Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Stockholmsdebatt

”Avtal tryggar fritt vårdval”

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Vårdval Stockholm. Alliansen och Miljöpartiet har nått en uppgörelse som ska säkra det fria vårdvalet i Stockholm också i framtiden. Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet som kan hålla över tid och valresultat, skriver företrädare för de fyra allianspartierna och Miljöpartiet.

Vårdval Stockholm. Alliansen och Miljöpartiet har nått en uppgörelse som ska säkra det fria vårdvalet i Stockholm också i framtiden. Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet som kan hålla över tid och valresultat, skriver företrädare för de fyra allianspartierna och Miljöpartiet.

Alliansen och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting har nått en bred överenskommelse om Vårdval Stockholm som presenteras i dag. En gemensam utgångspunkt för oss är förståelse för hur ökad valfrihet och inflytande för patienten leder till bättre tillgänglighet, kvalitet och utbud i vården. Vårdvalet har varit en central sjukvårdspolitisk reform och med denna överenskommelse över blockgränsen tryggar vi valfriheten också i framtiden.

Bakgrunden till införandet av Vårdval Stockholm för snart fem år sedan var att det tidigare fanns ett stort missnöje med primärvården. Utbudet var begränsat, köerna långa och patienten tvingades gå till vårdcentralen där hon bodde och inte där hon själv ville. Det var ett system utformat för systemets skull och inte för patientens bästa.

Annons:

Det finns i dag, efter vårdvalets införande, 40 fler vårdcentraler, tillgängligheten har ökat och köerna försvunnit. Samtidigt finns det fortfarande fler utmaningar kvar. Därför fortsätter nu alliansen och Miljöpartiet utvecklingen av Vårdval Stockholm genom följande satsningar:

Resurser efter patienternas vårdbehov. Vi ser ett behov av att utveckla besöksersättningen så att den tar större hänsyn till patienternas olika vårdbehov, exempelvis kroniskt sjuka och multisjuka. Ett första steg införs under 2013 då en högre ersättning utgår för åtgärder vid nyupptäckt diabetes, screeningstest vid demensutredningar, omfattande vårdintyg, vårdplanering i hemmet och smittspårning. Vi vill också stärka den psykiatriska kompetensen på vårdcentralerna.

Fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Vi stärker distriktssköterskans roll på vårdcentralen för att bättre kunna arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. För att förebygga sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och psykisk ohälsa höjs ersättningen för distriktssköterskornas motiverande samtal eller andra evidensbaserade metoder om livsstilsförändringar för att undvika sjukdomar.

Satsning på mer jämlik vård. Under två år kommer vi att utöka den totala ersättningen med 50 miljoner för att öka vårdcentralernas förutsättningar att ge en jämlik vård. Den rörliga tolkersättningen minskas successivt och i stället ges en fast ersättning per listad patient. Den utökade ersättningen ska kompensera för den extra tidsåtgång som det medför att ha tolkstöd och för de högre kostnader som kan uppstå på grund av exempelvis patienters större behov av rådgivning om diagnos och behandling. Hälsokommunikatörer och vårdcoacher är också ett viktigt kompletterande stöd för dessa patienter.

Kompetensutveckling för sjuksköterskor och läkare. Vårdens medarbetare är den enskilt viktigaste faktorn för en god hälso- och sjukvård. För att stimulera fortbildning kommer ersättning att betalas till vårdcentraler för sjuksköters­kors och läkares deltagande i vidareutbildning. Huvudansvaret är fortfarande vårdgivarens, men med en ny ersättning vill vi stimulera vårdcentralerna att låta personalen höja sin kompetens.

Extra ersättning för läkemedelsgenomgångar. I dag utgår ersättning till husläkarmottagningarna för läkemedelsgenomgångar som genomförs för patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Vi vill att målgruppen för läkemedelsgenomgångar utvidgas till att även omfatta personer som är 75 år eller äldre och som är ordinerade fem eller fler läkemedel.

Annons:

Fler entreprenörer som utvecklar sjukvården. För att underlätta för nyetablerade mottagningar vill vi att takkonstruktionen i ersättningen ska börja gälla först under det tredje verksamhetsåret. Detta ger fler mindre aktörer större möjlighet att erbjuda god hälso- och sjukvård i länet. Vi vill uppmuntra till en mångfald av små och stora vårdentreprenörer i sjukvården för att säkerställa att det finns en god tillgänglighet till sjukvården i hela länet.

Extra ersättning för samverkan. För att stimulera samverkan och integrering mellan vårdgivarna för patienternas bästa införs en extra ersättning för ett fördjupat samarbete mellan vårdcentral och psykiatri eller primärvårdsrehabilitering. I framtiden kommer kraven på samverkan mellan husläkarverksamheten och andra huvudmän och myndigheter att öka.

Extra ersättning för intyg. Vi kommer att ge extra ersättning för läkarutlåtande om hälsotillstånd, vilket är en fördjupad bedömning av sjukdomens/skadans påverkan på funktions- och arbetsförmåga, som Försäkringskassan behöver för att avgöra arbetsförmåga. Detta kommer att gynna mottagningar med många sjukskrivna patienter.

Primärvårdsrehabilitering. Vi genomför en kraftig satsning på att bygga ut och förbättra primärvårdsrehabiliteringen genom införandet av vårdval. Flera olika vårdkompetenser som sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och kiropraktorer skapar förutsättningar att uppnå ännu bättre funktionsförmåga hos patienterna. Under 2013 görs en översyn av uppdraget och bland annat ska större verksamheter kunna komplettera kompetensen även med naprapater.

Genom vår samsyn skapas en bredare politisk enighet för Vårdval Stockholm som kan hålla över tid och valresultat. Det innebär en trygghet för alla de anställda, patienter och anhöriga som är oroliga för att valfrihetsreformen skulle rullas tillbaka. Nu tar alliansen och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting gemensamt ansvar för Vårdval Stockholm och den valfrihet och kvalitet det ger patienterna.

Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd

Birgitta Rydberg (FP), sjukvårdslandstingsråd

Stig Nyman (KD), forsknings- och äldrelandstingsråd

Catrin Mattsson (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Helene Öberg (MP), hälso- och sjukvårds­politisk talesman

Kommentarer (6)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

buschthor2
Roger Turesson

 Vill se skärpt flyktingpolitik. Ebba Busch Thor om DÖ:s upplösning. 122  49 tweets  72 rekommendationer  1 rekommendationer

sjostedtpuff2
Foto:TT

 V-toppen varnar för allianser. Jonas Sjöstedt: ”Kan man lita på ett borgerligt parti?” 1697  55 tweets  1641 rekommendationer  1 rekommendationer

 Budgeten och regeringsfrågan. DN listar tänkbara scenarier efter decemberöverenskommelsens fall. 179  8 tweets  170 rekommendationer  1 rekommendationer

do_288
Foto:TT
explosionpuff
Foto:AFP

 30 döda och 126 skadade. Explosioner vid demonstration i Turkiet. 650  49 tweets  600 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
stevejobs_288
Foto:AP

Zuckerbergs val grå t-shirt, Jobs svart polotröja.  Inte bara allmän nördighet bakom enformigheten. 55  10 tweets  45 rekommendationer  0 rekommendationer

Skulle du vilja gå omkring i likadana kläder, dag ut och dag in?

 Dåtidsquizet. Hiv-viruset, MP i riksdagen och John Lennons mördare – testa vad du kan om 80-talet. 21  1 tweets  19 rekommendationer  1 rekommendationer

mobil_80_288
Foto:TT

 Premiumtjänst. Alla DN:s tidningssidor mellan 1864 och 1992.

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: