Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Stockholmsdebatt

Dags att spräcka glastaket för Stockholms kvinnor

Bokmärk artikel
  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

År 2021 kan unga kvinnor i Stockholm gå om unga män i lön, om trenderna står sig. Det låter bra jämfört med andra delar av landet, men ändå går det skamligt långsamt. Det skriver Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv. Mer individuellt satta löner gynnar kvinnor, visar en studie från Saco.

År 2021 kan unga kvinnor i Stockholm gå om unga män i lön, om trenderna står sig. Det låter bra jämfört med andra delar av landet, men ändå går det skamligt långsamt. Det skriver Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv. Mer individuellt satta löner gynnar kvinnor, visar en studie från Saco.

År 2021 kan unga kvinnor i Stockholm gå om unga män i lön, om trenderna står sig. Det låter kanske bra jämfört med andra delar av landet men är ändå skamligt långsamt. I hela 147 av de 150 största städerna i USA har unga kvinnor redan spräckt glastaken. Och det har skett helt utan kvinnopotter eller höga ingångslöner.

Tv-serien ”Sex and the city” skildrade unga amerikanska kvinnor, vilkas liv bygger på egna framgångsrika karriärer. I verklighetens New York har också de unga, ensamstående och heltidsarbetande kvinnorna både lyckats komma i kapp och gå om männen i inkomst.

Annons:

Är en liknande trend på väg också i Sverige? En studie från den svenska tankesmedjan Captus jämför på Svenskt Näringslivs uppdrag utvecklingen i såväl de svenska som en del amerikanska regioner.

Stockholm tillhör en handfull län där löne­gapet mellan unga, heltidsarbetande kvinnor och män är mindre än 10 procent. Som jäm­förelse är gapet i Jämtland hela 25 procent. Det gäller då för samtliga heltidsarbetande unga kvinnor mellan 20 och 29 år. I hela riket kan de unga kvinnorna förväntas komma i kapp först år 2035.

I några län, som Örebro eller Kronoberg, är inkomstgapet mellan unga män och kvinnor också under 10 procent. Samtidigt är möjlig­heten till en inkomstkarriär mycket sämre i dessa län eftersom offentlig sektor och andra branscher med en ganska platt löneutveckling dominerar. I själva verket är en flytt till Stockholm det bästa val en ung kvinna kan göra om hon vill få en bättre inkomst än sina manliga kamrater i hemmalänet. Det är inte så konstigt att Stockholm växer så det knakar.

Inkomstgapet för unga har halverats i Stock­holm sedan början på 1990-talet. Ändå har det gått långsamt här jämfört med amerikanska storstäder där kvinnopotter, centrala lönepåslag och höga ingångslöner lyst med sin frånvaro. Även det som den svenska jämställdhetspolitiken eventuellt har åstadkommit har tydligen vägt lätt mot tre stora hinder som vi som bor och arbetar i Stockholmsregionen faktiskt kan göra mer åt.

Ett är att kvinnors numera längre utbildningar än männens inte avspeglas i plånboken. Den så kallade utbildningspremien, som innebär att livsinkomsten ökar för den som klarar universitetsutbildning, är enligt OECD hela 15 gånger högre i USA än i Sverige. Orsaken är inte bara att inkomstskatten i Sverige äter upp en god del av den löneökning som en utbildning betingar.

En viktig orsak är att många arbetsgivare inte lyckas eller får premiera goda arbetsinsatser med högre lön. Lönesättningen för amerikanska kvinnor är mycket mer individuell än för svenska. I praktiken innebär det till exempel att en amerikansk sjuksköterska kan ha en lägre ingångslön än en svensk, men i gengäld kan göra lönekarriär och ofta bli höginkomsttagare. Saco har i en gedigen studie visat att mer individuella löner i snitt gynnar kvinnor.

Annons:

Det blir också mer individuella och högre löner för kvinnor om fler arbetsgivare konkurrerar om att få anställa dem. Senast bekräftar en studie från statens forskningsinstitut IFAU att ”decentralisering av lönebildningen som ägt rum i landstingssektorn (har) inneburit en jämställdhetsvinst”. Att såväl Stockholms läns landsting, som många kommuner i länet, numera har många privata utförare som också är arbetsgivare har hjälpt kvinnors löner. Mycket är dock kvar att göra. Tre fjärdedelar av verksamheten drivs ännu i offentlig regi. Det skulle också bli lättare för kvinnor som företagare om konkurrensutsättning gjordes mindre byråkratiskt och mer kvalitetsinriktat.

Därtill kommer att unga kvinnor något oftare än unga män väljer utbildningar som leder till sämre inkomster. Ibland kan dessa val vara intressestyrda. Men skolor och högskolor har också ett ansvar att leverera en bättre ”konsumentupplysning” om hur efterfrågade olika utbildningar verkligen är på arbetsmarknaden.

Under flera decennier krympte inkomstgapet mellan män och kvinnor i snigelfart. Nu visar utvecklingen i de amerikanska städerna inte bara att jämställda inkomster är möjliga, utan att det kan gå snabbare och kan gå annorlunda till än vad många kanske väntade sig. Kraften kommer inte från traditionell jämställdhetspolitik eller förhandlade lönepåslag.

I stället har unga kvinnor tagit saken i egna händer och utbildar sig mycket mer än männen. Den bästa hjälpen framåt är att låta dem också tjäna på det. Det har arbetsgivare, politiker och utbildningsinstitutioner i Stockholmsregionen goda möjligheter att bidra till.

Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv

Kommentarer (2)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

amazonaspuff1000
Foto:Bruno Kelly

 DN i Brasilien. Bränder sprids och världens största regnskog krymper. 19  0 tweets  17 rekommendationer  2 rekommendationer

klimatfiskben

 Från anpassning till önationer. DN:s ordlista hjälper dig att hänga med. 2  0 tweets  1 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:

 Flera personer förda till sjukhus. Varningar för lokal frosthalka. 1  0 tweets  0 rekommendationer  1 rekommendationer

halt
Foto:TT
colorado488
Foto:AFP, AP

 Fem timmar långt drama – sköt ihjäl tre. Oklart varför mannen slog till mot kvinnokliniken. 31  0 tweets  30 rekommendationer  1 rekommendationer

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: