Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

DN Debatt

Vi lovar stockholmarna 4.400 nya studentbostäder

En studentfärja med 600 nya studentbostäder ska placeras i hamnläge nära kollektivtrafik. Frågan har varit uppe tidigare, men nu sätter vi ned foten, skriver de tre borgarråden Sten Nordin, Lotta Edholm och Regina Kevius. Detta är en av flera lösningar på studentbostadsbristen.

Stockholm är en snabbt växande storstad, med stabila finanser och goda framtidsutsikter. Hit flyttar nu allt fler, lockade av högspecialiserade arbeten, stadens puls, kulturutbud och hög livskvalitet. Vi ska välkomna alla som valt att studera i Stockholm och se till att det finns bostäder inom rimligt avstånd och pris. Därför höjer vi ambitionen för byggandet av nya studentbostäder, gör om billiga lägenheter till studentbostäder, och uppmanar regeringen att införa storstadsanpassade byggregler.

Stockholm har några av Sveriges främsta högskolor och universitet. Handelshögskolan i Stockholm är enligt mätningar Sveriges bästa lärosäte, med Karolinska institutet, KTH, och Stockholms universitet på likaså höga placeringar. Totalt samlar dessa högskolor och universitet cirka 73.000 studenter. Tillsammans har vi ett intresse av att se till att fler studenter kan erbjudas det bästa av svensk utbildning, och tillsammans ska vi hitta lösningar på studentbostadsfrågan.

I ett antal år har det från Sveriges alla hörn strömmat studenter till Stockholm, vilket gör att vi har brist på studentbostäder.

I dag har vi tillsammans med representanter för Stockholms lärosäten och studentorganisationer haft ett rundabordssamtal om den rådande bristen på studentbostäder.

Stockholms stad höjer nu tempot i byggandet av studentbostäder och slår fast tydliga minimimål i stadens budget för 2012. Under år 2012 kommer vi att markanvisa minst 400 nya studentbostäder, för att under de närmaste åren markanvisa 300 studentbostäder per år. Det ger 1.600 studentbostäder de kommande åren och innebär att vi till år 2015 totalt kan lova närmare 4.400 nya studentbostäder.

Vår politik i Stockholms stad för fler studentbostäder vilar på tre ben: en höjd takt i byggandet, en bättre användning av befintliga lägenheter, lokaler och mark i staden samt lobbying gentemot regeringen för storstadsanpassade byggregler.

I dagsläget finns det redan cirka 2.036 studentbostäder planerade över ett antal år framöver. För att bara nämna några av dessa så planeras det för 1.000 studentbostäder i Spånga, och 400 i den nya vetenskapsstadens så kallade Albano-område vid Stockholms universitet. Utöver det planeras det även för 140 stycken studentbostäder i Björkhagen, och 125 studentbostäder i Tallkrogen. Vi kommer även inom kort att besluta om att bygga om S:t Görans gymnasium och göra 250 studentbostäder av fastigheten.

En av de största enskilda satsningarna för fler studentbostäder är placerandet av en studentfärja i hamnläge nära kollektivtrafik. Tillsammans med Wallenius Fastigheter kommer totalt 600 nybyggda studentbostäder att placeras inom promenad- och cykelavstånd från både Stockholms universitet och KTH, med tunnelbanan runt knuten.

Frågan om studentfärjan har varit uppe många gånger. Nu sätter vi ner foten. Hela området runt hamnen och Norra Djurgårdsstaden utvecklas i dag till en fantastisk plats av bostäder, kultur och miljöforskning. Tack vare Stockholms hamns långa erfarenhet av el- och va-anslutningar av fartyg kommer detta att göras på ett miljövänligt och modernt sätt, samtidigt som kryssningsverksamheten säkras.

Under de senaste tio åren har 300 lägenheter i ombyggda före detta äldreboenden hyrts ut via Bostadsförmedlingens studentbostadskö, men även här ska vi göra mer. Bara under första halvåret 2012 tillförs 150 ombyggda lägenheter till studentbostadskön, med stora förhoppningar om att kunna fortsätta det höga tempot de kommande åren. Stadens fastighetskontor gör nu också en total genomlysning av möjligheterna att inom det egna beståndet upprätta studentbostäder. Det kan handla om att bygga om fastigheter eller att hitta mark på vilken tillfälliga studentbostäder kan uppföras.

Att bygga är i sig dyrt, och att bygga i lägen som studenter ofta efterfrågar – inom gång- eller cykelavstånd från universitetet – är ännu dyrare. Det avgörande för studentbostäder måste dock vara att de som huvudregel just är billiga. Dagens bygglagstiftning innebär kostnadsdrivande regleringar som exempelvis krav på kök av viss storlek även i mycket små lägenheter. Lagstiftningens regleringar av buller är heller inte anpassade efter hur en modern, tät och urban stad fungerar.

I ett växande Stockholm måste alla stockholmskommuner ta ansvar. Det är inte hållbart att vissa av kranskommunerna inte bygger några studentbostäder alls. Vardagen för många stockholmare är att ta pendeltåget eller tunnelbanan till och från jobbet varje dag, något som studenter också kommer att få göra. Om vi ska kunna lösa bostadssituationen krävs att alla hjälps åt.

Det var i Stockholm som den första mobiltelefonen utvecklades, Nobel utvecklade sina patent, och det är vid våra universitet och högskolor som morgondagens miljövänliga teknik utvecklas.

För att även i framtiden ligga i framkant måste vi fortsatt vara en student- och forskarstad. Därför höjer vi nu ambitionerna för studentbostadsbyggandet och lovar stockholmarna närmare 4.400 nya studentbostäder.

Sten Nordin, finansborgarråd (M)
Lotta Edholm, skolborgarråd (FP)
Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd (M)

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.