”Totalförbud mot rökning bör införas från år 2025”

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.

Uppmaning till riksdagen. Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier och det är dags att Sverige följer Nya Zeelands och Finlands exempel. Vi upp­manar därför riksdagen att besluta om ett totalförbud mot tobaksrökning från år 2025 och en successiv utfasning fram till dess, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer.

Vi som arbetar inom vården har sett många exempel på omfattande och ohyggligt tragiska effekter av rökning. Tillsammans med företrädare för patienter som drabbats av lungcancer och deras anhöriga föreslår vi därför att tobaksrökning gradvis fasas ut för att helt förbjudas från år 2025.

Därefter skall det inte längre vara tillåtet att införa, distribuera och försälja cigaretter och annan tobak avsedd för rökning.

Annons:

Liknande beslut – ”endgame smoking” – har fattats av parlamentet i Nya Zeeland med slutmål 2025 och av Finlands parlament med slutmål 2040. Vi anser att framför allt det nyzeeländska beslutet är en utmärkt idé, väl värt att ta efter.

Varför? Drygt 80 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning och i Sverige drabbas årligen 3 500 personer av sjukdomen. Incidensen är i stigande, sannolikt framför allt på grund av att svenska kvinnor ökade sin rökning för några decennier sedan.

Av de cirka 55 miljoner dödsfall som årligen inträffar i hela världen orsakas 1,4 miljoner (2,5 procent) av lungcancer. Motsvarande siffror för Sverige är cirka 90 000 dödsfall, varav cirka 3 000 (3,3 procent) orsakas av lungcancer.

Betydligt fler svenskar dör av lungcancer än av bröstcancer och prostatacancer tillsammans. Varje år dör sex gånger så många svenskar i lungcancer som antalet svenskar som dog i ”Estonia”-katastrofen. Ungefär åtta gånger så många människor dör av lungcancer som i bilolyckor.

Och lungcancer är bara en av de dödliga sjukdomar som rökningen ger upphov till: cancer i munhåla och svalg, matstrupen och urinblåsan är andra exempel. Till detta kommer lungsjukdomar, framför allt kol, och hjärtkärlsjukdomar. Rökning anses vara den näst största hälsorisken för världens befolkning efter högt blodtryck.

Men skulle inte ett rökförbud vara ett avsevärt ingrepp i den personliga integriteten? Jo, det är det väsentliga problemet med ett förbud. Det innebär ett angrepp på vårt eget beslutsfattande, precis som förbud mot cannabis och heroin och påbudet att bära säkerhetsbälte när man färdas i bil. Vi är ändå av den uppfattningen att ett förbud är motiverat med hänsyn till röktobakens enorma skadeverkan för samhället och orsak till ett enormt antal personliga tragedier.

Många grupper arbetar mot rökning och har haft stora framgångar. Från att nästan 50 procent av svenska män rökte på 50-talet så är det numera bara cirka 15 procent som är vanerökare. Vi ser fram mot att samarbeta med dessa antitobaksgrupper.

Men det finns också en del olika synpunkter. Vissa grupper anser att all tobak skall förbjudas. Det finns dock inte belägg för att det är nikotinet som orsakar cancer, utan det är rökgaserna med deras innehåll av över 3 000 olika kemiska föreningar som är farliga.

Vi är inte ute efter att förbjuda annan tobak än den som röks. Vår artikel är inte avsedd att vara ett inlägg i snusdebatten – vi är inga snusvänner, men vi vill inte inskränka integriteten mer än absolut nödvändigt. Vårt inlägg är avsett att motivera ett riksdagsbeslut, som på sikt skulle minimera lungcancerdöden.

Vi ställer därför inga krav på förbud när det gäller andra former av nikotin än röktobak. Vi ställer alltså inte några krav på förbud av snus (utom när det gäller till exempel den mycket farliga indiska formen) eller nikotin i tuggummi med mera.

De som talar för totalförbud för tobak hävdar att snus ofta är ingången till rökning. Detta kan säkert vara sant, men om röktobak inte skulle finnas tillgänglig så minskar det problemet mycket kraftigt.

Skulle inte smugglingen öka? Jo, risken är naturligtvis stor. Men med stor sannolikhet skulle ett förbud göra det mycket svårare för unga människor att få tag på tobak och börja röka och detta vore en av de viktigaste effekterna med ett förbud mot rökning. Utan nya tillvanda tobaksrökare skulle rökningen efter hand självdö.

Vi vill också att en plan upprättas för att gradvis strypa tillgången och attraktiviteten när det gäller röktobak:

Begränsa försäljningen till vissa ställen, till exempel apotek.

Upprätta införselkvoter med gradvis minskning.

Ge gratis rökavvänjning.

Tillåt röktobak endast i förpackningar med neutralt utseende och framträdande varningstext.

Höj priset gradvis. Redan nu bör en extra skatt på 20 öre per cigarett införas, där 10 öre går till forskning på rökorsakade sjukdomar, inte minst lungcancer. Övriga 10 öre bör gå till rökavvänjning och till administration av ”endgame smoking”.

Vårt syfte är inte att plåga svårt tillvanda rökare utan att få dem att gå över till andra former av nikotin. Vi har inte en moralisk utgångspunkt, men vi är skrämda av den utomordentligt stora risken att rökarna (aktiva och passiva) ska drabbas av lungcancer och andra svåra sjukdomar.

Förutom att ett förbud mot rökning skulle förhindra ett stort antal mänskliga tragedier så skulle det spara pengar när det gäller sjukvård och mediciner mot rökningsorsakade sjukdomar.

Vissa kostnader skulle dock öka: utbetalningen av pensioner. Och dessutom skulle Skatteverket gå miste om stora inkomster från tobaksskatten. Sannolikt skulle ekvationen ändå gå med plus.

Och även om det inte vore så, hoppas vi att vi inte skall behöva misstänka våra folkvalda för att av missriktad omtanke om Sveriges finanser fundera i sådana cyniska banor att man skulle föredra fortsatt rökning framför minskade skatteintäkter.

Vi vill därför uppmana Sveriges riksdag: fatta beslut om att stoppa rökningen från år 2025 och inför konkreta åtgärder för att gradvis åstadkomma detta!

Vi vill också uppmana er att arbeta för en utfasning av rökningen inom hela EU.

Ola Brodin, för Svenska Lungcancerstudie­gruppens Insamlingsstiftelse Tommy Björk, för Stödet, lungcancerpatienternas förening Gunnar Wagenius, för Svenska planerings­gruppen för lungcancer Roger Henriksson, för Svensk onkologisk förening

Kommentarer (89)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

trygg1000
Foto:Oskar Kihlborg, Alamy

 Tar sig inte därifrån. Svenske klättraren på 5 600 meters höjd i Nepal. 34  9 tweets  25 rekommendationer  0 rekommendationer

 300 000 utlänningar i landet. Svårt få kontakt med turister i Nepal.

 ”Det är bara borta.” Historiska monument reducerade till högar av bråte och tegel. 3  2 tweets  1 rekommendationer  0 rekommendationer

nepal_488
Foto:AFP

 Svenskt sök- och räddningslag skickas till Nepal. MSB har gett klartecken. 44  13 tweets  31 rekommendationer  0 rekommendationer

nepalfiskben1000
Foto:AP

 Se bilder från platsen. Jordskalvet har ödelagt Nepals huvudstad Katmandu. 11  3 tweets  8 rekommendationer  0 rekommendationer

elfsborg-1000
Foto:Bildbyrån

 Halmstads första seger. Keene var med och stoppade sin gamla klubb.

 Välkomnades med Idolhån. Kevin Walker tillbaka i Sundsvall. 14  5 tweets  9 rekommendationer  0 rekommendationer

 Djurgårdens andra raka seger. Efter knackiga starten på allsvenskan.

flyktingar_1000
Foto:AP

 Livsfarlig resa. Världen ser på medan flyktingsmugglare härjar ostört. 120  69 tweets  50 rekommendationer  1 rekommendationer

sara2
Foto:Nicklas Thegerström

 Flyktingen: Färden till Sverige gick via lastbil genom öknen och en överfull pråm över Medelhavet. 29  13 tweets  16 rekommendationer  0 rekommendationer

 Smugglarna: ”Alla säger att jag låter för många gå ombord.” 11  5 tweets  6 rekommendationer  0 rekommendationer

 Gränspoliserna: Behövs närvaro av utländska trupper i Libyen. 5  2 tweets  3 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:

 Dansstilen som Miley Cyrus är känd för uppskattades inte. Tre unga kvinnor döms. 17  10 tweets  7 rekommendationer  0 rekommendationer

twerk
Foto:AP
deklaration_1000
Foto:TT

 Sista dagen att deklarera närmar sig. Så kan du få mer pengar tillbaka. 35  5 tweets  30 rekommendationer  0 rekommendationer

 DN:s Maria Crofts. Har blivit allt enklare att deklarera och blir ännu lättare för ännu fler framöver.

Maria-Crofts-288-DN
Foto:DN

Har du deklarerat?

Annons:
Annons:

Så får du DN:s flash

 Missa inga nyheter. DN:s app ger dig senaste nytt.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: