Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Försvarets framtid

”Starkt försvar behövs även utan hotet från öst”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Osäker värld. Konflikter grundade i nationalism och/eller religion yttrar sig ofta i våld mot utomstående. I dag utspelar sig många av dessa konflikter långt från Sverige, men ingen vet vad som kan hända på 20–30 års sikt. Vi behöver inte ropa på den ryska björnen för att argumentera för ett starkare svenskt försvar, skriver förre ambassadören Sven Hirdman.

Osäker värld. Konflikter grundade i nationalism och/eller religion yttrar sig ofta i våld mot utomstående. I dag utspelar sig många av dessa konflikter långt från Sverige, men ingen vet vad som kan hända på 20–30 års sikt. Vi behöver inte ropa på den ryska björnen för att argumentera för ett starkare svenskt försvar, skriver förre ambassadören Sven Hirdman.

Sverige behöver en bättre säkerhetspolitik och ett starkare försvar, inte därför att Ryssland skulle anfalla Sverige eller de baltiska staterna. Ej heller för att uppfylla den så kal­lade solidaritetsförklaringen, vars budskap till omvärlden är: Hjälp oss eftersom vi inte kan försvara oss själva men i gengäld skall vi försvara andra stater. Den saknar all trovärdighet såväl inom som utom Sverige. Dess enda berättigande vore som en inträdesbiljett i Nato, men det saknar stöd hos det svenska folket.

Det går faktiskt att argumentera för ett starkare och bättre svenskt försvar utan att ropa på den ryska björnen.

Annons:

Vi lever i en osäker värld och ingen vet vad som kan komma att hända på 20–30 års sikt, ett perspektiv som behövs i försvarsplaneringen. Sedan Jesu födelse har i genomsnitt tre storkrig ägt rum i Europa per århundrade. I dag pågår ett flertal väpnade konflikter utanför Europa, många med storpolitiska konsekvenser.

Världen består – oavsett FN och EU – av nationalstater. Trots globaliseringen och integrationspolitiken på olika plan förblir nationalismen livskraftig i de flesta länder samtidigt som andra etniska, ideologiska och religiösa grupper kännetecknas av en stark ”vi och dem”-känsla, vilket inte så sällan yttrar sig i våldshandlingar eller terrorism mot utomstående.

Sverige har liksom andra stater en folkrättslig skyldighet att efter förmåga skydda sitt territorium och hävda vår nationella suveränitet. Detta är inte enbart en börda utan identitetsskapande och bidrar till att stärka den nationella gemenskapen. Det är också något som bättre skulle kunna utnyttjas i integrationspolitiken.

I dagens värld pågår de allvarligaste konflikterna i ett bälte från Sydkinesiska sjön till norra Nigeria – ”the crescent of instability”.

Konflikten om Irans politik har de potentiellt allvarligaste konsekvenserna. Ett angrepp på landet skulle få mycket farliga politiska och ekonomiska följder för hela världen. En lösning på konflikten kan bara nås genom en seriös säkerhetspolitisk dialog mellan USA och Iran.

Inbördeskriget i Syrien är den mest akuta konflikten, som måste lösas genom en övergångsregering av något slag och inte genom ett militärt ingripande.

Annons:

Den hundraåriga Palestinakonflikten torde endast kunna lösas genom en återgång till den tvåstatslösning som förelåg före 1967 års krig, det vill säga ett judiskt Israel som vetter mot Medelhavet och ett arabiskt-jordanskt Palestina med utlopp till världshaven via Akaba och Röda havet.

Instabiliteten i Afghanistan och Pakistan med kringliggande områden ser inget slut. När de utländska trupperna äntligen lämnat Afghanistan, torde den minst dåliga lösningen bli en maktdelning mellan de starkaste inhemska grupperna.

Ännu svårare är det att se något slut på de ändlösa konflikterna i Sahel-området med dess instabila stater och i de etniska konflikterna i östra Kongo.

Dessa konflikter utspelar sig långt från Sverige och påverkar inte direkt vår försvarssituation så länge som USA och Ryssland inte blandar sig i för häftigt på motstående sidor. Samma sorts potentiella konflikter skulle dock i en orolig framtid kunna tänkas uppstå närmare Västeuropa som en följd av albanska eller ungerska krav på att införliva närliggande områden där etniska albaner eller ungrare är i majoritet.

Den enda etniska konflikt som fullständigt lösts i Europa under efterkrigstiden är faktiskt frågan om Sydtyrolen mellan Österrike och Italien.

För att bättre möta tänkbara hot mot Sveriges säkerhet skulle vi behöva en säkerhetspolitik bestående av följande byggklossar:

• En integrerad utrikesunderrättelsetjänst à la tyska Bundesnachrichtendienst, som noga följer och utvärderar alla hot i omvärlden.

