Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Bokrecensioner

Anna-Clara Tidholm: ”Min familj”

I ”Min familj” presenterar tolv barn stolt sin familj. Ingen konstellation är den andra lik.
I ”Min familj” presenterar tolv barn stolt sin familj. Ingen konstellation är den andra lik.
Litteraturrecension

Utgiven av: Olika

Skribent: Anna-Clara Tidholm

Titel: ”Min familj”

En familj, vad kan det vara? Med självklar elegans vänder och vrider Anna-Clara Tidholm på begreppet i barnboken ”Min familj”.

Även om kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste formen av samlevnad i vårt land, så tenderar familjen som socialt sluten enhet att förändras. Mamma, pappa, barn räcker inte längre till för att beskriva den senmoderna familjen. Vi bildar nya levnadsmönster där barnen snarare blir länkar mellan de vuxna i nätverk av relationer. In kliver bonusmammor, plastpappor, halv- och helsyskon, med för- och nackdelar.

I ”Min familj” möter läsaren tolv barn som vart och ett stolt presenterar sin familj. Ingen konstellation är den andra lik. Här finns adoptivföräldrar, ingifta, skilda, homosexuella föräldrar, storfamiljer, ofödda syskon, hel- och halvsyskon, ensamma barn och ett och annat gose- och husdjur. Vi hör svenska och utländska namn, ser sneda ögon, blonda lintottar och mörk hud.

”Man kan vara olika och ändå höra ihop”, konstaterar ett av barnen, Gabriella Natali, avslutningsvis och uppmanar läsaren att berätta om sin familj.

”Min familj” är ett litet verk i småbarnsformat med en knapp text som i rättfram enkelhet uppmanar till resonemang och eftertanke. Mia Lidbom står för det grafiska och formar digitala pastellbleka bakgrunder som till att börja med känns torftigt tråkiga, men som växer efter hand eftersom de på ett subtilt sätt hjälper läsaren att strukturera familjemedlemmarnas tillhörighet, sammanhang och kultur.

Anna-Clara Tidholms handtecknade individer träder levande fram mot bakgrunderna och förmedlar en närvaro som kryper inpå. Det är som om figurerna där mellan bokbladen betraktar oss förväntansfullt. På något underligt sätt visualiserar de Lennart Hellsings kloka tankar om barnlitteratur: ”Böcker ska blänka som solar/och gnistra som tomtebloss/Medan vi läser böckerna/Läser böckerna oss.”

Vad är vi för några och hur lever vi i dag? Anna-Clara Tidholm har ofta något att säga om den verklighet som barn lever i. I ”Min familj” gör hon det i bokens innehåll, men också med valet av bokförlag. Olika är ett tämligen litet och nytt förlag med tydlig agenda, som enligt hemsidan vill ”spegla samtiden och utmana könsstereotyper”.

Under ett föredrag i februari om Astrid Lindgren på Svenska barnboksinstitutet i Stockholm efterlyste litteraturprofessor Sonja Svensson författare med samhällsengagemang. Var finns de i dag? undrade hon. Jag tror att det åtminstone finns en – i Arbrå i Hälsingland.