"Tv-branschens ensamrätt till frekvensutrymme bryts"

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Regeringsbeslut i dag: Sverige blir först i världen med att upplåta strategiskt frekvensutrymme för telekomtjänster. Regeringen fattar i dag beslut om det frekvensutrymme som frigjorts i samband med nedsläckningen av det analoga nätet. Framöver kommer tv-branschen inte länge att ha ensamrätt till det frekvensutrymme som hittills enbart använts för tv-sändningar. Som första land i världen avsätter Sverige delar av dessa radiofrekvenser till telekommunikationstjänster. Det ger privata telekomföretag möjlighet att få tillgång till strategiskt viktiga radiofrekvenser med högsta kapacitet. Det medför radikalt sänkta kostnader och bättre möjligheter för alla medborgare att få tillgång till moderna kommunikationstjänster, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringsbeslut i dag: Sverige blir först i världen med att upplåta strategiskt frekvensutrymme för telekomtjänster. Regeringen fattar i dag beslut om det frekvensutrymme som frigjorts i samband med nedsläckningen av det analoga nätet. Framöver kommer tv-branschen inte länge att ha ensamrätt till det frekvensutrymme som hittills enbart använts för tv-sändningar. Som första land i världen avsätter Sverige delar av dessa radiofrekvenser till telekommunikationstjänster. Det ger privata telekomföretag möjlighet att få tillgång till strategiskt viktiga radiofrekvenser med högsta kapacitet. Det medför radikalt sänkta kostnader och bättre möjligheter för alla medborgare att få tillgång till moderna kommunikationstjänster, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringen fattar i dag ett beslut om sändningsutrymmet för marksänd tv. Beslutet är en milstolpe, såväl för tv-branschen som för Sverige som ledande IT- och telekommunikationsland.

Släckningen av det analoga tv-nätet har frigjort ett frekvensutrymme som kan ha flera olika användningsområden. Regeringens uppfattning är att det utrymme som utnyttjas för marksänd tv kan användas mer effektivt än som sker för närvarande.

Annons:

Marksändningar är en viktig distributionsform för tv, särskilt för public serviceföretagen, men också för konkurrensen på den svenska teve-marknaden. Vi anser att det bör finnas utvecklingsmöjligheter för marknätet som distributionsform för nya tjänster som hdtv (tv med hög upplösning).

Samtidigt behövs bättre möjligheter att ge alla medborgare tillgång till moderna kommunikationstjänster. Telekombranschen bör därför kunna utnyttja delar av de frigjorda frekvenserna i sitt teknikutvecklingsarbete.

Sverige är - i ett europeiskt perspektiv - tidigt med att frigöra frekvensutrymme. Ett omfattande arbete har pågått under en längre tid för att hitta en bra balans mellan olika användningsområden och intressen.

Genom dagens besked blir Sverige först med att ge plats för telekommunikationstjänster i en del av det utrymme som tidigare enbart användes för tv-sändningar.

Frekvensutrymmet, som frigörs i samband med nedsläckningen av det analoga nätet, är en begränsad resurs av stort värde, eftersom utrymmet har ett så brett användningsområde. Särskilt frekvensbandet 470-862 MHz har sådana "fysikaliska egenskaper" att det lämpar sig för många olika tjänster. Efterfrågan på frekvenser har ökat mycket kraftigt och det finns ett starkt tryck på att göra det lättare för nya tjänster, tekniker och aktörer att få tillgång till frekvenser.

Skilda användningsområden av radiofrekvenserna - för tv respektive för telekom - kräver en radikalt olikartad infrastruktur när det gäller sändarnätens uppbyggnad. De olika tjänsterna har också skilda krav på skydd mot störningar. Eftersom radiovågorna inte hindras av nationsgränser behövs också internationell samordning. För att kunna skapa förutsättningar för båda dessa typer av tjänster krävs en teknisk omplanering av frekvenserna.

Enligt den nya radio- och tv-lagen beslutar regeringen om sändningsutrymmet för marksänd tv. Radio- och tv-verket beslutar därefter om sändningstillstånd för alla programbolag, utom för public service. Tillståndsgivningen ska ta hänsyn till att det ska finnas olika program från olika företag så att programmen kan tilltala skiftande intressen och smakinriktningar, till exempel både nationella och regionala program.