• Ett starkare militärt försvar än dagens med bättre och snabbare förmåga att hävda den nationella suveräniteten. Det starka försvar vi hade från 1940-talet till 1980-talet byggde i stor utsträckning på det militära ”arvet” i form av mobiliseringsförråd, krigsflygplatser, underjordsanläggningar och ett i berget nedsprängt kustartilleri. Detta arv är nu avvecklat på olika sätt.

Det gör att vår försvarsförmåga har minskat betydligt mer än vad som framgår av en enkel jämförelse av de årliga försvarsbudgetarna. I rättvisans namn skall framhållas att ”arvet” numera hade varit omodernt till följd av precisionsvapnens utveckling, men vi har å andra sidan inte lyckats kompensera det bortfall i vår försvarsförmåga som arvet innebar.

• Ett mer utvecklat nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete enligt den 13-punktsplan som förre norske utrikes- och försvarsministern Thorvald Stoltenberg lade fram.

• Ett kvalificerat cyberförsvar med stora tekniska resurser, eftersom framtidens krig i hög grad torde bli elektroniska.

• En skarpare fokuserad konfliktlösningsdiplomati inom och utanför FN:s och EU:s ramar. De flesta säkerhetspolitiska konflikter bottnar i enskilda människors fruktan, farhågor och fördomar. Detta löses inte genom toppstyrda stormaktsöverenskommelser utan enbart om förtroende återskapas mellan berörda grupper genom att man lär känna varandra och handlar med varandra.

Visumfrihet och frihandel är bättre fredsinstrument än sanktioner.

• En fredsbevarande bataljon som kan ställas till FN:s och EU:s tjänst.

• En bättre integrationspolitik – till exempel med hjälp av en sex månaders obligatorisk samhällstjänst för alla ungdomar – och en starkare inriktning av biståndspolitiken för att i de berörda emigrationsländerna bygga upp samhällsinstitutioner, som gör det meningsfullt för invånarna att stanna kvar och arbeta i dessa länder.

Sven Hirdman, f d statssekreterare i försvarsdepartementet, krigsmaterielinspektör och ambassadör i Tel Aviv och Moskva

Kommentarer (33)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

lofven1000
Foto:Anette Nantell

 Tåget tomt på flyktingar. Sammanbiten statsminister besökte Malmö. 26  0 tweets  25 rekommendationer  1 rekommendationer

 Jurist: ”Vad som nu går förlorat kommer att diskuteras i årtionden.” 644  0 tweets  643 rekommendationer  1 rekommendationer

batra488
Foto:TT

 M om flyktingsituationen. Partiet vill se utökade id-kontroller. 7  0 tweets  6 rekommendationer  1 rekommendationer

 ”Det går inte att försvara.” Fridolin sågar det egna flyktingförslaget i P1 Morgon. 79  0 tweets  78 rekommendationer  1 rekommendationer

fridolin
Foto:Roger Turesson
hellsing1000
Foto:Nicklas Thegerström

 1919-2015. Krakel Spektakel, Kusin Vitamin, Bagar Bengtsson. 3860  0 tweets  3860 rekommendationer  0 rekommendationer

hellsing288
Foto:John Kjellström

 ”Vad ska det bli av Lennart?” Han skrev, gjorde långa resor och satte färg på beige lagom-Sverige.

hellsingbok1000

 Lars Linder: Den moderna svenska barnlitteraturens stora glädjebringare. 23  0 tweets  23 rekommendationer  0 rekommendationer

 Carin Ståhlberg: Jag minns mötet med ramsornas dandy.

 Författaren hyllas för sin person och sina verk. Så minns vänner och kollegor Lennart Hellsing.

martina288
Foto:Jessica Segerberg
Annons:

 Förödande för flickor. Väntas öka lavinartat, enligt rapport från Unicef.

ryskpilot
Foto:AA/TT

 Sköts ner vid gränsen. Ryska piloten: Fick ingen varning från Turkiet. 22  0 tweets  21 rekommendationer  1 rekommendationer

 Ryska attacker vid gränsen fortsätter. Nedskjutningen avskräcker inte. 10  0 tweets  9 rekommendationer  1 rekommendationer

 Analys av DN:s Nathan Shachar. Med Nato enigt bakom Turkiet har Ryssland långt mer att förlora. 529  0 tweets  528 rekommendationer  1 rekommendationer

putin_erdogan_288
Foto:AFP
kryssare
Foto:AP

 Avancerat luftförsvar. Flyttas till farvatten nära Syrien: ”Alla eventuella hot kommer att förstöras.” 178  0 tweets  176 rekommendationer  2 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: