Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Vi satsar nu 70 miljoner på stöd till föräldrar”

Ny undersökning från Synovate visar ett stort behov av föräldrastöd, skriver folkhälsominister Maria Larsson.

I dag samlas över 3 000 deltagare till en nationellt videosänd satellitkonferens om föräldrastöd på 20 platser i landet. Vid konferensen presenteras regeringens nya strategi för föräldrastöd som följs av en paneldebatt med centrala aktörer inom föräldrastödsområdet. Strategin har precis beslutats av regeringen och innebär en satsning på 70 miljoner kronor för år 2009. Avsikten är att erbjuda alla föräldrar stöd i föräldrarollen för att barns psykiska och fysiska hälsa ska förbättras.

En nyligen gjord undersökning beställd av Folkhälsoinstitutet och utförd av Synovate visar samtidigt att många föräldrar har ett stort intresse för olika föräldrastödjande aktiviteter. Intresset finns inte bara för att få ökat stöd under småbarnsåren, utan även från föräldrar som har tonårsbarn. Undersökningen visar att i gruppen föräldrar som har barn i åldern upp till 2 år är så många som 7 av 10 intresserade av internetbaserat stöd.

Nästan 6 av 10 är intresserade av föräldrautbildning i grupp, och lika många för träfflokaler för att träffa andra föräldrar. Hälften av föräldrarna är intresserade av individuell rådgivning av familjerådgivare, 4 av 10 är intresserade av föräldratelefon. Liknande resultat framkommer om man frågar föräldrar med barn i åldern 3–9 och 10–18 år. Föräldrar efterlyser alltså både kunskap och möjlighet att bygga nätverk med andra föräldrar.

I Socialstyrelsens nya folkhälsorapport för 2009 lyfts flera exempel fram på att svenska barn och ungdomar upplever ökad stress, oro, ängslan och trötthet. Allt fler ungdomar vårdas för såväl depression som alkoholförgiftning. Antalet självmordsförsök ökar bland både flickor och pojkar. I de flesta variabler är flickornas situation sämre än pojkarnas.

Efter småbarnsåren försvinner kontakten med barnhälsovården. Därmed försvinner också det stöd föräldrarna fått – ofta utan att ersättas med något annat innan skolhälsovården kommer in i bilden. Det stöd som erbjuds föräldrar är ojämnt fördelat och finns framför­allt i de kommuner som har familjecentraler. Under barnets tonårsperiod är det ett begränsat antal kommuner som erbjuder stöd till föräldrar. Föräldrastödet varierar avsevärt i både kvalitet och kvantitet, såväl mellan kommunerna som inom dem.

Till föräldrastödsstrategin som nu lanseras anslår regeringen 70 miljoner kronor som kommunerna kan söka. Ett antal kommuner kommer att väljas ut som får tillgång till medlen för att utveckla föräldrastödsarbetet. Företräde kommer att ges till kommuner som väljer att gå samman i sin ansökan med andra kommuner och samarbeta i föräldrastödsarbetet. Statens folkhälsoinstitut (FHI) ansvarar för att göra urvalet av kommuner.

Det långsiktiga målet i regeringens strategi är att alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under hela barnets uppväxttid, alltså upp till 18 år. Att erbjuda alla föräldrar stöd och hjälp under barnets hela uppväxttid kan förebygga framtida problem, både hälsorelaterade och sociala.

Maria Larsson

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.