Regeringen kommer att ge Radio- och tv-verket riktlinjer för tillståndsgivningen, som innebär att tv inledningsvis får fortsätta med dagens fem frekvensnät i UHF-banden. Ytterligare ett frekvensnät görs tillgängligt i det lägre VHF-bandet, där SVT1 tidigare sändes.

Efter en kort övergångsperiod frigörs en sammanhängande del av frekvensutrymmet i UHF-bandet (790-862 MHz) för andra användningsområden än tv-sändningar och kan fördelas av Post- och Telestyrelsen (PTS) enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Detta frekvensutrymme kan tas i bruk efter det att PTS genomfört en omplanering av frekvensutrymmet. Samtidigt blir ytterligare minst ett frekvensnät tillgängligt för tv-sändningar i den lägre delen av UHF-bandet.

Många svenskar väljer att titta på teve via marknätet. Dagens beslut ger tv-branschen en möjlighet att utveckla ny teknik och nya tjänster, som kommer teve-tittarna till del.

Dagens beslut skapar också förutsättningar för Sverige att stärka sin ställning som världsledande telekomnation. Som första land i världen avsätter vi frekvenser, som frigjorts från digital-tv-övergången, till telekommunikationstjänster. Detta är "de bästa" frekvenserna som finns att tillgå. Beslutet medför radikalt sänkta kostnader och förbättrade möjligheter för att ge alla medborgare tillgång till moderna kommunikationstjänster, något som också är en viktig förutsättning för en modern och utvecklad "e-välfärd" - till exempel utbildnings- och omsorgstjänster tillgängliga för alla medborgare, var och när de vill.

Infrastrukturpolitik bygger ofta på att staten finansierar utbyggnad med skattepengar. Dagens beslut är ett exempel på hur vi kan skapa goda förutsättningar för investeringar i infrastruktur som styrs av efterfrågan utan att de behöver betalas via skattsedeln.

Vad som i stället krävs är att staten ger möjligheter för företag att få tillgång till - den begränsade och strategiskt viktiga resursen - radiofrekvenser.

Sverige har länge varit en stark förespråkare för flexibilitet och möjligheter för nya tjänster och ny teknik att utvecklas. Dagens beslut är en kraftfull markering av den betydelse som IT- och telekomutvecklingen har för Sverige. Vi skapar utrymme för ett antal konkurrerande bredbandstjänster, som komplement till befintliga 3G-nät.

En förutsättning för detta är det skifte till en mer frekvenseffektiv utsändning, som tv-branschen har medverkat till genom övergången till digitala sändningar och den fortsatta effektivisering som omplanering och teknikutveckling leder till.

Vi säkrar samtidigt ett brett tv-utbud. Programföretagen kan i samverkan med sändarföretag och operatörer i marknätet planera för att införa nya kanaler och tjänster (till exempel högupplöst tv, Hhdtv).

Vi får nu en ordning där såväl tv- som telekombranschen har möjlighet att införa nya tjänster och genomföra en teknikutveckling - till gagn för konsumenterna.

LENA ADELSOHN LILJEROTH
ÅSA TORSTENSSON

Andra har läst

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

khannord500
Foto:Nicklas Thegerström

 ”I somras hände något.” Växande hat får svenskar att leta nytt land. 5  1 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

ygeman144
Foto:Magnus Hallgren

 ”Vi har varit naiva.” Svenska samhället har vaknat för sent, enligt inrikesminister Ygeman.

falkehedpuff
Foto:Privat Falkehed och Hammarström var gisslan i 46 dagar.

Magnus Falkeheds gripande berättelse:  ”Var inte så här jag skulle dö.” 20  8 tweets  12 rekommendationer  0 rekommendationer

karlsson500
Foto:TT

 DN/Ipsos. SD hamnar på rekordnivå i februarimätningen. 585  79 tweets  506 rekommendationer  0 rekommendationer

jomshof144
Foto:Magnus Hallgren

 25 SD-stolar står tomma i kommunerna. ”Krävs att vi backar upp så det inte sker misstag.” 8  2 tweets  6 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
tillsatspuff
Foto:TT

Har du koll på det senaste matlarmet? Prova dig själv i veckans Nutidstest.  10 kluriga frågor. 84  2 tweets  80 rekommendationer  2 rekommendationer

 Boris Nemtsov mördades på öppen gata. Har tidigare varit vice premiärminister. 416  86 tweets  311 rekommendationer  19 rekommendationer

kritiker
Foto:AP
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons: