Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna”

Socialdemokraterna presenterar en ny storstadspolitik: Vi vill satsa mer på tjänstesektorn och skapa en flexibel välfärd av hög kvalitet. Storstäderna är hela Sveriges tillväxtmotorer. Deras framgång hänger på förmågan att leverera kvalificerade tjänster till en global marknad. Vår politik har tidigare varit inriktad mot de stora företagen och försummat storstädernas småföretag och entreprenörer. Vi ska förbättra villkoren för konkurrenskraftiga kunskapskluster och ta vara på potentialen i tjänstesektor och kreativa näringar. Vidare vill vi bland annat skapa mer flexibla lösningar inom barnomsorgen, ge investeringsstöd till byggandet av hyresrätter och sänka skatten för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter, skriver Mona Sahlin och ledande socialdemokrater i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sveriges storstadsregioner utgör navet för vårt lands konkurrenskraft. Vi vet att det är i samverkan mellan människor med olika bakgrund, förmågor och drömmar som den moderna storstaden och dess näringsliv utvecklas. Det är människorna som är staden. Många flyttar hit för att förbättra sitt liv, här finns större möjligheter till unika livsval – utbudet är större, liksom öppenheten för olika värderingar.

Valet år 2010 är ett vägval. Då står Socialdemokraternas politik för fler jobb mot Moderaternas politik för ökade klyftor. I våra storstäder är kontrasten glasklar: Mot ökade klyftor och ofinansierade skattesänkningar står vår nya politik för fler jobb och sammanhållning i storstäderna, som slogs fast vid den socialdemokratiska Jobbkongressen i början av november.

Storstäderna är hela Sveriges tillväxtmotorer. Tidigare har Socialdemokraterna fokuserat mer på industrins utveckling än på den tjänstesektor som dominerar i de stora städerna. Politiken har varit inriktad mot de stora företagen men försummat de småföretag och entreprenörer som är viktiga för storstädernas utveckling.

Vår nya politik för storstäderna bygger på fler initiativ för städernas företag. Den bygger också på en flexibel välfärd av hög kvalitet, investeringar i utbildning och byggande och nya initiativ för att bekämpa brott. Dessutom ska vi ta kampen mot barnfattigdomen.

Storstäderna lever alltmer på tjänster. Deras framgång hänger på förmågan att leverera kvalificerade tjänster till en global marknad. Vi ska förbättra förutsättningarna för konkurrenskraftiga kunskapskluster och ta till vara potentialen i den kunskapsintensiva tjänstesektorn och de kreativa näringarna.

Mer än hälften av alla ungdomar i Sverige kan tänka sig att starta företag. Den viljan måste vi ta till vara. Starta eget-stöd ska kunna gå till dem under 25 år. Och även de som redan har ett jobb ska kunna få detta stöd för att kunna ta steget till att bli egen företagare.

Kvalificerade tjänstenäringar lever på kunskap och kompetens. Det kräver tillgång till högutbildad arbetskraft. Därför är större investeringar i högskolan och forskningen en grundbult i vår politik för framgångsrika storstäder. Det kräver i sin tur en grundskola och ett gymnasium av hög kvalitet.

Utbyggnaden av friskolor har inneburit fler valmöjligheter. Men det måste bli ordning och reda. Kvalitetskraven ska skärpas så att man som förälder eller elev vet vad man får – och att man som utförare vet vad som krävs. Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Pengar till skolan ska användas till skolan. Vi vill stifta en lag om investeringsskydd som förhindrar att skolor, förskolor och äldreboenden knoppas av för en spottstyver för att ägarna en kort tid senare ska kunna kvittera ut enorma vinster. Det är en stöld av skattebetalarnas pengar.

En framgångsrik storstad lever på att det finns möjligheter att jobba flexibelt. Välfärd av hög kvalitet underlättar för alla att jobba och att göra karriär. Det avgörande är inte om utförarna är kommunala eller privata, utan att skolan, vården och omsorgen håller hög kvalitet. En storstad som har öppet dygnet runt ställer högre krav på välfärden. Vi behöver mer flexibla barnomsorgslösningar för föräldrar som jobbar kvällar och helger eller möter arbetstoppar.

