Ekonomi

Åttonde årsförlusten i rad för RBS

Det brittiska storbanken Royal Bank of Scotland (RBS) redovisar en förlust på 1,97 miljarder pund (cirka 23 miljarder kronor) för 2015. Därmed har banken gått back åtta år i rad.

Jämfört med året före var det en minskning av förlusten på 43 procent.

Resultatet för RBS, som till 73 procent ägs av den brittiska staten efter ett massivt kapitaltillskott på 45 miljarder pund för åtta år sedan, tyngdes av omstruktureringskostnader på 2,9 miljarder pund och juridiska kostnader på 3,6 miljarder pund.

Koncernchefen Ross McEwan, som inte får någon bonus för 2015, utlovar nya besparingar på 800 miljoner pund.

– Vi måste fortsätta vara disciplinerade givet den osäkra makroekonomin och det nedtryckta ränteläge som vår kärnverksamhet står inför, säger han.