Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.

Förslaget till det nya Region-Sverige: 1. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland. 2. Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland. 3. Stockholm. 4. Värmland, Västra Götaland. 5. Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge. 6. Gotland. 7. Halland. 8. Skåne.

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

"6-9 regioner"

Ansvarskommittén, under ledning av Mats Svegfors, föreslog 2007 att de 21 landstingen borde ersättas av 6–9 regioner. Enligt kommittén borde en region ha minst en halv och högst två miljoner invånare. Regeringen offentliggjorde den 27/1 2009 på denna sida att regionförsöken i Skåne och Västra Götaland skulle permanentas. Även ansökningar från småregionerna Halland och Gotland beviljades. Regeringen skrev också att nya initiativ måste ”växa fram underifrån”. Det uteslöts inte att det kunde bli aktuellt att behandla nya ansökningar under mandatperioden 2010–2014.

DN

"Så här bör kartan över Sveriges regioner se ut"

Bokmärk artikel

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi vad kraftfulla regioner – som Västra Götaland och Skåne – kan uppnå. Det handlar bland annat om stora satsningar på infrastruktur och kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård. Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida region­indelning ska se ut. Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en region­reform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein.

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi vad kraftfulla regioner – som Västra Götaland och Skåne – kan uppnå. Det handlar bland annat om stora satsningar på infrastruktur och kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård. Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida region­indelning ska se ut. Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en region­reform senast 2015. En reform är nödvändig för att på bästa sätt ta tillvara de regionala tillväxtmöjligheterna, skriver Roland Andersson, Kent Johansson och Jerker Swanstein.

Det är nu hög tid att kommuner och landsting beslutar sig för hur de vill att Sveriges framtida regioner ska se ut. Under de senaste månaderna har vi rest runt och träffat ledande politiker från majoritet och opposition i hela landet. Utifrån våra samtal och vår egen erfarenhet av att bilda och verka i större regioner föreslår vi att Sverige delas in i nya regioner.

Med vårt förslag skulle det nya Region-Sverige ha följande indelning:

Annons:

• Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland som redan har fått regionstatus av riksdagen.

• Värmland och Västra Götaland har tillsammans låtit utreda bildandet av en gemensam region, och kommer att ta ställning till en sammanslagning i juni. Vi stödjer en sådan sammanslagning.

• Stockholms län bildar en egen region. Med en befolkning på över två miljoner bör Stockholms län inte bli större än i dag.

Dessa fem regioner omfattar tillsammans 58 procent av Sveriges befolkning och står för 64 procent av bruttoregionalprodukten (BRP). Vi ser det som mycket angeläget att även de övriga regionerna har styrkan att ta tillvara de regionala tillväxtsmöjligheterna på bästa sätt samtidigt som man måste ha kunna hantera de framtida utmaningarna inom hälso- och sjukvården. För att detta ska vara möjligt bör:

• Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten gå samman i en Norrlandsregion

• Uppsala, Västmanland, Sörmland, Örebro, Dalarna och Gävleborg bilda en Svealandsregion och

Annons:

• Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge bilda en Götalandsregion

Varför är det då så viktigt att bilda större regioner än dagens landsting?

Ett antal statliga utredningar har genom åren konstaterat att nuvarande regionala indelning minskar möjligheterna till tillväxt. Den försvårar även möjligheterna att i framtiden klara av att tillgodose medborgarnas behov och krav på allt bättre välfärd. Ansvarskommittén var senast i raden. Det var en grundlig utredning med starkt stöd. Över 90 procent av remissinstanserna ställde sig positiva till kommitténs förslag om större, direktvalda, regioner med ansvar för både regional tillväxt och sjukvård. Vår bild är att en majoritet av politikerna i kommuner och landsting fortfarande stödjer denna tanke. Det saknas dock beslut i frågan.

Med mer än tio års erfarenheter i ryggen vet vi också vad kraftfulla regioner, som Västra Götaland och Skåne, kan uppnå. Tack vare att vi samlat våra resurser och har en gemensam beslutsarena har vi kunnat:

• prioritera stora satsningar, inte minst på infrastrukturen, vilket gynnat näringslivet och arbetstagarna som nu har en större arbetsmarknad än tidigare

• vara en stark aktör gentemot såväl staten som andra europeiska regioner

• tillgodose medborgarnas efterfrågan på alltmer kvalificerade välfärdstjänster som utbyggd kollektivtrafik och högspecialiserad vård

Det blir också tydligare för medborgarna vem som har det övergripande ansvaret för regional utveckling. I dag är ansvaret delat mellan landsting, kommuner och länsstyrelser. Det gör det svårt för medborgarna att veta vem som ansvarar för vad.

En statlig utredning kommer under 2012 att lägga förslag om en ny länsindelning. Utredaren har gjort klart att de nya länsgränserna kommer att anpassas till nya regionbildningar om beslut fattas under 2011. Ska kommuner och landsting själva avgöra hur de framtida gränsdragningarna kommer att se ut är det med andra ord hög tid att agera.

Vi vill uppmana samtliga politiska partier att använda det förslag till ny regionindelning som vi nu presenterar som underlag för de fortsatta diskussionerna.
Vi uppmanar även regeringen att fullfölja sina intentioner om en regionreform senast 2015. Det kräver ett ansvarsfullt och omfattande arbete. Vi inser att det inte finns en regionindelning som tillgodoser alla behov. Vi vill därför uppmana landets politiker att fortsätta diskussionerna med öppet sinne och med ambitionen att stärka tilliten mellan olika parter. Det är vår övertygelse att en regionreform är nödvändig och möjlig – även om den slutliga indelningen blir en annan än den som vi ritat upp på vår karta.

Roland Andersson (S), f d styrelseordförande i Västra Götalandsregionen

Kent Johansson (C), f d regionråd i Västra Götalandsregionen

Jerker Swansteing (M), f d styrelseordförande i Region Skåne

Fotnot: Undersökningen har gjorts på uppdrag av SKL för att organisationen ska få en lägesbild inför förutsatta diskussioner om en ny regionindelning.

Kommentarer (186)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

151127-SD-03
Foto:Anders Hansson

 Inledde SD:s landsdagar. Avvisar kritiken om att SD skulle vara toppstyrt. 2  0 tweets  2 rekommendationer  0 rekommendationer

Moske
Foto:DN

 Forskaren Aje Carlbom: SD-ledarens förslag skulle kunna gynna muslimer i Sverige. 8  0 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

 Säkerhetspådrag vid SD:s landsdagar. Uppger att det inte är någon förändrad hotbild. 108  0 tweets  108 rekommendationer  0 rekommendationer

taggtrad2
Foto:Anders Hansson
EKN
Foto:Reuters

 Spanska storföretaget nära konkurs. EKN har garanterat lån på 6 miljarder. 10  0 tweets  9 rekommendationer  1 rekommendationer

 Gick operatörens väg. Bakslag för film- och skivbolagen – kommer att överklaga. 499  0 tweets  484 rekommendationer  15 rekommendationer

piratebay12
Foto:TT
Annons:
fempuff1
Foto:DN

 Männen får maka på sig. Torget ska anpassas efter feministisk modell.

 ”Männen präglar stadsbilden”. Irena Pozar, Sarah Delshad och Julia Spada pratar om könskrockar.

fempuff
Foto:DN

 Vad tycker du? Diskutera feminism på DN Sthlm:s Facebooksida.

Var i Stockholm känner du dig minst trygg?

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: