Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se, e-DN och DN.Prio.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt bokmärka artiklar.

Hej !
Mitt DN Ämnen jag följer Sparade artiklar Kundservice Logga ut
DN Debatt

”Vilket blir ditt bidrag till jämställdheten Juholt?”

Ylva Johansson (S) i öppet brev till partiet: Jag saknar besked i viktiga frågor om jämställdheten och en tydlig feministisk vision. Nu är det upp till bevis Håkan Juholt! Sverige rankas inte längre som världens mest jämställda land. Vår tids daglönare är en kvinna och skillnaden mellan andelen män och kvinnor som jobbar är större än på 20 år. Kvinnor har fler sjukdagar och är dubbelt beroende av en väl fungerande välfärd. Nu, Håkan Juholt, vilar ansvaret på dig att visa att socialdemokratin på allvar har lämnat gubbigheten och är ett modernt parti som inte nöjer sig förrän kvinnor har halva makten och hela lönen. Jag vill att du svarar på tio viktiga frågor om jämställdheten, skriver partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, tillika ordförandekandidat i S-kvinnor, Ylva Johansson.

Öppet brev till Håkan Juholt:
För snart 100 dagar sedan fick du det fina förtroendet att väljas till Socialdemokraternas nya partiord­förande. Du har satt fokus på att bekämpa barnfattigdomen och lyft kulturens roll på ett sätt som väckt berättigad respekt. Många viktiga frågor står på dagordningen för socialdemokratin: jobben, rättvisan, välfärden. Men något saknas: jämställdhetsperspektivet.

Vi hoppades alla att valet förra året skulle ge oss vår första kvinnliga statsminister. Men vi förlorade och det blev inte så. Det finns de som befarar att valet av ännu en manlig partiledare innebär att jämställdheten sätts på undantag i vårt parti. Nu vilar ansvaret på dig att visa att socialdemokratin på allvar har lämnat gubbigheten och är ett modernt, jämställt parti som inte nöjer sig förrän kvinnor har halva makten och hela lönen.

Sverige rankades länge som världens mest jämställda land. Det gör vi inte längre. Det beror dels på att kvinnors villkor i andra länder förbättrats men också på att skillnaderna mellan män och kvinnor ökat i vårt eget land. Jämställdheten går just nu bakåt.

Regeringens politik leder till ökade klyftor, ökad otrygghet, försämringar i välfärden och en tudelning av arbetsmarknaden. Det är en politik som konsekvent missgynnar kvinnor som grupp. Socialdemokraterna har sedan tio år feminismen inskriven i sitt partiprogram. Det är dags att visa det nu! Jag vill att socialdemokratin ska vara ett parti som konsekvent tar strid för kvinnors villkor, som alltid har jämställdhetsglasögonen på och som har starka kvinnliga företrädare. Du har sedan du valdes haft intensiva dagar: resor, möten och politiska utspel. Men jag saknar besked i viktiga frågor om jämställdheten och tydliga visioner för en feministisk socialdemokrati. Min uppmaning till dig är att svara på dessa tio frågor:

• En kvinna i Sverige tjänar i genomsnitt 18.600 kr i månaden på sitt arbete. En man tjänar i genomsnitt 26.400 kr (siffrorna är från 2009). Det skiljer alltså 7.800 kr varje månad mellan hans och hennes lön. Det är mycket pengar. På ett år blir det 93.600 kr. Det är långt mer än hela årskostnaden för maten för en tvåbarnsfamilj. På tio år blir skillnaden nästan en miljon kr. Vilka insatser vill du göra för att höja kvinnors löner?

• Männen drar ifrån på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan andelen män och kvinnor som jobbar är nu hela fem procentenheter – det största på 20 år. Vad tänker du göra för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden?

• Vår tids daglönare är en kvinna som inte har mössan i hand, men väl mobilen, och väntar på ett sms om att hon fått arbete ytterligare några timmar, ännu någon dag. Kvinnor är hårdast drabbade av otrygga anställningar och väldigt många får inte ihop till en heltidslön. Vad är du beredd att göra för att heltid skall bli norm också på kvinnors arbetsmarknad?

• Kvinnor är i mindre utsträckning överviktiga än män, fler kvinnor än män motionerar, kvinnor äter bättre, dricker mindre alkohol och använder sällan narkotika. Ändå är kvinnor sjukare än män. Kvinnor har fler sjukdagar än män och blir i högre utsträckning förtidspensionerade än män. Sämst mår unga kvinnor som har hela livet framför sig. Tror du att det finns ett samband mellan kvinnors ohälsa och kvinnors underordning i samhället? Vad vill du göra åt det?

• För jämställt föräldraskap och lika möjligheter på arbetsmarknaden krävs en individualisering av föräldraförsäkringen. Ett steg på vägen en tredelning av försäkringen – en del vikt för mamman, en för pappan och en tredjedel som kan överlåtas. Vad är du beredd att göra för att nå ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen?

• I krig och konflikter är kvinnor de stora förlorarna och kvinnors konstruktiva fredsarbete uppmärksammas sällan. Margot Wallström har i dag FN:s uppdrag att bekämpa sexuellt våld i konflikter, och har genom sitt fokuserade arbete satt frågan på säkerhetsrådets dagordning. Är du beredd att driva på för att även EU skall inrätta en särskild representant med uppdrag att säkerställa kvinnors lika deltagande i fredsprocesser och bekämpa sexuellt våld i konflikter?

• Kvinnor som gör karriär slår förr eller senare i glastaket – hit men inte längre. Det finns i näringslivet och i samhället, men även i politiken. Förra året toppade Anders vd-toppen i det så kallade Anders-indexet. I år har Johan seglat upp på första plats. Det är alltså vanligare bland börs-vd:ar att heta Anders eller Johan än att vara kvinna och vd. Är du beredd att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser?

• Många unga kvinnor känner en press att lyckas inom alla områden samtidigt. Man ska vara framgångsrik i yrkeslivet, ha flera barn och ägna mycket tid åt deras aktiviteter, ha ett vackert och välstädat hem, ha ett spännande sexliv och en vältränad kropp, delta i kulturlivet och hämta tidigt på dagis – och många tycks känna sig värdelösa om de inte lyckas med allt. Hur vill du påverka värderingar för en mer realistisk bild av att vara kvinna i dag?

• Vi kvinnor är dubbelt beroende av en väl fungerande välfärd. Många av oss jobbar inom välfärdssektorn och för oss alla är en väl fungerande förskola, äldreomsorg och sjukvård helt avgörande för att vi skall arbeta. Allt fler vittnar nu om underbemanning, dåliga resultat, stora barngrupper och stress. Är du beredd att anställa fler i äldreomsorgen, förskolan, skolan och vården?

• Kvinnors sexualitet har alltid varit hotfull, makten och maken har genom tiderna getts rätten att styra över våra kroppar och vår lust. Kampen för rätten att själv få definiera sin sexualitet, rätten att bestämma över sin kropp och sin lust måste ständigt försvaras. Är du beredd att se till att det finns bra, öppna ungdomsmottagningar i varje kommun, med kompetens även om hedersförtryck och HBT-frågor?

Dina företrädare har alla gjort avgörande insatser för jämställdheten: Under Hjalmar Brantings ledarskap infördes kvinnlig rösträtt i Sverige, Per Albin Hansson lanserade och utvecklade folkhemstanken, Tage Erlander lade grunden för särbeskattningen och utsåg Sveriges första kvinnliga statsråd, Olof Palme genomförde föräldraförsäkring och utbyggnad av barnomsorgen, Ingvar Carlsson bildade världens första helt jämställda regering och införde varannan damernas på våra listor.

Under Göran Perssons ledarskap infördes feminismen i partiprogrammet och genomfördes maxtaxan i förskolan. Mona Sahlin var en pionjär och förebild som vår första kvinnliga partiordförande, hon har gjort avgörande insatser mot alla former av diskriminering och hedersförtryck och under hennes ledarskap togs kongressbeslut om tredelad föräldraförsäkring. Vad blir din avgörande insats för jämställdheten?

Ylva Johansson
riksdagsledamot (S)
kandidat till ordförande i S-kvinnor

S-kvinnor startade 1920

Sveriges Socialdemokratiska Kvinno­förbund (SSKF), bildades 1920 när 120 kvinnoklubbar slöt sig samman. Första klubben bildades 1892. S-kvinnorna driver jämställdhetsfrågor. På 1950-talet tog förbundet avstånd från ett svenskt atomvapen, då regeringen till slut sa nej till atomvapen. Ordförande är sedan 2003 Nalin Pekgul. Hon kandiderar till omval på förbundsmötet i Luleå 26–28 augusti, men utmanas av Ylva Johansson, Lena ­Sommestad och Eva-Lena Jansson.

Källor: S-kvinnornas hemsida och Wikipedia

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.