Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”SJ-monopol på persontrafik helt avskaffat hösten 2010”

Foto: Foto: Björn Larsson Rosvall / Scanpix
Infrastrukturminister Åsa Torstensson: Fritt fram för nya tågoperatörer i veckosluten redan i juli i år. SJ:s ensamrätt att driva persontrafik på spåren ska stegvis avskaffas, enligt en proposition som i dag överlämnas till riksdagen. Det börjar med fri konkurrens på helgerna från i sommar. I höst öppnas de svenska järnvägsspåren för internationell persontrafik och den 1 oktober nästa år får SJ full konkurrens om hela den nationella persontrafiken. Jag vill se en liknande utveckling som den som skett inom flyget efter avregleringen, skriver Åsa Torstensson (C). Det har blivit enklare och billigare att flyga. Nu ska det bli billigare att köra tåg på tider när det är glest med tåg på spåren. Banverket får uppdraget att ta fram mer marknadsmässiga banavgifter.

Tågresandet är rekordstort. Sammanlagt reste vi 2008 i Sverige 11 miljarder personkilometer på järnväg, en ökning med hela sex procent jämfört med det förra rekordåret 2007. Både kortväga och långväga resande ökade. Sedan början av 1990-talet har det skett nära en fördubbling av persontrafiken på järnväg och fler skulle vilja åka om möjlighet fanns.

Det är bra att antalet tågresenärer ökar. Med ökat tågresande sänker vi koldioxidutsläppen och minskar trängseln på våra vägar. Med bättre och smidigare tågresor krymper avstånden i vårt land. Det blir enklare att söka arbete eller studera längre bort men samtidigt ha möjlighet att bo kvar på hemorten.

Den utveckling vi ser är oerhört spännande och bra. Att åka tåg är ett behagligt sätt att resa, men det finns många synpunkter som vi bör beakta. Den vanligaste vädjan jag får som infrastrukturminister är att sänka biljettpriserna för tågresorna och att tidtabellerna ska gå att lita på. Priserna upplevs som höga och biljettsystemet är för krångligt.

Ska tågresandet fortsätta att öka måste också resenärerna tydligt uppleva att de kan resa med prisvärda biljetter och att service, säkerhet och bekvämlighet är vad som förväntas eller helst bättre. En ökad konkurrens är ett generellt hjälpmedel för att få en sådan utveckling till stånd.

Därför lämnar jag i dag en proposition till riksdagen som handlar just om att förbättra för alla tågresenärer med hjälp av ökad konkurrens. I propositionen ”Konkurrens på spåret” föreslås en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Den stegvisa processen inleds med att SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på kommersiell grund slopas. Därefter kommer regeringen redan den 1 juli i år att öppna för konkurrens på marknaden för veckosluts- och helgtrafik på det järnvägsnät som förvaltas av staten.

Den 1 oktober 2009 öppnas hela det svenska järnvägsnätet för internationell persontrafik.

Slutligen föreslås att den nationella persontrafiken på järnväg öppnas helt för konkurrens från och med den 1 oktober 2010.

Ett antal steg som också är tydliga kliv för att förbättra för oss tågresenärer. Vi kommer att få fler som kör tåg på de svenska spåren vilket innebär att du och jag har fler operatörer och tåg att välja mellan. Vi kommer att kunna välja bland ett större utbud med större variation i priser, avgångar, service och bekvämlighet.

För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ kommer de som utför eller organiserar trafik att vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Detta för att säkerställa att den samverkan om tidtabeller, bokning etcetera som redan bedrivs av SJ AB, trafikhuvudmän och andra aktörer ska kunna fortsätta även på en avreglerad marknad.

Med en konkurrensutsatt järnvägstrafik är det resenärerna som står i fokus. Det är våra biljettpengar som man kommer att konkurrera om. Det sätter oss i en guldsits där det är våra behov och önskemål som står i främsta rummet.

Man kan jämföra med flygtrafiken som avreglerades för ett antal år sedan. Här har marknaden kraftigt anpassats till oss resenärer. Vi har fått fler avgångar, fler flygbolag att välja bland och biljettpriser i många kategorier. Det har helt enkelt blivit enklare och billigare att flyga. Jag vill nu med propositionen ”Konkurrens på spåret” se en liknande utveckling på järnvägen.

Men hur ska vi kunna få in fler operatörer och tåg på redan överfulla spår? Det är en vanlig fråga som jag får. Påståendet är inte helt korrekt. Delar av vårt spårnät är fullt utnyttjade, framför allt i och kring våra storstadsområden under vissa tider på vardagsdygnen. På andra delar av nätet, på andra tider och dagar är inte spåren fulla.

I dag har Sverige Europas lägsta banavgifter och det kostar lika mycket för tågoperatörerna att köra på våra spår oavsett var och när man kör. Det är ett omodernt sätt att fördela avgifter. Jag har därför gett Banverket i uppdrag att utreda införande av mer marknadsmässiga banavgifter.

Min ambition är att det ska bli billigare att köra på de tider då det är glest med tåg på spåren och på de sträckor där det är mindre trafik. Vi vill skapa ett differentierat avgiftssystem som kommer att fylla spåren bättre än vad som är fallet i dag. Med marknadsmässiga banavgifter skapar vi fler tåglägen och får dessutom mer pengar till att underhålla järnvägsnätet.

I det fortsatta arbetet med reformeringen av marknaden för persontransport på järnväg kommer näringsdepartementet att arbeta tillsamman med Banverket och andra aktörer för att få ett bättre system för fördelning av kapacitet på spåren inklusive utnyttjande av ekonomiska styrmedel, som till exempel differentierade banavgifter. Detta kommer att leda till ett effektivare utnyttjande av det järnvägsnät vi har.

Sedan jag tillträdde som infrastrukturminister har jag och regering-en kraftigt ökat resurserna till järnvägen. Vi har satt i gång bygget av Citybanan i Stockholm, vi har beslutat om Haparandabanan och Emmabodabanan.

Vi gör stora satsningar på att öka kapaciteten och punktligheten i Mälardalen, Öresund och Göteborg. Vi har säkrat finansieringen av Ådalsbanan som ger förutsättningar för Botniabanan att kunna påbörja sin verksamhet hösten 2010. Vi har dessutom ökat stödet till underhållet av spåren med hela 35 procent. Allt detta ger bra förutsättningar för en bra och punktlig järnvägstrafik. Nu tar vi nästa steg och fyller våra spår med många och bra operatörer som sätter din och min resa i centrum.

ÅSA TORSTENSSON

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.