Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi måste visa varför S behövs”

Stockholm stads socialdemokrater: Vår valanalysgrupp lyfter fram några frågor som är särskilt viktiga att utveckla.

Vår slutsats är klar: Socialdemokratin måste bli ett tydligare parti och hitta sin egen linje. Vi måste sluta betrakta den borgerliga världsbilden som given och lämna kortsiktiga utspel.

I valanalysen lyfter vi särskilt fram några aspekter av valresultatet:

• Vi har mött människor som utan att vara fientligt inställda till partiet har svårt att förstå varför S fortfarande behövs. Vi har länge talat om arbete åt alla och jämlikhet. Men den förda politiken har inte lett till full sysselsättning och klyftorna har ökat. Hos många unga människor uppvuxna i nedskärningarnas 90-tal finns inte minnet av socialdemokratins tidigare framsteg. För dem har retoriken inte stämt överens med politikens utfall. I en sådan situation var det inte svårt för M att ta över begreppen och fylla dem med eget innehåll.

• Valrörelsen handlade om plånboksfrågor snarare än vilket samhälle vi vill bygga och leva i. Frågor om höjd fastighetsskatt och slopat rut-avdrag gynnade knappast S, men det är orealistiskt att tro att de skulle ha påverkat valutgången mer än på marginalen. Partiet förmådde framför allt inte föra fram alternativa jobbskapande förslag som upplevdes som trovärdiga.

• Det rödgröna samarbetet hade fördelar och nackdelar, en sådan är att det ledde till en otydlighet i budskapet.

För att återskapa förtroendet krävs trovärdighet för den ekonomiska politiken och sysselsättningen. Utan det vinns inga val. Men socialdemokratin måste också bli den aktör som analyserar och beskriver ojämlikheten och otryggheten och på vilket sätt de begränsar människors möjligheter.

Valanalysgruppen i Stockholm gör inte anspråk på att vara heltäckande, men lyfter fram några frågor som är särskilt viktiga att utveckla i Stockholm:

• Sätt fokus på att bekämpa den ökade ojämlikheten. Nyfattigdom och utförsäkringar är inte värdigt ett välfärdsland, utan det hotar på sikt den sociala sammanhållningen.

• Byt perspektiv i valfrihetsdebatten och låt valfriheten för medborgaren stå i centrum, inte valfriheten för företag eller andra anordnare av verksamheter. För att hindra onödiga kostnader genom överutbud bör kommuner ha större inflytande över nyetableringar. Skattepengar som går till välfärden ska stanna i den, inte bli till vinster i riskkapitalbolag.

• Frågan om vardagsstressen måste lyftas. Vardagsstressen handlar inte bara om privata problem med privata lösningar, som skatteavdrag. Storstadsbornas tidsbrist härrör ofta från villkoren i arbetslivet, kollektivtrafikens sträckning, möjligheten att få förskoleplats och äldreomsorg när det behövs.

• Bostadsbristen bör byggas bort till år 2020. Ta fram ett program som präglas av att det är ett samhälle som ska byggas och där inte den kortsiktiga lönsamheten står i fokus. Kommunen måste också bli bättre på att pressa priserna på nybyggnation.

• S måste skapa en skola som förmår utjämna orättvisa skillnader och inte låter en fjärdedel lämna gymnasiet utan fullständiga betyg. Ta vara på de goda exemplen och premiera skolpersonal som bryter nya vägar.

• Skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i kommunal verksamhet. Kommunen bör förbättra dialogen med näringslivet och göra det lättare för inte minst mindre företag att delta i stadens upphandlingar och marknadsföring. Satsa på entreprenörskap i skolan och samarbeta med stadens innovatörer.

Den här analysen är bara början. Nu måste vi gå vidare i samhällsanalys och diskussion och konkretisera förslagen. Sverige och Stockholm behöver en stark socialdemokrati.


Anna-Greta Leijon
ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms valanalysgrupp

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.