroimmunologi

Olof Flodmark,
neuroradiologi

Hans Forssberg,
basal och klinisk neurovetenskap

Jan Hillert,
neurologi

Martin Ingvar,
integrativ medicin

Hugo Lagercrantz,
pediatrik

Lars Olson,
neurobiologi

Mikael Svensson,
neurokirurgi

Samtliga är professorer vid Karolinska institutet

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.