Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

”Uppgradering av Bromma hot mot bostadsbyggandet”

Staten måste agera. En uppgradering av Bromma flygplats skulle innebära ett hårt slag mot planerna på nya bostäder i framför allt Solna och Sundbyberg, eftersom säkerhetszonen kring flygplatsen skulle utvidgas. Vi uppmanar därför Transportstyrelsen att inte uppgradera Bromma, skriver centerpartistiska kommunalråd i Solna och Sundbyberg.

Stockholmsregionen växer med 30.000–40.000 invånare varje år och kraftfulla politiska åtgärder krävs, inte minst vad gäller bostadsbyggandet. Men planer på att uppgradera Bromma flygplats hotar lägga lock på bostadsproduktionen i Solna, Sundbyberg och västra Stockholm.

Situationen är mycket oroande. Bromma flygplats vill permanenta möjligheten att vara en flygplats som kan ta emot större flygplan och vill därför uppgraderas till det som kallas för 3C-flygplats. En sådan uppgradering skulle innebära att den säkerhetszon som finns runt flygplatsen skulle innesluta hela Sundbyberg och Solna samt stora delar av Stockholm.

Säkerhetszonen innebär att nybyggnation inte får genomföras över en viss höjd. I dag är Bromma en ”2C-flygplats” med dispens för större flygplan och redan detta innebär hämmande restriktioner för både Sundbyberg, Stockholm och Solna. Våra kommuner kan inte producera bostäder i den takt vi vill och en uppgradering av flygplatsen skulle göra situationen ännu värre.

Solna, Stockholm och Sundbyberg är några av de få kommuner som på allvar bidrar till byggandet av nya bostäder. De senaste tio åren har Solna producerat uppemot 6.000 bostäder och Sundbyberg kommer de närmaste åren att växa snabbast av alla kommuner i hela landet. Stockholm planerar att bygga 100.000 bostäder till och med 2030.

En större säkerhetszon skulle innebära att man garanterar att större flygplan med större motorer kan fortsätta att landa på Bromma – men det skulle samtidigt slå hårt mot de kommuner som är de största motorerna i Stockholms bostadsbyggande.

Det är viktigt att belysa vilka konkreta konsekvenser en större säkerhetszon kan få. Exempelvis skulle de studentbostäder i sjuvåningshus som planeras i Huvudsta och bostadshusen i kvarteret Stora Frösunda, som planeras till åtta våningar, vara för höga enligt den nya säkerhetszonen.

Effekten av säkerhetszonen är alltså inte att man stoppar byggandet av ett nytt Empire State Building i västra Stockholm och i stadens förorter, utan effekten blir att man lägger en våt filt över nybyggnation i ett av Sveriges mest expansiva områden.

Problemet handlar alltså inte bara om vilka flygplan som borde få landa på Bromma. Det handlar i förlängningen om att se vilka konsekvenser som ökad bostadsbrist, och i och med det ökade svårigheter att rekrytera arbetskraft, får på Stockholms utveckling. Redan i dag måste byggprojekt antingen göras lägre och därmed dyrare för dem som använder byggnaderna. Eller så måste man bygga på de få grönområden som finns kvar i våra kommuner, något som för Centerpartiet är helt oacceptabelt.

Vår bestämda åsikt är att en uppgradering av Bromma inte är en viktigare prioritering än att kunna få fram nya bostäder i Stockholmsområdet. Vi uppmanar därför Transportstyrelsen att inte uppgradera Bromma, utan i stället förlänga Brommas dispens för större flygplan.

En fortsatt dispens skulle innebära många fördelar. Bromma skulle kunna fortsätta att behålla den kapacitet man har i dag för större flygplan och berörda kommuner skulle inte behöva oroa sig över att få problem med att förse en växande befolkning med bostäder.

Från statligt håll krävs nu en markering. Anser man att det är det en riktig prioritering att uppgradera en flygplats i närheten av innerstaden och därmed förhindra tillkomsten av nya bostäder? För oss som också i framtiden vill vara med och ta ansvar för en Stockholmsregion med både växande befolkning och välstånd, är valet enkelt.

Anna C Nilsson (C), Kommunalråd Solna
Stefan Bergström (C), Kommunalråd Sundbyberg

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.