Stockholmsdebatt

Nu bygger vi blå linjen till Nacka

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Vi har träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för kollektivtrafiken i Stockholms län: att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. En förstudie kommer att inledas om en sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien ska finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun.

Vi har träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för kollektivtrafiken i Stockholms län: att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. En förstudie kommer att inledas om en sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien ska finansieras gemensamt av landstinget, Stockholm stad och Nacka kommun.

Stockholms län växer. Allt fler väljer att bo, arbeta eller vistas i vårt fantastiska län. Med det följer utmaningar – däribland en växande trängsel i kollektivtrafiken. De senaste åren har folkökningen accelererat. Dagens infrastrukturpolitik bygger därför på antaganden som inte längre stämmer. Vi måste nu bygga ett fungerande trafiksystem för ett län med tre miljoner invånare.

En förbättrad kollektivtrafik i Stockholms län är av avgörande betydelse för att klara de viktigaste utmaningarna som Stockholms län och Sverige står inför: Arbetstillfällen, bostadsförsörjning och hållbarhet. Stockholms län är en tillväxtmotor. En stor del av de nya arbetstillfällen som skapas i Sverige tillkommer i länet. Detta innebär att länets bostadsförsörjning är viktig, även i ett nationellt perspektiv.

Annons:

I en allt tätare region blir bostadsbyggande mer och mer komplicerat. Utan en parallell utbyggnad av både bostäder och trafiksystem finns en risk att vi inte klarar att hålla uppe bostadsbyggandet eller att vi får bostadsområden med dålig tillgänglighet där vardags- och arbetslivet inte fungerar. Det riskerar att öka andelen arbetsresor med bil, vilket det inte finns utrymme för med denna snabba befolkningstillväxt som nu sker. En utbyggd kollektivtrafik är därför en nyckelfråga för att fler bra boendemiljöer ska kunna förverkligas.

Redan i dag är länets kollektivtrafik hårt belastad på flera platser. Samtidigt är det viktigt att vi underlättar för människor att byta bilpendlande mot kollektivt resande. Kollektivtrafiken måste då kunna erbjuda arbetsresor som är snabba, bekväma och hållbara. Därför måste flaskhalsar i kollektivtrafiken byggas bort och nya, attraktiva trafiklösningar erbjudas. Ett växande Stockholm behöver en växande kollektivtrafik som kan ge plats åt såväl en ökad andel av befintliga trafikanter som alla nya stockholmare.

Tunnelbanan har inte byggts ut under lång tid. Vi står inför ett behov av att knyta ihop ett växande län med nya spårlösningar, bland annat tunnelbana, som skapar nya och effektiva förbindelser mellan Stockholms stad och omgivande kommuner. I kommunerna runt Stockholm kan stora möjligheter för nya bostäder öppnas upp genom ny kollektivtrafik och dessa kommuner bör därför involveras i arbetet med ny infrastruktur för att bidra till att projekten blir kostnadseffektiva och löser de viktiga utmaningar som länet står inför.

Vi har därför träffat en överenskommelse om att ta ett historiskt steg för en växande kollektivtrafik i Stockholms län genom en utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka. Överenskommelsen innebär att en förstudie inleds om en prioriterad sträckning till Nacka Forum från Kungsträdgården via östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla och Järla sjö. Förstudien finansieras gemensamt av landstinget, Stockholms stad och Nacka kommun. Även Värmdö kommun deltar i förstudien för att involvera alla perspektiv för en förbättring av kollektivtrafiken i länets ostsektor.

En tunnelbaneutbyggnad till Nacka är ett viktigt projekt för en växande kollektivtrafik i länet. Både Nacka och Värmdö har haft och har en mycket stark befolknings- och resandeökning och detta område ges nu en ökad tillgång till en snabb och effektiv kollektivtrafik. Projektet kommer att ge betydande tidsvins-ter för resenärerna, göra det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken och leda till miljövinster. Men framför allt beräknas projektet öppna möjligheter för nya bostäder åt 40 000 människor med tillgång till en mycket attraktiv kollektivtrafik. En helt ny förbindelse öppnas från Värmdö, Nacka och Hammarby sjöstad till T-centralen, vilket frigör utrymme vid Slussen för den busstrafik som fortsättningsvis blir kvar där. Avlastningen av Slussen och andra delar av tunnelbanenätet innebär att projektet har stor betydelse för hela länets trafiksystem.

Det finns en bred enighet i Stockholms län kring behovet av en bättre kollektivtrafik. För att bygga vidare på denna enighet ska arbetet med förstudien följas av en politisk styrgrupp i syfte att säkra att arbetet sker långsiktigt och beaktar olika perspektiv. I denna styrgrupp ska landstinget, Stockholms stad, Nacka och Värmdö ingå. Även oppositionen ska beredas plats i styrgruppen.

Det säger sig självt att mycket behöver undersökas och många frågetecken rätas ut kring olika detaljer i projektet. Det är en stor investering som berör många olika intressenter inklusive staten.

Men en politisk överenskommelse finns nu på plats och det historiska arbetet med att förverkliga en tunnelbana till Nacka kan påbörjas.

En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka är en viktig investering, men inte den enda förbättring av kollektivtrafiken som länet behöver. För att klara bostadsförsörjningen och skapa ett hållbart resande krävs fler projekt för att knyta ihop länet. Tunnelbana till Nacka är en bra början.

Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd (M)

Birgitta Rydberg, landstingsråd (FP), gruppledare

Stig Nyman, landstingsråd (KD), gruppledare

Gustav Andersson, landstingsråd (C), gruppledare

Erik Langby, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka kommun

Sten Nordin, finansborgarråd (M), Stockholms stad

Lars-Erik Alversjö, kommunstyrelsens ordförande (M), Värmdö kommun

Kommentarer (32)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

jordbavning
Foto:AFP, AP

 ”Alla sprang ut på gatan.” Värsta skalvet som drabbat Nepal på 80 år. 135  2 tweets  133 rekommendationer  0 rekommendationer

 ”Stora stenblock kom rullande ned.” Minst åtta dog i laviner som utlöstes av jordbävningen. 4  1 tweets  3 rekommendationer  0 rekommendationer

everest288
Foto:AP
svante_480B
Foto:ICCI

 Svante Bodin på resa i Nepal. ”En del av fasaden och en tillbygd övervåning på hotellet rasade.”

 Vet du mer? Är du på plats? Hör av dig till oss på DN.

tiggare_1000
Foto:Magnus Hallgren

 Har rätt att gå i skola. Men kommunerna erbjuder ingen utbildning. 75  8 tweets  67 rekommendationer  0 rekommendationer

 Tigger i Skellefteå. Skulle hellre ägna tiden åt utbildning för att få ett bättre liv.

ilias_288
Foto:Magnus Hallgren
nutidstestet_v17B_488
Foto:Ulrika By

Roman blir film, Finland fick ny ledare och bolagsjätte stämmer städfirma. Har du koll?  Veckans Nutidstest. 64  0 tweets  64 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
buschpuff
Foto:Nicklas Thegerström

 Ebba Busch Thor vald till ny KD-ledare. ”Vi ska ge skydd till de som flyr.” 51  12 tweets  39 rekommendationer  0 rekommendationer

 Odell ger råd till nya KD-ledaren. Utmanade Hägglund om ledarskapet. 15  14 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

 Busch Thor: Civilsamhällets spion. Fick smak på makt som tonåring. 355  53 tweets  301 rekommendationer  1 rekommendationer

rastam_lambertz_1000
Foto:TT

 Avlidne Hannes Råstams barn svarar Lambertz. ”Vansinniga påståenden.” 13  6 tweets  7 rekommendationer  0 rekommendationer

 Har skrivit ny Quickbok. Riktar kritik mot journalister och juristkollegor. 691  95 tweets  596 rekommendationer  0 rekommendationer

gwpuff
Foto:Moa Karlberg

 Beredd att stötta Hannes Råstams familj ekonomiskt. Reagerar på nya boken. 894  45 tweets  849 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:

Så får du DN:s flash

 Missa inga nyheter. DN:s app ger dig senaste nytt.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: