Ekonomi

Är Wallströms lägenhetsaffär ett mutbrott?

”Jag har aldrig känt mig beroende av Kommunal och eftersom det var för mig en tillfällig lösning så anser jag inte att det här är ett problem”, säger Margot Wallström.
”Jag har aldrig känt mig beroende av Kommunal och eftersom det var för mig en tillfällig lösning så anser jag inte att det här är ett problem”, säger Margot Wallström. Foto: Alexander Mahmoud

Är det ett mutbrott att ordna en hyreslägenhet åt utrikesministern? En avgörande fråga är om det var ett försök att på något sätt påverka Margot Wallström i sitt uppdrag.

Chefsåklagare Alf Johansson, vid Riksenheten mot korruption, inledde på tisdagen en utredning om det har begåtts något brott i samband med att fackförbundet Kommunal ordnade en lägenhet åt utrikesminister Margot Wallström. För att åklagaren ska kunna väcka åtal om mutbrott måste flera villkor vara uppfyllda.

Det spelar antagligen ingen roll att lägenheten hyrdes tillfälligt och att hyran måste betalas av utrikesministern. Åklagaren måste avgöra om lägenheten kan anses vara en förmån för Margot Wallström. För detta krävs inte att hon får någon ekonomisk vinning av lägenheten.

Ordväxlingen mellan utrikesministern och företrädare för Kommunal om vilken information som hon har fått spelar antagligen inte heller någon avgörande roll för om det rör sig om mutbrott. Även om Margot Wallström trodde att Kommunal lämnade lägenheter till bostadskön så återstår frågan varför just hon fick hyra en lägenhet av förbundet.

För att det ska handla om mutbrott krävs däremot att Kommunal eller de personer inom facket som ordnade lägenheten på något sätt ska ha försökt påverka utrikesministern. Det är inte nödvändigt att försöket lyckades, men åklagaren måste visa på ett så kallat uppsåt.

Det räcker alltså inte att visa att Margot Wallström fick lägenheten tack var personliga kontakter. Den avgörande frågan blir på vilket sätt lägenheten skulle påverka hennes uppdrag i regeringen.

Oavsett om chefsåklagaren väcker åtal eller lägger ner brottsutredningen så lär diskussionen fortsätta om lämpligheten av uppgörelsen mellan Kommunal och utrikesministern. Institutet mot mutor, arbetar för att privat och offentligt anställda ska upprätthålla förtroendet, genom att inte ens komma i närheten av uppgörelser som liknar mutor.