Vi måste också få fart på byggandet i storstäderna – så att ungdomarna kan ta plats. I dag minskar valfriheten i boendet. Vi vill se en blandad bebyggelse med både villor, radhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. Unga tvingas bo kvar hemma allt längre och företag kan ha svårt att rekrytera kompetens från andra delar av landet eller världen. Det behövs ett investeringsstöd för hyresrätter för att unga och studenter ska ha möjlighet att hitta en bostad som de har råd med. Det behövs också en ny egnahemssatsning för 2000-talet där fler människors dröm om ett eget hus kan gå i uppfyllelse.

Regeringens omläggning av fastighetsskatten innebär att rörligheten på bostadsmarknaden har minskat och fortsätter att minska. Det hämmar storstädernas utveckling. Därför måste fastighetsskatten göras om – utan att höjas. Skatten på uppskov av reavinster betalas främst av storstadsbor. I dag måste de som väljer att flytta betala, men inte de som väljer att bo kvar. Det håller inte. Vi vill ta bort storstadsskatten. Vi ska också sänka skatten för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. För att finansiera detta höjer vi skatten för villor som är värda mer än 6 miljoner kronor.

Våldet bland ungdomar tycks bli allt råare. Våld och brottslighet ska alltid leda till snabb reaktion. Det finns också många oroande signaler om ungdomars droganvändning och psykiska ohälsa – faktorer som också ofta är orsak till våld. Vi vill lagstadga om samverkansavtal mellan barnomsorg, skola, socialtjänst, polis, sjukvård och föreningsliv i samförstånd med den som sökt hjälp. Polisen ska finnas tillgänglig i hela staden. Varje skola ska ha en kontaktpolis.

Moderaternas ökade klyftor syns tydligt bland storstädernas barnfamiljer. Andelen fattiga hushåll bland alla barnfamiljer ökar med 50 procent under Moderaternas tid vid makten. En tredjedel av barnen till ensamstående föräldrar lever i fattigdom i Sverige i dag. Detta kan vi inte acceptera. Den nya barnfattigdomen är ett resultat av att regeringen har fördjupat utanförskapet och monterat ned välfärden. Det ska bekämpas med investeringar i välfärd och fler jobb.

Nu lånar regeringen till skattesänkningar. Bara de allra rikaste tjänar på detta. Men regeringen berättar inte hur skattesänkningarna ska betalas. Om skattesänkningarna fortsätter kommer alla i Sverige att få betala mer avgifter för välfärden. Avgiften till a-kassan och trafikförsäkringen har redan höjts – och nu höjs avgiften för akutbesök på sjukhus i Stockholm. Hundralapparna i sänkt skatt riskerar att inte räcka långt när nya avgifter ska betalas.

Under mandatperioden har utanförskapet ökat med 70 000 människor. Arbetslösheten i Sverige stiger snabbare än i vår omvärld – och närmar sig tio procent. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Valet 2010 är ett vägval för våra storstäder. Då ställs vår politik för fler jobb mot Moderaternas framtid av ökade klyftor.

Mona Sahlin
partiledare (S)

Mikael Damberg
ordförande (S) Stockholms län

Anneli Hulthén
kommunstyrelsens ordförande (S) Göteborg

Carin Jämtin
vice ordförande (S) kommunstyrelsen Stockholm

Ilmar Reepalu
kommunstyrelsens ordförande (S) Malmö

SCB: Fortsatt minskning

Socialdemokraterna har under lång tid haft en vikande trend i Stockholm. I SCB:s stora undersökning, presenterad i går, får partiet 22,2 procent i Stockholm stad. Det kan jämföras med 31,3 procent i motsvarande undersökning i maj 2006. I länet minskar också sympatierna, om än inte lika kraftigt (från 32,7 till 27,1 procent). M är största parti både i Stockholms stad (37,4 procent) och länet (45,2 procent). S har minskat något i Malmö sedan 2006. I Göteborg ligger partiet på samma nivå som 2006.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.