Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Sverige kan stoppa EU:s nya protektionism”

Carl B Hamilton: Så bör Sverige utnyttja sitt ögonblick i världshandelspolitiken för ökad frihandel.

EU-kommissionen och majoriteten av EU:s handelministrar anser att Europas konsumenter och and­ra användare betalar för låga priser på skruvar och muttrar. Priserna måste upp! Annars kunde man tycka att just i en ekonomisk kris borde lägre priser vara särskilt välkomna.

EU-kommissionen föreslog sålunda nyligen att EU med hjälp av handelspolitiken höjer priserna genom att införa särskilda så kallade anti-dumpningstullar på skruvar och muttrar från Kina. Tullen blir upp till 85 procent (normala tullar på industrivaror är 3–6 procent). Skälet? Jo, för att slå vakt om några europeiska skruv-och-mutter-tillverkares vinster, som ska drivas upp på EU-konsumenters och användares bekostnad. Importen från Kina pressar nämligen priserna på EU-tillverkade skruvar och muttrar.

Den orättfärdiga snedvridning som extratullen leder till understryks av det undantag som görs för två europeiska företag som tillverkar skruvar och muttrar i Kina, och exporterar därifrån till EU. De italienska och spanska moderföretagen får därigenom – jämfört med fattigare kinesiska företagare och anställda – högre vinster på export till EU av Kinatillverkade skruvar och muttrar.

Sverige röstade i handelsministrarnas EU-råd emot införandet av dessa protektionistiska åtgärder, men det hjälpte inte. Vi var i minoritet.

Sveriges traditionella hållning är att stödja frihandel inom EU och globalt. Vi stödjer världshandelsorganisationen, WTO, driver på för frihandel och ogillar anti-dumpningstullar och annan nyprotektionism.

Kina protesterar nu hos WTO-domstolen i Genève, och begär att WTO ska underkänna EU:s åtgärder. För Kina är att gå till WTO och klaga en närmast unikt offensiv åtgärd för frihandel. Kanske beror det på att frihandelslandet Sverige nu är ordförande i EU?

Så vad gör Sverige i fallet med extratullar på skruvar och muttrar från Kina?

Sverige som ordförandeland bör arbeta för att EU lägger sig platt hos WTO, accepterar Kinas klagomål, och drar tillbaka sina extratullar. I och med att frågan är uppe i WTO hamnar den också på en högre nivå, och måste ses i ett bredare handelspolitiskt perspektiv än enbart det som kommer ur EU-kommissionens kvasijuridiska och ofta tämligen godtyckliga räkneövningar.

Nu kan Sverige ploga för en ny starkare frihandelslinje i EU:s relation med Kina, väldens i dag största handelsnation. Statsministern har kallat detta halvår för Sveriges ögonblick i världspolitiken. Så är det, men även Sveriges ögonblick i världshandelspolitiken. Låt oss utnyttja det för ökad frihandel!

Carl B Hamilton
riksdagsman och ekonomisk-politisk talesman (FP)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.