Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.

Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

"6-9 regioner"

Ansvarskommittén, under ledning av Mats Svegfors, föreslog 2007 att de 21 landstingen borde ersättas av 6–9 regioner. Enligt kommittén borde en region ha minst en halv och högst två miljoner invånare. Regeringen offentliggjorde den 27/1 2009 på denna sida att regionförsöken i Skåne och Västra Götaland skulle permanentas. Även ansökningar från småregionerna Halland och Gotland beviljades. Regeringen skrev också att nya initiativ måste ”växa fram underifrån”. Det uteslöts inte att det kunde bli aktuellt att behandla nya ansökningar under mandatperioden 2010–2014.

DN

"Så här bör kartan över Sveriges regioner se ut"

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi vad kraftfulla regioner – som Västra Götaland och Skåne – kan uppnå. Det handlar bland annat om stora satsningar på infrastruktur och kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård. Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida region­indelning ska se ut. Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en region­reform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein.

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi vad kraftfulla regioner – som Västra Götaland och Skåne – kan uppnå. Det handlar bland annat om stora satsningar på infrastruktur och kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård. Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida region­indelning ska se ut. Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en region­reform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein.

Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida regioner ska se ut. Under de senaste månaderna har vi rest runt och träffat ledande politiker från majoritet och opposition i hela landet. Utifrån våra samtal och vår egen erfarenhet av att bilda och verka i större regioner föreslår vi att Sverige delas in i nya regioner.

Med vårt förslag skulle det nya Region-Sverige ha följande indelning:

Annons:

• Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland som redan har fått regionstatus av riksdagen.

• Värmland och Västra Götaland har tillsammans låtit utreda bildandet av en gemensam region, och kommer att ta ställning till en sammanslagning i juni. Vi stödjer en sådan sammanslagning.

• Stockholms län bildar en egen region. Med en befolkning på över två miljoner bör Stockholms län inte bli större än i dag.

Dessa fem regioner omfattar tillsammans 58 procent av Sveriges befolkning och står för 64 procent av bruttoregionalprodukten (BRP). Vi ser det som mycket angeläget att även de övriga regionerna har styrkan att ta tillvara de regionala tillväxtsmöjligheterna på bästa sätt samtidigt som man måste ha kunna hantera de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården. För att detta ska vara möjligt bör:

• Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gå samman i en Norrlandsregion

• Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg bilda en Svealandsregion och

• Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge bilda en Götalandsregion

Varför är det då så viktigt att bilda större regioner än dagens landsting?

Ett antal statliga utredningar har genom åren konstaterat att nuvarande regionala indelning minskar möjligheterna till tillväxt. Den försvårar även möjligheterna att i framtiden klara av att tillgodose medborgarnas behov och krav på allt bättre välfärd. Ansvarskommittén var senast i raden. Det var en grundlig utredning med starkt stöd. Över 90 procent av remissinstanserna ställde sig positiva till kommitténs förslag om större, direktvalda, regioner med ansvar för både regional tillväxt och sjukvård. Vår bild är att en majoritet av politikerna i kommuner och landsting fortfarande stödjer denna tanke. Det saknas dock beslut i frågan.

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi också vad kraftfulla regioner, som Västra Götaland och Skåne, kan uppnå. Tack vare att vi samlat våra resurser och har en gemensam beslutsarena har vi kunnat:

• prioritera stora satsningar, inte minst på infrastrukturen, vilket gynnat näringslivet och arbetstagarna som nu har en större arbetsmarknad än tidigare

• vara en stark aktör gentemot såväl staten som andra europeiska regioner

• tillgodose medborgarnas efterfrågan på alltmer kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård

Det blir också tydligare för medborgarna vem som har det övergripande ansvaret för regional utveckling. I dag är ansvaret delat mellan landsting, kommuner och länsstyrelser. Det gör det svårt för medborgarna att veta vem som ansvarar för vad.

En statlig utredning kommer under 2012 att lägga förslag om en ny länsindelning. Utredaren har gjort klart att de nya länsgränserna kommer att anpassas till nya regionbildningar om beslut fattas under 2011. Ska kommuner och landsting själva avgöra hur de framtida gränsdragningarna kommer att se ut är det med andra ord hög tid att agera.

Vi vill uppmana samtliga politiska partier att använda det förslag till ny regionindelning som vi nu presenterar som underlag för de fortsatta diskussionerna.
Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en regionreform senast 2015. Det kräver ett ansvarsfullt och omfattande arbete. Vi inser att det inte finns en regionindelning som tillgodoser alla behov. Vi vill därför uppmana landets politiker att fortsätta diskussionerna med öppet sinne och med ambitionen att stärka tilliten mellan olika parter. Det är vår övertygelse att en regionreform är nödvändig och möjlig – även om den slutliga indelningen blir en annan än den som vi ritat upp på vår karta.

Roland Andersson (S), f d styrelseordförande i Västra Götalandsregionen

Kent Johansson (C), f d regionråd i Västra Götalandsregionen

Jerker Swansteing (M), f d styrelseordförande i Region Skåne

Fotnot: Undersökningen har gjorts på uppdrag av SKL för att organisationen ska få en lägesbild inför förutsatta diskussioner om en ny regionindelning.

0 . Per sida:

(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Andra har läst

Mer från förstasidan

Valresultat500
Grafik:Johan Andersson

 Siffror från hela Sverige. Från riksdag till valkrets. 115  37 tweets  72 rekommendationer  6 rekommendationer

HorbyPUFF500
Foto:Anders Hansson

 Största tappet. Inte ens kommunalrådet (M) röstade på egna partiet. 27  17 tweets  10 rekommendationer  0 rekommendationer

 Isabella Pettersson är Fis förstanamn i Stockholm. Partiet har ingen budget. 114  20 tweets  94 rekommendationer  0 rekommendationer

Isabella Pettersson
Foto:FI

 DN:s Viktor Barth-Kron. Men SD:s etablering i regionen blir det bestående intrycket.

 Alliansen styr Stockholms landsting. SD blir vågmästare. 145  39 tweets  106 rekommendationer  0 rekommendationer

 S får svårt styra Stockholm. Stora knäckfrågor. 14  5 tweets  9 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
mediepuff
Foto:Meli Petersson Ellafi​, Alamy, TT

 Så skriver utländska medier. Svenska valet får mycket utrymme. 178  17 tweets  161 rekommendationer  0 rekommendationer

reinfeldt3-144
Foto:Lotta Härdelin

 Som M-ledare. ”Mycket beror ju på åt vilket håll Moderaterna utvecklas nu.” 128  10 tweets  117 rekommendationer  1 rekommendationer

 Fortsätter förhandla med MP. Stefan Löfven ska föra samtal med V. 17  4 tweets  13 rekommendationer  0 rekommendationer

 För S-samarbete. Centern-toppar öppnar. 50  6 tweets  44 rekommendationer  0 rekommendationer

Lofven144
Foto:TT

 Karriärcoachen tipsar. Ministrarna behöver nya jobb. 248  22 tweets  224 rekommendationer  2 rekommendationer

 Så stor blir fallskärmen. För Reinfeldt och sällskap. 243  22 tweets  221 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
akesson500
Foto:Magnus Hallgren

 Därför gick partiet framåt. ”Vi har inte nått ut till de här människorna.” 316  28 tweets  287 rekommendationer  1 rekommendationer

  Statsvetaren Ulf Bjereld: Att Reinfeldt avgick under valnatten underlättar inte för Löfven. 190  29 tweets  161 rekommendationer  0 rekommendationer

bjereld144
Foto:TT

 Väljarna som bytte sida. Partierna som tappade väljare till SD. 810  14 tweets  791 rekommendationer  5 rekommendationer

 Här fick de 30 procent. På sju ställen får SD ingen representation. 155  35 tweets  116 rekommendationer  4 rekommendationer

sd144
Foto:Magnus Hallgren

 Kristina Lindquist: Läget kan närmast jämföras med Front nationals framgångar i Frankrike. 3745  160 tweets  3580 rekommendationer  5 rekommendationer

Iphone144
Foto:Ap

 4 miljoner lurar på ett dygn. Ingen hejd på intresset när Apple öppnade för beställningar. 15  4 tweets  11 rekommendationer  0 rekommendationer

 Vad vet du om Apple? Dags för quiz! 25  5 tweets  20 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Spara 498 kr!

 Läs DN digitalt – var, när och hur du vill.

Läs dagens tidning

 Ny form. Nu är det lättare att läsa tidningen digitalt!
Annons:

DN PÅ AGENDAN

Annons:
Annons:
Annons: