Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Tunnelbanan är inte färdigbyggd!”

Med fortsatt alliansstyre i staden, länet och landet kan vi förena tillväxt och välstånd med en radikalt minskad miljöpåverkan. I denna ekvation är utbyggnaden av tunnelbanan en viktig pusselbit, skriver miljölandstingsrådet Gustav Andersson (C) och Per Ankersjö, gruppledare (C) i Stockholms stadshus.

Stockholmsregionen växer snabbare än alla planer. Därför måste också kollektivtrafik och vägar få växa. Vår region ska vara den ledande storstadsregionen i världen när det gäller god livsmiljö och klimatsmart tillväxt.

Från 1980 till 2010 ökade befolkningen med 600.000 invånare. Under den tiden byggdes i stort sett bara Tvärbanan och Södra länken. En lång rad socialdemokratiska regeringar har vägrat prioritera Stockholms behov.

Under de kommande 20 åren kommer regionen att växa med ytterligare 600.000 invånare. Det gör Stockholm till en starkare tillväxtregion, stärker Sveriges internationella konkurrenskraft och ger unika möjligheter till grön, teknikvänlig stadsbyggnad. Men denna positiva utveckling förutsätter massiva satsningar på miljövänliga transporter. I annat fall kommer trafikkaoset att skada både invånarnas hälsa och välstånd.

Centerpartiet har bidragit till en historisk satsning på kollektivtrafik och vägar i Stockholms­regionen under de kommande 10 åren. Viktiga spårsatsningar som Citybanan, spårväg City, förlängning av Tvärbanan och rejäla upprustningar av de regionala spårbanorna gör paketet till den största spårsatsningen sedan tunnelbanan byggdes. Samtidigt är vi centerpartister mycket nöjda med att Förbifart Stockholm byggs och att trängselskatten – som vi som enda alliansparti slogs för – har blivit en självklar del av regionens gröna trafikapparat.

Men ändå är det för lite. Utgångsläget är en trafikapparat som redan är överlastad. Därför är Stockholmsförhandlingens trafikpaket – trots sin unika omfattning – otillräckligt för att möta Stockholmsregionens behov om man ska klara trafiken utan oacceptabla miljöproblem lokalt och globalt. Under perioden 2021–2030 behöver ett minst lika stort trafikpaket sjösättas och planeringen för detta behöver starta nu.

Det är därför bra att Moderaterna i Stockholmsregionen har öppnat en debatt om nästa steg i spårutbyggnaden. Vi centerpartister instämmer i att förberedelserna för nästa steg måste ske tidigt så att det blir möjligt att snabbt få igång nya projekt när förutsättningarna finns.

Om det går att hitta finansiering bör till och med vissa angelägna trafikobjekt tidigareläggas. Och det går faktiskt. Eftersom höjda trängselskatter inom några få år kommer att krävas för att förhindra trafikkaos i Stockholms innerstad vill Centerpartiet slå två flugor i en smäll och styra dessa resurser till nya satsningar på infrastruktur.

Tunnelbanan är inte färdigbyggd. Centerpartiet vill ha en tät stad som behåller sin gröna karaktär, men det kräver också gröna trafiklösningar med stor kapacitet. Centerpartiet delar moderaternas syn att innerstadens blå bussar ska bli spårvägslinjer. På sikt.

Men vår första och bestämda prioritering är att bygga vidare på tunnelbanan. Blå linjen bör dras vidare från Kungsträdgården under Skeppsholmen till östra Södermalm/Hammarby sjöstad, Sickla och Forum Nacka för att längre fram kunna förlängas till Orminge.

Norra stationsområdet kommer att bli den tätaste stadsdel som någonsin byggts i Stockholm. Tillsammans med Nya Karolinska kommer området att ha ett stort behov av kapacitetsstark kollektivtrafik. Hittills har inget konkret och trovärdigt alternativ till tunnelbana presenterats som klarar kapacitetsbehoven. Om så inte omgående sker måste frågan om att skapa en ny gren på gröna linjen från Odenplan därför aktualiseras på nytt. Vi ser det också som önskvärt blå linjen på sikt förlängs från Hjulsta till Barkarby.

Kostnaden för att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Norra stationsområdet behöver utredas ytterligare. Beräkningar på kostnader från 8,5 miljarder och uppåt har presenterats. En fördubbling av trängselskatten skulle ge mellan 300 och 400 miljoner kronor årligen även om miljöbilar inte omfattas av höjningen. Vår bedömning är att det är fullt möjligt att finansiera huvuddelen av vår tunnelbanesatsning med en trängselskatt som ändå kommer att behöva höjas. De stora kostnaderna för ett tunnelbaneprojekt kommer att behöva tas i det nya trafikpaketet som gäller från 2021 men start kan planeras redan från 2015.

Med fortsatt alliansstyre i staden, länet och landet kan vi förena tillväxt och välstånd med en radikalt minskad miljöpåverkan. I denna ekvation är utbyggnaden av tunnelbanan en viktig pusselbit.

Gustav Andersson
miljölandstingsråd (C) Stockholms läns landsting

Per Ankersjö
gruppledare (C) Stockholms stad

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.