Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt

”S vill ha tioårig skolplikt och färre elever i klassen”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Förlängd grundskola. Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller goda skolresultat och en likvärdig skola. Det duger inte. För att varje barn ska få en riktigt bra start i livet vill vi införa tioårig skolplikt genom att göra förskoleklassen för sexåringar obligatorisk, skriver Mikael Damberg (S).

Förlängd grundskola. Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller goda skolresultat och en likvärdig skola. Det duger inte. För att varje barn ska få en riktigt bra start i livet vill vi införa tioårig skolplikt genom att göra förskoleklassen för sexåringar obligatorisk, skriver Mikael Damberg (S).

I dag föreslår Socialdemokraterna förlängd skolplikt. Förskoleklassen ska göras obligatorisk och därmed ska varje barn i Sverige omfattas av en tioårig skolplikt.

Grundskolan har successivt förlängts i Sverige. Antalet skolår har utökats med tiden, från folkskolans fyra år till grundskolans nio år. Den nioåriga grundskolan infördes för 50 år sedan. Socialdemokraterna ser att det nu är dags att förlänga skolplikten i Sverige med ytterligare ett år och se till att varje barn går i förskoleklass. Förskoleklassen ska göras obligatorisk och skolplikten tioårig.

Annons:

Förskoleklassen är sedan 1990-talet en frivillig skolform i Sverige som erbjuds alla barn från sex års ålder. Men alla barn går inte i förskoleklass. Drygt 2 500 barn går inte i förskoleklass och i vissa kommuner går så många som vart fjärde barn inte i förskoleklass.

Det är för att varje barn ska få en riktigt bra start i livet som vill vi göra förskoleklassen för sexåringar obligatorisk. Förskoleklassen är en övergång för barnen mellan förskolan och skolan. Om barn inte stimuleras under den period i livet då de kan lära som mest riskerar de att hamna efter under hela sin skolgång. Såväl internationell som svensk forskning visar att barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. En obligatorisk förskoleklass stärker också möjligheterna för barnen att tidigare lära sig fler språk och lägger en bra grund för barnens fortsatta lärande och språkutveckling. Inget barn ska ligga efter redan före den första skoldagen.

Förnyelsen av socialdemokratin fortsätter. Vi har utvecklat vår skolpolitik och fortsätter att göra så.

Vi ser två utvecklingslinjer för den svenska skolan som bekymrar oss mycket. För det första sjunker resultaten, både vad gäller andelen som når målen i grundskolan och jämfört med andra länder. För det andra har Sverige tappat den tidigare tätpositionen vad gäller likvärdig skola. Svenska elevers socioekonomiska bakgrund spelar mycket stor roll för elevernas prestationer och skillnaderna mellan skolor ökar.

Höga skolresultat och likvärdig skola – det är områden där vi tidigare har varit bland de bästa, men där vi nu sjunker. Det duger inte.

De förändringar vi ser i ekonomin och i arbetslivet innebär att den kognitiva förmågan blir alltmer utslagsgivande för människors möjligheter i livet. Forskningen visar att förskolan och de tidiga skolåren är avgörande för individens framtida utveckling och möjligheter. Barn som inte ges stimulans tidigt i livet riskerar att inte utveckla de förmågor som så väl behövs i ett kunskapssamhälle.

Annons:

Regeringens politik verkar i stället gå ut på att minska antalet barn som går i förskolan genom att införa vårdnadsbidrag och en barnomsorgspeng som ställer mycket låga kvalitetskrav på verksamheten. Barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. Socialdemokratin ser därför i stället behov av att ytterligare höja kvaliteten i förskolan och förstärka förskolans arbete med lärande genom att investera mer i förskollärarnas och barnskötarnas kompetens. Och det är också därför vi nu tar steget att föreslå obligatorisk förskoleklass så att alla barn ges en bra och likvärdig start i skolan.

I stället för att motsätta oss strukturomvandlingen har vi i Sverige alltid omfamnat den, sett de möjligheter den medför och fört en politik som underlättar framväxten av nya jobb. Det har därför under en relativt lång tid rått konsensus om att utbildningspolitiken ska syfta till att lyfta Sverige och att dess mål är att den svenska befolkningen ska bli mer och mer välutbildad. Men denna konsensus verkar nu vara bruten.

Regeringen sänker ambitionerna och kraven på eleverna. I stället för att investera i grundskolan så att fler når målen så föreslår regeringen ettåriga gymnasieprogram utan krav på teoretiska ämnen. Regeringen för också en politik som sänker utbildningsnivån i Sverige genom att gymnasieeleverna på yrkesprogrammen inte kan gå vidare till högre studier och genom att kraftigt minska antalet platser på högskolor och universitet. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att möta framtiden.

Detta är en brytningstid i svensk politik. Sverige har nu den första regeringen i vår historia – och förmodligen den enda i världen – som sänker utbildningsambitionerna för nästa generation.

Vi väljer en annan väg. Socialdemokratin höjer ambitionerna för Sverige och höjer kraven på hela utbildningssystemet. I vår budgetmotion föreslår vi investeringar på över tre miljarder i skolan, där fokus är mindre klasser och investeringar i lärare.

Vi föreslår en investering i mindre klasser på lågstadiet, från förskoleklass till årskurs 3, så att lärarna får tid att ge varje elev en stabil grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Med denna insats kan vi minska antalet elever med cirka 5 elever per klass. Vi föreslår stora investeringar i lärarna så att varje elev kan få det stöd de behöver från skickliga lärare. Vi föreslår också investeringar i rektorerna så att de kan fokusera på sitt uppdrag som pedagogiska ledare och inrättandet av ett nytt forskningsinstitut för lärande så att undervisningens vetenskapliga grund kan stärkas. Därtill föreslår vi läxhjälp åt alla elever i grundskolan och vi har tidigare lagt förslag om obligatorisk sommarskola för de elever i årskurs sex till nio som inte når målen.

Sammantaget präglas Socialdemokraternas skolpolitik av höga förväntningar på varje elev och det stöd de behöver för att kunna nå dem. Målet är höga kunskapsresultat i en likvärdig skola.

Vi avsätter medel i vår budget för att göra förskoleklassen obligatorisk. Varje barn har rätt till samma goda grund att stå på. För att uppnå det är vi beredda att göra de politiska och ekonomiska prioriteringar som krävs.

Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen

Kommentarer (39)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

 I Umeå. Ska ha setts med flera knivar och k-pistliknande vapen.

stridsflyg
Foto:AP

 Ska stödja Frankrike i kampen mot IS. Planen ska användas för spaning.

 Om relationen med Turkiet. Ordkrig efter nedskjutning av ryskt stridsflyg. 1  0 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

putinliten
Foto:AP
sbab
Foto:TT

 Banken tror på ett stopp. SBAB: Då börjar boräntorna röra sig uppåt igen.

Annons:
is_1000
Foto:TT

 Antropolog liknar IS med Nazityskland. Rekrytering sker sällan i moskéer. 61  0 tweets  61 rekommendationer  0 rekommendationer

mona_sahlin_288
Foto:Lotta Härdelin

 Expertteam ska kunna rycka ut. Presenterar plan mot IS-rekrytering. 224  0 tweets  224 rekommendationer  0 rekommendationer

 Mest drabbade staden efter storstäderna. Sedan 2013 har ett tjugotal personer rest till Syrien. 25  0 tweets  24 rekommendationer  1 rekommendationer

vivalla_288
Foto:Lars Lindqvist
Migraflykt
Foto:DN/TT

 Migrationsforskaren om regeringsbeskedet. ”Detta är bara ett första steg”. 323  0 tweets  322 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: